• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 1982  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Montreal (fr. Montréal) – miasto w Kanadzie, nad Rzeką Świętego Wawrzyńca w prowincji Quebec. W latach 1844-1849 Montreal był stolicą Prowincji Kanady.Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny (szw. Nobelpriset i fysiologi eller medicin) – jest nagrodą przyznawaną corocznie przez Instytut Karolinska za wyjątkowe osiągnięcia naukowe z różnych dziedzin fizjologii lub medycyny. Jest jedną z pięciu Nagród Nobla ustanowionych w testamencie przez Alfreda Nobla (zm. w 1896 roku). Jak zapisał on w swoim testamencie, nadzór nad nagrodą sprawuje Fundacja Noblowska, a przyznawana jest ona przez zgromadzenie wybierane przez Instytut Karolinska. Określana potocznie jako „Nagroda Nobla z medycyny”, w rzeczywistości była precyzyjnie opisana przez Nobla w jego testamencie, jako nagroda z „fizjologii lub medycyny”. Z tego powodu może być przyznana w każdej ze szczegółowych dziedzin obu tych nauk. Pierwszym laureatem nagrody był w roku 1901 Niemiec Emil Adolf von Behring.
  Wydarzenia w Polsce[ | edytuj kod]
 • 1 stycznia – dochód narodowy wytworzony zmniejszył się w 1981 roku o 13%.
 • 2 stycznia – stan wojenny: rozwiązano stowarzyszenie aktorów ZASP.
 • 4 stycznia – w podziemiu wydano pierwszy numer pisma „Karta”.
 • 6 stycznia – rozwiązanie Niezależnego Zrzeszenia Studentów; Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego zezwoliła na sukcesywne wznawianie zajęć na uczelniach.
 • 7 stycznia – runęła podmyta przez morze wieża wyciągowa Światowid w Jastrzębiej Górze.
 • 10 stycznia:
 • stan wojenny: przywrócono łączność telefoniczną w miastach.
 • Wisła przerwała wały w okolicach Płocka i zatopiła część miasta i okoliczne wsie. Powódź spowodował zator lodowy na Zbiorniku Włocławskim.
 • 13 stycznia – stan wojenny: powstał Ogólnopolski Komitet Oporu.
 • 14 stycznia – ukazało się pierwsze wydanie dziennika rządowego „Rzeczpospolita”.
 • 17 stycznia – stan wojenny: wznowił działalność Teatr Wielki w Warszawie.
 • 20 stycznia – Prokuratura Garnizonowa w Gliwicach umorzyła śledztwo w sprawie śmierci górników z kopalni „Wujek”.
 • 25 stycznia:
 • gen. Wojciech Jaruzelski zapowiedział w Sejmie stopniowe ograniczanie restrykcji stanu wojennego.
 • Sejm zatwierdził wstecznie dekrety wprowadzające stan wojenny.
 • 26 stycznia – Sejm uchwalił Kartę Nauczyciela.
 • 30 stycznia – stan wojenny: po zajściach ulicznych w Gdańsku zostało rannych 6 osób cywilnych; pierwsze rozprawy w trybie doraźnym za nielegalną działalność związkową, organizację strajków itp., wyroki do 5 lat.
 • 1 lutego – połączona z rekompensatami podwyżka cen artykułów żywnościowych (o 241%) oraz opału i energii (o 171%) – elementem reformy gospodarczej.
 • 3 lutego – stan wojenny: Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni wydał najwyższy wyrok w stanie wojennym. Ewa Kubasiewicz z Wyższej Szkoły Morskiej została skazana na 10 lat pozbawienia wolności.
 • 5 lutego – stan wojenny: w Świdniku odbyła się pierwsza „manifestacja spacerowa” podczas emisji głównego wydania Dziennika Telewizyjnego.
 • 8 lutego – stan wojenny: wznowienie zajęć na wszystkich wyższych uczelniach.
 • 10 lutego – stan wojenny: Emil Barchański wraz z kolegami oblał farbą i podpalił pomnik Feliksa Dzierżyńskiego w Warszawie.
 • 12 lutego – kapitan rejsowego samolotu LOT, lecącego z Warszawy do Wrocławia, porwał swoją maszynę i wylądował w Berlinie Zachodnim.
 • 13 lutego:
 • stan wojenny: nielegalna manifestacja uliczna w Poznaniu.
 • stan wojenny: 45 osób zostało pobitych przez służbę więzienną w ośrodku dla internowanych w Wierzchowie Pomorskim.
 • decyzja o budowie metra; pierwsza linia miała połączyć południowy skraj miasta z północnym (Kabaty z Młocinami).
 • 18 lutegoMieczysław Dębicki został prezydentem Warszawy.
 • 19 lutego – z prywatną wizytą przybył Herbert Wehner, przewodniczący frakcji SPD w Bundestagu; spotkanie z episkopatem i gen. Wojciechem Jaruzelskim.
 • 20 lutego – w gdańskiej Stoczni Północnej został zwodowany okręt hydrograficzny ORP Arctowski.
 • 23 lutego – w szpitalu zmarł starszy sierżant MO Zdzisław Karos, postrzelony 18 lutego w tramwaju w Warszawie, przez członków Powstańczej Armii Krajowej, usiłujących zabrać mu broń.
 • 24 lutego – rozpoczęło się pierwsze od ogłoszenia stanu wojennego, VII Plenum KC PZPR.
 • 27 lutego:
 • Episkopat w wydanym oświadczeniu zażądał szybkiego zniesienia stanu wojennego i powrotu do dialogu ze społeczeństwem i „Solidarnością”.
 • sejm przyjął ustawę o utworzeniu Państwowej Agencji Atomistyki.
 • film Człowiek z żelaza został wycofany przez producenta z rywalizacji o Oscara.
 • 1 marca – premiera komedii kryminalnej Vabank w reżyserii Juliusza Machulskiego.
 • 2 marca – w Warszawie przedstawiciele Międzynarodowego Czerwonego Krzyża omawiali z władzami sprawę wizytacji obozów internowanych przez MCK.
