ATC (A02)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jest to część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej:

Pirenzepina – organiczny związek chemiczny, lek stosowany w terapii choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy oraz przy krwawieniach z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Zmniejsza częstotliwość nawrotów choroby. Antagonista receptorów muskarynowych typu M1.Tetracyklina – antybiotyk tetracyklinowy, wytwarzany przez niektóre szczepy Streptomyces o szerokim spektrum przeciwbakteryjnym. Jest stosowany głównie w leczeniu trądziku.
 • APrzewód pokarmowy i metabolizm
 • A 01Preparaty stomatologiczne
 • A 02Leki stosowane w chorobach związanych z nadmierną kwasowością soku żołądkowego
 • A 03Leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach przewodu pokarmowego
 • A 04Leki przeciwwymiotne i przeciw nudnościom
 • A 05Leki stosowane w chorobach dróg żółciowych i wątroby
 • A 06Leki przeczyszczające
 • A 07Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzapalne i przeciwdrobnoustrojowe stosowane w chorobach przewodu pokarmowego
 • A 08Leki przeciw otyłości z wyłączeniem preparatów dietetycznych
 • A 09Leki poprawiające trawienie (włącznie z enzymami)
 • A 10Leki stosowane w cukrzycy
 • A 11Witaminy
 • A 12Preparaty uzupełniające niedobór składników mineralnych
 • A 13Leki wzmacniające
 • A 14Leki anaboliczne do stosowania ogólnego
 • A 15Leki zwiększające apetyt
 • A 16Inne leki działające na przewód pokarmowy i metabolizm
 • A 02 A – Leki zobojętniające sok żołądkowy[ | edytuj kod]

 • A 02 AA – Związki magnezu
 • A 02 AA 01 – węglan magnezu
 • A 02 AA 02 – tlenek magnezu
 • A 02 AA 03 – nadtlenek magnezu
 • A 02 AA 04 – wodorotlenek magnezu
 • A 02 AA 05 – krzemian magnezu
 • A 02 AA 10 – połączenia
 • A 02 AB – Związki glinu
 • A 02 AB 01 – wodorotlenek glinu
 • A 02 AB 02 – algeldrat
 • A 02 AB 03 – fosforan glinu
 • A 02 AB 04 – zasadowy węglan glinu
 • A 02 AB 05 – acetooctan glinu
 • A 02 AB 06 – aloglutamol
 • A 02 AB 07 – glicynian glinu
 • A 02 AB 10 – połączenia
 • A 02 AC – Związki wapnia
 • A 02 AC 01 – węglan wapnia
 • A 02 AC 02 – krzemian wapnia
 • A 02 AC 10 – połączenia
 • A 02 AD – Preparaty złożone i związki kompleksowe glinu, wapnia i magnezu
 • A 02 AD 01 – połączenia soli glinu, wapnia i magnezu
 • A 02 AD 02 – magaldrat
 • A 02 AD 03 – almagat
 • A 02 AD 04 – hydrotalcyt
 • A 02 AD 05 – almasilat
 • A 02 AF – Preparaty złożone zawierające leki zobojętniające sok żołądkowy i leki przeciwko wzdęciom
 • A 02 AF 01 – magaldrat z lekami przeciwko wzdęciom
 • A 02 AF 02 – połączenia soli glinu, wapnia i magnezu z lekami przeciw wzdęciom
 • A 02 AG – Preparaty złożone zawierające leki zobojętniające sok żołądkowy i leki rozkurczowe
 • A 02 AH – Preparaty złożone zawierające leki zobojętniające sok żołądkowy i wodorowęglan sodu
 • A 02 AX – Leki zobojętniające sok żołądkowy, inne preparaty złożone
 • A 02 B – Leki stosowane w | edytuj kod]

