• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 1940  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Burmistrzowie i prezydenci Torunia - prezydenci, nadburmistrzowie, burmistrzowie, zarządcy komisaryczni oraz przewodniczący prezydium Miejskiej Rady Narodowej Torunia na przestrzeni lat.Łuków – miasto w środkowowschodniej Polsce, w województwie lubelskim, w powiecie łukowskim; siedziba starostwa. Węzeł drogowy ze stacją węzłową. Przemysł obuwniczy, mięsny, spożywczy. Lokalny ośrodek usługowy rolnictwa. Największym ośrodek miejski między Lublinem, Siedlcami, Puławami a Białą Podlaską.

  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH
  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH  Pozostałe wydarzenia w Polsce[ | edytuj kod]
 • 7 stycznia:
 • w Oflagu XI B Braunschweig polscy jeńcy wojenni utworzyli 4-sekcyjny klub sportowy – WKS Orlę.
 • w Krakowie ukazało się pierwsze wydanie gazety „Krakiwśki Wisti”, rozprowadzanej wśród Ukraińców w Generalnym Gubernatorstwie i III Rzeszy.
 • 11 stycznia – w Siedlcach zanotowano najniższą temperaturę w historii Polski (–41 °C).
 • 12 styczniaakcja T4: żandarmeria niemiecka rozstrzelała 440 pacjentów szpitala psychiatrycznego w Chełmie.
 • 21 stycznia – wybuchło powstanie czortkowskie, skierowane przeciwko sowieckim wojskom okupacyjnym.
 • 24 stycznia – w Tczewie hitlerowcy rozstrzelali 13 zakładników w odwecie za rzekome podpalenie warsztatów samochodowych przez polski ruch oporu.
 • 6 lutego – przedstawiony został tzw. Plan Pabsta, przewidujący 10-krotne zmniejszenie i przebudowę Warszawy.
 • 8 lutego:
 • zostało utworzone getto w Łodzi.
 • po międzynarodowych protestach Niemcy zwolnili 101 osób aresztowanych podczas Sonderaktion Krakau.
 • 10 lutego – Sowieci rozpoczęli masowe deportacje ludności polskiej z terenów zajętych po 17 września 1939 przez Armię Czerwoną. Ponad 200 tys. osób wywieziono do obozów (łagrów), położonych w Starobielsku na Ukrainie, a także na Syberii i w Kazachstanie. Deportacja objęła głównie urzędników państwowych, a także właścicieli ziemskich i osadników wojskowych. Działalność ta etapami trwała aż do lata następnego roku – do najazdu Niemiec na ZSRR.
 • 12 lutego – na cmentarzu żydowskim w Lublinie hitlerowcy rozstrzelali 180 Żydów.
 • 17 lutego – Niemcy zniszczyli pomnik Tadeusza Kościuszki na Wawelu.
 • 26 lutego:
 • został utworzony Polityczny Komitet Porozumiewawczy.
 • w odwecie za zabicie przez nieznanych sprawców niemieckiego burmistrza Legionowa, hitlerowcy rozstrzelali w Palmirach blisko 190 osób, głównie mieszkańców Legionowa i pobliskich miejscowości.
 • 27 lutego – w lesie niedaleko wsi Dąbrowice hitlerowcy zamordowali 35 Polaków, przywiezionych z więzienia sądowego w Koninie.
 • 6 marcaGestapo aresztowało w Toruniu przywódców Polskiej Akcji Niepodległościowej.
 • 13-15 marcaakcja T4: hitlerowcy zamordowali około 500 pacjentów obecnego szpitala psychiatrycznego im. J. Babińskiego w Łodzi.
 • 22 marca:
 • w niemieckim obozie koncentracyjnym Stutthof rozstrzelano 66 osób, m.in.: Mariana Góreckiego, Bronisława Komorowskiego i Tadeusza Ziółkowskiego.
 • pogrom wielkanocny: w Krakowie i Warszawie rozpoczęła się seria napadów na ludność żydowską, pod hasłem „Niech żyje Polska bez Żydów”.
 • 28 marca – w Warszawie został aresztowany przez Gestapo Janusz Kusociński.
 • 30 marca – zwycięstwo Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjra. „Hubala” w starciu z Niemcami pod Huciskiem.
 • 2 kwietnia – w odwecie za zabicie dwóch żołnierzy niemieckich rozstrzelano w Palmirach około 100 osób (w tym 27 kobiet), przywiezionych z Pawiaka i więzienia mokotowskiego.
 • 2-4 kwietniaakcja T4: hitlerowcy wymordowali 499 pacjentów szpitala psychiatrycznego w Warcie koło Sieradza.
 • 3 kwietnia – zamordowano pierwszych polskich jeńców pod Katyniem, później także w Piatichatkach i w Miednoje.
