• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 20 sierpnia  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Układ Warszawski (oficjalna nazwa: Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej ang. Warsaw Pact ros. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи) – sojusz polityczno-wojskowy państw tzw. bloku wschodniego z dominującą rolą ZSRR. Formalnie powstał na podstawie Deklaracji Bukaresztańskiej, jako odpowiedź na militaryzację tzw. Niemiec Zachodnich i włączenie ich w strukturę NATO, a sankcjonował istniejące od zakończenia II wojny światowej podporządkowanie poszczególnych państw i ich armii ZSRR.Bitwa pod Churubusco – starcie zbrojne, które miało miejsce 20 sierpnia 1847 roku pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem podczas wojny amerykańsko-meksykańskiej w bezpośrednim następstwie bitwy pod Contreras. Porażka meksykańskich oddziałów pod dowództwem generała Antonio Lópeza de Santa Anna pozwoliła armii amerykańskiej dowodzonej przez generała Winfielda Scotta zbliżyć się do Meksyku na odległość 8 km . Głównym ośrodkiem oporu stał się zespół klasztorny San Mateo. Klasztor otoczony był wysokim murem. Jego narożników strzegły dodatkowo bastiony ziemne. W ścianach wykuto otwory strzelnicze, a stanowiska wzmocniono workami z piaskiem. Załogę stanowiło 1 500 żołnierzy, w tym dwustu czterech San Patricios – ochotników z Batalionu św. Patryka. Meksykańskie wojsko dość szybko zmuszono do odwrotu, ale klasztor San Mateo bronił się nadal, wiążąc znaczne siły nieprzyjaciela. Frontalne ataki Amerykanów załamywały się w ogniu meksykańskich strzelców wyborowych oraz dział, obsługiwanych przez San Patricios. Klasztor zaatakowano ze wszystkich stron. Dwie dywizje amerykańskiej piechoty szturmowały bez chwili wytchnienia. Po przeszło trzech godzinach walki artyleria rozbiła klasztorny mur; przez wyłom wdarły się tłumy napastników. Walka przeniosła się na dziedziniec. Oficerowie meksykańscy kilkakrotnie wywieszali już białą flagę, za każdym razem zrywaną przez zdeterminowanych San Patricios. Meksykanie złożyli wreszcie broń. Batalion św. Patryka uderzył na nieprzyjaciela, próbując przebić się przez wrogie pozycje. Udało się to jedynie części żołnierzy. W klasztorze San Mateo poległo blisko 50 San Patricios, 85 dostało się do niewoli. Jeńców poddano brutalnemu śledztwu. Ci, którzy służyli wcześniej w amerykańskich siłach zbrojnych, stanęli przed sądem jako dezerterzy. Zapadło 50 wyroków śmierci.
  Wydarzenia w Polsce[ | edytuj kod]
 • 1012Wojna polsko-niemiecka: Bolesław Chrobry zdobył i spalił gród Lubusz na lewym brzegu Odry.
 • 1391Konrad von Wallenrode został wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego.
 • 1416Grabów nad Prosną otrzymał prawa miejskie.
 • 1466Wojna trzynastoletnia: książę wołogoski Eryk II przeszedł na stronę Polski i zawarł w Bydgoszczy przymierze z królem Kazimierzem IV Jagiellończykiem, który zobowiązał się do obrony księcia, w zamian za co Eryk II przyrzekł, że uniemożliwi wrogom króla polskiego przemarsz przez swoje ziemie. W ten sposób zakon krzyżacki został odcięty od posiłków napływających z głębi Rzeszy.
 • 1618Król Zygmunt III Waza wydał dekret zabraniający drukowania i sprzedaży antysemickiego dzieła Zwierciadło Korony Polskiej Sebastiana Miczyńskiego, które przyczyniło się do pogromu Żydów w Krakowie.
 • 1794Insurekcja kościuszkowska: wybuchło powstanie wielkopolskie.
 • 1812 – Otwarto Teatr w Płocku.
