• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 8 Armia - III Rzesza

  Przeczytaj także...
  2 Armia (niemiecka), niem. 2. Armee – jedna z niemieckich armii z czasów II wojny światowej. Utworzona 26 sierpnia 1939, z początkiem kampanii wrześniowej przekształcona w Grupę Armii Północ.24 (Saksońska) Dywizja Piechoty - niemiecka dywizja z czasów II wojny światowej, sformowana na mocy rozkazu z dnia 15 października 1935 roku, miejsce stacjonowania sztabu Chemnitz. Stacjonowała w IV. Okręgu Wojskowym.
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  8 Armia (niem. 8. Armee) – jedna z niemieckich armii ogólnowojskowych z okresu II wojny światowej

  Historia[ | edytuj kod]

  Armia została utworzona rozkazem z dnia 1 sierpnia 1939 roku z dowództwa nr 3 (Heeresgruppenkommando 3) w Dreźnie.

  Po utworzeniu została włączona w skład Grupy Armii "Południe" i w jej składzie brała udział w kampanii wrześniowej. Wzięła udział w bitwie nad Bzurą. Po zakończeniu działań bojowych znalazła się na linii demarkacyjnej pomiędzy wojskami niemieckimi a radzieckimi, nosiła wtedy nazwę Dowództwo Odcinka Granicznego "Mitte" (Grenzabschnittskommando Mitte) i pełniła tam służbę do 13 października 1939 roku. W dniu 20 października 1939 r. została przemianowana w 2 Armię i przerzucona na Zachód.

  III Korpus Armijny, Grupa von Mackensen, niem. III. Armeekorps – jeden z niemieckich korpusów armijnych. Utworzony w październiku 1934 roku z 3 Dywizji Reichswehry w Berlinie. Zmobilizowany z początkiem wojny. Podczas kampanii wrześniowej walczył w składzie 4 Armii (Grupa Armii Północ). W październiku 1939 roku przerzucona na zachód, wraz z innymi oddziałami 12 Armii walczy podczas kampanii francuskiej m.in. na terenie Belgii. Od lipca 1940 roku ponownie na terenie Polski, w międzyczasie korpus został (w marcu 1941) zmotoryzowany. Podczas inwazji niemieckiej na ZSRR walczył w składzie Grupy Armii Południe (1 Armia Pancerna i 6 Armia) na terenie Galicji, Kijowa, Charkowa i Rostowa. Od kwietnia do czerwca 1942 roku zwana też Grupą von Mackensen. W czerwcu 1942 roku przemianowana w III Korpus Pancerny.Grupa Operacyjna Kempf (niem. Armeeabteilung Kempf) – niemiecka jednostka wojskowa podczas II wojny światowej. Grupa Operacyjna "Kempf" była tymczasową jednostką w armii niemieckiej o wielkości armii. Grupa Operacyjna "Kempf" została stworzona 21 lutego 1943 roku poprzez zmienienie nazwy Grupy Operacyjnej "Lanz" na "Kempf" i poprzez zwolnienie ze stanowiska dowódcy tej grupy Huberta Lanza i zastąpieniu go przez gen. Wernera Kempfa. 22 sierpnia 1943 roku Grupa Operacyjna "Kempf" została przekształcona w 8. Armię.

  Ponownie utworzona w rozkazem z dnia 22 sierpnia 1943 roku z Grupy Operacyjnej "Kempf" i weszła w skład Grupy Armii "Południe". Brała udział w walkach na terenie Ukrainy, Rumunii, Węgier i Austrii. W okresie od kwietnia 1944 do grudnia 1944 roku dowództwo armii było jednocześnie dowództwem Grupy Armijnej "Wöhler", w skład której oprócz 8 Armii, wchodziły także rumuńska 1 Armia, a później węgierskie 2 i 1 Armia. Armia skapitulowała w maju 1945 roku na terenie Austrii.

  XVII Korpus Armijny – utworzony 1 kwietnia 1938 w Austrii niemiecki korpus pancerny. We wrześniu 1939 roku był częścią składową 14 Armii. Dowódcą był generał Werner Kienitz.10 (Górnobawarska) Dywizja Piechoty – niemiecka dywizja z czasów II wojny światowej, sformowana w październiku 1934 roku pod ukrytą nazwą Kommandant von Regensburg, miejsce stacjonowania sztabu: Ratyzbona. Na mocy rozkazu z dnia 15 października 1935 roku otrzymała oficjalną nazwę 10 Dywizja Piechoty. Stacjonowała w XIII Okręgu Wojskowym, wchodziła w skład 13 Korpusu 8 A GA "Południe". W lipca 1940 roku w macierzystych garnizonach rozpoczęto jej przeformowywać jednostkę zmotoryzowaną.