 • 4 kwietnia – w pierwszej masowej egzekucji na poligonie w Firleju pod Radomiem zostało rozstrzelanych 145 chłopów.
 • 7 kwietniaNiemcy przeprowadzają pacyfikacje wsi Adamów i Królewiec, mordując 83 osoby.
 • 11 kwietnia:
 • Ostatni etap tzw. pacyfikacji „hubalowskich”. Niemcy doszczętnie palą wsie Gałki, Hucisko i Skłoby. Zamordowanych zostaje około 300 Polaków, w tym 265 mężczyzn ze Skłobów.
 • Łódź została przemianowana na Litzmannstadt.
 • 14 kwietnia:
 • druga deportacja Polaków z terenów zajętych przez ZSRR.
 • w okolicach Serokomli koło Łukowa oddziały niemieckie, w odwecie za zabicie pięcioosobowej rodziny niemieckiego kolonisty, przeprowadziły obławę w trakcie której schwytano, a następnie rozstrzelano we wsi Józefów Duży 217 osób.
 • 20 kwietnia:
 • powstał Związek Odwetu, organizacja sabotażowo-dywersyjna Związku Walki Zbrojnej.
 • w Krakowie powstał Instytut Prac Niemieckich Na Wschodzie (IDO), mający dokumentować domniemany niemiecki charakter ziem polskich.
 • 21 kwietnia – utworzono Komitet Porozumiewawczy Organizacji Niepodległościowych.
 • 27 kwietniaReichsführer-SS Heinrich Himmler wydał inspektorowi obozów koncentracyjnych Oberführerowi Richardowi Glüecksowi rozkaz założenia w Oświęcimiu obozu koncentracyjnego. W ten sposób rozpoczęła się historia zespołu niemieckich obozów koncentracyjnych, Auschwitz-Birkenau.
 • 30 kwietnia – w okolicach Anielina koło wsi Studzianna, w odległości około 20 km od Opoczna, poległ z bronią w ręku major Henryk Dobrzański pseudonim „Hubal”.
 • 2 maja – do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen wyjechał pierwszy transport więźniów z Pawiaka.
 • 3 maja – hitlerowcy utworzyli getto w Tomaszowie Mazowieckim.
 • 13 maja – z Oflagu II B Arnswalde w Choszcznie uciekło kanałami centralnego ogrzewania 22 polskich oficerów. Schwytano 17 z nich, a 5 przedostało się do Warszawy.
 • 16 maja – w Krakowie odbyła się kluczowa dla Akcji AB konferencja w sprawie „nadzwyczajnych posunięć koniecznych dla zabezpieczenia spokoju i porządku w Generalnym Gubernatorstwie”.
 • 20 maja – do obozu Auschwitz przywieziono pierwszych więźniów – 30 niemieckich kryminalistów.
 • 25 maja:
 • Jan Skorobohaty-Jakubowski został tymczasowo Delegatem Rządu na Kraj.
 • w Wojsławicach w województwie lubelskim oddział SS rozstrzelał 12 Polaków, a 100 zostało wywiezionych do Niemiec.
 • 30 maja – 51 mieszkańców Rudna (powiat parczewski) zostało rozstrzelanych przez Niemców.
 • 31 maja:
 • pomnik Fryderyka Chopina w Warszawie został wysadzony w powietrze przez niemieckich okupantów.
 • premiera filmu komediowego Sportowiec mimo woli w reżyserii Mieczysława Krawicza i Aleksandra Suchcickiego.
 • 12 czerwca – na Stadionie Leśnym w Kielcach Niemcy rozstrzelali 63 Polaków z miejscowego więzienia.
 • 14 czerwca – do obozu koncentracyjnego Auschwitz dotarł z Tarnowa pierwszy masowy transport 728 mężczyzn, w większości polskich więźniów politycznych.
 • 15 czerwca – Niemcy utworzyli getto żydowskie w Kutnie.
 • 20-21 czerwca – miała miejsce największa i najgłośniejsza ze wszystkich egzekucji przeprowadzonych w Palmirach. W ramach Akcji AB, trzema transportami wywieziono na śmierć 358 więźniów Pawiaka, w tym wielu przedstawicieli polskiej elity politycznej, intelektualnej, sportowej i kulturalnej.
 • 27 czerwcaAkcja AB: w lesie koło wsi Lubzina pod Ropczycami Niemcy rozstrzelali dużą grupę więźniów politycznych przywiezionych z więzienia na zamku w Rzeszowie (źródła podają liczbę 83 lub 104 osób). Wśród ofiar było m.in. 42 członków podziemnych organizacji młodzieżowych.
 • 28 czerwca – w lesie pod wsią Olsztyn koło Częstochowy Niemcy rozstrzelali 14 polskich więźniów politycznych.
