1921

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rok 1921 / MCMXXI

Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny (szw. Nobelpriset i fysiologi eller medicin) – jest nagrodą przyznawaną corocznie przez Instytut Karolinska za wyjątkowe osiągnięcia naukowe z różnych dziedzin fizjologii lub medycyny. Jest jedną z pięciu Nagród Nobla ustanowionych w testamencie przez Alfreda Nobla (zm. w 1896 roku). Jak zapisał on w swoim testamencie, nadzór nad nagrodą sprawuje Fundacja Noblowska, a przyznawana jest ona przez zgromadzenie wybierane przez Instytut Karolinska. Określana potocznie jako „Nagroda Nobla z medycyny”, w rzeczywistości była precyzyjnie opisana przez Nobla w jego testamencie, jako nagroda z „fizjologii lub medycyny”. Z tego powodu może być przyznana w każdej ze szczegółowych dziedzin obu tych nauk. Pierwszym laureatem nagrody był w roku 1901 Niemiec Emil Adolf von Behring.Świadome macierzyństwo - idea, zgodnie z którą kobieta, wraz ze swoim partnerem, powinni w sposób całkowicie racjonalny sterować swą płodnością, decydując się na posiadanie dzieci w liczbie adekwatnej do warunków materialnych, w momencie niezakłócającym ich funkcjonowania w społeczeństwie (np. nie w fazie pobierania nauki lecz już po osiągnięciu dojrzałości umysłowej, emocjonalnej i społecznej), w okresie optymalnym fizjologicznie (dla kobiety jest to wiek mniej więcej od 18 do 33-35 lat), a kolejne ciąże nie powinny następować zbyt szybko po sobie, zaś ciąża od samego początku powinna odbywać się pod kontrolą lekarza - by maksymalnie zmniejszyć możliwość urodzenia się dziecka niepełnosprawnego.

stulecia: XIX wiek ~ XX wiek ~ XXI wiek
dziesięciolecia: 1890–18991900–19091910–19191920–19291930–19391940–19491950–1959
lata: 1911 « 1916 « 1917 « 1918 « 1919 « 1920 « 1921 » 1922 » 1923 » 1924 » 1925 » 1926 » 1931

Wydarzenia w Polsce[ | edytuj kod]

