1947

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rok 1947 / MCMXLVII

Jerzy Krzemiński (ur. 26 kwietnia 1947 w Łodzi) – polski wokalista, muzyk i kompozytor. Ukończył wydział wokalny i wydział kompozycji łódzkiej szkoły muzycznej.Ramón Antonio Mifflin Páez (ur. 5 kwietnia 1947 w Limie) – piłkarz peruwiański grający podczas kariery na pozycji pomocnika.

stulecia: XIX wiek ~ XX wiek ~ XXI wiek
dziesięciolecia: 1910–19191920–19291930–19391940–19491950–19591960–19691970–1979
lata: 1937 « 1942 « 1943 « 1944 « 1945 « 1946 « 1947 » 1948 » 1949 » 1950 » 1951 » 1952 » 1957

Wydarzenia w Polsce[ | edytuj kod]

 • 1 stycznia:
 • Piekary Śląskie i Świętochłowice uzyskały prawa miejskie.
 • Szopienice wraz z leżącymi w jego granicach osiedlami, Dąbrówką Małą, Janowem i Giszowcem, uzyskały prawa miejskie.
 • 4 stycznia – w Warszawie rozpoczął się proces dowódców WiN, w tym Franciszka Niepokólczyckiego.
 • 8 stycznia:
 • w warszawskim kinie Palladium odbyła się premiera filmu Leonarda Buczkowskiego pt. Zakazane piosenki, pierwszego nakręconego w Polsce po wojnie filmu fabularnego.
 • przed Sądem Okręgowym w Gdańsku rozpoczął się drugi proces załogi Stutthofu.
 • 11 stycznia – do Polski przybyli małżonkowie Irène Joliot-Curie i Frederic Joliot-Curie.
 • 17 stycznia:
 • rozwiązana została Krajowa Rada Narodowa.
 • założono klub piłkarski MKS Myszków.
 • 19 stycznia – odbyły się sfałszowane przez ówczesne władze wybory do Sejmu Ustawodawczego.
 • 31 stycznia – przed Sądem Okręgowym w Gdańsku zakończył się drugi proces załogi Stutthofu. 10 oskarżonych skazano na karę śmierci, 14 na pozbawienie wolności od 3 lat do dożywotniego pozbawienia wolności.
 • 1 lutego – utworzono Politechnikę Szczecińską.
 • 3 lutego – zapadł wyrok w procesie 10 przywódców I Zarządu Głównego WiN, na liście skazanych znaleźli się m.in.: Marian Gołębiewski – kara śmierci, Jan Rzepecki, Antoni Sanojca i Emilia Malessa (8 z 10 oskarżonych było odznaczonych orderem Virtuti Militari).
 • 4 lutego – rozpoczęła się pierwsza sesja obrad Sejmu Ustawodawczego (1947–1952). Marszałkiem Sejmu został Władysław Kowalski, a prezydentem Bolesław Bierut.
 • 5 lutego:
 • Sejm wybrał na prezydenta RP Bolesława Bieruta.
 • zakończył działalność Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej.
 • została ogłoszona amnestia.
 • 6 lutego – Sejm Ustawodawczy powołał Józefa Cyrankiewicza na urząd premiera.
 • 15 lutego – ppłk Stanisław Kasznica, ostatni dowódca Narodowych Sił Zbrojnych, został aresztowany przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego.
 • 17 lutego – w Krakowie wznowiła działalność Polska Akademia Umiejętności.
 • 19 lutegoSejm Ustawodawczy uchwalił Małą Konstytucję.
 • 21 lutego – dowódca oddziału antykomunistycznej partyzantki Józef Kuraś (ps. „Ogień”), po otoczeniu przez grupę operacyjną KBW w Ostrowsku koło Nowego Targu i nieudanych próbach wydostania się z okrążenia, usiłował popełnić samobójstwo na strychu jednej z wiejskich chałup. Zmarł tuż po północy 22 lutego w szpitalu w Nowym Targu.
 • 22 lutego – ogłoszono amnestię, na mocy której zwolniono ponad 26 tys. więźniów, ujawniło się wówczas ok. 30 tys. żołnierzy podziemia (którzy wkrótce ponownie trafili do więzień).