 • 1831 – Gen. Kazimierz Małachowski został wodzem naczelnym powstania listopadowego.
 • 1910:
 • Dwaj czescy wspinacze runęli po śniegu spod samego wierzchołka Rysów i ponieśli śmierć po wielusetmetrowym upadku.
 • Cesarz Niemiec Wilhelm II Hohenzollern dokonał oficjalnego otwarcia Zamku Cesarskiego w Poznaniu.
 • 1915I wojna światowa: podpisano akt kapitulacji przed Niemcami rosyjskich załóg Twierdzy Modlin i Fortu Zakroczym.
 • 1920:
 • W nocy z 19 na 20 sierpnia wybuchło II powstanie śląskie.
 • Wojna polsko-bolszewicka: dowódca 1. Armii Konnej Siemion Budionny wykonał ponawiany wielokrotnie rozkaz głównodowodzącego Armią Czerwoną Siergieja Kamieniewa, nakazujący przerwanie szturmu Lwowa i wsparcie wojsk Michaiła Tuchaczewskiego na froncie pod Warszawą; zwycięstwo wojsk polskich w bitwie pod Ostrożanami.
 • 1939 – W Katowicach odbył się pogrzeb Wojciecha Korfantego.
 • 1941 – Niemcy dokonali w Czarnym Lesie pod Stanisławowem masowej egzekucji 800 Polaków.
 • 1942:
 • Niemcy rozstrzelali 1210 Żydów z getta w Krzemieńcu (obecnie na Ukrainie).
 • Ok. 360 Żydów (osób starszych, schorowanych, kobiet i dzieci) pochodzących z likwidowanego getta w Grybowie zostało rozstrzelanych przez Niemców w Białej Niżnej koło Nowego Sącza.
 • Rozpoczęła się wywózka 21 tys. Żydów z getta w Kielcach do obozu Treblinka.
 • Zlikwidowano getto żydowskie w Falenicy.
 • 1943:
 • Akcja „Taśma”: w Sieczychach, w trakcie rozbijania niemieckiej strażnicy na granicy Generalnego Gubernatorstwa i terenami wcielonymi do Rzeszy, zginął harcmistrz ppor. AK Tadeusz Zawadzki ps. „Zośka”.
 • Zakończyła się likwidacja getta żydowskiego w Białymstoku.
 • 1944:
 • 20. dzień powstania warszawskiego: oddziały batalionu „Kiliński” wraz z grupami saperskimi i minerskimi zdobyły gmach Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej (PAST-y) przy ul. Zielnej. Podczas walk zginęło 25, a do niewoli trafiło 115 niemieckich żołnierzy. Po stronie polskiej zginęło 5, a ciężko rannych zostało 10 powstańców.
 • W Pokrytkach koło Mławy oddziały Armii Ludowej stoczyły największą bitwę partyzancką na wcielonych do Rzeszy ziemiach polskich.
 • 1946 – W okolicach Kłodzka przeszła trąba powietrzna niszcząc budynki w kilku wsiach.
 • 1959 – Minister obrony narodowej gen. broni Marian Spychalski wydał rozkaz o rozformowaniu Wojskowego Korpusu Górniczego.
 • 1963 – W Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie uruchomiono pierwszy polski laser.
 • 1969 – W zderzeniu pociągów osobowego i towarowego pod Gubinem zginęły 4 osoby, a 27 zostało rannych.
 • 1971 – W swym mieszkaniu w Warszawie został zamordowany pułkownik LWP, pisarz, dziennikarz, publicysta i poseł na Sejm PRL Jan Gerhard.
 • 1990 – W katastrofie kolejowej w Ursusie zginęło 16 osób, a 43 zostały ranne.
 • 1993 – Premiera filmu Uprowadzenie Agaty w reżyserii Marka Piwowskiego.
 • 1999 – Premiera komedii sensacyjnej Fuks w reżyserii Macieja Dutkiewicza.
 • 2008Sekretarz stanu USA Condoleezza Rice i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podpisali umowę w sprawie lokalizacji w Polsce elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej.
