1919

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rok 1919 / MCMXIX

Weimar – miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kraju związkowym Turyngia, jedno z europejskich centrów kulturalnych.Pierre Soulages (ur. 24 grudnia 1919 w Rodez, w departemencie Aveyron) – francuski malarz i grafik. Obok Hansa Hartunga główny przedstawiciel nieprzedstawiajacego francuskiego malarstwa współczesnego – abstrakcji. Typowe dla niego kompozycje to szerokie belkokształtne czarne formy na jasnym tle.

stulecia: XIX wiek ~ XX wiek ~ XXI wiek
dziesięciolecia: 1880–18891890–18991900–19091910–19191920–19291930–19391940–1949
lata: 1909 « 1914 « 1915 « 1916 « 1917 « 1918 « 1919 » 1920 » 1921 » 1922 » 1923 » 1924 » 1929

Wydarzenia w Polsce[ | edytuj kod]

Styczeń[ | edytuj kod]

 • 2 stycznia:
 • powstańcy wielkopolscy zdobyli Nowy Tomyśl.
 • polscy żandarmi, podczas procedury wydalania z kraju, zamordowali 4 z 5 członków misji Rosyjskiego Czerwonego Krzyża, przybyłej do Warszawy 20 grudnia 1918 roku w celu wynegocjowania repatriacji jeńców rosyjskich z czasu I wojny światowej. Piąty z członków misji przeżył udając martwego.
 • 4 stycznia – powstańcy wielkopolscy zaatakowali bez powodzenia oddziały niemieckie w Zbąszyniu.
 • 4-5 styczniazamach stanu zorganizowany przez środowiska endeckie, w tym pułkownika Mariana Żegoty-Januszajtisa z zamiarem obalenia rządu Jędrzeja Moraczewskiego.
 • 5/6 styczniabitwa o Ławicę: w nocy powstańcy wielkopolscy zdobyli lotnisko Ławica.
 • 8 styczniaNaczelna Rada Ludowa objęła władzę na terenach odbitych Niemcom podczas powstania wielkopolskiego.
 • 9 stycznia – powstańcy wielkopolscy dokonali nalotu bombowego na lotnisko we Frankfurcie nad Odrą.
 • 11 styczniaTymczasowy Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekret o obowiązkowym ubezpieczeniu pracowników na wypadek choroby. Był to pierwszy polski akt prawny dotyczący ubezpieczenia na wypadek choroby.
 • 12 stycznia – zajęcie przez Ukraińców Żółkwi, Dublan i Kulikowa i odcięcie przez nich Lwowa od polskiej Grupy Operacyjnej „Bug” gen. Jana Romera w rejonie Rawy Ruskiej.
 • 13 stycznia:
 • pod naciskiem mocarstw zachodnich polskie oddziały zostały wycofane ze Spisza i Orawy. Czechosłowacja zgodziła się w zamian przepuścić przez swoje terytorium tranzyt broni dla Polski.
 • władze niemieckie wprowadziły stan oblężenia dla Górnego Śląska, który został odwołany 1 maja 1919 roku.
 • 15 stycznia – Polska została zaproszona przez zwycięskie państwa Ententy do udziału w konferencji pokojowej.
 • 16 stycznia – powstał rząd Ignacego Jana Paderewskiego. Ignacy Jan Paderewski pełnił funkcję prezesa Rady Ministrów i równocześnie był ministrem spraw zagranicznych.
 • 18 stycznia – założono Polski Czerwony Krzyż.
 • 21 stycznia – Józef Piłsudski wydał rozkaz specjalny o nadaniu weteranom powstania styczniowego uprawnień żołnierzy Wojska Polskiego.
 • 23 stycznia – na rozkaz premiera K. Kramářa i prezydenta T. Masaryka 16 tys. żołnierzy czeskich najechało na Śląsk Cieszyński; rozpoczęła się wojna polsko-czechosłowacka.
 • 26 stycznia:
 • odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego.
 • wojska czeskie, korzystając z zaangażowania Polski w walki na wschodzie, zajęły ziemie Śląska Cieszyńskiego aż za Wisłę.
 • 28 stycznia:
 • bitwa pod Skoczowem z wojskami czeskimi. Zakończyła się 30 stycznia powodzeniem strony polskiej, ponieważ została zatrzymana ofensywa wojsk czeskich (czechosłowacko-polskie konflikty graniczne).
 • 29 stycznia:
 • Roman Dmowski – przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego – przedstawił na konferencji w Paryżu polskie postulaty odnośnie do granicy polskiej po I wojnie światowej.
 • Luty[ | edytuj kod]