 • 24 lutego – przed Najwyższym Trybunałem Narodowym zakończył się proces członków okupacyjnych władz Warszawy.
 • 26 lutego – stanowisko dowódcy Marynarki Wojennej objął kontradm. Włodzimierz Steyer.
 • 3 marca – Najwyższy Trybunał Narodowy w Warszawie ogłosił wyroki w procesie byłych wysokich przedstawicieli hitlerowskich władz stolicy. Ludwig Fischer, Max Daume i Josef Meisinger skazani zostali na karę śmierci, a Ludwig Leist na 8 lat pozbawienia wolności.
 • 10 marca – Polska i Czechosłowacja podpisały układ o przyjaźni.
 • 11 marca – przed Najwyższym Trybunałem Narodowym w Warszawie rozpoczął się proces komendanta obozu Auschwitz-Birkenau, Rudolfa Hoessa.
 • 14 marca – zmieniono nazwę miasta i gminy Rychwałd na Bogatynia.
 • 15 marcaBrańsk na Podlasiu został opanowany przez partyzantów 6. Brygady Wileńskiej AK.
 • 23 marcaoblatano LWD Żak.
 • 28 marca – w zasadzce oddziału UPA pod Baligrodem zginął wiceminister obrony narodowej, gen. Karol Świerczewski. Śmierć generała była jedną z przyczyn rozpoczęcia akcji „Wisła”, wymierzonej przeciwko ludności i partyzantom ukraińskim.
 • 1 kwietnia:
 • został pochowany gen. Karol Świerczewski.
 • w zasadzce UPA koło Łubnego w Bieszczadach zginęło 29 żołnierzy WOP.
 • 2 kwietniaRudolf Höß, komendant niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w latach 19401943, został skazany przez Najwyższy Trybunał Narodowy w Warszawie na karę śmierci.
 • 13 kwietniaPolska Partia Robotnicza rozpoczęła akcję nazywaną „bitwą o handel”. Zakładała ona silny rozwój handlu państwowego, reorganizację spółdzielczości, znaczne ograniczenie handlu prywatnego oraz kontrolę cen. Doprowadziło to do znacznych trudności w zaopatrzeniu ludności w towary.
 • 16 kwietnia – na terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau został powieszony jego komendant Rudolf Höß.
 • 17 kwietnia – powstał klub sportowy Zatoka z siedzibą w Braniewie na Warmii.
 • 25 kwietnia – została utworzona Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa”.
 • 27 kwietnia
 • w Poznaniu rozpoczęły się pierwsze powojenne targi międzynarodowe.
 • zakończono prace związane z wytyczaniem w terenie wschodniej granicy polsko-radzieckiej.
 • 28 kwietnia – na polecenie komunistycznych władz Wojsko Polskie wspierane przez MO, ORMO, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, KBW i WOP rozpoczęły przymusowe przesiedlenie ludności ukraińskiej z ziem południowo-wschodniej Polski na „Ziemie Odzyskane” (Akcja „Wisła”).
 • 30 kwietnia:
 • wyprodukowano pierwszy po II wojnie światowej polski traktor typu Ursus.
 • MS Batory przybył do Gdyni po raz pierwszy od zakończenia wojny.
 • 8 majaWitold Pilecki został aresztowany przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego.
 • 27 maja – na dworcu w Lesznie doszło do strzelaniny między żołnierzami polskimi i radzieckimi, w której zginęło trzech Rosjan.
 • 2 czerwca:
 • bitwa o handel: Sejm przyjął ustawy, w sprawie zwalczania drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym, o obywatelskich komisjach podatkowych i lustratorach społecznych i o zezwoleniach na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i budowlanych.
 • oblatano pierwszy powojenny szybowiec IS-1 Sęp
 • 2 lipca – Sejm uchwalił ustawy: o powołaniu Rady Ochrony Pomników Męczeństwa oraz o utworzeniu Państwowego Muzeum na Majdanku i Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka. Sejm podjął uchwałę, na mocy której tereny obozów: Auschwitz-Birkenau, Majdanek, Stutthof i Łambinowice zostały uznane za pomniki męczeństwa narodu polskiego i innych narodów.
 • 3 lipca:
 • Sejm przyjął ustawę o odbudowie Warszawy.
