• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 1949  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Natalja Wasiljewna Lebiediewa, ros. Наталья Васильевна Лебедева, po męzu Suprun, ros. Супрун i Monastyrska, ros. Монастырская (ur. 24 sierpnia 1949 1949 w Moskwie) – rosyjska lekkoatletka reprezentująca ZSRR, płotkarka, medalistka olimpijska z 1976.Stefan Chwin pseud. Max Lars (ur. 11 kwietnia 1949 w Gdańsku) – polski powieściopisarz, krytyk literacki, eseista, historyk literatury, grafik związany z Gdańskiem.

  Wydarzenia w Polsce[ | edytuj kod]

 • 1 stycznia – w handlu spożywczym zniesiono system kartkowy (jednocześnie „w niektórych okręgach wprowadzono bony tłuszczowe dla świata pracy”).
 • 7 stycznia – w niewyjaśnionych okolicznościach, podczas śledztwa prowadzonego przez MBP, zginął Jan Rodowicz ps. „Anoda” – polski harcerz, żołnierz Szarych Szeregów, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.
 • 11 stycznia – zlikwidowano Ministerstwo Ziem Odzyskanych.
 • 16 stycznia – rozwiązanie Bundu.
 • 20 stycznia:
 • Władysław Gomułka został zdymisjonowany z funkcji wicepremiera.
 • na zjeździe literatów w Szczecinie przyjęto za obowiązujący w literaturze tzw. socrealizm (inne środowiska twórcze także przyjęły socrealizm: plastycy 12 lutego, aktorzy 18 czerwca, kompozytorzy 5 sierpnia, a filmowcy 19 listopada).
 • 26 stycznia:
 • Biuro Polityczne KC PZPR powołało specjalną komisję międzyresortową do opracowania metodologii uderzenia w Kościół katolicki
 • podpisanie układu o przyjaźni i współpracy z Rumunią.
 • 4 lutegoSejm uchwalił ustawę o Funduszu Wczasów Pracowniczych.
 • 7 lutego – ukazał się pierwszy numer czasopisma młodzieżowego „Świat Młodych”.
 • 15 lutego – ukazało się pierwsze wydanie „Gazety Krakowskiej”.
 • 24 lutego – została powołana Komisja Bezpieczeństwa KC PZPR.
 • 27 lutego – w wielkopolskim Barchlinie założono pierwszą w kraju Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną.
 • 9 marca – Sejm przyjął ustawę o likwidacji analfabetyzmu.
 • 3 kwietnia – minister kultury i sztuki powołał Kierownictwo Badań nad Początkami Państwa Polskiego.
 • 7 kwietnia – ustawa o likwidacji analfabetyzmu.
 • 27 kwietnia – ustawa o ustroju sądów powszechnych i postępowaniu karnym. Wprowadzenie ławników sądowych.
 • 28 kwietniaKoluszki uzyskały prawa miejskie.
 • 12 maja:
 • przedzierając się przez okrążenie oddziałów NKWD zginął ppor. Anatol Radziwonik ps. Olech, ostatni dowódca zorganizowanych struktur polskiego podziemia niepodległościowego na ziemi nowogródzkiej.
 • premiera filmu wojennego Za wami pójdą inni w reżyserii Antoniego Bohdziewicza.
 • 1213 maja – powstało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
 • 21 maja – kpt. Zdzisław Broński ps. Uskok, dowódca oddziałów partyzanckich Inspektoratu Lubelskiego WiN, kawaler Virtuti Militari, otoczony przez siły bezpieczeństwa popełnił samobójstwo.
 • 1 czerwca – na II Kongresie Związków Zawodowych powołano Centralna Rada Związków Zawodowych.
 • 5 czerwca – kpt. Emilia Malessa ps. Marysia, oficer AK, więziona przez UB od jesieni 1945, popełniła samobójstwo.
 • 17 czerwca – w Gliwicach odsłonięto pomnik Fryderyka Chopina.
 • 21 czerwca – na Konferencji Architektów Partyjnych proklamowano socrealizm w architekturze.
 • 23 czerwca:
 • rozpoczęto budowę Nowej Huty.
 • otwarto dworzec kolejowy Warszawa Śródmieście.
 • premiera filmu Ulica Graniczna w reżyserii Aleksandra Forda.
 • 1 lipcaŻarki odzyskały prawa miejskie.
