5′UTR

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z 5'UTR)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

5′UTR (z ang. 5′ untranslated region), rejon 5′ niepodlegający translacji – niepodlegająca translacji część mRNA położona w kierunku 5′ od sekwencji kodującej.

Koniec 5′ (czytaj: „koniec pięć prim”) – koniec nici kwasu nukleinowego (DNA lub RNA), jeden z jej skrajnych nukleotydów, zawierający wolną lub fosforylowaną grupę 5′-hydroksylową.Ekspresja genu (ang. gene expression) – proces, w którym informacja genetyczna zawarta w genie zostaje odczytana i przepisana na jego produkty, które są białkami lub różnymi formami RNA.

W 5′UTR mogą się znajdować różne sekwencje sygnałowe. Geny bakterii i wirusów mogą zawierać w tym obszarze sekwencje wpływające na ekspresję tych genów. Przykładem takich sekwencji, występujących przede wszystkim u bakterii, są ryboprzełączniki. U eukariontów mogą to być sekwencje wiążące białka, które wpływają na stabilność mRNA lub jego translację, na przykład elementy reagujące na żelazo (IRE, ang. iron-responsive elements), a także sekwencje wspomagające inicjację translacji.

Translacja (łac. translatio - tłumaczenie) – w biologii molekularnej, proces syntezy łańcucha polipeptydowego białek na matrycy mRNA. W jego wyniku dochodzi do ostatecznego przetłumaczenia informacji genetycznej zawartej pierwotnie w kodzie genetycznym DNA na konkretną strukturę białka, zależną od uszeregowania aminokwasów w łańcuchu polipeptydowym.Eukarionty, eukariota, eukarioty, organizmy eukariotyczne (Eukaryota, Eukarya), określane też jako jądrowce, jądrowe, organizmy jądrowe, karioty, kariota (Karyobionta) – organizmy zbudowane z komórek posiadających jądro komórkowe z chromosomami, co jest jednym z elementów odróżniających je od prokariotów. Jądro komórkowe odgraniczone jest od cytoplazmy podwójną błoną białkowo-lipidową. Nazwa naukowa pochodzi od greckich słów ευ ("dobry", "prawdziwy") i κάρυον ("orzech", "jądro").

Zobacz też[ | edytuj kod]

  • 3′UTR
  • Reklama