  Dowódcy[ | edytuj kod]

 • gen. piech. Johannes Blaskowitz (1 sierpnia 1939 – 20 października 1939)
 • po ponownym utworzeniu
 • gen. piech. Otto Wöhler (22 sierpnia 1943 – 27 grudnia 1944)
 • gen. piech. Hans Kreysing (28 grudnia 1944 – 8 maja 1945)
 • Skład armii[ | edytuj kod]

  skład w 1939 roku
 • X Korpus Armijny – gen. Wilhelm Ulex
 • 24 Dywizja Piechoty
 • 30 Dywizja Piechoty – gen. mjr Kurt Briesen
 • XIII Korpus Armijny – gen. Maximilian von Weichs
 • 10 Dywizja Piechoty
 • 17 Dywizja Piechoty
 • zmotoryzowany pułk SS "Adolf Hitler"
 • 13 Odcinek Straży Granicznej
 • 14 Odcinek Straży Granicznej
 • skład w 1943 roku
 • XXXXVII Korpus Armijny
 • III Korpus Armijny
 • XI Korpus Armijny
 • XXXXII Korpus Armijny
 • skład w czerwcu 1944 roku (Grupa Armijna "Wöhler")
 • 4 Armia (Rumunia)
 • XVII Korpus Armijny
 • Grupa Operacyjna "von Knobelsdorf" (dowództwo LVII Korpusu Pancernego)
 • VII Korpus Armijny (rumuński)
 • I Korpus Armijny (rumuński)
 • LVII Korpus Pancerny
 • V Korpus Armijny (rumuński)
 • VI Korpus Armijny (rumuński)
 • 8 Armia
 • Korpus Armijny "Mieth"
 • IV Korpus Armijny (rumuński)
 • XXXX Korpus Pancerny
 • 18 Dywizja Górska (rumuńska)
 • 24 Dywizja Pancerna
 • Dywizja Grenadierów Pancernych Grossdeutschland
 • 3 Dywizja Pancerna SS Totenkopf
 • 198 Dywizja Piechoty
 • 1 Dywizja Kawalerii (rumuńska)
 • 8 Dywizja Piechoty (rumuńska)
 • skład w styczniu 1945 roku
 • XXIX Korpus Armijny
 • IV Korpus Pancerny
 • IX Korpus Armijny (węgierski)
 • 9 Dywizja Strzelców Granicznych (węgierska)
 • 27 Dywizja Zapasowa (węgierska)
 • skład w kwietniu 1945 roku
 • LXVII Korpus Armijny
 • IV Korpus Armijny
 • XXXXIII Korpus Armijny
 • Bitwa nad Bzurą inaczej zwana bitwą pod Kutnem rozegrała się w dniach od 9 do 18-22 września 1939 roku. Była to największa bitwa podczas kampanii 1939 roku. Została stoczona przez dwie polskie armie "Poznań" (gen. Tadeusz Kutrzeba) i "Pomorze" (gen. Władysław Bortnowski) z niemieckimi 8 Armią (gen. Johannes Blaskowitz) i 10 Armią (gen. Walter von Reichenau) z Grupy Armii Południe ("Süd") (gen. Gerd von Rundstedt).Johannes Albrecht Blaskowitz (ur. 10 lipca 1883 w Paterswalde, Prusy Wschodnie koło Welawy, zm. 5 lutego 1948 w Norymberdze) – niemiecki generał piechoty, w armii niemieckiej począwszy od 1900 roku. Oficer Reichswehry, brał udział w I wojnie światowej.
  Warto wiedzieć że... beta

  Maximilian Maria Joseph Karl Gabriel Lamoral Reichsfreiherr von Weichs zu Glon, (ur. 12 listopada 1881 w Dessau, zm. 27 lipca 1954 w zamku Rösberg k.Bonn) — niemiecki feldmarszałek, baron Rzeszy.
  LXVII Korpus Armijny, niem. LXVII. Armeekorps – jeden z niemieckich korpusów armijnych. Utworzony w styczniu 1944 r. z przemianowania LXVII Korpusu Rezerwowego. Do grudnia 1944 r. podlegał 15 Armii, walczył o Amiens i Bredę. W grudniu 1944 r. przejściowo w składzie 1 Armii Spadochronowej, od stycznia 1945 r. ponownie w składzie 15 Armii operuje pod Akwizgranem. Wojnę zakończył w składzie 11 Armii (Grupa Armii D) w okolicach Kassel.
  30 Dywizja Piechoty - niemiecka dywizja z czasów II wojny światowej, sformowana na mocy rozkazu 1 października 1936 roku, miejsce stacjonowania sztabu Lubeka. Sformowana w X. Okręgu Wojskowym.
  Dywizja Großdeutschland (Dywizja "Wielkie Niemcy") – elitarna jednostka grenadierów pancernych Wehrmachtu podczas II wojny światowej.
  13 Odcinek Straży Granicznej (Grenzschutz-Abschnitts-Kommando 13, G-AK 13) – niemiecki oddział graniczny okresu III Rzeszy. Brał udział w niemieckiej agresji na Polskę we wrześniu 1939 w składzie 8 Armii gen. piechoty Johannesa Blaskowitza.
  XIII Korpus Armijny - niemiecki korpus armijny. We wrześniu 1939 roku był częścią składową 8 Armii. Dowódcą był do października 1939 gen. Maximilian von Weichs.
  IV Korpus Armijny − niemiecki korpus armijny. We wrześniu 1939 roku był częścią składową 10 Armii. Dowódcą był gen. Viktor von Schwedler.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.6 sek.