 • przybyły potajemnie z emigracji działacz narodowy Adam Doboszyński został aresztowany, torturowany, skazany na śmierć i stracony (29 lipca 1947).
 • 4 lipca – do kraju powrócił niszczyciel ORP Błyskawica.
 • 9 lipca – Polska pod naciskiem Związku Radzieckiego odrzuciła zaproszenie na konferencję w sprawie planu Marshalla. Rząd polski wystosował do rządów Wielkiej Brytanii i Francji notę protestacyjną przeciwko uprzywilejowaniu Niemiec w tym planie.
 • 12 lipca – drogą lotniczą z Londynu sprowadzono część zasobów Funduszu Obrony Narodowej (350 kg złota i 2,5 mln USD) oraz trumnę z ciałem zmarłego tam 9 lipca gen. Lucjana Żeligowskiego.
 • 27 lipcaWincenty Pstrowski ogłosił list otwarty do górników, w którym wzywał do „współzawodnictwa pracy i przekraczania norm”.
 • 10 sierpnia – w Krakowie rozpoczął się proces kierownictwa PSL oraz członków organizacji Wolność i Niezawisłość (WiN).
 • 22 sierpnia – ukazał się pierwszy numer dziennika Głos Szczeciński.
 • 10 września – Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie wydał wyrok ws. przywódców: PSL (Stanisław Mierzwa, Karol Buczek) i WiN (ppłk Franciszek Niepokólczycki). Sądzono 17 osób, zapadło 8 wyroków śmierci, ostatecznie zamordowano 3 byłych legionistów (byli to: Alojzy Kaczmarczyk, Józef Ostafin i Walerian Tumanowicz – wszyscy byli kawalerami Virtuti Militari).
 • 22 września – w Szklarskiej Porębie rozpoczęła się konferencja 9 partii komunistycznych. Utworzono Biuro Informacyjne Partii Komunistycznych i Robotniczych (Kominform).
 • 26 września – znacjonalizowano hotel Bristol.
 • 27 września – na naradzie partii komunistycznych i robotniczych w Szklarskiej Porębie utworzono Kominform.
 • 6 październikaHenryk Dobrowolski został prezydentem Krakowa.
 • 20 października:
 • polska reprezentacja piłki nożnej poniosła klęskę 1:7 w wyjazdowym spotkaniu z Jugosławią.
 • do stolicy sprawdzono 28 francuskich autobusów marki „Chausson”.
 • 21 października – przywódca PSL, Stanisław Mikołajczyk, unikając aresztowania przedostał się do Europy Zachodniej (wywieziony w kryjówce na skrzyni samochodu ciężarowego Ambasady Brytyjskiej z Warszawy do Gdyni).
 • 22 października – została utworzona Akademia Sztabu Generalnego, której nadano imię gen. Karola Świerczewskiego.
 • 24 października – powstał Teatr Nowy w Warszawie.
 • 6 listopadaRadlin: 5 górników zginęło w wybuchu metanu w KWK Marcel.
 • 10 listopada – zainaugurowała działalność Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego.
 • 11 listopada – 4 kolejarzy zginęło w wyniku zaczadzenia w tunelu pod Małym Wołowcem.
 • 15 listopada – mjr Hieronim Dekutowski ps. Zapora, działający na Lubelszczyźnie, aresztowany i zamordowany na mocy wyroku sądowego.
 • 21 listopada – reaktywowano Białowieski Park Narodowy.
 • 24 listopada – w Krakowie rozpoczął się pierwszy proces oświęcimski.
 • 16 grudnia – przed Najwyższym Trybunałem Narodowym w Krakowie zakończył się pierwszy proces oświęcimski. Na karę śmierci (2 oskarżonym zamieniono ją następnie na dożywotnie pozbawienie wolności) skazano 23 członków załogi KL Auschwitz-Birkenau, 16 na karę pozbawienia wolności od 3 lat do dożywotniego pozbawienia wolności, a jednego oskarżonego uniewinniono.
 • 30 grudnia – w Łodzi powstało Studio Małych Form Filmowych „Semafor”.
 • Powstały kluby piłkarskie: Wisła Płock (początkowo jako Elektryczność Płock), Chemik Kędzierzyn-Koźle, Śląsk Wrocław, Górnik Polkowice, Stilon Gorzów, Wigry Suwałki.