 • 1 lutego – w związku z konfliktem polsko-czeskim w krakowskiej elektrowni odbył się wiec pracowników. Domagano się na nim usunięcia z pracy wszystkich Czechów zatrudnionych w mieście, a zwłaszcza w krakowskich tramwajach.
 • 3 lutego – podpisanie polsko-czeskiego układu o tymczasowej granicy na Śląsku Cieszyńskim.
 • 4 lutegoWołomin otrzymał prawa miejskie na mocy dekretu Naczelnika RP Marszałka Józefa Piłsudskiego, wojska polskie zdobyły Kowel
 • 5 lutego – papież Benedykt XV utworzył Ordynariat Polowy Wojska Polskiego.
 • 7 lutego:
 • podpisano dekret o powszechnym obowiązku służby wojskowej i o obowiązku szkolnym, powołano do życia Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej.
 • powołano Najwyższą Izbę Kontroli.
 • 8 lutegodekretem Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego została utworzona Pocztowa Kasa Oszczędności (obecnie PKO BP SA).
 • 10 lutego – w Warszawie zainaugurował obrady Sejm Ustawodawczy. Kadencja trwała do 27 listopada 1922 r.
 • 13-16 lutego – zwycięstwo polskie w bitwie pod Berezą Kartuską.
 • 14 lutego:
 • wojna polsko-bolszewicka: starcie polskiego oddziału kapitana Mienickiego z oddziałem bolszewickim należącym do Frontu Zachodniego w Berezie Kartuskiej. Przeprowadzony o 7 rano polski atak na Berezę Kartuską Norman Davies w książce Biały Orzeł, Czerwona Gwiazda uznaje za początek wojny polsko-bolszewickiej 1919–1920.
 • pierwszym marszałkiem Sejmu wybrano Wojciecha Trąmpczyńskiego, działacza endeckiego z Wielkopolski.
 • 16 lutego – przerwanie działań zbrojnych w Wielkopolsce (powstanie wielkopolskie) – rozejm w Trewirze.
 • 19 lutego – opuszczony przez Niemców Białystok został zajęty przez Wojsko Polskie i przyłączony do Rzeczypospolitej.
 • 20 lutego:
 • Sejm Ustawodawczy uchwalił Małą Konstytucję.
 • Józef Piłsudski został zatwierdzony przez Sejm Ustawodawczy jako Głowa państwa z tytułem Naczelnika Państwa. Piłsudski złożył swą władzę 14 grudnia 1922 roku na ręce wybranego przez Zgromadzenie Narodowe, na mocy konstytucji marcowej, Prezydenta RP, Gabriela Narutowicza.
 • 21 lutego – założono klub sportowy Szombierki Bytom.
 • 25 lutego:
 • polsko-czechosłowacki konflikt graniczny: wojsko polskie wkroczyło do Cieszyna.
 • Wielka Brytania uznała niepodległość Polski.
 • Marzec[ | edytuj kod]

 • 3 marca – utworzono Kurię Biskupią Wojsk Polskich.
 • 9 marca – ochotnicza kompania powstańców wielkopolskich wyruszyła do Małopolski, aby wziąć udział w walkach z Ukraińcami.
 • 14 marca:
 • utworzono Instytut Wojskowo-Techniczny.
 • wojna polsko-bolszewicka: w Nieświeżu wybuchło powstanie antybolszewickie.
 • 15 marca – w Warszawie podpisany został układ o rozejmie polsko-niemieckim w sprawie Wielkopolski.
 • 19 marca – bolszewicy zdławili 5-dniowe zbrojne wystąpienie polskiej ludności Nieświeża.
 • 20 marca – stanowisko szefa Sekcji Marynarki przy Ministerstwie Spraw Wojskowych objął gen. ppor. mar. Kazimierz Porębski.
 • 27 marcaAleksy Rżewski został rządowym komisarzem miasta Łodzi.
 • 30 marcawojna polsko-ukraińska: rozkazem Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego utworzony został Front Wołyński dowodzony przez generała Aleksandra Karnickiego.
 • Kwiecień[ | edytuj kod]