 • 6 marca – zwodowano żaglowiec szkoleniowy Marynarki Wojennej ORP Iskra II.
 • 7 marca – delegacja Kongresu USA zakończyła wizytę w Polsce.
 • 11 marca – stan wojenny: w kraju działało około 6 tys. Obywatelskich Komitetów Ocalenia Narodowego.
 • 20 marca – stan wojenny: prezydent Warszawy rozwiązał Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Krótko potem powstało Stowarzyszenie Dziennikarzy PRL.
 • 26 marcaSejm znowelizował Konstytucję PRL, ustanawiając Trybunał Konstytucyjny oraz Trybunał Stanu.
 • 29 marca – wznowienie automatycznej międzynarodowej łączności telefonicznej.
 • 1 kwietnia – powołanie 26-osobowej Konsultacyjnej Rady Gospodarczej przy Radzie Ministrów było elementem zapoczątkowanej dnia 1 stycznia 1982 reformy gospodarczej; przewodniczył profesor Czesław Bobrowski.
 • 2 kwietnia – 1. notowanie Radiowej Listy Przebojów Programu I.
 • 5 kwietnia:
 • opublikowano raport o stanie gospodarki.
 • wznowił emisję zawieszony po wprowadzeniu stanu wojennego Program III Polskiego Radia.
 • 6 kwietnia – polski rząd wynegocjował odroczenie spłaty rat kredytów w zachodnich bankach.
 • 9 kwietnia – prof. Kazimierz Dobrowolski zastąpił prof. Henryka Samsonowicza na stanowisku rektora Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 12 kwietnia:
 • stan wojenny: Radio „Solidarność” nadało w Warszawie pierwszą audycję.
 • premiera filmu Znachor.
 • 22 kwietnia:
 • kierownictwo nad zdelegalizowaną „Solidarnością” przejęła Tymczasowa Komisja Koordynacyjna (TKK).
 • początek plenum KC PZPR poświęconego sytuacji gospodarczej i projektowi ustawy o samorządzie pracowniczym.
 • 23 kwietnia – klub „Kuźnica” potępił akty wrogości wobec artystów, którzy zajęli bardziej pojednawczą postawę wobec polityki władz.
 • 24 kwietnia – wyemitowane zostało pierwsze notowanie Listy Przebojów Programu Trzeciego.
 • 25 kwietnia – spotkanie gen. Wojciecha Jaruzelskiego z prymasem Józefem Glempem.
 • 28 kwietnia – złagodzenie rygorów stanu wojennego; zwolniono lub urlopowano tysiąc internowanych.
 • 29 kwietnia – w kancelarii sejmowej został złożony tzw. List 44 w proteście przeciwko represjonowaniu działaczy opozycyjnych.
 • 30 kwietnia – kolejne porwanie samolotu PLL LOT, samolot został opanowany przez ośmiu porywaczy i skierowany na lotnisko Tempelhof, gdzie większość pasażerów poprosiła o azyl.
 • 1 majaświęto 1 Maja uczczono manifestacją oficjalną i kontrmanifestacjami.
 • 3 maja – w zajściach ulicznych w Warszawie zatrzymano 271 osób, 51 milicjantów i 10 osób cywilnych zostało rannych. Manifestowano także w Gdańsku, Szczecinie, Krakowie i Lublinie.
 • 4 maja:
 • Sejm uchwalił ustawę o Narodowej Radzie Kultury, mającej być reprezentatywnym organem doradczym premiera rządu.
 • w następstwie demonstracji, jakie miały miejsce poprzedniego dnia, w większych miastach przywrócono zniesioną przed 1 maja godzinę milicyjną.
 • 9 majaekspulsja dwóch dyplomatów USA akredytowanych w Warszawie, za czyny „sprzeczne ze statusem dyplomatycznym” np. próba werbunku OZI spośród Polaków. Proporcjonalna retorsja władz USA wobec placówki dyplomatycznej PRL w USA.
 • 13 maja – w większych miastach odbyły się krótkie demonstracje przeciwko stanowi wojennemu.
 • 2 czerwca – w Grudziądzu odbył się pierwszy Memoriał Bronisława Malinowskiego.
 • 3 czerwca – ukazał się pierwszy numer nowego tygodnika „Tu i Teraz”; redaktorem naczelnym został Kazimierz Koźniewski.
 • 5 czerwcaMarian Woźniak zastąpił Stanisława Kociołka na stanowisko pierwszego sekretarza Komitetu Warszawskiego PZPR.
 • 7 czerwca – podpisano polsko-radziecką umowę o współpracy przy budowie warszawskiego metra.
 • 13 czerwcaWrocław, Nowa Huta, Gdańsk miejscem manifestacji przeciwko rygorom stanu wojennego.
 • 22 czerwca – premiera filmu Wejście smoka.
 • 26 czerwca – w Koszalinie odbyła się 186. konferencja plenarna Episkopatu w 10. rocznicę ustanowienia nowych diecezji na Ziemiach Zachodnich i Północnych.
 • 2 lipca – premiera filmu „Anna” i wampir.
 • 4 lipca – podniesiono banderę na nowym żaglowcu szkolnym „Dar Młodzieży”.
 • 6 lipca – aresztowano grupę organizatorów Radia „Solidarność”.
 • 15 lipca – stan wojenny: funkcjonariusze Służba Bezpieczeństwa przeprowadzili w 8 wielkich zakładach „rozmowy ostrzegawcze” z pracownikami, którzy prowadzili konspiracyjną działalność związkową.
 • 20 lipca – deklaracja w sprawie utworzenia Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego.
 • 11 sierpnia – do służby wcielono barkentynę szkolną ORP „Iskra”.
 • 16 sierpnia – premiera filmu Debiutantka.
 • 20 sierpnia – warszawski plac Zwycięstwa został otoczony płotem, by uniemożliwić układanie krzyża z kwiatów, upamiętniającego wizytę papieża Jana Pawła II i zmarłego kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • 24 sierpnia – deklaracja Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Robotników (emanacja „Solidarności” Rolników Indywidualnych).