 • Wydarzenia na świecie[ | edytuj kod]

 • 1 stycznia – połączenie brytyjskiej i amerykańskiej strefy okupacyjnej w Niemczech w jeden obszar gospodarczy – Bizonię.
 • 4 stycznia – ukazało się pierwsze wydanie niemieckiego tygodnika „Der Spiegel”.
 • 9 stycznia – w ramach denazyfikacji Amerykanie zburzyli Ehrentempel (Świątynię Honoru), zespół dwóch budowli powstałych w 1935 roku w Monachium, gdzie pochowano szesnastu członków NSDAP, którzy zginęli podczas puczu monachijskiego w 1923 roku.
 • 10 stycznia:
 • ONZ przejął kontrolę nad wolnym miastem Triest.
 • grecki parowiec Himara wpadł na minę morską na południe od Aten; zginęły 392 spośród 637 osób na pokładzie.
 • 11 stycznia:
 • generał Grigorij Kulik został aresztowany w ZSRR.
 • powstała Włoska Partia Socjaldemokratyczna (PSDI).
 • dokonano oblotu amerykańskiego myśliwca McDonnell F2H Banshee.
 • 16 styczniaVincent Auriol został prezydentem Francji.
 • 22 styczniaPaul Ramadier został premierem Francji.
 • 26 stycznia – w katastrofie samolotu DC-3 linii KLM na lotnisku w Kopenhadze zginęły 22 osoby, w tym szwedzki książę Gustaw Adolf i amerykańska śpiewaczka operowa Grace Moore.
 • 27 stycznia – premierzy Clement Attlee i Aung San podpisali w Londynie układ, na mocy którego Birma miała uzyskać niepodległość w ciągu następnego roku.
 • 2 lutego – papież Pius XII ogłosił konstytucję apostolską Provida Mater Ecclesia ustanawiającą instytuty świeckie.
 • 3 lutego – w Snag (Jukon, Kanada) zanotowano −63 °C, jest to najniższa temperatura w Ameryce Północnej.
 • 6 lutego – w Canberze Australia, Francja, Holandia, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania podpisały porozumienie o utworzeniu Komisji Południowego Pacyfiku.
 • 8 lutego – w Berlinie spłonęło ponad 100 uczestników balu maskowego.
 • 10 lutego – w Paryżu podpisano traktaty pokojowe z sojusznikami III Rzeszy. Utworzono Wolne Terytorium Triestu.
 • 12 lutego – na rosyjskim dalekim wschodzie spadł meteoryt żelazny Sikhote-Alin.
 • 17 lutego:
 • rozgłośnia Głos Ameryki rozpoczęła nadawanie audycji do ZSRR.
 • w Nowym Jorku założono Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników (IBA).
 • 20 lutego – wystrzelona przez Amerykanów rakieta V2 po raz pierwszy w historii wyniosła w przestrzeń kosmiczną (na wysokość 109 km) zwierzęta (muszki owocowe).
 • 21 lutego – w Nowym Jorku zaprezentowano aparat do fotografii błyskawicznej Polaroid.
 • 23 lutego – powstała Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO).
 • 25 lutego:
 • uchwałą Sojuszniczej Rady Kontroli Niemiec ogłoszono likwidację państwa pruskiego.
 • najbardziej tragiczna katastrofa w historii kolei japońskich, śmierć 184 pasażerów.
 • 28 lutegoincydent 28 lutego: w Tajpej wojsko otwarło ogień do demonstrantów domagających się demokratyzacji życia publicznego.
 • 1 marca – zainaugurował działalność Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
 • 3 marca – grecki rząd zwrócił się do USA o pomoc w walce z komunistyczną partyzantką.
 • 4 marca – podpisano francusko-brytyjski traktat z Dunkierki.
 • 5 marca – w Norymberdze rozpoczął się proces prawników nazistowskiego wymiaru sprawiedliwości.
 • 6 marca:
 • zakończył się proces załogi Dachau (US vs. Willi Fischer i inni).
 • zwodowano krążownik ciężki USS Newport News, pierwszy okręt wojenny wyposażony w urządzenia klimatyzacyjne (stocznia Newport News).