 • 1 kwietnia:
 • powołano Główny Urząd Miar.
 • założono I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
 • w poznańskim Ogrodzie Botanicznym (dziś Park Wilsona) otwarto Palmiarnię.
 • 2 kwietnia – założono Polskie Towarzystwo Matematyczne.
 • 4 kwietnia:
 • został założony Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • w Warszawie otwarto kabaret Qui Pro Quo.
 • 5 kwietniawojna polsko-bolszewicka: wojsko polskie dokonało w zdobytym Pińsku masakry 35 Żydów, oskarżanych o popieranie bolszewików.
 • 8 kwietnia – założono Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.
 • 10 kwietnia – okupowane przez Niemców od września 1915 roku Grodno zostało przejęte przez polskie władze administracyjne.
 • 11 kwietnia – utworzono Główny Urząd Zaopatrywania Armii (GUZA).
 • 12 kwietnia – w Łucku rozpoczęto zjazd ziemian, podczas którego powstał Związek Ziemian Wołynia. Zajęto się sprawą polskiego stanu posiadania na Rusi.
 • 16 kwietnia:
 • wojna polsko-bolszewicka: rozpoczęła się ofensywa wojsk polskich.
 • początek operacji sprowadzania do Polski armii generała Józefa Hallera.
 • w Warszawie odbył się zjazd Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej; jego przewodniczącym wybrano Stanisława Dubois.
 • 17 kwietnia:
 • wojna polsko-bolszewicka: polskie wojska zdobyły Lidę.
 • Jarogniew Drwęski objął stanowisko pierwszego po zaborach prezydenta Poznania.
 • 18 kwietnia:
 • wojna polsko-bolszewicka: wojska polskie zdobyły Nowogródek.
 • założono Muzeum Narodowe w Poznaniu.
 • 19 kwietnia – wojna polsko-bolszewicka: oddziały polskie odbiły Wilno.
 • 20 kwietnia – do kraju przybył pierwszy pociąg z żołnierzami Armii Hallera.
 • 22 kwietniaJózef Piłsudski skierował odezwę do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego.
 • 23 kwietnia – wojna polsko-bolszewicka: w trwającym od zajęcia Wilna w dniu 19 kwietnia pogromie zginęło około 50 Żydów, oskarżanych o sprzyjanie bolszewikom i strzelanie do wkraczających oddziałów polskich.
 • 23-26 kwietnia:
 • nadzwyczajny XVI Zjazd Polskiej Partii Socjalistycznej zaboru pruskiego.
 • XV Kongres Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego.
 • XVI Zjazd Polskiej Partii Socjalistycznej w Krakowie.
 • 26 kwietnia – na mocy dekretów Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego utworzono Straż Więzienną w Polsce.
 • 27-28 kwietnia – kongres zjednoczeniowy Polskiej Partii Socjalistycznej, Polskiej Partii Socjal-Demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego oraz Polskiej Partii Socjalistycznej zaboru pruskiego. Nowa partia przyjęła nazwę Polska Partia Socjalistyczna. Kongres został uznany za XVI Zjazd Polskiej Partii Socjalistycznej.
 • 29 kwietnia – uchwałą Sejmu dzień 3 maja został ogłoszony świętem narodowym.
 • 30 kwietnia:
 • Sokółka została przyłączona do Polski.
 • w łódzkiej synagodze Julian Tuwim poślubił Stefanię Marchew.
 • Maj[ | edytuj kod]