 • 31 sierpnia:
 • manifestacje z okazji drugiej rocznicy porozumień sierpniowych w co najmniej 66 miastach. Interweniowały oddziały ZOMO. W Lubinie od ostrej amunicji zginęły trzy osoby.
 • aresztowano Zbigniewa Romaszewskiego, jednego z podziemnych przywódców „NSZZ Solidarność”.
 • 3 września – premiera filmu Bołdyn.
 • 4 września – aresztowano 4 działaczy KSS KOR.
 • 5 września – na Jasnej Górze podczas uroczystości dożynkowych, kazanie wygłosił biskup Ignacy Tokarczuk.
 • 8 września:
 • zakończył się proces „grodziski” przeciwko osobom oskarżonym o zabójstwo milicjanta Zdzisława Karosa i działalność spiskową.
 • Ryszard Szparak ustanowił rekord Polski w biegu na 400 m ppł. wynikiem 49,41 s.
 • 11 września – powstał zespół Lady Pank.
 • 13 września – odbyła się premiera filmu Konopielka.
 • 20 września – odbyła się premiera filmu Dolina Issy.
 • 25 września – utwór Autobiografia zespołu Perfect dotarł do pierwszego miejsca Listy Przebojów Programu Trzeciego.
 • 1 października – została uruchomiona komunikacja trolejbusowa w Tychach.
 • 3 październikaTelewizja Polska wyemitowała premierowy odcinek serialu Jan Serce.
 • 4 października – Izba Wojskowa Sądu Najwyższego skazała zaocznie na karę śmierci byłego ambasadora PRL w Waszyngtonie Romualda Spasowskiego, który po ogłoszeniu stanu wojennego porzucił placówkę i poprosił o azyl polityczny w USA.
 • 8 października:
 • Sejm uchwalił ustawę o związkach zawodowych, tym samym formalnie delegalizując NSZZ Solidarność.
 • wyrok w procesie kierownictwa KPN; Leszek Moczulski skazany na 7 lat pozbawienia wolności.
 • 11 października – manifestacja i zamieszki po delegalizacji „Solidarności”.
 • 13 października – podczas demonstracji w Nowej Hucie został zastrzelony przez funkcjonariusza SB 20-letni robotnik Bogdan Włosik.
 • 18 października – w Krakowie utworzono Papieską Akademię Teologiczną.
 • 26 październikaSejm uchwalił ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 • 27 października – Rząd PRL zapowiedział retorsje wobec zawieszenia wobec Polski klauzuli najwyższego uprzywilejowania przez Prezydenta USA Ronalda Reagana.
 • 8 listopada – po spotkaniu Jaruzelski-Glemp powiadomiono, że władze PRL zaprosiły papieża do odwiedzenia kraju w czerwcu 1983 roku.
 • 12 listopada – zwolnienie z internowania Lecha Wałęsy.
 • 14 listopada:
 • Bytom: spłonął drewniany kościół św. Wawrzyńca.
 • do Gdańska powrócił zwolniony z internowania Lech Wałęsa.
 • 15 listopada – powstało Polskie Towarzystwo Alergologiczne.
 • 16 listopada – wycofany ze służby Dar Pomorza został przekazany Centralnemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku.
 • 22 listopada – uprowadzenie samolotu PLL LOT An-24 nr SP-LTK. Załoga samolotu została sterroryzowana przez funkcjonariusza milicji, pełniącego służbę w zabezpieczeniu lotu. Samolot wylądował na lotnisku Tempelhof w Berlinie Zachodnim, gdzie doszło do wymiany ognia pomiędzy porywaczem a pozostałymi członkami ochrony. Wskutek strzelaniny ranny został porywacz.
 • 24 listopadaJan Dobraczyński, lider rodzącego się PRON, wystosował apel do Sejmu o zniesienie w całym kraju stanu wojennego.
 • 28 listopada – wnuczka poety Krystyna Michalska odsłoniła w Krakowie pomnik Stanisława Wyspiańskiego, projektu Mariana Koniecznego, w 75. rocznicę jego śmierci.
 • 28/29 listopada – (w nocy z niedzieli na poniedziałek) w wyniku wybuchu pyłu węglowego w kopalni KWK „Dymitrow" w Bytomiu zginęło 18 osób – sami ratownicy górniczy i lekarz OSRG Sosnowiec.
 • 29 listopada:
 • uchylono internowanie wobec 327 osób.
 • premiera filmu Amnestia.
 • 1 grudnia – władze rozwiązały Związek Artystów Scen Polskich (ZASP).
 • 2 grudnia – premiera filmu Krzyk.
 • 5 grudnia – ukazał się pierwszy numer tygodnika Wprost. Początkowo zasięgiem obejmował Poznań i Wielkopolskę, ale dzięki stałemu ulepszaniu formuły pisma, tygodnik zwiększył zasięg na ogólnopolski.
 • 9 grudniaTadeusz Salwa został prezydentem Krakowa.
 • 10 grudniaMieczysław Młynarski, podczas meczu Górnik Wałbrzych-Pogoń Szczecin, ustanowił rekord rzuconych punktów (90) polskiej ekstraklasy koszykarskiej.
 • 11 grudnia – Rada Ministrów zerwała współpracę naukową i kulturalną z agencjami rządowymi USA, wprowadzono ograniczenia wizowe.
 • 19 grudniastan wojenny: Rada Państwa uchwaliła zawieszenie od 31 grudnia stanu wojennego.
 • 20 grudnia – Prezes Rady Ministrów Wojciech Jaruzelski powołał Narodową Radę Kultury jako ciało doradcze; liczyła 150 osób, z tego ponad 100 na podstawie imiennych zaproszeń. Przewodniczącym został prof. Bogdan Suchodolski.
 • 23 grudnia – rząd podjął uchwałę o budowie metra warszawskiego.
 • 26 grudnia – premiera filmu Wyjście awaryjne.
 • 28 grudnia – tąpnięcie w drążonym chodniku kopalni „Katowice” spowodowało śmierć 5 górników.