 • 7 marca:
 • w Paragwaju wybuchła wojna domowa.
 • założono kolumbijski klub piłkarski Atlético Nacional.
 • 12 marcaprezydent USA Harry Truman wezwał Kongres do przyznania natychmiastowej pomocy wojskowej i gospodarczej Grecji i Turcji w celu odparcia komunizmu, formułując tym samym nową wytyczną amerykańskiej polityki zagranicznej (tzw. Doktryna Trumana).
 • 13 marca – odbyła się 19. ceremonia wręczenia Oscarów.
 • 14 marca – podpisano Unię Celną Beneluksu.
 • 16 marca – dokonano oblotu amerykańskiego samolotu pasażerskiego Convair CV-240.
 • 17 marca – dokonano oblotu amerykańskiego bombowca B-45 Tornado.
 • 20 marcaPaul-Henri Spaak został premierem Belgii.
 • 25 marca – eksplozja w kopalni węgla w amerykańskim miasteczku Centralia (Illinois), śmierć poniosło 111 górników.
 • 29 marca – na Madagaskarze wybuchło powstanie antyfrancuskie.
 • 30 marca – po tajnym procesie został stracony przywódca Kurdów irańskich Qazi Muhammad i wszyscy członkowie zlikwidowanej Republiki Mahabadzkiej.
 • 1 kwietnia:
 • Paweł I został królem Grecji.
 • w austriackim Gmünd zostało założona niemieckie przedsiębiorstwo motoryzacyjne Porsche.
 • 2 kwietnia – rząd brytyjski oficjalnie przekazał sprawę konfliktu w Mandacie Palestyny do ONZ.
 • 7 kwietnia – w Damaszku założono panarabską Partię Socjalistycznego Odrodzenia Arabskiego znaną jako „Partia Baas”.
 • 9 kwietnia – założono Universidad del Bío-Bío w chilijskim Concepción.
 • 10 kwietnia – w Oksfordzie rozpoczął się kongres założycielski Międzynarodówki Liberalnej.
 • 16 kwietnia:
 • amerykański przemysłowiec i polityk Bernard Baruch po raz pierwszy użył terminu „zimna wojna”.
 • w porcie w Texas City wskutek wybuchu 2300 ton saletry amonowej w ładowniach francuskiego statku SS Grandcamp zginęło 581 osób, a tysiące odniosły obrażenia.
 • 17 kwietnia – brytyjski statek pasażerski SS Sir Harvey Adamson z 269 osobami na pokładzie zatonął podczas rejsu z Rangunu do Mergui w Birmie.
 • 18 kwietnia:
 • okupacyjne wojska brytyjskie podjęły nieudaną próbę wysadzenia w powietrze wyspy Helgoland.
 • w Bratysławie został stracony za zbrodnie wojenne ks. Jozef Tiso, przywódca Słowacji w latach 19391945.
 • została założona Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB).
 • 20 kwietniaFryderyk IX został królem Danii.
 • 28 kwietnia:
 • w Nowym Jorku odbyło się pierwsze nadzwyczajne posiedzenie ONZ.
 • norweski podróżnik Thor Heyerdahl rozpoczął wyprawę na tratwie Kon-Tiki z Peru przez Ocean Spokojny, która miała udowodnić hipotezę, że ludzie przybyli na wyspy Polinezji z Ameryki Południowej.
 • 1 maja – w Portella della Ginestra na włoskiej wyspie Sycylia Ochotnicza Armia Niepodległej Sycylii (EVIS) dokonała masakry, zginęło 11 osób, a 56 zostało rannych.
 • 3 maja – w Japonii zaczęła obowiązywać nowa konstytucja, tzw. pokojowa.
 • 11 maja – na torze wyścigowym we włoskiej Piacenzy zadebiutowało Ferrari 125 S.
 • 13 maja – utworzono Specjalną Komisję Narodów Zjednoczonych do sprawy Palestyny (UNSCOP).
 • 16 maja – założono mołdawski klub piłkarski Zimbru Kiszyniów (pod nazwą Dinamo).
 • 19 maja:
 • dokonano oblotu bombowca Tu-4.
 • w Stambule otwarto stadion BJK İnönü Stadı, na którym mecze rozgrywa Beşiktaş JK.