 • 2012 – Spłonął kilkusetletni Dąb Cygański rosnący na terenie gminy Kluki w powiecie bełchatowskim.
 • Wydarzenia na świecie[ | edytuj kod]

  Start rakiety Titan III z sondą Voyager 2 (1977)
 •   636 – Zwycięstwo wojsk muzułmańskich nad bizantyńskimi w bitwie nad rzeką Jarmuk.
 •   917 – Zwycięstwo wojsk bułgarskich nad bizantyńskimi w bitwie pod Acheloos.
 • 1083Papież Grzegorz VII kanonizował króla Węgier Stefana I.
 • 1191III wyprawa krzyżowa: 2700 wziętych do niewoli muzułmańskich obrońców Akki zostało zabitych z rozkazu króla Anglii Ryszarda I Lwie Serce.
 • 1206Henryk Flandryjski został koronowany w Konstantynopolu na władcę Cesarstwa Łacińskiego.
 • 1297 – Zwycięstwo wojsk francuskich nad flamandzkimi w bitwie pod Veurne.
 • 1308 – W lochach zamku w Chinon nad Loarą zakończyły się trzydniowe przesłuchania najważniejszych dostojników zakonu templariuszy, przeprowadzone przez trzech kardynałów, wysłanników papieża Klemensa V.
 • 1467Król Kastylii-Leónu Henryk IV pokonał w II bitwie pod Olmedo pretendującego do tronu swego przyrodniego brata, księcia Asturii Alfonsa.
 • 1471Herkules I d’Este został księciem Ferrary i Modeny.
 • 1504 – Rozpoczęto prace nad zmianą biegu rzeki Arno, którymi kierował Leonardo da Vinci. Projekt porzucono po dwóch miesiącach.
 • 1507Nanak został wybrany na pierwszego guru sikhizmu.
 • 1518Biskup płocki Erazm Ciołek wystąpił na Sejmie Rzeszy w Augsburgu z antykrzyżacką filipiką.
 • 1609Święty Cesarz Rzymski Rudolf II Habsburg wydał List majestatyczny gwarantujący wolność wyznania protestantom na Śląsku.
 • 1619 – 20 pierwszych czarnoskórych niewolników zostało przywiezionych na pokładzie holenderskiego statku do Jamestown w Wirginii, pierwszej stałej angielskiej osady w Ameryce Północnej.
 • 1648Wojna trzydziestoletnia: zwycięstwo wojsk francuskich nad hiszpańskimi w bitwie pod Lens.
 • 1672 – W Hadze został zamordowany obalony wielki pensjonariusz Holandii Johan de Witt oraz jego brat Cornelis, co otworzyło drogę do rządów w Holandii, a w przyszłości do tronu angielskiego Wilhelmowi Orańskiemu.
 • 1710Wojna o sukcesję hiszpańską: wojska sprzymierzonych pokonały Hiszpanów w bitwie pod Saragossą.
 • 1719 – Przyszły książę elektor Saksonii i król Polski August III Sas poślubił w Dreźnie arcyksiężniczkę austriacką Marię Józefę Habsburg.
 • 1727 – Zawarto rosyjsko-chiński traktat graniczny.
 • 1792I koalicja antyfrancuska: zwycięstwo wojsk pruskich nad francuskimi w bitwie pod Verdun.
 • 1794 – Wojny z Indianami: Amerykanie pokonali konfederację plemion indiańskich w bitwie pod zaporą z pni.
 • 1801 – Brytyjczycy zlikwidowali istniejące od 1798 roku niepodległe państwo Gozo na Malcie.
 • 1820 – Po raz pierwszy wykonano hymn Chile.
 • 1842 – Zdławiono powstanie w stanie São Paulo w Brazylii.
 • 1845 – W Pradze otwarto pierwszy dworzec kolejowy (obecnie Dworzec Masaryka).
 • 1847Wojna amerykańsko-meksykańska: zwycięstwa wojsk amerykańskich w bitwach pod Contreras i pod Churubusco.
