• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ATC - A10  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Lek – każda substancja, niezależnie od pochodzenia (naturalnego lub syntetycznego), nadająca się do bezpośredniego wprowadzana do organizmu w odpowiedniej postaci farmaceutycznej w celu osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego, lub w celu zapobiegania chorobie, często podawana w ściśle określonej dawce. Lekiem jest substancja modyfikująca procesy fizjologiczne w taki sposób, że hamuje przyczyny lub objawy choroby, lub zapobiega jej rozwojowi. Określenie lek stosuje się też w stosunku do substancji stosowanych w celach diagnostycznych (np. metoklopramid w diagnostyce hiperprolaktynemii) oraz środków modyfikujących nie zmienione chorobowo funkcje organizmu (np. środki antykoncepcyjne).Linagliptyna – organiczny związek chemiczny z grupy inhibitorów dipeptydylopeptydazy 4. Stosowana w cukrzycy typu 2 w celu poprawy kontroli glikemii.
  A 10 B – Doustne leki hipoglikemizujące[ | edytuj kod]
 • A 10 BA – Pochodne biguanidu
 • A 10 BA 01 – fenformina
 • A 10 BA 02 – metformina
 • A 10 BA 03 – buformina
 • A 10 BB – Pochodne sulfonylomocznika
 • A 10 BB 01 – glibenklamid
 • A 10 BB 02 – chlorpropamid
 • A 10 BB 03 – tolbutamid
 • A 10 BB 04 – glibornurid
 • A 10 BB 05 – tolazamid
 • A 10 BB 06 – karbutamid
 • A 10 BB 07 – glipizyd
 • A 10 BB 08 – glikwidon
 • A 10 BB 09 – gliklazyd
 • A 10 BB 10 – metaheksamid
 • A 10 BB 11 – glizoksepid
 • A 10 BB 12 – glimepiryd
 • A 10 BB 31 – acetoheksamid
 • A 10 BC – Sulfonamidy (heterocykliczne)
 • A 10 BC 01 – Glimidyn
 • A 10 BD – Preparaty złożone zawierające doustne leki hipoglikemizujące
 • A 10 BD 01 – fenformina i pochodne sulfonylomocznika
 • A 10 BD 02 – metformina i pochodne sulfonylomocznika
 • A 10 BD 03 – metformina i rozyglitazon
 • A 10 BD 04 – glimepiryd i rozyglitazon
 • A 10 BD 05 – metformina i pioglitazon
 • A 10 BD 06 – glimepiryd i pioglitazon
 • A 10 BD 07 – metformina i sitagliptyna
 • A 10 BD 08 – metformina i wildagliptyna
 • A 10 BD 09 – pioglitazon i alogliptyna
 • A 10 BD 10 – metformina i saksagliptyna
 • A 10 BD 11 – metformina i linagliptyna
 • A 10 BD 12 – pioglitazon i sitagliptyna
 • A 10 BD 13 – metformina i alogliptyna
 • A 10 BD 14 – metformina i repaglinid
 • A 10 BD 15 – metformina i dapagliflozyna
 • A 10 BD 16 – metformina i kanagliflozyna
 • A 10 BD 17 – metformina i akarboza
 • A 10 BD 18 – metformina i gemigliptyna
 • A 10 BD 19 – linagliptyna i empagliflozyna
 • A 10 BD 20 – metformina i empagliflozyna
 • A 10 BD 21 – saksagliptyna i dapagliflozyna
 • A 10 BD 22 – metformina i ewogliptyna
 • A 10 BD 23 – metformina i ertugliflozyna
 • A 10 BD 24 – sitagliptyna i ertugliflozyna
 • A 10 BD 25 – metformina, saksagliptyna i dapagliflozyna
 • A 10 BD 26 – metformina i lobeglitazon
 • A 10 BF – Inhibitory α-glukozydazy
 • A 10 BF 01 – akarboza
 • A 10 BF 02 – miglitol
 • A 10 BF 03 – wogliboza
 • A 10 BG – Pochodne tiazolidynodionu
 • A 10 BG 01 – troglitazon
 • A 10 BG 02 – rozyglitazon
 • A 10 BG 03 – pioglitazon
 • A 10 BG 04 – lobeglitazon
 • A 10 BH – Inhibitory dipeptydylopeptydazy 4
 • A 10 BH 01 – sitagliptyna
 • A 10 BH 02 – wildagliptyna