 • Styczeń – w Warszawie powstało stowarzyszenie pn. Związek Zbliżenia Narodów Odrodzonych (zakończyło działalność w roku 1923)
 • 2 stycznia – w Warszawie zakończył się I walny zjazd ZHP.
 • 4 stycznia – wicepremier Ignacy Daszyński ustąpił z rządu.
 • 7 stycznia – powołano Radę Wojenną.
 • 16 stycznia – w Krakowie zorganizowano uroczystość powitania wracającej z frontu 6. Dywizji Piechoty. W kościele Mariackim odprawiono nabożeństwo, a na Rynku Głównym 53 żołnierzy dywizji udekorowano krzyżami Virtuti Militari i odbyła się defilada.
 • 18 stycznia – powstał Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 19 stycznia – w Krakowie otwarto nowy warsztat sztuki kościelnej „Wit Stwosz”.
 • 24 stycznia – brytyjski generał Richard Haking został pierwszym Wysokim Komisarzem Ligi Narodów w Wolnym Mieście Gdańsku.
 • 27 stycznia – Polska uznała Łotwę i Estonię.
 • 2 lutego – założono klub piłkarski Warta Śrem.
 • 4 lutego – Sejm ustanowił Order Odrodzenia Polski, jako symbol odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności; Order Orła Białego został odnowiony jako najwyższe odznaczenie państwowe.
 • 15 lutego – w Krakowie odbyło się posiedzenie reprezentantów banków i kantorów. Uchwalono na nim, że od 17 lutego instytucje te będą pobierać 0,5‰ od wszystkich operacji giełdowych, a od wszystkich innych transakcji dobrowolne datki na akcję plebiscytową na Śląsku.
 • 19 lutego:
 • zawarcie polsko-francuskiego sojuszu obronnego.
 • utworzono województwa poleskie i wołyńskie.
 • 21 lutego – podpisanie polsko-francuskiej tajnej konwencji wojskowej – wprowadzającej poprawki do francusko-polskiego paktu sojuszniczego – uściślającej jego skierowanie przeciw wszelkiemu niebezpieczeństwu ze strony ZSRR lub Niemiec.
 • 23 lutego – powszechny strajk ekonomiczny kolejarzy węzła warszawskiego.
 • 1 marca – weszły do służby trałowce redowe ORP Czajka, ORP Jaskółka, ORP Mewa i ORP Rybitwa.
 • 3 marca – Polska zawarła układ z Rumunią o wzajemnej pomocy militarnej w razie ataku ze strony Rosji.
 • 8 marca – została otwarta skocznia narciarska w dolinie Jaworzynka w Zakopanem – wówczas największa w Polsce.
 • 15 marca – powstał klub sportowy Raków Częstochowa założony jako Racovia.
 • 16 marca – premiera filmu niemego Cud nad Wisłą.
 • 17 marca – została uchwalona konstytucja (tzw. konstytucja marcowa).
 • 18 marca – w Rydze podpisano polsko-radziecki traktat pokojowy między Polską, Rosją Radziecką i Ukrainą Radziecką. Kończył on wojnę polsko-bolszewicką z lat 1919-1920.
 • 20 marca – odbył się plebiscyt na Górnym Śląsku (40,4% głosów za przynależnością do Polski).
 • 1 kwietnia – generał Władysław Sikorski został szefem Sztabu Generalnego.
 • 2 kwietnia – zlikwidowano komunikację tramwajową w Cieszynie.
 • 10 kwietnia – marszałek Józef Piłsudski odznaczył miasto Płock Krzyżem Walecznych za bohaterską obronę podczas wojny polsko-bolszewickiej.
 • 11 kwietniaWincenty Tymieniecki został powołany na pierwszego biskupa diecezji łódzkiej.
 • 16 kwietnia – uruchomiono lotnicze połączenie ParyżWarszawa.
 • 20 kwietnia – wystawa obrazów Leona Wyczółkowskiego w Krakowie.
 • 24 kwietniaWojciech Korfanty podjął wstępną decyzję o III powstaniu śląskim.
 • 29 kwietnia – Józef Piłsudski otrzymał dyplom doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 30 kwietnia – wszedł w życie Traktat ryski.
 • 1 majaSenat Wolnego Miasta Gdańska przejął obowiązki i kompetencje magistratu gdańskiego, stając się równocześnie organem administracji samorządowej.
 • 2 maja – wybuchło III powstanie śląskie.
 • 4 maja – odbyło się nadzwyczajne posiedzenie rady miejskiej Krakowa. Powołano na nim komitet pomocy dla kresów śląskich i przekazano mu 1 mln marek. W uchwale wyrażono przekonanie, że mocarstwa uszanują wolę ludu śląskiego wyrażoną w plebiscycie.
 • 16 maja – założono piłkarski klub KKS Goplania Inowrocław.
 • 21 maja:
 • początek zaciętych walk o Górę św. Anny, podczas III powstania śląskiego.
 • w Krakowie ukazał się pierwszy numer „Przeglądu Sportowego”.
 • 23 maja - w pobliżu Wodzisławia Śląskiego doszło do bitwy pod Olzą, podczas III powstania śląskiego.
 • 26 majaIII powstanie śląskie: zwycięstwem Niemców zakończyła się bitwa w rejonie Góry św. Anny (21-26 maja).
 • 28 maja – rozpoczęły się pierwsze Międzynarodowe Targi Poznańskie.
 • 29 maja:
 • rozpoczęto budowę portu w Gdyni.
 • konsekracja Bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie.
 • 31 maja – III powstanie śląskie: Maciej Mielżyński został odwołany ze stanowiska dowódcy powstania.
 • Czerwiec – powstał klub „WKS Lublin”, który w późniejszych latach przekształcił się w Klub Sportowy Lublinianka.
 • 2 czerwca – oddziały niemieckiego Selbstschutzu przetrwały rozejm na Górnym Śląsku.
 • 4 czerwca:
 • III powstanie śląskie: niemieckie oddziały przeszły do kontrofensywy i zdobyły: Koźle-Port, Kłodnicę i Kędzierzyn.
 • w Warszawie na trasie Zamek KrólewskiBelweder odbył się II „Bieg Belwederski”.
 • 22 czerwca:
 • III powstanie śląskie: na dworcu kolejowym w Rybniku doszło do eksplozji kilku wagonów dynamitu.
 • Rada Ligi Narodów przyznała polskim okrętom wojennym prawo pobytu w porcie gdańskim oraz zezwoliła Polsce na założenie na Westerplatte wojskowej składnicy tranzytowej.