 • 1854 – Uruchomiono pierwszą linię kolejową na terytorium dzisiejszej Rumunii.
 • 1879Constantijn Theodoor van Lynden van Sandenburg został premierem Holandii.
 • 1882 – W soborze Chrystusa Zbawiciela w Moskwie odbyło się prawykonanie uwertury koncertowej Rok 1812 Piotra Czajkowskiego.
 • 1885Ernst Hartwig z obserwatorium w Tartu w Estonii zaobserwował supernową S Andromedae w Galaktyce Andromedy. Była to pierwsza supernowa odkryta w innej galaktyce.
 • 1892 – W Glasgow otwarto stadion Celtic Park.
 • 1899 – Założono klub piłkarski FSV Frankfurt nad Menem.
 • 1914I wojna światowa:
 • Niemcy zdobyli Brukselę.
 • Pyrrusowe zwycięstwo wojsk rosyjskich nad niemieckimi w bitwie pod Gąbinem (obecnie Gusiew) w Prusach Wschodnich.
 • 1915Włochy wypowiedziały wojnę Turcji.
 • 1916 – Założono chilijski klub piłkarski CD Ñublense.
 • 1917 – Sándor Wekerle został po raz trzeci premierem Węgier.
 • 1920:
 • Powstała największa zawodowa liga futbolu amerykańskiego National Football League (NFL).
 • Założono chilijski klub piłkarski CD Palestino.
 • 1939Radziecko-japońskie walki graniczne: podczas bitwy nad rzeką Chałchin-Goł (11 maja-16 września) rozpoczęła się decydująca o zwycięstwie ofensywa wojsk radziecko-mongolskich.
 • 1940:
 • Bitwa o Atlantyk: w Zatoce Biskajskiej brytyjski okręt podwodny HMS „Cachalot” zatopił niemieckiego U-Boota U-51, w wyniku czego zginęła cała, 43-osobowa załoga.
 • W mieście Meksyk na rozkaz Józefa Stalina agent NKWD Ramón Mercader dokonał udanego zamachu na Lwa Trockiego.
 • 1945Operacja kwantuńska: Armia Czerwona zdobyła Harbin.
 • 1946 – W Budapeszcie otwarto odbudowany po wysadzeniu w czasie wojny Most Wolności.
 • 1947:
 • Sformowano Siły Powietrzne Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej.
 • Zakończył się norymberski proces lekarzy oskarżonych o ludobójstwo.
 • 1949 – Weszła w życie komunistyczna konstytucja Węgier.
 • 1953 – W Budapeszcie otwarto Népstadion (Stadion Ludowy) (obecnie Stadion im. Ferenca Puskása).
 • 1955 – Wybuchły kilkudniowe antyfrancuskie zamieszki w Algierii i Maroku, w wyniku których zginęło ponad 500 osób.
 • 1956Elżbieta Krzesińska ustanowiła w Budapeszcie rekord świata w skoku w dal (6,35 m).
 • 1960:
 • Senegal wystąpił z Federacji Mali i proklamował niepodległość.
 • Zakończyła się dwudniowa misja statku kosmicznego Korabl-Sputnik 2 z psami Biełką i Striełką, które jako pierwsze zwierzęta powróciły żywe z przestrzeni kosmicznej.
 • 1963 – Dokonano oblotu brytyjskiego samolotu pasażerskiego BAC One-Eleven.
 • 1965 – W katastrofie wracającego do Warszawy bez pasazerów samolotu PLL LOT Vickers Viscount pod Jeuk w Belgii zginęła cała 4-osobowa załoga.
 • 1968Praska Wiosna: wojska krajów Układu Warszawskiego wkroczyły do Czechosłowacji (noc z 20 na 21 sierpnia).
 • 1970 – Dokonano oblotu amerykańskiego śmigłowca szturmowego Sikorsky S-67 Blackhawk.
 • 1975:
 • W katastrofie czechosłowackiego Iła-62 pod Damaszkiem zginęło 126 osób.