 • 29 czerwca:
 • w ramach Akcji AB Niemcy rozstrzelali 760 Polaków w lesie Brzask niedaleko Skarżyska-Kamiennej.
 • Akcja AB: rozpoczęły się masowe egzekucje w Rurach Jezuickich pod Lublinem.
 • 5 lipca – Akcja AB: na zboczach góry Gruszka pod Tarnawą Dolną funkcjonariusze niemieckiej policji porządkowej dokonali masowej egzekucji 112 polskich więźniów z Sanoka.
 • 15 sierpnia:
 • do obozu Auschwitz przywieziono pierwszy transport więźniów z Warszawy. Było w nim 513 więźniów z Pawiaka oraz 1153 schwytanych w łapankach ulicznych.
 • ukazało się pierwsze wydanie „Biuletynu Żołnierskiego”.
 • 17 sierpnia – zniszczenie przez hitlerowców pomnika Adama Mickiewicza w Krakowie.
 • 1 września – zostało utworzone getto dla ludności żydowskiej na terenie wsi Nowiny Brdowskie i Bugaj.
 • 19 wrześniaWitold Pilecki pozwolił się aresztować Niemcom w łapance ulicznej, by dostać się w celach wywiadowczych do KL Auschwitz.
 • 22 września – do KL Auschwitz przywieziono więźniów z tzw. drugiego transportu warszawskiego.
 • 2 października – w Warszawie Niemcy utworzyli getto żydowskie.
 • 16 października – oficjalnie utworzono warszawskie getto.
 • 16 listopada – Niemcy zamknęli granice warszawskiego getta.
 • 22 listopada – w obozie Auschwitz odbyła się pierwsza egzekucja przez rozstrzelanie, zabito 40 Polaków.
 • 3 grudniaCyryl Ratajski został wybrany delegatem rządu emigracyjnego na kraj.
 • 15 grudnia – Niemcy utworzyli getto w Tomaszowie Mazowieckim.
 • 31 grudnia – premiera filmu Żołnierz królowej Madagaskaru.
 • Pozostałe wydarzenia na świecie[ | edytuj kod]

 • 4 stycznia – w Paryżu podpisano polsko-francuski układ wojskowy o odtworzeniu we Francji Polskich Sił Zbrojnych. Podpisali go premierzy obu krajów – gen. Władysław Sikorski oraz Édouard Daladier.
 • 6 styczniaWojna zimowa: fiński pilot myśliwski Jorma Sarvanto zestrzelił podczas jednego lotu bojowego 6 radzieckich bombowców.
 • 7 styczniawojna radziecko-fińska: zdecydowanym zwycięstwem Finów zakończyła się bitwa na drodze Raate.
 • 8 stycznia:
 • w Bell Labs w USA zbudowano maszynę liczącą Complex Number Calculator.
 • wojna radziecko-fińska: zwycięstwo wojsk fińskich w bitwie pod Suomussalmi.
 • wprowadzono racjonowanie żywności w Wielkiej Brytanii.
 • 11 stycznia – w Leningradzie odbyła się premiera baletu Romeo i Julia z muzyką Siergieja Prokofjewa.
 • 13 stycznia:
 • ogłoszono powszechną mobilizację w Belgii.
 • dokonano oblotu radzieckiego myśliwca Jak-1.
 • 16 stycznia – Mitsumasa Yonai został premierem Japonii.
 • 21 stycznia – wojna radziecko-fińska: lotnictwo radzieckie zbombardowało Oulu.
 • 23 stycznia – w czasie największej w historii Atlanty burzy śnieżnej spadło 25 cm śniegu.
 • 24 stycznia:
 • marszałek III Rzeszy Hermann Göring powierzył Reinhardowi Heydrichowi „rozwiązanie problemu żydowskiego za pomocą ewakuacji bądź przymusowej emigracji”.
 • premiera filmu Grona gniewu.
 • 29 stycznia – w zderzeniu trzech pociągów w japońskiej Osace zginęło 181 osób.
 • 2 lutego – w Indianapolis odbył się debiutancki występ Franka Sinatry z orkiestrą Tommy’ego Dorseya.
 • 4 lutego – po tajnym procesie został rozstrzelany były ludowy komisarz bezpieczeństwa ZSRR Nikołaj Jeżow.
 • 7 lutego – premiera filmu animowanego Pinokio.
 • 11 lutego:
 • wojna radziecko-fińska: rozpoczęły się walki radziecko-fińskie na linii Mannerheima.
 • została podpisana radziecko-niemiecka umowa handlowa.
 • 12 lutego – zniesiono karę śmierci na Islandii.
 • 16 lutego – u wybrzeży Norwegii załoga brytyjskiego niszczyciela HMS Cossack dokonała abordażu na niemiecki okręt Altmark, uwalniając 299 brytyjskich jeńców.