 • 3 lipca – w lubelskiej katedrze ukazał się cud.
 • 4 lipca – początek akcji przeglądu bibliotek (wykaz ksiąg „podlegających wycofaniu” obejmował: dzieła wszystkie 14 autorów, 457 tytułów indywidualnych i 61 zbiorowych, 563 książki dla dzieci).
 • 11 lipcaAdam Doboszyński, znany działacz Stronnictwa Narodowego, w pokazowym procesie został skazany na karę śmierci.
 • 12 lipca – w celu przeprowadzenia badań naukowych otwarto grób królowej Jadwigi Andegaweńskiej w katedrze wawelskiej.
 • 17 lipca – po pożarze hali produkcyjnej nr 20 zakładów mechanicznych „Zamech” w Elblągu aresztowano pod zarzutem sabotażu ponad 100 osób.
 • 20 lipca – w Krakowie otwarto Powszechny Dom Towarowy.
 • 22 lipca – oddano do użytku Trasę W-Z w Warszawie.
 • 2 sierpnia – ustanowiono odznaczenia Order Budowniczych Polski Ludowej i Order Sztandaru Pracy.
 • 5 sierpnia – wydano dekret o ochronie wolności sumienia i wyznania.
 • 20 sierpniaZdobysław Stawczyk ustanowił rekord Polski w biegu na 200 m wynikiem 21,2 s.
 • 2 września – powołano Związek Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD) – kombatancką organizację, poza którą pozostawali żołnierze AK, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i więźniowie łagrów.
 • 14 września – zostali rozstrzelani w krakowskim więzieniu: jezuita Władysław Gurgacz, Stefan Balicki i Stanisław Szajna (członkowie Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej).
 • 15 września – rozpoczął się IV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina.
 • 22 wrześniaJerzy Dobrzycki i Andrzej Kwiek z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza odkryli planetoidę Posnania.
 • 27 września – ukazało się pierwsze wydanie kieleckiego dziennika Słowo Ludu.
 • 30 września – rząd komunistycznej Polski zerwał stosunki dyplomatyczne z Jugosławią.
 • 1 października – otwarto dla ruchu odbudowaną po zniszczeniach wojennych ulicę Nowy Świat w Warszawie.
 • 12 października – pierwszy zjazd Związku Bojowników o Wolność i Demokrację – (ZBoWiD).
 • 3 październikaPolskie Radio uruchomiło drugi program ogólnopolski.
 • 15 października:
 • powstały pierwsze cztery bataliony górnicze.
 • zakończył się IV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Pierwszą nagrodę zdobyły ex aequo Halina Czerny-Stefańska (Polska) i Bella Dawidowicz (ZSRR).
 • 21 października – przekazano do eksploatacji pierwszy zbudowany po wojnie w Polsce statek pełnomorski SS Sołdek.
 • 26 października – dekret o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej.
 • 6 listopada – powołanie Konstantego Rokossowskiego na stanowisko ministra obrony narodowej i mianowanie na stopień Marszałka Polski.
 • 11 listopada – na III Plenum KC PZPR wezwano do wzmożenia „czujności rewolucyjnej” (zapowiedź dalszej ofensywy ideologicznej władz komunistycznych).
 • 12 listopada – zainaugurował działalność Teatr Nowy w Łodzi.
 • 1720 listopada – w Wiśle odbył się Zjazd Filmowców, na którym przyjęto założenia twórczości filmowej zgodnej z linią polityczną PZPR.
 • 18 listopada – pracownik Instytutu Francuskiego w Warszawie André Robineau został aresztowany na lotnisku Okęcie pod zarzutem szpiegostwa.
 • 2729 listopada – kongres zjednoczeniowy ludowców. Powstało Zjednoczone Stronnictwo Ludowe – (ZSL).
 • 30 listopada:
 • uchwała Rady Ministrów o szczególnych uprawnieniach dla górników – Karta Górnika.
 • utworzono Politechnikę Częstochowską.
 • 1 grudnia – powstała Politechnika Białostocka.
 • 15 grudnia – zakończono prace odwadniające na Żuławach Wiślanych zatopionych przez Niemców w 1945.
 • 19 grudnia – minister obrony narodowej wydał zarządzenie o utworzeniu Wojskowej Centrali Handlowej.
 • 21 grudnia – dokonano oblotu szybowca IS-4 Jastrząb.