 • A 02 BA – Antagonisty receptora H2
 • A 02 BA 01 – cymetydyna
 • A 02 BA 02 – ranitydyna
 • A 02 BA 03 – famotydyna
 • A 02 BA 04 – nizatydyna
 • A 02 BA 05 – niperotydyna
 • A 02 BA 06 – roksatydyna
 • A 02 BA 07 – ranitydyna w połączeniach z cytrynianem bizmutawym
 • A 02 BA 08 – lafutydyna
 • A 02 BA 51 – cymetydyna w połączeniach
 • A 02 BA 53 – famotydyna w połączeniach
 • A 02 BB – Prostaglandyny
 • A 02 BB 01 – mizoprostol
 • A 02 BB 02 – enprostil
 • A 02 BC – Inhibitory pompy protonowej
 • A 02 BC 01 – omeprazol
 • A 02 BC 02 – pantoprazol
 • A 02 BC 03 – lanzoprazol
 • A 02 BC 04 – rabeprazol
 • A 02 BC 05 – esomeprazol
 • A 02 BC 06 – dekslanzoprazol
 • A 02 BC 07 – deksrabeprazol
 • A 02 BC 08 – wonoprazan
 • A 02 BC 53 – lanzoprazol w połączeniach
 • A 02 BC 54 – rabeprazol w połączeniach
 • A 02 BD – Preparaty złożone stosowane w eradykacji Helicobacter pylori
 • A 02 BD 01 – omeprazol, amoksycylina i metronidazol
 • A 02 BD 02 – lanzoprazol, tetracyklina i metronidazol
 • A 02 BD 03 – lanzoprazol, amoksycylina i metronidazol
 • A 02 BD 04 – pantoprazol, amoksycylina i klarytromycyna
 • A 02 BD 05 – omeprazol, amoksycylina i klarytromycyna
 • A 02 BD 06 – esomeprazol, amoksycylina i klarytromycyna
 • A 02 BD 07 - lanzoprazol, amoksycylina i klarytromycyna
 • A 02 BD 08 - zasadowy cytrynian bizmutawy, tetracyklina i metronidazol
 • A 02 BD 09 - lanzoprazol, klarytromycyna i tinidazol
 • A 02 BD 10 - lanzoprazol, amoksycylina i lewofloksacyna
 • A 02 BD 11 - pantoprazol, amoksycylina, klarytromycyna i metronidazol
 • A 02 BD 12 - rabeprazol, amoksycylina i klarytromycyna
 • A 02 BD 13 – rabeprazol, amoksycylina i metronidazol
 • A 02 BD 14 - wonoprazan, amoksycylina i klarytromycyna
 • A 02 BD 15 – wonoprazan, amoksycylina i metronidazol
 • A 02 BX – Inne leki stosowane w chorobie wrzodowej i chorobie refluksowej
 • A 02 BX 01 – karbenoksolon
 • A 02 BX 02 – sukralfat
 • A 02 BX 03 – pirenzepina
 • A 02 BX 04 – błękit metylenowy
 • A 02 BX 05 – zasadowy cytrynian bizmutawy
 • A 02 BX 06 – proglumid
 • A 02 BX 07 – gefarnat
 • A 02 BX 08 – sulglikotyd
 • A 02 BX 09 – acetoksolon
 • A 02 BX 10 – zolimidyna
 • A 02 BX 11 – troksypid
 • A 02 BX 12 – zasadowy azotan bizmutawy
 • A 02 BX 13 – kwas alginowy
 • A 02 BX 14 – rebamipid
 • A 02 BX 51 – karbenoksolon w połączeniach, z wyjątkiem psycholeptyków
 • A 02 BX 71 – karbenoksolon w połączeniach z psycholeptykami
 • A 02 BX 77 – gefarnat w połączeniach z psycholeptykami
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • WHOCC - ATC/DDD Index (sekcja: A02). 2019-12-20. [dostęp 2020-01-01].
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Zasadowy azotan bizmutawy (farm. Magisterium Bismuthi, Bismuthum subnitricum, Bismuthum nitricum basicum, Bismuthi subnitras ponderosum). Związek bizmutu trójwartościowego. Znalazł zastosowanie w lecznictwie. Stosowany wewnętrznie oraz miejscowo (stężenia 5 – 30%) w postaci maści, past, zasypek oraz zawiesin o działaniu głównie ściągającym, słabo przeciwzapalnym, wysuszającym.Rabeprazol (rabeprazole) – organiczny związek chemiczny, lek z grupy inhibitorów pompy protonowej, zmniejszający wydzielanie do światła żołądka jonów wodorowych. Jest stosowany głównie w terapii choroby wrzodowej.
  Antagonisty receptora H2, blokery receptora H2 (ATC A 02 BA) – grupa leków wprowadzona do lecznictwa w roku 1972, których mechanizm działania oparty jest na blokowaniu receptora histaminergicznego H2, dzięki czemu zatrzymany zostaje zależny od histaminy mechanizm zwiększający produkcję soku żołądkowego i jego głównego składnika, czyli kwasu solnego. Blokują one, w różnym stopniu (w zależności od substancji czynnej), wydzielanie spoczynkowe kwasu solnego, na przykład wywołane przez bodziec pokarmowy, histaminę lub pentagastrynę.Helicobacter pylori (w skrócie Hp, dawna nazwa Campylobacter pylori) – gram-ujemna bakteria o helikalnym kształcie, zaliczana do pałeczek. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że zainfekowanych tą bakterią jest ok. 70% ludzi w krajach rozwijających się i ok. 30% w krajach rozwiniętych. Jej obecność zwiększa ryzyko wystąpienia takich schorzeń jak zapalenie żołądka typu B (mogące prowadzić do powstania nowotworu) i wrzody trawienne. Obecnie wiadomo, że H. pylori odpowiada w przybliżeniu za 80% przypadków choroby wrzodowej żołądka i 90% przypadków choroby wrzodowej dwunastnicy. Jednakże u większości zakażonych osób choroba nie rozwija się; wysunięto wiele hipotez wyjaśniających ten fakt, ale żadna z nich nie uzyskała powszechnej aprobaty. Uważa się, że helikalny kształt bakterii (od którego wzięła się nazwa rodzaju) ma jej ułatwiać ruch w warstwie śluzu.
  Warto wiedzieć że... beta