 • 21 lutego – powstała amerykańska telewizyjna sieć informacyjna NBC News.
 • 22 lutego:
 • intronizacja XIV Dalajlamy.
 • bitwa o Atlantyk: podczas operacji przeciw brytyjskiemu rybołówstwu na Morzu Północnym został omyłkowo zbombardowany przez własny bombowiec niemiecki niszczyciel Z1 Leberecht Maass, w wyniku czego zatonął. Zginęło 282 członków załogi, uratowano 60, z których jeden zmarł.
 • 23 lutego – na Morzu Północnym brytyjski niszczyciel HMS Gurkha zatopił niemiecki okręt podwodny U-53; zginęło 42 członków załogi.
 • 27 lutego:
 • odkryto izotop promieniotwórczy węgiel-14.
 • amerykański lotnik Richard Byrd odkrył Wyspę Thurstona na Antarktydzie.
 • 29 lutego:
 • wojna zimowa: Finlandia wystąpiła do ZSRR z propozycją rozpoczęcia rozmów pokojowych.
 • odbyła się 12. ceremonia wręczenia Oscarów; Hattie McDaniel jako pierwsza czarnoskóra aktorka otrzymała Oscara za rolę Mammy w Przeminęło z wiatrem; sam film nagrodzono ogółem ośmioma statuetkami.
 • 1 marca – Adolf Hitler wydał rozporządzenie w sprawie przygotowania inwazji na Norwegię.
 • 5 marca – Biuro Polityczne KC WKP(b) podjęło decyzję o wymordowaniu ok. 25 tysięcy polskich jeńców wojennych.
 • 6 marca – wojna radziecko-fińska: najskuteczniejszy w historii wojen fiński snajper Simo Häyhä, który zastrzelił ponad 705 żołnierzy radzieckich, został ciężko ranny w wyniku postrzału w twarz.
 • 8 marcadekrety polskie: w Niemczech wprowadzono obowiązek noszenia oznaczenia „P” przez polskich robotników przymusowych.
 • 11 marca – brytyjski bombowiec Bristol Blenheim zatopił na Morzu Północnym odbywający próbny rejs niemiecki okręt podwodny U-31. Zginęła cała 48-osobowa załoga i 10 cywilnych specjalistów.
 • 12 marca – w Moskwie podpisano traktat pokojowy kończący wojnę zimową pomiędzy ZSRR a Finlandią.
 • 13 marca – został odkryty obiekt Mayalla; para zderzających się galaktyk w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy.
 • 21 marcaPaul Reynaud został premierem Francji.
 • 22 marca – w obozie koncentracyjnym Stutthof rozstrzelano 66 osób, m.in.: Mariana Góreckiego, Bronisława Komorowskiego i Tadeusza Ziółkowskiego.
 • 27 marca – na wodach cieśniny Skagerrak zaginął niemiecki okręt podwodny U-22 wraz z 27-osobową załogą.
 • 30 marca – Japończycy ustanowili w Nankinie marionetkowy chiński rząd Wang Jingweia.
 • 31 marca:
 • powstała Karelo-Fińska Socjalistyczna Republika Radziecka, szesnasty członek Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
 • Raszid Ali al-Kilani został po raz drugi premierem Iraku.
 • 3 kwietnia:
 • rozpoczęto masowe egzekucje polskich jeńców wojennych w obozach sowieckich w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku.
 • w Michigan założono Park Narodowy Isle Royale.
 • 4 kwietniazbrodnia katyńska: rozpoczęła się likwidacja obozu jenieckiego w Ostaszkowie.
 • 5 kwietnia – zbrodnia katyńska: rozpoczęła się likwidacja obozu jenieckiego w Starobielsku na Ukrainie.
 • 6 kwietnia – niemiecki okręt podwodny U-50 zatonął wraz z 44-osobową załogą po wejściu na brytyjską minę u wybrzeży Norwegii.
 • 8 kwietnia:
 • Niemieckie Naczelne Dowództwo Sił Zbrojnych, na mocy decyzji Adolfa Hitlera, wydało rozporządzenie nakazujące zdymisjonowanie wszystkich półkrwi Żydów, oraz żołnierzy ożenionych z Żydówkami i półkrwi Żydówkami.
 • u wybrzeży Norwegii okręt podwodny ORP Orzeł zatopił niemiecki statek z transportem wojska MS Rio de Janeiro; zginęło około 200 osób, około 180 zostało uratowanych.
 • 9 kwietniakampania norweska: napaść Niemiec na Danię i Norwegię (operacja Weserübung).
 • 10 kwietnia:
 • Islandia zerwała unię z Danią po zajęciu jej przez Niemców.
 • kampania norweska: taktyczne zwycięstwo floty brytyjskiej w I bitwie morskiej pod Narwikiem.