 • 22 majazimna wojna: prezydent USA Harry Truman podpisał ustawę wprowadzającą doktrynę Trumana i przyznającą 400 milionów dolarów pomocy militarnej i ekonomicznej Turcji i Grecji.
 • 29 maja – samolot Douglas DC-4 należący do United Airlines rozbił się podczas startu do lotu z Nowego Jorku do Cleveland; zginęły 42 osoby.
 • 30 maja – 53 osoby zginęły w katastrofie samolotu Douglas C-54 Skymaster, odbywającego lot z Newark do Miami.
 • 3 czerwcawicekról Indii Lord Mountbatten ogłosił plan podziału Indii poprzez utworzenie Pakistanu złożonego z prowincji z większością muzułmańską.
 • 5 czerwcaGeorge Marshall, amerykański sekretarz stanu przedstawił plan pomocy gospodarczej dla Europy, tzw. Plan Marshalla.
 • 7 czerwca – założono chilijski klub piłkarski CD Huachipato.
 • 10 czerwca – szwedzkie przedsiębiorstwo motoryzacyjne Saab zaprezentowało swój pierwszy model samochodu osobowego Saab 92.
 • 13 czerwca – 50 osób zginęło w katastrofie samolotu Douglas DC-4 pod Waszyngtonem.
 • 17 czerwca – prezydent USA, Harry Truman, przedstawił w przemówieniu w Princeton zasady doktryny powstrzymywania (doktryna Trumana).
 • 25 czerwca – dokonano oblotu bombowca Boeing B-50 Superfortress.
 • 29 czerwca – w leżącej na południu kraju miejscowości Målilla została zanotowana rekordowo wysoka temperatura (+38 °C) w historii Szwecji (ex aequo z Ultuną w 1933 roku).
 • 2 lipca – w miejscowości Roswell, w stanie Nowy Meksyk (Stany Zjednoczone) rzekomo rozbił się niezidentyfikowany obiekt latający (UFO).
 • 4 lipca – generał Kazimierz Tumidajski (ps. „Marcin”), komendant Okręgu Lubelskiego Armii Krajowej, został zamordowany podczas przymusowego dokarmiania w obozie internowanych w Diagiliewie, Riazanska Oblast, ZSRR.
 • 8 lipca – „incydent w Roswell”: USAAF poinformowały o odnalezieniu szczątków niezidentyfikowanego obiektu latającego.
 • 10 lipca – w Zagrzebiu powstała wytwórnia płytowaJugoton”.
 • 13 lipcaw Uściu nad Łabą doszło do największej w historii Czech katastrofy tramwajowej – zabitych zostało 30 osób a 76 zostało rannych.
 • 18 lipca:
 • król Wielkiej Brytanii Jerzy VI podpisał ustawę o niepodległości Indii.
 • Powiernicze Wyspy Pacyfiku przeszły pod powiernictwo USA.
 • 19 lipca – w zamachu zginął premier Birmy generał Aung San, ojciec noblistki Aung San Suu Kyi.
 • 26 lipca – decyzją prezydenta Harry’ego Trumana utworzone zostały Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA) oraz Rada Bezpieczeństwa Narodowego (NCS).
 • 1 sierpnia – inauguracja działalności Bundesbanku – banku centralnego NRF.
 • 2 sierpnia – należący do British South American Airlines samolot Avro Lancastrian z 5 członkami załogi i 6 pasażerami rozbił się na wulkanie Tupungato na granicy chilijsko-argentyńskiej, gdzie został zasypany przez lawinę i opady śniegu. Jego wrak odnaleziono w 2000 roku na zmniejszającym się lodowcu.
 • 7 sierpnia – zakończyła się wyprawa Thora Heyerdahla na tratwie Kon-Tiki.
 • 8 sierpnia – przyjęto flagę Pakistanu.
 • 12 sierpnia – rozpoczęła się seryjna produkcja samochodu Renault 4CV.
 • 14 sierpniaIndyjski Kongres Narodowy wyraził zgodę na podział Indii i utworzenie odrębnego państwa islamskiego, które nazwano Pakistanem.
 • 15 sierpnia – rozpad imperium brytyjskiego: po podziale Indii Brytyjskich proklamowano niepodległość Indii.