 • 1 maja – Polska została członkiem Światowego Związku Pocztowego (UPU).
 • 2 maja:
 • Sekcja Marynarki przy Ministerstwie Spraw Wojskowych została przekształcona w Departament dla Spraw Morskich.
 • Hugh S. Gibson został ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce.
 • 3 maja – odbyły się pierwsze uroczyste obchody święta narodowego (rocznica uchwalenia w dniu 3 maja 1791 r. konstytucji).
 • 7 maja – w Poznaniu otwarto Wszechnicę Piastowską, obecny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
 • 10 maja – do Białegostoku przyłączono 13 okolicznych wsi.
 • 11 maja – zjazd spółdzielni robotniczych w Warszawie powołał Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych.
 • 12 maja – w Warszawie powstała Francuska Szkoła Pilotów.
 • 21 maja – rozpoczęła działalność Oficerska Szkoła Aeronautyczna.
 • 22 majawojna polsko-ukraińska: wojska ukraińskie zakończyły oblężenie Lwowa i wycofały się wobec ofensywy Wojska Polskiego.
 • 29 maja – w Poznaniu zbudowano pociąg pancerny Danuta.
 • Czerwiec[ | edytuj kod]

 • 13 czerwca:
 • założono Centralną Bibliotekę Wojskową w Warszawie.
 • do Polski przybyła amerykańska misja rządowa mająca na celu zbadanie traktowania Żydów w Polsce.
 • 15 czerwca – utworzenie Wojennej Szkoły Sztabu Generalnego w Warszawie.
 • Lipiec[ | edytuj kod]

 • 10 lipca – uchwała Sejmu w sprawie zasad reformy rolnej. Ustalono limity wielkości gospodarstw prywatnych, dla Polski centralnej 180 ha, dla Kresów 400 ha.
 • 13 lipca:
 • w bitwie pod Jazłowcem 14. Pułk Ułanów 4. Dywizji Strzelców Polskich odniósł zwycięstwo nad wojskami Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej.
 • założono klub sportowy Wawel Kraków.
 • 14 lipca – na Rynku Głównym w Krakowie odbył się przegląd wojsk z okazji święta narodowego Francji (zburzenie Bastylii – 14 lipca 1789). Obecni byli biskup Adam Sapieha, gen. Józef Haller i francuscy oficerowie służący w jego armii.
 • 17 lipca – wojsko polskie wyparło ze Zbrucza armię ukraińską, kończąc w ten sposób wojnę polsko-ukraińską.
 • 20 lipca:
 • pierwszy w odrodzonej Polsce nuncjusz apostolski Achilles Ratti przedstawił Naczelnikowi Państwa w Belwederze listy uwierzytelniające.
 • zawarto rozejm pomiędzy dowództwem Wojska Polskiego i oddziałami Semena Petlury.
 • 24 lipcaSejm uchwalił ustawę o organizacji Policji Państwowej i o bezpieczeństwie państwa. W rocznicę tego wydarzenia obchodzone jest Święto Policji (Dzień Policjanta).
 • 27 lipca – po drobnych potyczkach z oddziałami litewskimi wojska polskie wkroczyły do Augustowa. Miasto zajęła grupa gen. Falewicza.
 • 31 lipcaSejm RP ratyfikował traktat wersalski.
 • Sierpień[ | edytuj kod]

 • 1 sierpnia – Sejm RP uchwalił ustawę o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej oraz o orderze Virtuti Militari.
 • 8 sierpnia – wojska polskie zajęły Mińsk.
 • 14 sierpnia:
 • wybuchł strajk 140 tys. robotników na terytorium dzisiejszego GOP na Górnym Śląsku, poprzedzający wybuch zbrojnego powstania.
 • założono klub piłkarski Ruch Radzionków.
 • 15 sierpnia – w Mysłowicach w Myslowitzgrube strażnicy graniczni Rzeszy Niemieckiej spacyfikowali (Masakra w Mysłowicach) bunt pracowniczy górników, ich żon i dzieci, co zostało wykorzystane jako pretekst do wybuchu I powstania śląskiego.
 • 16-17 sierpnia – wybuchło I powstanie śląskie.
 • 18 sierpnia:
 • I powstanie śląskie: zwycięska dla Polaków bitwa pod Godowem.
 • wybuch strajku powszechnego w Zagłębiu Dąbrowskim.
 • 23 sierpnia – wybuchło powstanie sejneńskie, zorganizowane przez Polską Organizację Wojskową przeciwko administracji litewskiej.
 • 24 sierpnia – zakończenie I powstania śląskiego.
 • 28 sierpnia – zakończyło się powstanie sejneńskie; wojska litewskie zostały wyparte z Suwalszczyzny.
 • 29 sierpnia – wojna polsko-bolszewicka: wojska polskie zdobyły Bobrujsk.
 • Wrzesień[ | edytuj kod]