 • 31 grudniaRada Państwa PRL zawiesiła stan wojenny na terenie całego kraju.
 • Wydarzenia na świecie[ | edytuj kod]

 • 1 styczniaBelgia objęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.
 • 8 stycznia:
 • Oscar Ribas Reig został pierwszym w historii premierem Andory.
 • w 70. rocznicę utworzenia Afrykańskiego Kongresu Narodowego, budowana południowoafrykańska elektrownia jądrowa Koeberg została zaatakowana przez Umkhonto we Sizwe, zbrojne ramię ANC, co spowodowało wielomilionowe straty i opóźniło zakończenie budowy o 18 miesięcy.
 • 10 stycznia – w szkockim Braemar zmierzono najniższą temperaturę w historii Wielkiej Brytanii (–27,2 °C).
 • 11 stycznia:
 • Andaluzja, Asturia i Kantabria uzyskały autonomię.
 • angielski snookerzysta Steve Davis uzyskał pierwszy zarejestrowany przez kamery telewizyjne break maksymalny.
 • 13 styczniaBoeing 737 linii Air Florida, tuż po starcie z lotniska w Waszyngtonie, spadł do rzeki Potomak, zawadzając wcześniej o most i pociągając za sobą kilka samochodów. Zginęło 78 osób, 6 uratowano.
 • 15 stycznia – terroryści z OWP zdetonowali bombę podłożoną w żydowskiej restauracji (Mifgash-Israel Restaurant) w Berlinie Zachodnim; zginęła 1 osoba, a 25 zostało rannych.
 • 20 stycznia – weszła w życie nowa konstytucja Hondurasu.
 • 26 styczniaMauno Koivisto nowym prezydentem Finlandii, zastąpił urzędującego na tym stanowisku od 1956 Urho Kekkonena,
 • 28 stycznia:
 • amerykański generał James Dozier został odbity z rąk terrorystów Czerwonych Brygad po 42 dniach niewoli.
 • ormiańscy ekstremiści zamordowali Kemala Arikana, tureckiego konsula generalnego w Los Angeles.
 • 30 styczniadzień Solidarności z Polską.
 • 31 stycznia – światowa satelitarna premiera filmu „Let Poland be Poland” do 50 krajów świata, solidaryzującego się z Polakami którzy zmagali się ze trwającym wówczas stanem wojennym.
 • 1 lutego – powołano Konfederację Senegambii.
 • 2 lutego – armia syryjska dokonała brutalnej pacyfikacji miasta Hama, opanowanego przez Braci Muzułmańskich.
 • 9 lutego – w katastrofie japońskiego samolotu Douglas DC-8 w Tokio zginęły 24 spośród 174 osób na pokładzie.
 • 12 lutego – papież Jan Paweł II rozpoczął podróż apostolską po Afryce, pierwszą podróż zagraniczną od zamachu
 • 15 lutego:
 • Agatha Barbara została pierwszą kobietą-prezydentem Malty.
 • u wybrzeży Nowej Fundlandii zatonęła platforma wiertniczaOcean Ranger”. Zginęła cała załoga – 84 osoby.
 • 19 lutego – odbył się pierwszy lot Boeinga 757.
 • 23 lutego – 53% mieszkańców Grenlandii opowiedziało się w referendum za wystąpieniem z EWG (co nastąpiło w 1985).
 • 1 marcaradziecka sonda Wenera 13 wylądowała na planecie Wenus.
 • 3 marcaRubén Darío Paredes w wyniku zamachu stanu został wojskowym przywódcą Panamy.
 • 4 marca – prezydent Francji François Mitterrand przemawiał w Knesecie, wzywając Izrael do uznania prawa Palestyńczyków do własnego państwa.
 • 5 marca – radziecka sonda Wenera 14 wylądowała na Wenus.
 • 7 marcareprezentacja Polski zajęła 3. miejsce na zakończonych w RFN X Mistrzostwach Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn.
 • 17 marca – w Auckland, Nowozelandka Anne Audain ustanowiła rekord świata w biegu na 5000 m wynikiem 15.13,22 s.
 • 19 marca:
 • wojna o Falklandy-Malwiny: Argentyńczycy wylądowali na Georgii Południowej i podnieśli tam swą narodową flagę. Incydent ten stanowił preludium do późniejszych działań zbrojnych.
 • w katastrofie samolotu wojskowego pod Woodstock w stanie Illinois zginęło 27 osób.
 • 22 marca – rozpoczęła się misja STS-3 wahadłowca Columbia.
 • 23 marca – w wyniku puczu wojskowego został odsunięty od władzy prezydent Gwatemali Fernando Romeo Lucas García, którego zastąpił emerytowany generał Efraín Ríos Montt.
 • 24 marca – generał Hossain Mohammad Ershad obalił w bezkrwawym zamachu stanu prezydenta Bangladeszu Abdusa Sattara i wprowadził w kraju stan wojenny.
 • 25 marca:
 • Brytyjski Parlament przyjął ustawę (Canada Act) usuwającą ostatnie zależności legislacyjne Kanady i nadającą jej pełną suwerenność.
 • ustanowiono stopień marszałka NRD.
 • 26 marca – wmurowano kamień węgielny pod budowę Vietnam Veterans Memorial w Waszyngtonie.
 • 28 marca – w Salwadorze odbyły się pierwsze od ponad 50 lat wolne wybory parlamentarne.
 • 29 marca – odbyła się 54. ceremonia wręczenia Oscarów.
 • 30 marca – jedyny raz w historii wahadłowiec wylądował w bazie White Sands w Nowym Meksyku (Columbia w misji STS-3).
 • 1 kwietniaZdzisław Najder został dyrektorem rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa.
 • 2 kwietniaWojna o Falklandy-Malwiny: 800 żołnierzy argentyńskich dokonało inwazji na znajdujące się w rękach Brytyjczyków wyspy archipelagu Falklandów. Między Argentyną i Wielką Brytanią wybuchła wojna o Falklandy-Malwiny.
 • 3 kwietnia – dokonano oblotu samolotu pasażerskiego Airbus A310.