 • 13 kwietnia – kampania norweska: zwycięstwo Brytyjczyków w II bitwie morskiej pod Narwikiem.
 • 14 kwietnia – kampania norweska: pod Narwikiem wylądowały brytyjsko-francusko-polskie siły ekspedycyjne.
 • 22 kwietnia – zbrodnia katyńska: zginęła podporucznik pilot Janina Lewandowska, jedyna kobieta – ofiara zbrodni katyńskiej, pilot szybowcowy i samolotowy, córka generała Dowbor-Muśnickiego.
 • 23 kwietnia – 198 osób zginęło w pożarze sali tanecznej w Natchez (Missisipi).
 • 27 kwietnia:
 • Heinrich Himmler wydał rozkaz utworzenia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.
 • w brazylijskim São Paulo otwarto Estádio do Pacaembu.
 • 28 kwietnia:
 • kampania norweska: podczas niemieckiego nalotu na Molde król Haakon VII i jego syn, następca tronu książę Olaf demonstracyjnie przeczekali bombardowanie na otwartym terenie pod brzozą, która nazwana później królewską stała się symbolem norweskiego oporu przeciwko agresji niemieckiej.
 • w Seattle uruchomiono komunikację trolejbusową.
 • Atlético Madryt zdobył swój pierwszy tytuł piłkarskiego mistrza Hiszpanii.
 • 30 kwietnia – kampania norweska: kapitulacja armii norweskiej w południowej części kraju.
 • 1 maja – odwołano XII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Helsinkach.
 • 2 maja – papież Pius XII kanonizował Gemmę Galgani.
 • 3 maja – polska załoga przejęła brytyjski niszczyciel ORP Garland.
 • 4 maja – kampania norweska: pod Narwikiem niemieckie samoloty zatopiły niszczyciel ORP Grom; zginęło 59 członków załogi.
 • 6 majaJohn Steinbeck otrzymał Nagrodę Pulitzera za powieść Grona gniewu.
 • 7 maja – zawarto konkordat między Portugalią a Stolicą Apostolską.
 • 8 maja – kampania norweska: w porcie Harstad wylądowała polska Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich pod dowództwem gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko, która wzięła udział w bitwie o Narwik.
 • 10 maja:
 • napaść Niemiec na Francję, Belgię, Holandię i Luksemburg.
 • Winston Churchill zastąpił Neville’a Chamberleina na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii.
 • Brytyjczycy wylądowali na Islandii, gdzie założyli swoją bazę.
 • 11 majakampania belgijska: zwycięstwo Niemców w bitwie o Fort Eben-Emael.
 • 12 majafront zachodni: rozpoczęła się bitwa o Afsluitdijk.
 • 13 maja:
 • front zachodni: wojska niemieckie przerwały francuskie linie obronne na Mozie.
 • nowy brytyjski premier Winston Churchill oznajmił w inauguracyjnym przemówieniu przed Izbą Gmin, że może obiecać jedynie krew, pot i łzy.
 • 14 maja:
 • po zbombardowaniu Rotterdamu przez Luftwaffe skapitulowała Holandia.
 • w Norwegii został zbombardowany przez niemieckie lotnictwo statek pasażerski MS Chrobry.
 • zakończyła się bitwa o Afsluitdijk.
 • 15 maja:
 • kampania norweska: zbombardowany poprzedniego dnia statek pasażerski MS Chrobry został dobity torpedą zrzuconą przez samolot brytyjski i zatonął.
 • w San Bernardino w Kalifornii bracia Dick i Mac McDonaldowie założyli firmę McDonald’s.
 • 17 maja – kampania belgijska: wojska niemieckie zajęły Brukselę.
 • 19 maja – Niemcy osiągnęli brzeg kanału La Manche i odcięli główne siły sprzymierzonych we Flandrii.
 • 23 maja – polski okręt podwodny ORP Orzeł wyszedł w swój ostatni patrol na Morze Północne, w trakcie którego, z niewyjaśnionych do dziś przyczyn, zaginął bez śladu.
 • 25 maja – w Anglii miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń w historii medycyny. Osiem myszy zarażono śmiertelną dawką paciorkowca, a następnie połowie z nich wstrzyknięto penicylinę, co uratowało im życie. W ten sposób zaczął się triumfalny pochód antybiotyków.
 • 26 maja – rozpoczęła się ewakuacja brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego z północnej Francji.
 • 27 majakampania francuska: w wiosce Le Paradis w departamencie Pas-de-Calais żołnierze 3. dywizji pancernej SS „Totenkopf” zamordowali 97 brytyjskich jeńców wojennych.
 • 28 maja:
 • front zachodni: kapitulacja armii belgijskiej.