 • 20 sierpnia – zakończył się proces norymberski lekarzy oskarżonych o ludobójstwo.
 • 28 sierpnia – w wyniku obrażeń odniesionych podczas walki z bykiem z hodowli Miura zmarł hiszpański matador Manolete, uważany za największego toreadora wszech czasów.
 • 18 września – „zimna wojna”: w USA weszła w życie ustawa powołująca Centralną Agencję Wywiadowczą i Radę Bezpieczeństwa Narodowego.
 • 30 wrześniaJemen oraz Pakistan zostały członkami ONZ.
 • 1 października – apel prezydenta Trumana, aby Amerykanie zrezygnowali z jedzenia mięsa przez kilka dni w tygodniu, aby zaoszczędzone w ten sposób środki przekazać głodującym mieszkańcom Europy.
 • 3 października – w więzieniu Landsberg pod Monachium powieszono 10 nazistowskich zbrodniarzy skazanych na śmierć w procesie załogi obozu koncentracyjnego Flossenbürg.
 • 14 października:
 • amerykański pilot Chuck Yeager jako pierwszy przekroczył barierę dźwięku podczas lotu eksperymentalnym samolotem Bell X-1.
 • strajk komunikacji miejskiej w Paryżu. Jednocześnie w innych rejonach Francji wybuchły strajki przeciwko drożyźnie i redukcji przydziałów żywności.
 • 20 października – przyjęto flagę ONZ.
 • 22 października – początek indyjsko-pakistańskiej wojny o Kaszmir.
 • 24 październikaDouglas DC-6 lecący z Los Angeles do Chicago rozbił się niedaleko lotniska w Bryce Canyon w stanie Utah. Zginęły 52 osoby.
 • 26 październikamaharadża Hari Singh podpisał akt wstąpienia Kaszmiru do Indii.
 • 30 październikaGenewa: podpisano Układ w Sprawie Taryf Celnych i Handlu GATT.
 • 2 listopada – odbył się jedyny lot amerykańskiej łodzi latającej Świerkowa Gęś, największego samolotu o konstrukcji drewnianej.
 • 11 listopada – premiera filmu Dżentelmeńska umowa.
 • 20 listopada – księżniczka Elżbieta, następczyni tronu Zjednoczonego Królestwa, poślubiła greckiego księcia Filipa.
 • 24 listopadaRobert Schuman został premierem Francji.
 • 25 listopada:
 • Nowa Zelandia ratyfikowała Statut Westminsterski.
 • opublikowano pierwszą wersję tzw. czarnej listy Hollywood.
 • 29 listopadaRezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 181: na wniosek ONZ Palestyna została podzielona na część żydowską i arabską, które przekształciły się następnie w Izrael i arabską Palestynę.
 • 30 listopada – wybuchła wojna domowa w Palestynie.
 • 3 grudnia – na Broadwayu odbyła się premiera sztuki Tramwaj zwany pożądaniem autorstwa Tennessee Williamsa.
 • 4 grudnia – w Norymberdze zakończył się proces prawników z czasów III Rzeszy.
 • 6 grudnia – utworzono Park Narodowy Everglades na Florydzie.
 • 9 grudniawojna o niepodległość Indonezji: holenderscy żołnierze dokonali masakry 431 mieszkańców wsi Rawagede w prowincji Jawa Zachodnia.
 • 12 grudniawojna domowa w Palestynie: żydowska organizacja terrorystyczna Irgun przeprowadziła zamachy bombowe na autobusy w Hajfie i Ramli. Zginęło 27 osób, a 30 zostało rannych.
 • 14 grudnia – w Madrycie otwarto Stadion Santiago Bernabéu.
 • 16 grudnia – Amerykanie John Bardeen i Walter Houser Brattain z Bell Labs skonstruowali pierwszy działający typ tranzystora (tzw. tranzystor ostrzowy).
 • 17 grudnia – dokonano oblotu bombowca Boeing B-47 Stratojet.
 • 22 grudnia – uchwalono Konstytucję Włoch.
 • 23 grudnia – zakład doświadczalny Bell Labs przedsiębiorstwa AT&T zaprezentował pierwszy tranzystor, wynaleziony przez Johna Bardeena, Waltera Housera Brattaina i Williama Shockleya; cała trójka została w 1956 uhonorowana Nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki.