 • 11 kwietnia:
 • w Jerozolimie izraelski żołnierz ostrzelał grupę muzułmanów modlących się w Kopule na Skale, zabijając 2 osoby i raniąc kilkadziesiąt. Wywołało to gwałtowne zamieszki i strajki na terytoriach okupowanych.
 • po wybuchu wojny o Falklandy Wspólnota Europejska nałożyła sankcje ekonomiczne na Argentynę.
 • 15 kwietnia – w dniu 70. urodzin przywódcy Korei Północnej Kim Ir Sena zakończono budowę „modelowego miasta socjalistycznego” – Pjongjangu.
 • 17 kwietnia – królowa Elżbieta II proklamowała Konstytucję Kanady.
 • 19 kwietnia – wystrzelono stację orbitalną Salut 7.
 • 23 kwietnia – miejscowości leżące na wyspach archipelagu Florida Keys w proteście przeciwko dokonanej przez Straż Graniczną blokadzie międzystanowej drogi US-1 ogłosiły „niepodległość” tzw. Conch Republic (Republiki Muszli).
 • 24 kwietnia – w angielskim mieście Harrogate odbył się 27. Konkurs Piosenki Eurowizji.
 • 25 kwietnia:
 • Izrael zwrócił Egiptowi zajęty w 1967 roku półwysep Synaj,
 • wojna o Falklandy-Malwiny: wojska brytyjskie wylądowały na Południowej Georgii i po krótkiej walce odbiły wyspę z rąk Argentyńczyków.
 • 26 kwietnia:
 • południowokoreański policjant Woo Bum-kon zastrzelił w amoku 57 osób, ranił 35, po czym popełnił samobójstwo.
 • w katastrofie chińskiego samolotu Hawker Siddeley Trident w regionie Kuangsi zginęło 112 osób.
 • w Sudanie ogłoszono stan wyjątkowy.
 • wystartowała brytyjska stacja telewizyjna Sky 1.
 • 29 kwietnia – stolica Sri Lanki została przeniesiona z Kolombo do Sri Dźajawardanapura Kotte.
 • 1 maja – wojna o Falklandy-Malwiny: brytyjski atak lotniczy na stolicę archipelagu Stanley (Puerto Argentino).
 • 2 maja – wojna o Falklandy-Malwiny: argentyński krążownik ARA General Belgrano został zatopiony przez brytyjski atomowy okręt podwodny HMS Conqueror (zginęło 321 argentyńskich marynarzy).
 • 4 maja – wojna o Falklandy-Malwiny: zatonął brytyjski niszczyciel HMS „Sheffield” zatopiony przez Argentyńczyków (zginęło 20 brytyjskich marynarzy).
 • 7 maja – wojna o Falklandy-Malwiny: rozpoczęły się negocjacje pokojowe ONZ.
 • 12 maja – uzbrojony w bagnet hiszpański duchowny Juan Fernández y Krohn usiłował dokonać zamachu na papieża Jana Pawła II podczas jego pobytu w portugalskiej Fatimie.
 • 13 maja – został wystrzelony Sojuz T-5, pierwsza załogowa misja kosmiczna na stację Salut 7.
 • 15 maja – na torze w Indianapolis w jednym z najbrutalniejszych wypadków w historii wyścigów samochodowych zginął amerykański kierowca Gordon Smiley.
 • 20 maja:
 • papież Jan Paweł II powołał Papieską Radę ds. Kultury.
 • oficjalną wizytę przyjaźni w Bułgarii złożyła partyjno-państwowa delegacja PRL pod przewodnictwem I sekretarza KC PZPR, prezesa Rady Ministrów PRL gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego.
 • pierwszy okręt podwodny o napędzie atomowym USS Nautilus został uznany za okręt-muzeum.
 • 21 maja – wojna o Falklandy-Malwiny: pierwsze większe oddziały brytyjskie wylądowały na Falklandach w pobliżu Port San Carlos.
 • 23 maja – wojna o Falklandy-Malwiny: brytyjska fregata rakietowa HMS Antelope została zbombardowana przez argentyńskie samoloty.
 • 24 maja – w wojnie iracko-irańskiej wojska irańskie odbiły miasto Korramszahr, utracone na początku wojny.
 • 25 maja – wojna o Falklandy-Malwiny: niszczyciel rakietowy HMS Coventry został zatopiony przez argentyńskie samoloty.
 • 28 maja:
 • Papież Jan Paweł II rozpoczął wizytę w Wielkiej Brytanii.
 • wojna o Falklandy-Malwiny: rozpoczęła się bitwa o wzgórza Darwin i Goose Green.
 • 29 maja – wojna o Falklandy-Malwiny: zwycięstwem Brytyjczyków zakończyła się dwudniowa bitwa o wzgórza Darwin i Goose Green.
 • 30 majaHiszpania przystąpiła do NATO.
 • 3 czerwcaizraelski ambasador w Wielkiej Brytanii, Shlomo Argov, został postrzelony na ulicy w Londynie.
 • 4 czerwca – premiera filmu Duch w reżyserii Tobe’a Hoopera.
 • 5 czerwca – w Eugene, Amerykanka Mary Decker-Tabb ustanowiła rekord świata w biegu na 5000 m wynikiem 15.08,26 s.
 • 6 czerwca – interwencja izraelska w południowym Libanie, gdzie mieściła się główna kwatera OWP. Rozpoczęła się wojna libańska.
 • 7 czerwca:
 • Goukouni Oueddei, tymczasowy prezydent Czadu został obalony przez zamach stanu; jego następcą został Hissène Habré, oskarżany później o zbrodnie przeciwko ludzkości.
 • otwarto muzeum Elvisa Presleya mieszczące się w jego posiadłości Graceland w Memphis.
 • 8 czerwca:
 • wojna o Falklandy-Malwiny: atak argentyńskich samolotów uszkodził okręty desantowe Sir Galahad (następnie samozatopiony) oraz Sir Tristram, dokonujące desantu w Porcie Pleasant, na południe od Bluff Cove, w wyniku czego zginęło 56 Brytyjczyków.