 • kampania norweska: zdobycie Narwiku przez wojska alianckie.
 • bitwa o Atlantyk: u wybrzeży Portugalii niemiecki okręt podwodny U-37 zatopił francuski statek pasażerski Brazza; zginęło 379 spośród 576 osób na pokładzie.
 • 29 maja – dokonano oblotu amerykańskiego myśliwca Vought F4U Corsair.
 • 3 czerwca – kampania francuska: Paryż został zbombardowany przez Luftwaffe.
 • 4 czerwca – kampania francuska: zakończyła się ewakuacja brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego z Dunkierki.
 • 5 czerwca – kampania francuska: rozpoczęła się druga faza niemieckiego podboju Francji pod kryptonimem „Fall Rot”.
 • 8 czerwca:
 • bitwa o Atlantyk: okręt podwodny ORP Orzeł nie powrócił planowo do brytyjskiego portu i 11 czerwca został uznany za utracony.
 • kampania norweska: ostatni żołnierze alianccy ewakuowali się z Narwiku. W trakcie ewakuacji został zatopiony przez Niemców lotniskowiec HMS Glorious oraz eskortujące go niszczyciele HMS Ardent i HMS Acasta, w wyniku czego zginęło 1519 osób na ich pokładach.
 • 9 czerwca – zwodowano włoski pancernik Roma.
 • 10 czerwca:
 • skapitulowała Norwegia.
 • Włochy wypowiedziały wojnę Francji i Wielkiej Brytanii.
 • 11 czerwca:
 • kampania śródziemnomorska: Włosi zbombardowali Maltę.
 • Okręt podwodny ORP Orzeł został oficjalnie uznany za stracony.
 • 14 czerwca:
 • kampania francuska: Niemcy wkroczyli do Paryża.
 • ZSRR wystosował ultimatum do rządu litewskiego, domagając się jego ustąpienia i zgody na wejście Armii Czerwonej na teren Litwy.
 • 16 czerwca:
 • utworzono komunistyczny rząd na Litwie.
 • marszałek Philippe Pétain został ostatnim premierem francuskiej III Republiki.
 • 17 czerwca:
 • Armia Czerwona zaatakowała Litwę, Łotwę i Estonię.
 • operacja „Ariel”: w czasie ewakuacji brytyjskich wojsk z Dunkierki kilka tysięcy osób zginęło w wyniku zatopienia brytyjskiego statku pasażerskiego RMS Lancastria przez niemieckie nurkowce Junkers Ju 88.
 • 18 czerwca:
 • Charles de Gaulle wygłosił na antenie radia BBC przemówienie do narodu francuskiego, wzywające do walki z niemieckim okupantem.
 • kampania francuska: w wyniku niemieckiego bombardowania stacji kolejowej w Thouars zginęło i zmarło z ran 36 polskich żołnierzy, w tym 28 oficerów.
 • kampania francuska: zwycięstwem Niemców zakończyła się bitwa pod Legarde, w której udział wzięła 1. Dywizja Grenadierów gen. Bronisława Ducha.
 • II wojna światowa w Afryce: armia włoska rozpoczęła inwazję na Somali Francuskie.
 • 22 czerwca – Francja skapitulowała przed III Rzeszą; generał armii Charles Huntziger w imieniu marszałka Petaina podpisał traktat rozejmowy w Compiègne.
 • 23 czerwcaAdolf Hitler przybył do zdobytego Paryża.
 • 24 czerwca – włoski okręt podwodny Luigi Galvani został zatopiony w Zatoce Omańskiej przez brytyjski slup HMS Falmouth. Zginęło 25 członków załogi, a 31 (w tym kapitan) zostało uratowanych przez Brytyjczyków.
 • 24/25 czerwca – w nocy brytyjscy komandosi dokonali rajdu na wybrzeże w okolicach Boulogne w okupowanej przez Niemców Francji.
 • 26 czerwca:
 • ZSRR wystosował ultimatum wobec Rumunii z żądaniem oddania Besarabii i północnej Bukowiny.
 • w ZSRR zniesiono kalendarz radziecki.
 • 28 czerwca:
 • Rumunia wypełniła radzieckie ultimatum i scedowała Besarabię na rzecz ZSRR.
 • rząd brytyjski uznał Charles’a de Gaulle’a za przywódcę wszystkich wolnych Francuzów.
 • namiestnik włoskiej Libii marszałek Italo Balbo zginął w wyniku omyłkowego zestrzelenia jego samolotu przez własną obronę przeciwlotniczą.
 • 10 lipca:
 • formalny koniec III Republiki Francuskiej i powstanie Państwa Vichy. Francuskie Zgromadzenie Narodowe nadało nadzwyczajne uprawnienia marszałkowi Pétainowi, został on szefem państwa i skupił zarówno władzę ustawodawczą, jak i wykonawczą, a także sprawował kontrolę nad siłami zbrojnymi.