 • 29 grudnia – powstały Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi i Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie.
 • 31 grudnia – rozpoczęła działalność Wojskowa Centrala Handlowa.
 • Gdańsk – początek odbudowy Głównego Miasta.
 • Izba Reprezentantów (lub Przedstawicieli) Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi biał. Палата Прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, łacinka białoruska Pałata Pradstaŭnikoŭ Nacyjanalnaha schodu Respubliki Biełaruś, ros. Палата представителей Национального Собрания Республики Беларусь, – izba niższa Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi. Liczy 110 deputowanych wybieranych na 4 letnią kadencję w wyborach powszechnych. Utworzona została w wyniku zmian w Konstytucji Republiki Białorusi w listopadzie 1996 roku, w miejsce zlikwidowanej Rady Najwyższej Republiki Białorusi.Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny (szw. Nobelpriset i fysiologi eller medicin) – jest nagrodą przyznawaną corocznie przez Instytut Karolinska za wyjątkowe osiągnięcia naukowe z różnych dziedzin fizjologii lub medycyny. Jest jedną z pięciu Nagród Nobla ustanowionych w testamencie przez Alfreda Nobla (zm. w 1896 roku). Jak zapisał on w swoim testamencie, nadzór nad nagrodą sprawuje Fundacja Noblowska, a przyznawana jest ona przez zgromadzenie wybierane przez Instytut Karolinska. Określana potocznie jako „Nagroda Nobla z medycyny”, w rzeczywistości była precyzyjnie opisana przez Nobla w jego testamencie, jako nagroda z „fizjologii lub medycyny”. Z tego powodu może być przyznana w każdej ze szczegółowych dziedzin obu tych nauk. Pierwszym laureatem nagrody był w roku 1901 Niemiec Emil Adolf von Behring.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Komitet Obrony Robotników – polska organizacja opozycyjna działająca od września 1976 do września 1977, sprzeciwiająca się polityce władz PRL, niosąca pomoc osobom represjonowanym w wyniku wydarzeń Czerwca 1976, przede wszystkim w Radomiu i Ursusie. Po częściowym spełnieniu jej postulatów przez władze PRL przekształciła się w Komitet Samoobrony Społecznej KOR.
  San Cristóbal – miasto w zachodniej Wenezueli, w górach Cordillera de Mérida, na wysokości około 825 metrów, stolica stanu Táchira. Około 460 tys. mieszkańców (2001).
  Gustav Radbruch (ur. 21 listopada 1878 w Lubece, zm. 23 listopada 1949 w Heidelbergu) – niemiecki filozof i profesor prawa, przedstawiciel neokantowskiej szkoły badeńskiej. Minister sprawiedliwości Rzeszy w drugim gabinecie kanclerza Josepha Wirtha ( październik 1921- listopad 1922) i dwu gabinetach Gustava Stresemanna ( sierpień - listopad 1923)
  Artaszes Geghamian (orm. Արտաշես Գեղամյան; ur. 2 grudnia 1949 w Erywaniu) – ormiański polityk. W latach 1989-1990 prezydent Erywania. W latach 1995-1999 deputowany Zgromadzenia Narodowego. Kandydat w wyborach prezydenckich w 2003 (16,9%) i 2008 roku. Lider założonej przez siebie w kwietniu 1997 roku partii Jedność Narodowa.
  Alfred Riedl (ur. 2 listopada 1949 w Wiedniu) – austriacki piłkarz i trener piłkarski. Był uznanym napastnikiem, trzykrotnym królem strzelców (raz ligi austriackiej, dwa razy ligi belgijskiej). W latach 1990-92 pełnił obowiązki selekcjonera reprezentacji Austrii. Później prowadził m.in. Liechtenstein, Palestynę i kilka klubów z Afryki i Azji. Od 2005 do 2007 roku po raz trzeci w karierze był trenerem drużyny narodowej Wietnamu.
  Asfandyar Wali Khan (ur. 19 lutego 1949, Charsadda, Północno-Zachodnia Prowincja Pograniczna), pakistański polityk, przewodniczący Partii Narodowej Awami.
  Yasutsune Uehara (jap. 上原 康恒, Uehara Yasutsune, ur. 12 października 1949 w Naha) – japoński bokser, zawodowy mistrz świata kategorii junior lekkiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.595 sek.