 • 137 osób zginęło w katastrofie Boeinga 727 w brazylijskiej Fortalezie.
 • 11 czerwca – wojna o Falklandy-Malwiny: rozpoczęła się bitwa o Mount Longdon.
 • 12 czerwca – wojna o Falklandy-Malwiny: zwycięstwa wojsk brytyjskich w bitwach o grzbiet Two Sisters i o Mount Longdon.
 • 13 czerwca:
 • Fahd ibn Abd al-Aziz Al Su’ud został królem Arabii Saudyjskiej.
 • w Hiszpanii rozpoczęły się XII Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej.
 • w wypadku podczas startu wyścigu o Grand Prix Kanady F1 na torze w Montrealu zginął włoski kierowca Riccardo Paletti.
 • 14 czerwca:
 • wojna o Falklandy-Malwiny: skapitulowały ostatnie oddziały argentyńskie, Brytyjczycy odbili Falklandy z rąk Argentyńczyków.
 • Polska zremisowała bezbramkowo z Włochami w rozegranym na Estadio Balaídos w Vigo swym pierwszym meczu grupowym na piłkarskich Mistrzostwach Świata w Hiszpanii.
 • 15 czerwca – podczas piłkarskich Mistrzostw Świata w Hiszpanii padł najwyższy rezultat w historii turniejów finałowych (Węgry-Salwador 10:1).
 • 17 czerwca – dokonano oblotu radzieckiego śmigłowca szturmowego Ka-50.
 • 18 czerwca – w rezultacie przegranej wojny o Falklandy, pod naciskiem wewnętrznych niepokojów, gen. Leopoldo Galtieri zrezygnował ze stanowiska prezydenta Argentyny.
 • 19 czerwca – na rozgrywanych w Hiszpanii piłkarskich mistrzostwach Polska zremisowała bezbramkowo z Kamerunem.
 • 20 czerwca – wojska brytyjskie odzyskały Sandwich Południowy. Wojna o Falklandy-Malwiny została formalnie zakończona.
 • 21 czerwca:
 • John Hinckley Jr. został uznany za niepoczytalnego i tym samym uwolniony od zarzutu próby zamachu na prezydenta USA Ronalda Reagana i w związku z tym skierowany na przymusowe leczenie psychiatryczne.
 • 17 spośród 111 osób na pokładzie zginęło w katastrofie lecącego z Kuala Lumpur Boeinga 707 linii Air India, do której doszło podczas podchodzenia do lądowania na lotnisku w Mumbaju.
 • w Paryżu odbyły się pierwsze obchody Święta Muzyki.
 • 22 czerwca – na piłkarskich mistrzostwach świata w Hiszpanii Polska pokonała Peru 5:1.
 • 24 czerwca:
 • Jean-Loup Chrétien na pokładzie Sojuza T-6 został pierwszym Francuzem w przestrzeni kosmicznej.
 • w odbywającym rejs z Londynu do Auckland na Nowej Zelandii Boeingu 747 linii British Airways doszło, po wleceniu w chmurę pyłu wulkanicznego, do awarii wszystkich 4 silników. Po jej opuszczeniu 3 silniki wznowiły pracę i samolot wylądował awaryjnie w stolicy Indonezji Dżakarcie.
 • 25 czerwca:
 • Alexander Haig złożył dymisję ze stanowiska sekretarza stanu USA.
 • premiera opartego na motywach powieści Philipa K. Dicka Czy androidy śnią o elektrycznych owcach? filmu science-fiction Łowca androidów w reżyserii Ridleya Scotta.
 • 26 czerwca – w Genewie rozpoczęły się rokowania pomiędzy USA a ZSRR o redukcji broni strategicznych, nazwane START.
 • 27 czerwca – rozpoczęła się misja STS-4 wahadłowca Columbia.
 • 28 czerwca:
 • na piłkarskich mistrzostwach świata w Hiszpanii Polska pokonała Belgię 3:0.
 • 132 osoby zginęły w katastrofie Jaka-42 na Białorusi.
 • 1 lipcaDania objęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.
 • 4 lipcareprezentacja Polski po bezbramkowym remisie z ZSRR awansowała do półfinału piłkarskich mistrzostw świata w Hiszpanii.
 • 6 lipca – 90 osób zginęło w katastrofie Iła-62 w Moskwie.
 • 7 lipca – w Oslo, Brytyjczyk David Moorcroft ustanowił rekord świata w biegu na 5000 m wynikiem 13.00,41 s.
 • 8 lipca:
 • nieudany zamach na Saddama Husajna w szyickim mieście Dudżail. W odwecie wojsko dokonało masakry mieszkańców.
 • na rozgrywanych w Hiszpanii piłkarskich mistrzostwach świata Polska przegrała w półfinale z Włochami 0:2.
 • 9 lipca – 153 osoby zginęły w katastrofie Boeinga 727 w Luizjanie.
 • 10 lipca – po pokonaniu 3:2 reprezentacji Francji polscy piłkarze zdobyli brązowy medal mistrzostw świata w Hiszpanii.
 • 11 lipcaWłochy zdobywają po raz trzeci tytuł mistrza świata w piłce nożnej (poprzednio w 1934 i 1938).
 • 15 lipca – katastrofa zapory Lawn-Lake w Rocky Mountains, w stanie Kolorado w USA, w wyniku fali powodziowej zginęły 3 osoby, straty sięgnęły od 21 do 31 mln dolarów.
 • 16 lipcaGeorge P. Shultz został sekretarzem stanu USA.
 • 20 lipca – 11 żołnierzy zginęło, a 50 osób zostało rannych w dwóch eksplozjach bomb podłożonych przez Irlandzką Armię Republikańską w Hyde Parku i Regent’s Parku w Londynie.
 • 29 lipca – po niemal pięciu latach na orbicie radziecka stacja Salut 6 została ściągnięta na Ziemię przez bezzałogowy statek Kosmos 1267.
 • 7 sierpnia – armeńska organizacja terrorystyczna ASALA dokonała zamachu bombowego na lotnisko w Ankarze. Zginęło 9 osób, a 70 zostało rannych.