 • rozpoczęła się bitwa o Anglię, kampania powietrzna toczona między niemieckim lotnictwem Luftwaffe a brytyjskim RAF w czasie II wojny światowej.
 • 12 lipca – w Londynie ukazał się pierwszy numer pisma polskiego rządu na emigracji „Dziennik Polski”.
 • 14 lipca – w Estonii, Łotwie i na Litwie odbyły się wybory do proradzieckich parlamentów.
 • 20 lipcaDania wystąpiła z Ligi Narodów.
 • 27 lipca – odbyła się premiera filmu animowanego A Wild Hare; debiut ekranowy Królika Bugsa.
 • Sierpień – Rumunia oddała Węgrom środkową część państwa (Siedmiogród) wraz z miastem Kluż.
 • 1 sierpnia – japoński minister spraw zagranicznych Yōsuke Matsuoka ogłosił plan utworzenia Strefy Wspólnego Dobrobytu Wielkiej Azji Wschodniej.
 • 2 sierpnia:
 • sformowano Dywizjon 303 w angielskiej bazie RAF-u w Northolt.
 • do obozu koncentracyjnego Groß-Rosen przybył pierwszy transport więźniów.
 • została utworzona Mołdawska Socjalistyczna Republika Radziecka.
 • 3 sierpniaaneksja państw nadbałtyckich – Litwy, Łotwy, i Estonii – przez ZSRR.
 • 5 sierpnia – podpisano brytyjsko-polską umowę wojskową.
 • 20 sierpnia – na rozkaz Stalina agenci NKWD dokonali udanego zamachu na Lwa Trockiego.
 • 24 sierpniabitwa o Anglię: Antoni Głowacki, jako jedyny polski pilot, zestrzelił w ciągu jednego dnia 5 niemieckich samolotów.
 • 30 sierpnia – odbył się drugi arbitraż wiedeński.
 • 2 września – USA i Wielka Brytania zawarły porozumienie niszczyciele za bazy.
 • 4 wrześniaIon Antonescu został premierem Rumunii.
 • 6 września – król Karol II Rumuński abdykował na rzecz swego syna Michała.
 • 7 września:
 • bitwa o Anglię: Luftwaffe rozpoczęło bombardowanie Londynu.
 • na mocy rumuńsko-bułgarskiego układu w Krajowie południowa Dobrudża została przyłączona do Bułgarii.
 • 9 września – włoskie lotnictwo zbombardowało Tel-Awiw, zabijając 130 osób.
 • 12 września – odkryto paleolityczne malowidła naskalne w Lascaux we Francji.
 • 16 wrześniaStany Zjednoczone wprowadziły obowiązek powszechnej służby wojskowej.
 • 17 wrześniaAdolf Hitler odwołał inwazję na Wielką Brytanię.
 • 24 września – do niemieckich kin wszedł antysemicki film propagandowy Żyd Süss w reżyserii Veita Harlana.
 • 27 września – podpisanie przez Niemcy, Włochy i Japonię paktu trzech.
 • 1 październikaAlbert Einstein został zaprzysiężony jako obywatel USA.
 • 4 października – na granicznej Przełęczy Brenner w Alpach spotkali się Adolf Hitler i Benito Mussolini.
 • 15 października – miała miejsce premiera filmu Charliego Chaplina Dyktator.
 • 23 październikaFrancisco Franco i Adolf Hitler spotkali się na granicy francusko-hiszpańskiej w Hendaye.
 • 26 października – dokonano oblotu amerykańskiego myśliwca P-51 Mustang.
 • 28 października – rozpoczęła się wojna włosko-grecka.
 • 30 października – ukazało się ostatnie wydanie polonijnego tygodnika Gazeta Katolicka w Kanadzie.
 • 31 października – powietrzna bitwa o Anglię zakończona niepowodzeniem Luftwaffe.
 • 5 listopadaFranklin Delano Roosevelt po raz trzeci wygrał wybory prezydenckie w USA.
 • 6 listopada – ukazało się pierwsze wydanie tygodnika Gazeta Polska w Kanadzie.
 • 7 listopada – wskutek sztormu zawalił się most w Tacomie.
 • 8 listopada – premiera filmu Znak Zorro.
 • 10 listopada – około 1000 osób zginęło w trzęsieniu ziemi w Rumunii.
 • 13 listopada – premiera pierwszego stereofonicznego filmu animowanego Fantazja.
 • 19 listopada – Adolf Hitler przyjął w swej alpejskiej rezydencji króla Belgów Leopolda III.
 • 20 listopada – podpisanie paktu trzech przez Węgry.
 • 23 listopada – podpisanie paktu trzech przez Rumunię.