 • 24 czerwca – na Górnym Śląsku umowa o wycofaniu się walczących stron z terenu plebiscytowego.
 • 1 lipca:
 • w wyniku postępującej inflacji za dolara płaciło się już 2300 marek polskich.
 • powołano Gdańską Giełdę Papierów Wartościowych i Dewiz.
 • 5 lipca – cały obszar plebiscytowy na Górnym Śląsku przeszedł pod władzę Komisji Międzysojuszniczej. Zakończyło się III powstanie śląskie.
 • 11 lipca – w Łodzi rozpoczął się wielki strajk włókniarzy.
 • 23 lipca – Łódź: początek XVIII Kongresu PPS.
 • 29 lipca – kulminacja rekordowych upałów (+40,2 °C w Prószkowie niedaleko Opola).
 • 9 sierpnia – założono Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi.
 • 13-15 sierpnia – na stadionie Pogoni Lwów rozegrano II Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce (Kazimierz Cybulski triumfował w 6 konkurencjach).
 • 13 września – upadł pierwszy rząd Wincentego Witosa.
 • 19 września – powstał pierwszy rząd Antoniego Ponikowskiego.
 • 25 września:
 • nieudany zamach członka Ukraińskiej Organizacji Wojskowej na Naczelnika Piłsudskiego.
 • otwarto we Lwowie pierwsze targi wschodnie.
 • 1.mistrzem Polski w kolarstwie szosowym został Józef Lange (200 km okrężną trasę Warszawa-Warszawa pokonał w 7.45:12 s.)
 • 27 września:
 • premier Ponikowski wygłosił exposé sejmowe.
 • arcybiskup Jerzy (Jaroszewski) wybrany pierwszym prawosławnym Metropolitą Warszawskim i całej Polski.
 • 30 wrześniapierwszy powszechny spis ludności wykazał (bez Wileńszczyzny i Górnego Śląska) 27 176 171 mieszkańców.
 • 1 października – powstał Związek Obrony Kresów Zachodnich.
 • 20 października – Rada Ambasadorów Ligi Narodów zatwierdziła decyzję o podziale Górnego Śląska.
 • 25 października – ślub Józefa Piłsudskiego z Aleksandrą Szczerbińską.
 • 1 listopada – otwarto tymczasowy ruch osobowy na będącej wciąż w budowie linii kolejowej Kutno – Strzałków. Linia ta powstała jako najkrótsze połączenie kolejowe Warszawy z Poznaniem.
 • 4 listopada – w Warszawie złożył wizytę rumuński premier Take Ionescu.
 • 13 listopada – w Krakowie została opublikowana w formie plakatu druga jednodniówka futurystów polskich Nuż w bżuhu.
 • 20 listopada – otwarcie linii kolejowej z Kokoszek do Gdyni, omijającej Wolne Miasto Gdańsk.
 • 26 listopada – Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku powołali Macierz Szkolną.
 • 27 listopada – założono Klub Sportowy Warszawianka.
 • 28 listopadaStanisław Nowodworski został prezydentem Warszawy.
 • 1 grudnia – przedsiębiorstwo Radjopol jako pierwsze w kraju rozpoczęła produkcję lamp elektronowych.
 • 7 grudnia – powstała Korporacja Studentów Uczelni Poznańskiej Baltia.
 • 9 grudnia – założono Polski Związek Łyżwiarski.
 • 11 grudnia – została założona Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
 • 16 grudnia – sejm uchwalił nadzwyczajną, przymusową daninę państwową.
 • 17 grudnia – założono klub sportowy Skra Warszawa.
 • 18 grudnia – na Hungária körúti stadion w Budapeszcie piłkarska reprezentacja Polski rozegrała pierwsze, oficjalne spotkanie międzypaństwowe, ulegając w towarzyskim meczu Węgrom 1:0. W 18 minucie bramkę dla gospodarzy zdobył Jenő Szabó (zobacz więcej w oddzielnym artykule).
 • W Warszawie powstały Polskie Zakłady Optyczne, producent obiektywów, lup, mikroskopów.
 • Rozpoczęcie budowy portu i miasta Gdyni.
 • Powstała linia Kolejki Wąskotorowej relacji SzydłowiecChlewiska.
 • Suharto (ur. 8 czerwca 1921 w Kemusuk, zm. 27 stycznia 2008 w Dżakarcie) – polityk indonezyjski, wojskowy, wieloletni prezydent państwa.Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata (transkrypcja z hebrajskiego: Chasid Umot ha-Olam, חסיד אומות העולם) – najwyższe izraelskie odznaczenie cywilne nadawane nie-Żydom, przyznawane przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad Waszem w Jerozolimie.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Coco Chanel, właśc. Gabrielle Bonheur Chanel (ur. 19 sierpnia 1883 w Saumur, zm. 10 stycznia 1971 w Paryżu) – francuska projektantka mody, od 1915 roku rewolucjonizowała damską modę, lansując ubrania o prostych sportowych fasonach oraz pozbawione ozdób krótkie suknie, stając się na sześć dziesięcioleci ikoną paryskiej haute couture.
  Dimitrios Gunaris (ur. w 1867 w Patras, zm. 28 listopada 1922 w Atenach) – grecki polityk, premier Grecji między marcem 1921 a majem 1922.
  Filippo Camassei (ur. 14 września 1848, Rzym - zm. 18 stycznia 1921, tamże) – prezbiter, biskup katolicki, łaciński patriarcha Jerozolimy, kardynał.
  Lloyd Millard Bentsen, Jr. (ur. 11 lutego 1921 w Mission w Teksasie, zm. 23 maja 2006 w Houston w Teksasie) – amerykański prawnik, ekonomista i polityk związany z Partią Demokratyczną.
  Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.
  Eugeniusz Antoni Kiernik (ur. 7 października 1877 r. w Bochni – zm. 13 maja 1921 r. w Warszawie) – polski zoolog i paleozoolog, profesor anatomii weterynaryjnej. Był bratem Władysława Kiernika.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych – głowa państwa, szef administracji federalnej, naczelny dowódca sił zbrojnych, szef rządu, a także lider swojej partii. Konstytucja nadała mu wiele prerogatyw, co sprawia iż zajmuje on kluczowe miejsce w systemie politycznym Stanów Zjednoczonych.

  Reklama