 • 9 sierpnia – w zamachu na żydowską restaurację w Paryżu zginęło 6 osób, a 22 zostały ranne.
 • 16 sierpnia – hiszpańskie regiony Aragonia, Kastylia-La Mancha i Nawarra otrzymały autonomię.
 • 17 sierpnia – w fabryce Philipsa w niemieckim Langenhagen odbyła się prezentacja płyty kompaktowej.
 • 19 sierpniaSwietłana Sawicka jako druga kobieta odbyła lot w przestrzeń kosmiczną.
 • 21 sierpnia – pod nadzorem wojsk francuskich rozpoczęła się ewakuacja bojowników OWP z oblężonego przez Izraelczyków zachodniego Bejrutu.
 • 22 sierpnia – w dniach 21-22 sierpnia żołnierze batalionu Atlacatl zamordowali w El Calabozo około 200 osób.
 • 23 sierpniaBaszir al-Dżumajjil został wybrany przez parlament na prezydenta Libanu.
 • 29 sierpnia:
 • w Instytucie Badań Ciężkich Jonów w Darmstadt dokonano odkrycia nowego pierwiastka chemicznego; otrzymał on nazwę meitner na cześć austriackiej fizyk jądrowej Lise Meitner – była ona drugą uhonorowaną w ten sposób uczoną, po Marii Skłodowskiej-Curie.
 • odbyła się najkrótsza, zagraniczna podróż apostolska papieża Jana Pawła II do San Marino.
 • 30 sierpnia – lidera OWP Jasira Arafata zmuszono do opuszczenia Libanu.
 • 8 września – w Atenach, Niemka Marita Koch ustanowiła rekord świata w biegu na 400 m wynikiem 48,16 s.
 • 11 września – w katastrofie amerykańskiego śmigłowca wojskowego CH-47 Chinook pod Mannheim zginęło 46 osób.
 • 13 wrześniaradziecka interwencja w Afganistanie: 105 mieszkańców wioski Padkwab-e Szana zostało spalonych żywcem przez żołnierzy radzieckich.
 • 14 września – prezydent Libanu Baszir al-Dżumajjil został zamordowany przez prosyryjskiego bojówkarza.
 • 15 wrześniaJan Paweł II przyjął na audiencji szefa OWP Jasira Arafata.
 • 16 września:
 • rozpoczęła się rzeź palestyńskich uchodźców w libańskich obozach Sabra i Szatila.
 • w Rieti, Rumunka Maricica Puică ustanowiła rekord świata w biegu na 1 milę wynikiem 4.17,44 s.
 • 19 wrześniaScott Fahlman, wykładowca Carnegie Mellon University w Pittsburghu, jako pierwszy na świecie użył emotikonów :-) oraz :-( w wysłanej przez Internet wiadomości.
 • 23 wrześniaAmin al-Dżumajjil został prezydentem Libanu.
 • 25 września – dokonano oblotu samolotu szturmowego Ił-102.
 • 1 października:
 • konstruktywne wotum nieufności przeprowadzone w Bundestagu głosami pozostającej „języczkiem u wagi” FDP obaliło rząd Helmuta Schmidta; kanclerzem został Helmut Kohl (lider prawicowej CDU), ministrem spraw wewnętrznych – Franz Josef Strauß, przywódca bawarskiej CSU, zaś stanowisko wicekanclerza ponownie objął szef liberałów, Hans-Dietrich Genscher.
 • wszedł do sprzedaży pierwszy odtwarzacz płyt kompaktowych Sony CDP-101.
 • 3 października – Holender Johan Taks dokonał pierwszego wejścia na siedmiotysięcznik Changtse w Himalajach.
 • 4 października – RFN: powstał pierwszy rząd Helmuta Kohla.
 • 8 października:
 • Olof Palme został po raz drugi premierem Szwecji.
 • został przedstawiony tzw. plan Bakera mający przeciwdziałać rosnącemu zadłużeniu państw rozwijających się.
 • 9 października – palestyńscy terroryści otworzyli ogień do Żydów modlących się w rzymskiej Wielkiej Synagodze. Zginęła 1 osoba, 34 zostały ranne.
 • 10 października – papież Jan Paweł II kanonizował w Rzymie Maksymiliana Marię Kolbego.
 • 11 października – zatopiona w 1545 roku karaka Mary Rose, flagowy okręt floty wojennej króla Anglii Henryka VIII, została wydobyta na powierzchnię.
 • 12 października – rozpoczął pracę radziecki system nawigacji satelitarnej GLONASS.
 • 13 października – na granicy brazylijsko-paragwajskiej ukończono budowę zapory wodnej Itaipu na rzece Parana.
 • 22 października – premiera filmu Rambo – Pierwsza krew.
 • 28 październikasocjaliści wygrali wybory parlamentarne w Hiszpanii.
 • 31 października – Jan Paweł II jako pierwszy papież przybył do Hiszpanii.
 • 1 listopada – przedsiębiorstwo Philips wprowadziło na rynek swój pierwszy odtwarzacz płyt kompaktowych CD-100.
 • 3 listopadaAfganistan: kilkuset żołnierzy radzieckich i afgańskich zginęło w tunelu Salang, w wyniku pożaru wywołanego wybuchem cysterny.
 • 4 listopadaRuud Lubbers został premierem Holandii.
 • 6 listopadaPaul Biya został prezydentem Kamerunu.
 • 8 listopada – ponad 90% Turków opowiedziało się za nową konstytucją, czym zgodziło się na przedłużenie o kolejne 7 lat sprawowania władzy prezydenckiej przez szefa rządu wojskowego Kenana Evrena.
 • 10 listopada:
 • w wieku 75 lat zmarł przywódca Związku Radzieckiego Leonid Breżniew.
 • dokonano oblotu śmigłowca szturmowego Mi-28.
 • 12 listopadaJurij Andropow wybrany sekretarzem generalnym KPZR, po śmierci Leonida Breżniewa.
 • 13 listopada:
 • NASA utraciła kontakt z lądownikiem sondy Viking 1 na Marsie.