 • A 10 BH 03 – saksagliptyna
 • A 10 BH 04 – alogliptyna
 • A 10 BH 05 – linagliptyna
 • A 10 BH 06 – gemigliptyna
 • A 10 BH 07 – ewogliptyna
 • A 10 BH 08 – teneligliptyna
 • A 10 BH 51 – sitagliptyna i simwastatyna
 • A 10 BH 52 – gemigliptyna i rosuwastatyna
 • A 10 BJ – Analogi glukagonopodobnego peptydu 1
 • A 10 BJ 01 – eksenatyd
 • A 10 BJ 02 – liraglutyd
 • A 10 BJ 03 – liksysenatyd
 • A 10 BJ 04 – albiglutyd
 • A 10 BJ 05 – dulaglutyd
 • A 10 BJ 06 – semaglutyd
 • A 10 BJ 07 – beinaglutyd
 • A 10 BK – Inhibitory kotransportera glukozowo-sodowego 2
 • A 10 BK 01 – dapagliflozyna
 • A 10 BK 02 – kanagliflozyna
 • A 10 BK 03 – empagliflozyna
 • A 10 BK 04 – ertuglifozyna
 • A 10 BK 05 – ipraglifozyna
 • A 10 BK 06 – sotagliflozyna
 • A 10 BK 07 – luseogliflozyna
 • A 10 BX – Inne doustne leki hipoglikemizujące
 • A 10 BX 01 – guma guar
 • A 10 BX 02 – repaglinid
 • A 10 BX 03 – nateglinid
 • A 10 BX 05 – pramlintyd
 • A 10 BX 06 – benfluoreks
 • A 10 BX 08 – mitiglinid
 • A 10 X – Inne leki stosowane w cukrzycy[ | edytuj kod]

 • A 10 XA – Inhibitora reduktazy aldozy
 • A 10 XA 01 – tolrestat
 • Saksagliptyna (wcześniej BMS-477118) – lek z klasy inhibitorów dipeptydylo-peptydazy 4 (DPP4) dopuszczony w Europie do obrotu w październiku 2009 roku do leczenie cukrzycy typu II w celu poprawy kontroli glikemii. Komercjalizowany pod nazwą Onglyza wspólnie przez firmy Astra Zeneca i Bristol-Myers Squibb (w Japonii przez Otsuka Pharmaceutical Co.)Insulina aspart - analog insuliny ludzkiej o krótkim czasie działania. Jego preparat jest stosowany w postaci wstrzyknięć w leczeniu cukrzycy.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Glibenklamid (łac. Glibenclamidum) – lek przeciwcukrzycowy, pochodna sulfonylomocznika II generacji. Silnie stymuluje wydzielanie insuliny z komórek trzustki oraz zwiększa wrażliwość tkanek, głównie wątroby na działanie insuliny.
  Tolbutamid – metylowa pochodna sulfonylomocznika, lek należący do doustnych leków hipoglikemizujących, który był szeroko stosowany w leczeniu cukrzycy typu II.
  Insulina detemir – wolno działający analog insuliny ludzkiej o wydłużonym czasie działania. Jego preparat jest stosowany w postaci wstrzyknięć w leczeniu cukrzycy.
  Dulaglutyd – lek polipetydowy stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2. Należy do rodziny związków podobnych do glukagonu typu 1 (GLP-1, z ang. glucagon-like-peptid 1). Nazwą handlową związku jest Trulicity.
  Glipizyd (łac. Glipizidum) – lek przeciwcukrzycowy, pochodna sulfonylomocznika. Lek stymuluje wydzielanie insuliny w wyspecjalizowanych komórkach trzustki, prowadząc tym samym do wzmożonego jej wydzielania.
  Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikację kontroluje Centrum Współpracy nad Metodologią Statystyczną Leków (Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology) w Norwegii podlegający pod Światową Organizację Zdrowia (WHO). Pierwszy spis został opublikowany w 1976 roku.
  Insulina glargine − wolnodziałający analog insuliny ludzkiej o wydłużonym czasie działania. Jego preparat jest stosowany w postaci wstrzyknięć w leczeniu cukrzycy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.828 sek.