 • 25 grudnia – zaczęła obowiązywać nowa konstytucja w Chinach.
 • 27 grudniaWłochy uchwaliły konstytucję republikańską.
 • 29 grudnia – wojna domowa w Palestynie: w zamachu przeprowadzonym przez żydowską organizację Irgun na kawiarnię przy Bramie Damasceńskiej w Jerozolimie zginęło 15 osób.
 • 30 grudnia:
 • abdykował król Rumunii Michał I.
 • dokonano oblotu myśliwca MiG-15.
 • w Hajfie terroryści z żydowskiej organizacji zbrojnej Irgun Cewai Leumi rzucili dwie bomby w tłum Arabów stojących przed miejscową rafinerią, zabijając 6 osób i raniąc 42. W odwecie zostało zabitych 39 żydowskich robotników rafinerii.
 • Opona bezdętkowa została zaprezentowana przez amerykańską firmę Goodrich Corporation.
 • Navin Ramgoolam (ur. 14 lipca 1947), maurytyjski polityk, dwukrotny premier Mauritiusa, w latach 1995-2000 oraz od 5 lipca 2005. Lider Partii Pracy Mauritiusu (Mauritius Labour Party, MLP).Jan Rzepecki ps. „Białynia”, „Ożóg”, „Burmistrz”, „Górski”, „Krawczyk”, „Ślusarczyk”, „Prezes”, „Rejent”, „Sędzia”, „Wolski” (ur. 29 września 1899 w Warszawie, zm. 28 kwietnia 1983, tamże) – historyk wojskowości, pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, delegat Sił Zbrojnych na Kraj w 1945.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Enos Stanley "Stan" Kroenke (ur. 29 lipca 1947) to amerykański przedsiębiorca biznesowy znajdujący się na liście 400 najbogatszych ludzi świata przygotowanej przez magazyn Forbes. Jego żona, Ann Walton, jest dziedziczką sieci supermarketów Wal-Mart. Kroenke jest właścicielem zespołu koszykówki Denver Nuggets, zespołu piłkarskiego Colorado Rapids i zespołu hokejowego Colorado Avalanche. Jest także głównym udziałowcem angielskiej drużyny piłkarskiej - Arsenal F.C. oraz posiada 40% udziałów w klubie futbolu amerykańskiego St. Louis Rams. Jest ojcem szesnastoletnich bliźniaczek: Katie i Brett.
  Godfrey Harold Hardy (ur. 7 lutego 1877 w Cranleigh w Wielkiej Brytanii, zm. 1 grudnia 1947 w Cambridge), matematyk angielski.
  Janina Borkowska z domu Zwierzchowska ps. Biedronka (ur. 6 maja 1947 w Tomaszo­wie Mazowieckim) – polska spadochroniarka, zawodniczka Aeroklubu Wrocławskiego. Srebrna medalistka mistrzostw świata (1974), 5-krotna mistrzyni Polski).
  Gijjora Spiegel (hebr. גיורא שפיגל, ur. 27 lipca 1947 w Petach Tikwie) – izraelski piłkarz grający na pozycji pomocnika. W swojej karierze rozegrał 44 mecze w reprezentacji Izraela, w których strzelił 18 goli.
  SAAB ("Svenska Aeroplan Aktie Bolaget") - oddział motoryzacyjny szwedzkiego przedsiębiorstwa lotniczego założonego w 1937 roku w Linköping powstały w 1947 roku wytwarzający samochody osobowe.
  Maputo (do 1976 Lourenço Marques) – stolica Mozambiku, położona w południowej części kraju i zarazem oddzielna prowincja. Maputo położone jest na zachodnim brzegu zatoki o tej samej nazwie, u ujścia rzeki Tembe. Zatoka jest długa na 95 km i szeroka na 30. U południowego krańca zatoki ma swoje ujście rzeka Maputo. Ludność: 1 149 666 (2012)
  Irène Joliot-Curie (ur. 12 września 1897 w Paryżu, zm. 17 marca 1956 tamże) – francuska fizykochemiczka, laureatka Nagrody Nobla, Oficer Legii Honorowej.

  Reklama