 • Waszyngton: otwarto Vietnam Veterans Memorial.
 • 20 listopada – 18 osób zostało stratowanych w wyniku wybuchu paniki na przepełnionych trybunach Stadionu im. Lenina w Chabarowsku na rosyjskim dalekim wschodzie, po meczu bandy pomiędzy SKA Chabarowsk i Zorkij Krasnogorsk.
 • 25 listopada – pod zarzutem współudziału w zamachu na Jana Pawła II został aresztowany Sergej Antonow, pracownik rzymskiego przedstawicielstwa bułgarskich linii lotniczych (zwolniony w 1986 r. z braku dowodów).
 • 27 listopadaYasuhiro Nakasone został premierem Japonii.
 • 28 listopada – papież Jan Paweł II ogłasza konstytucję apostolską Ut sit, powołującą do życia prałaturę personalną Opus Dei.
 • 30 listopada – ukazał się Thriller – drugi solowy album Michaela Jacksona, najlepiej sprzedający się album wszech czasów.
 • 1 grudniaFelipe González został premierem Hiszpanii.
 • 2 grudnia – w Centrum Medycznym w Utah odbyła się pierwsza operacja wszczepienia człowiekowi sztucznego serca. Operacja trwała 7,5 godziny i zakończyła się pomyślnie.
 • 3 grudnia – w stolicy Ekwadoru Quito 2 policjantów zginęło, a 1 osoba została ranna w zamachu bombowym na ambasadę Izraela.
 • 4 grudnia – Chiny: Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych uchwaliło konstytucję Chińskiej Republiki Ludowej.
 • 6 grudniaIrlandzka Narodowa Armia Wyzwoleńcza (INLA) dokonała zamachu bombowego na pub w Ballykelly w Irlandii Północnej, zabijając 11 brytyjskich żołnierzy i 7 cywilów.
 • 7 grudnia – w więzieniu w Huntsville w Teksasie przeprowadzono pierwszą egzekucję przy użyciu zastrzyku trucizny.
 • 8 grudnia:
 • w Surinamie wojsko aresztowało 15 czołowych działaczy opozycyjnych, którzy następnie zostali rozstrzelani w Forcie Zelandia w Paramaribo.
 • rozpoczęto sprzedaż modelu Mercedes-Benz 190.
 • premiery filmów: Wybór Zofii i 48 godzin.
 • 10 grudnia:
 • w Montego Bay na Jamajce podpisano Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza.
 • premiera filmu Spokojnie, to tylko awaria.
 • 11 grudnia – w brytyjskim programie telewizyjnym po raz ostatni wystąpiła szwedzka grupa ABBA.
 • 12 grudniaantywojenny protest 30 000 kobiet pod brytyjską bazą wojskową w Greenham Common.
 • 13 grudnia – w wyniku trzęsienia ziemi w Jemenie zginęło około 2,8 tys. osób.
 • 15 grudniaGarret FitzGerald został premierem Irlandii.
 • 26 grudniaczłowiekiem Roku tygodnika Time został komputer osobisty.
 • Miguel Lloyd (ur. 23 października 1982 w La Romana) – dominikański piłkarz występujący na pozycji bramkarza w dominikańskim klubie Cibao FC oraz w reprezentacji Dominikany. Przemysław Kaźmierczak (ur. 5 maja 1982 roku w Łęczycy) – polski piłkarz występujący na pozycji pomocnika, reprezentant Polski. Obecnie zawodnik Śląska Wrocław.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Montego Bay – miasto w północno-zachodniej części Jamajki, nad Morzem Karaibskim. Około 80 tys. mieszkańców; największy ośrodek turystyczny kraju; kąpielisko morskie; przemysł środków transportu, spożywczy; port morski. Czwarte co do wielkości miasto kraju.
  Reprezentacja Salwadoru pierwszy mecz międzypaństowy rozegrała 14 września 1921 roku z Kostaryką. Od roku 1962 należy do CONCACAF, a od 1938 do FIFA.
  Palestyńczycy – część arabskich mieszkańców byłego brytyjskiego terytorium mandatowego Palestyny, obecnie skupionych na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy - tworzących Autonomię Palestyńską. Pozostała część - to tzw Arabowie izraelscy, zamieszkujący w Izraelu. Nazwa Palestyńczycy/ Filastyni pochodzi od indoeuropejskich Filistynów, zasiedlających w starożytności wąski, nadmorski pas ziemi, obejmujący Strefę Gazy i jej północne przyległości z miastami Aszdod i Aszkelon. Poza nazwą semiccy Palestyńczycy i niesemiccy Filistyni nie mają jednak ze sobą nic wspólnego.
  Elvis Aaron Presley (ur. 8 stycznia 1935 r. w Tupelo, zm. 16 sierpnia 1977 r. w Memphis) – amerykański piosenkarz i aktor.
  Halil Altıntop (ur. 8 grudnia 1982 w Gelsenkirchen), bliźniaczy brat Hamita Altıntopa, turecki piłkarz, gracz reprezentacji Turcji.
  Ka-50 (ros. Ка-50) – jednomiejscowy śmigłowiec wojskowy produkcji rosyjskiej, zaprojektowany jako helikopter szturmowy.
  27. Konkurs Piosenki Eurowizji 1982 odbył się 24 kwietnia 1982 r. w Harrogate, w hrabstwie North Yorkshire (Wielka Brytania). Prezenterem został Jan Leeming. W konkursie udział wzięło 18 państw. Grecja i Francja wycofały się z rywalizacji. Pierwszy kraj miał być reprezentowany przez Temisa Adamantidisa i jego piosenkę "Sarantapenta Kopelies". Mieli startować z drugiej pozycji startowej, co nie spodobało się ERT i wycofali swoje uczestnictwo kilka tygodni przed konkursem. Francuski nadawca TF1 zrezygnował z udziału w konkursie, więc Antenne 2 została nowym francuskim nadawcą konkursu, a kraj powrócił do rywalizacji rok później.

  Reklama

  Czas generowania strony: 2.283 sek.