 • W kierunku Marsa wystrzelono amerykańską sondę kosmiczną Viking 1.
 • 1977 – Wystrzelono amerykańską sondę kosmiczną Voyager 2.
 • 1978 – Przed jednym z hoteli w Londynie dwaj palestyńscy terroryści zaatakowali granatami i bronią maszynową autobus z pasażerami izraelskich linii lotniczych El Al. Zginęła stewardesa i jeden z terrorystów zastrzelony przez ochroniarza, a 9 osób zostało rannych.
 • 1980 – Włoski himalaista Reinhold Messner dokonał pierwszego solowego wejścia na Mount Everest.
 • 1986 – 44-letni pracownik urzędu pocztowego w Edmond w stanie Oklahoma Patrick Sherrill zastrzelił 14 swoich współpracowników, zranił 6, po czym popełnił samobójstwo.
 • 1988:
 • Około 60 tys. ha lasów spłonęło w ciągu doby w amerykańskim Parku Narodowym Yellowstone i jego okolicach (tzw. „czarna sobota”).
 • W trzęsieniu ziemi o sile 6,6 stopnia w skali Richtera w Nepalu i Indiach zginęło około 1450 osób.
 • W zamachu bombowym dokonanym przez ugrupowanie Tymczasowa IRA na autobus przewożący brytyjskich żołnierzy w Irlandii Północnej zginęło 8 osób, a 28 zostało rannych.
 • Zakończyła się wojna iracko-irańska.
 • 1989 – Na Tamizie po zderzeniu z pogłębiarką zatonął statek wycieczkowy „Marchioness”, w wyniku czego zginęło 51 osób.
 • 1991 – Estonia ogłosiła niepodległość (od ZSRR).
 • 1993Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości nakazał Australii wypłacenie Nauru rekompensaty w kwocie 107 milionów dolarów australijskich za szkody powstałe wskutek wydobycia fosforytów w czasie australijskiego zarządu nad wyspą.
 • 1995 – W zderzeniu pociągów w indyjskim mieście Ferozabad (stan Uttar Pradesh) zginęło 305 osób, a 344 zostały ranne.
 • 1998:
 • Fajiz at-Tarawina został premierem Jordanii.
 • Premiera niemieckiego filmu Biegnij Lola, biegnij w reżyserii Toma Tykwera.
 • W odwecie za zamachy na amerykańskie ambasady w Kenii i Tanzanii, lotnictwo amerykańskie zbombardowało bazy Al-Ka’idy w Afganistanie. Zniszczona została też fabryka farmaceutyczna w stolicy Sudanu Chartumie, gdzie miała być produkowana broń chemiczna dla terrorystów.
 • 2000 – Niedaleko Klettwitz w Brandenburgii otwarto tor wyścigowy EuroSpeedway Lausitz.
 • 2008:
 • 12 osób zginęło w wyniku eksplozji dwóch samochodów-pułapek w algierskim mieście Al-Buwajra.
 • Podczas XXIX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie Jamajczyk Usain Bolt ustanowił rekord świata w biegu na 200 m (19,30 s).
 • W Afganistanie, wskutek wybuchu przydrożnej miny zginęło 3 polskich żołnierzy, a 1 został ciężko ranny.
 • W katastrofie lotu Spanair 5022 w porcie lotniczym Madryt-Barajas zginęły 154 osoby, a 18 zostało ciężko rannych.
 • 2009:
 • Urzędujący prezydent Afganistanu Hamid Karzaj został wybrany na II kadencję.
 • W finałowym biegu na 200 m podczas XII Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce w Berlinie Usain Bolt uzyskał czas 19,19 s, poprawiając własny rekord świata o 0,11 s.
 • 2011 – W katastrofie lotu First Air 6560 koło miasta Resolute na terytorium Nunavut w północno-zachodniej Kanadzie zginęło 12 osób, a 3 zostały ranne.
 • 2014Jahja wuld Haddamin został premierem Mauretanii.