  Amoksycylina – organiczny związek chemiczny, półsyntetyczny antybiotyk β-laktamowy o działaniu bakteriobójczym, należący do grupy aminopenicylin, jest wrażliwy na działanie β-laktamazy.
  Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikację kontroluje Centrum Współpracy nad Metodologią Statystyczną Leków (Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology) w Norwegii podlegający pod Światową Organizację Zdrowia (WHO). Pierwszy spis został opublikowany w 1976 roku.
  Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy (łac. Morbus ulcerosus ventriculi et duodeni) – obecność wrzodów trawiennych, czyli ubytków w błonie śluzowej żołądka lub dwunastnicy. Występują one najczęściej w dwunastnicy i wtedy stwierdza się częstsze występowanie u mężczyzn. Najczęstszymi przyczynami są: zakażenie Helicobacter pylori i niesteroidowe leki przeciwzapalne. Często występującym i głównym objawem jest ból w nadbrzuszu, jednak czasem przebieg może być skąpo- lub bezobjawowy. Niekiedy objawy są niecharakterystyczne. Gastroskopia jest badaniem diagnostycznym, które ostatecznie rozstrzyga o rozpoznaniu wrzodów. W leczeniu główną rolę odgrywa leczenie zakażenia Helicobacter pylori, stosowanie leków: blokerów pompy protonowej i H2-blokerów oraz właściwa dieta, zaprzestanie palenia papierosów i unikanie leków wrzodotwórczych. W przypadku powikłań choroby (perforacja wrzodu, zwężenie odźwiernika, podejrzenie transformacji nowotworowej), a niekiedy w wypadku nieskuteczności leczenia zachowawczego stosowane jest leczenie operacyjne.
  Kwas alginowy to naturalnie występujący kopolimer kwasu mannurowego i guluronowego. Jest składnikiem ścian komórkowych wielu alg i trawy morskiej.
  Lewofloksacyna (łac. levofloxacinum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, chemioterapeutyk z grupy chinolonów, enancjomer S ofloksacyny, stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych, profilaktyki po zabiegu leczenia operacyjnego zaćmy oraz gruźlicy wielolekoopornej.
  Pantoprazol (łac. Pantoprazolum) – organiczny związek chemiczny, lek z grupy inhibitorów pompy protonowej, zmniejszający wydzielanie do światła żołądka jonów wodorowych. Jest stosowany głównie w terapii choroby wrzodowej także w terapii choroby refluksowej.
  Esomeprazol – lek z grupy inhibitorów pompy protonowej, zmniejszający wydzielanie do światła żołądka jonów wodorowych. Jest stosowany głównie w terapii choroby wrzodowej.

  Reklama