• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 2017 w Wojsku Polskim  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Baltops (BALTOPS) – kryptonim cyklicznych międzynarodowych ćwiczeń sił morskich NATO przeprowadzanych od lat 70. XX wieku na Morzu Bałtyckim; obecnie odbywają się one w czerwcu. Od 1993 roku poza państwami NATO biorą w nich udział także pozostałe państwa basenu Morza Bałtyckiego. Mają na celu zwiększenie interoperacyjności sił morskich państw Partnerstwa dla Pokoju w rejonie Morza Bałtyckiego. Malbork (łac. Mariaeburgum, Mariae castrum, Marianopolis, niem. Marienburg) – miasto w północnej Polsce, w województwie pomorskim nad Nogatem. Siedziba powiatu malborskiego.
  Marzec[ | edytuj kod]

  1 marca

 • Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz nadał:
 • 1 Brygadzie Obrony Terytorialnej nazwę wyróżniającą „Podlaska” i imię patrona płk. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław” oraz nakazał przejąć i z honorem kultywować tradycje oddziałów bojowych Armii Krajowej Obywatelskiej, Inspektoratu Białostockiego AK, Inspektoratu Suwalskiego AK oraz Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”; 2 Brygadzie Obrony Terytorialnej nazwę wyróżniającą „Lubelska” i imię patrona mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” oraz nakazał przejąć i z honorem kultywować tradycje 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK (1944), 8 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej (1944), 9 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej (1943-1944) oraz Okręgu WiN Lublin (1945-1947), a także ustanowił dzień 24 maja Świętem Brygady i ustanowił odznakę pamiątkową Brygady; 3 Brygadzie Obrony Terytorialnej nazwę wyróżniającą „Podkarpacka” i imię patrona płk. Łukasza Cieplińskiego oraz nakazał przejąć i z honorem kultywować tradycje jednostek wojskowych i pododdziałów partyzanckich zbrojnego podziemia niepodległościowego Podokręgu Rzeszów AK i Okręgu WiN Rzeszów.

  31 marca

  Hieronim Dekutowski (ur. 24 września 1918 w Dzikowie, zm. 7 marca 1949 w Warszawie) – pułkownik, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, cichociemny, dowódca oddziałów partyzanckich AK, DSZ i Zrzeszenia WiN, ps. "Zapora", "Odra", "Reżu", "Stary", "Henryk Zagon", "Mieczysław Piątek", harcerz.Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych – żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku. Święto nie jest dniem wolnym od pracy.
 • Zmiana dowódcy w 33 Bazie Lotnictwa Transportowego. Pułkownik pilot Mieczysław Gaudyn przekazał dowodzenie bazą, wyznaczonemu do czasowego pełnienia obowiązków pułkownikowi Dariuszowi Płóciennikowi.
 • Kwiecień[ | edytuj kod]

  21 kwietnia

 • Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej wprowadzono flagę Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
 • Maj[ | edytuj kod]

  31 maja

 • Żołnierze 6 Batalionu Powietrznodesantowego rozpoczęli działania w ramach XXXVI zmiany PKW KFOR.
 • Pułkownik – stopień oficerski. W SZ RP jest to najwyższy stopień wojskowy korpusu oficerów starszych, natomiast w okresie międzywojennym – korpusu oficerów sztabowych. W większości sił zbrojnych po stopniu pułkownika (ang. i fr. – colonel, niem. Oberst, ros. полковник) są stopnie generalskie.Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (IWspSZ) – dowództwo (na poziomie rodzaju sił zbrojnych) podległe Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, powołane w celu planowania pełnego zabezpieczenia logistycznego funkcjonowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Siedziba dowództwa mieści się w Bydgoszczy. Formowanie Inspektoratu Wsp.SZ rozpoczęto 6 października 2006 roku. Gotowość do działania Inspektorat osiągnął 1 lipca 2007 roku, przejmując zadania logistyczne od dowództw rodzajów sił zbrojnych. Obecnie nie wykonuje zadań związanych z zabezpieczeniem medycznym, zadania te wykonuje Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia. Po rozformowaniu Pomorskiego Okręgu Wojskowego Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych przejmuje wszystkie jego obowiązki, historie i tradycje.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  38 Dywizjon Zabezpieczenia Obrony Powietrznej (38 dzab OP) – oddział Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Sił Powietrznych RP stacjonujący w m. Warszawa, sformowany 1 stycznia 2012 roku, podlega dowódcy 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej.
  Straż Ochrony Kolei (SOK) – umundurowana i uzbrojona formacja działająca na podstawie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 789).
  Kodeks karny (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny) – akt prawny regulujący zasady prawa karnego materialnego obowiązujące w Polsce.
  Ochrona mienia – działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.
  Andrzej Sebastian Duda (ur. 16 maja 1972 w Krakowie) – polski prawnik, nauczyciel akademicki, były wiceminister sprawiedliwości, były podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, były członek Trybunału Stanu, poseł na Sejm VII kadencji.
  Polska Jednostka Wojskowa w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Federacyjnej Republice Jugosławii, od 2000 Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Republice Serbskiej, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Republice Albanii i Republice Bośni i Hercegowiny (PKW Kosowo, PKW KFOR) - wydzielony komponent Sił Zbrojnych RP, przeznaczony do udziału w NATO-wskich KFOR (Kosovo Force - Siły Kosowskie) w ramach operacji Joint Guardian (Wspólny Strażnik) od 1999 roku.
  27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej (27 DP AK) – wielka jednostka piechoty Armii Krajowej utworzona z sił Okręgu Wołyń w ramach akcji „Burza”. W marcu 1944 liczyła około 6000 żołnierzy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.049 sek.