 • 2015Baciro Djá został premierem Gwinei Bissau.
 • 2016 – 57 osób zginęło, a 66 zostało rannych w samobójczym zamachu bombowym na uczestników wesela w tureckim mieście Gaziantep, leżącym przy granicy z Syrią.
 • 2018 – W związku z hiperinflacją w Wenezueli przeprowadzono denominację boliwara w stosunku 100 000:1.
 • Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny (szw. Nobelpriset i fysiologi eller medicin) – jest nagrodą przyznawaną corocznie przez Instytut Karolinska za wyjątkowe osiągnięcia naukowe z różnych dziedzin fizjologii lub medycyny. Jest jedną z pięciu Nagród Nobla ustanowionych w testamencie przez Alfreda Nobla (zm. w 1896 roku). Jak zapisał on w swoim testamencie, nadzór nad nagrodą sprawuje Fundacja Noblowska, a przyznawana jest ona przez zgromadzenie wybierane przez Instytut Karolinska. Określana potocznie jako „Nagroda Nobla z medycyny”, w rzeczywistości była precyzyjnie opisana przez Nobla w jego testamencie, jako nagroda z „fizjologii lub medycyny”. Z tego powodu może być przyznana w każdej ze szczegółowych dziedzin obu tych nauk. Pierwszym laureatem nagrody był w roku 1901 Niemiec Emil Adolf von Behring.Galaktyka Andromedy (zwana również Messier 31, M31 lub NGC 224, a wcześniej także Wielką Mgławicą w Andromedzie) – galaktyka spiralna, leżąca około 2,52 miliona lat świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze Andromedy.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  William Lester Suff (ur. 20 sierpnia 1950 w Torrance) – amerykański seryjny morderca zwany Riverside Prostitute Killer. Zamordował w okolicach miasta Riverside w stanie Kalifornia co najmniej 12 prostytutek w latach 1984–1992.
  Marcin Adamski (ur. 20 sierpnia 1975 w Świnoujściu) – polski piłkarz, grający na pozycji obrońcy; wychowanek Floty Świnoujście (1995), następnie gracz Warty Poznań (1996-1997), Zagłębia Lubin (1997-2001), Rapidu Wiedeń (2002-2004, 2006), francuskiego Angers SCO (2005), niemieckiego FC Erzgebirge Aue (2006-2007). Od lutego 2008 zawodnik ŁKS-u Łódź.
  Vytautas Mažiulis (ur. 20 sierpnia 1926 w Rokėnai w rejonie jezioroskim, zm. 12 kwietnia 2009 w Wilnie) – litewski językoznawca, specjalista od spraw języka staropruskiego.
  Václav Babinský (ur. 20 sierpnia 1796 w Litomierzycach czes. Litoměřice, zm. 1 sierpnia 1879 Praha-Řepy) — był jednym z najbardziej znanych znanych czeskich przestępców. Używał m.in. pseudonimów: Wenz z Pokratic, Josef Schmidt, Franz Mally, Anton Müller.
  Frankie Banali (ur. 14 listopada 1951 w Nowym Jorku, zm. 20 sierpnia 2020 w Los Angeles) – amerykański perkusista rockowy, znanym ze współpracy z multiplatynowym heavy metalowym zespołem Quiet Riot i jedynym członkiem pozostającym z klasycznego składu zespołu. Był managerem zespołu od 1994 roku. Grał także na perkusji w heavy metalowym zespole W.A.S.P., a także z Billy Idol. Banali był krótko koncertującym perkusistą dla Faster Pussycat i Steppenwolf.
  Opactwo Clairvaux (z łac. Clara Vallis, po polsku Jasna Dolina), położone jest w Ville-sous-la-Ferté, 15 km od Bar-sur-Aube, w departamencie Aube, w regionie Szampania-Ardeny we Francji.
  Zdzisław Franciszek Piątek (ur. 20 sierpnia 1938 w Radomiu, zm. 7 stycznia 2007) – polski specjalista konstrukcji betonowych, były rektor Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.463 sek.