 • 24 listopada – podpisanie paktu trzech przez Słowację.
 • 25 listopada:
 • dokonano oblotu brytyjskiego samolotu wielozadaniowego de Havilland Mosquito.
 • na Litwie, Łotwie i w Estonii wszedł do obiegu rubel radziecki.
 • w Porcie Hajfa brytyjskie okręty wojenne ostrzelały francuski statek Patria ze 1800 nielegalnymi żydowskimi imigrantami. Zginęło 260 osób, a 172 zostały ranne.
 • 27 listopada – faszystowska rumuńska Żelazna Gwardia dokonała egzekucji 64 członków rządu byłego króla Karola II.
 • 9 grudniaChiny wypowiedziały wojnę Japonii, Niemcom i Włochom.
 • 13 grudniaMarcel Déat założył w Paryżu kolaboracyjne, faszystowskie Zgromadzenie Narodowo-Ludowe (RNP).
 • 15 grudnia – marszałek Edward Śmigły-Rydz zbiegł z rumuńskiego miejsca internowania w Dragoslavele i udał się na Węgry.
 • 18 grudnia – Adolf Hitler zatwierdził plan ataku na ZSRR („Plan Barbarossa”).
 • 19 grudniaRisto Ryti został prezydentem Finlandii.
 • 21 grudniapistolet maszynowy PPSz wszedł do uzbrojenia Armii Czerwonej.
 • Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny (szw. Nobelpriset i fysiologi eller medicin) – jest nagrodą przyznawaną corocznie przez Instytut Karolinska za wyjątkowe osiągnięcia naukowe z różnych dziedzin fizjologii lub medycyny. Jest jedną z pięciu Nagród Nobla ustanowionych w testamencie przez Alfreda Nobla (zm. w 1896 roku). Jak zapisał on w swoim testamencie, nadzór nad nagrodą sprawuje Fundacja Noblowska, a przyznawana jest ona przez zgromadzenie wybierane przez Instytut Karolinska. Określana potocznie jako „Nagroda Nobla z medycyny”, w rzeczywistości była precyzyjnie opisana przez Nobla w jego testamencie, jako nagroda z „fizjologii lub medycyny”. Z tego powodu może być przyznana w każdej ze szczegółowych dziedzin obu tych nauk. Pierwszym laureatem nagrody był w roku 1901 Niemiec Emil Adolf von Behring.Don Imus (John Donald Imus, Jr., ur. 23 lipca 1940 roku w Riverside, Kalifornia) – amerykański gospodarz programu radiowego nadawanego też w telewizji, humorysta, pisarz, filantrop. Jego talk show, Imus in the Morning stacji ABC Radio, jest dostępny w całych USA.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Diecezja Antigonish – diecezja Kościoła rzymskokatolickiego w Kanadzie. Została erygowana w 1844 jako diecezja Arichat. W 1886 nazwę zmieniono na obecną.
  Mischling (niem. mieszaniec półkrwi, „mieszaniec (kundel)”, „hybryda”) – termin wykorzystywany głównie do opisu zwierząt powstałych przez skrzyżowanie ras. Niemieccy naziści w Ustawach norymberskich z 1935 roku określali tym słowem Niemców mających w swoim drzewie genologicznym osoby uznane za Żydów. Wprowadzono dwie kategorie rasowe:
  Katarína Tóthová (ur. 6 lutego 1940 w Bratysławie) – słowacka prawnik i wykładowca akademicki, w latach 1992–1994 minister sprawiedliwości, następnie wicepremier Słowacji (1994–1998).
  Witold Świerz (ur. 19 lutego 1885 w Skawinie, zm. 13 czerwca 1940 w Krakowie) – lekarz, prymariusz szpitala Bonifratrów w Krakowie, taternik, narciarz.
  Chris Farlowe, właśc. John Henry Deighton (ur. 13 października 1940 w Londynie) – brytyjski wokalista, kompozytor i autor tekstów. Znany z przeboju „Out of Time” (z repertuaru The Rolling Stones) oraz ze współpracy z zespołem Colosseum (1970–1971).
  Most wiszący – most, w którym pomiędzy pylonami rozpięte są liny, taśmy lub łańcuchy, do których podwieszone są przęsła. Ten typ konstrukcji mostowej został wynaleziony w XIX w., natomiast mosty wiszące o prostej konstrukcji, w których nie stosowano pylonów, a przęsła są zawieszone bezpośrednio na linach, były stosowane od dawna w rejonach górskich.
  Legionowo – miasto powiatowe w województwie mazowieckim, położone w Kotlinie Warszawskiej, w odległości ok. 22 km na północ od centrum stolicy. Miasto należy do aglomeracji warszawskiej. W latach 1975–1998 należało administracyjnie do województwa stołecznego warszawskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.208 sek.