 • 1 września:
 • Polska podpisała zawieszenie broni z Ukrainą.
 • naczelnik państwa Józef Piłsudski ratyfikował Traktat wersalski.
 • 9 wrześniaDepartament do Spraw Morskich zatwierdził pierwszy program rozwoju polskiej floty wojennej. W jej skład miały wejść: krążownik o pojemności 3000 BRT, 4 kontrtorpedowce po 800 BRT, 2 okręty podwodne (500 i 200 BRT), 6 trawlerów po 100 BRT i kilkanaście mniejszych jednostek.
 • Październik[ | edytuj kod]

 • 9 października – w Mikaszewiczach rozpoczęły się rokowania polsko-bolszewickie.
 • 11 października:
 • dokonano uroczystego otwarcia Uniwersytetu Wileńskiego.
 • w Krakowie założono pierwszy związek sportowy w niepodległej Polsce – Polski Związek Lekkiej Atletyki.
 • 12 października – w Krakowie powstał Polski Komitet Olimpijski.
 • 20 października – Naczelnik Państwa Józef Piłsudski dokonał uroczystego otwarcia Akademii Górniczej w Krakowie, obecnej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica.
 • 28 października – w warszawskiej katedrze św. Jana odbyła się uroczystość przyjęcia sakry biskupiej przez nuncjusza Achille Ratti, późniejszego papieża Piusa XI.
 • 30 października – powstał Aeroklub Polski w Poznaniu.
 • Listopad[ | edytuj kod]

 • 2 listopada – polski statek uzbrojony Różycki poddaje się niemieckiej Weichselschutzflotille.
 • 5 listopada – powstał AZS Poznań.
 • 9 listopada – założono Towarzystwo Żeglugowe „Sarmacja”.
 • 19 listopadaJózef Piłsudski został honorowym obywatelem miasta Białegostoku.
 • 21 listopada – Rada Najwyższa na konferencji pokojowej przyznała Polsce Galicję Wschodnią.
 • 22 listopada – uchwałą Rządu RP Uniwersytetowi Lwowskiemu nadano imię jego założyciela – króla Jana Kazimierza.
 • 24 listopada – otwarcie teatru Reduta w Warszawie.
 • 30 listopada – gen. Józef Haller wydał odezwę do żołnierzy Frontu Pomorskiego.
 • Powstanie Polskiej Akademii Umiejętności.
 • Grudzień[ | edytuj kod]

 • 8 grudnia:
 • Rada Ambasadorów państw Ententy ustaliła w Paryżu linię Curzona jako wschodnią granicę Polski.
 • potyczka polsko-czechosłowacka pod Kieżmarkiem.
 • 9 grudnia:
 • ustąpił rząd Ignacego Jana Paderewskiego.
 • decyzja mocarstw zachodnich o podziale byłych flot państw zaborczych (Polsce przyznano 6 małych, rozbrojonych poniemieckich torpedowców o łącznej wyporności 2300 t)
 • 13 grudnia – powstał rząd Leopolda Skulskiego.
 • 17 grudnia – decyzją ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego, Ksawerego Praussa, powołano Tymczasową Państwową Komisję Ochrony Przyrody.
 • 20 grudnia – powstanie Polskiego Związku Piłki Nożnej.
 • 26 grudnia – założono Polski Związek Narciarski.
 • Abraham "Bram" Wiertz (ur. 21 listopada 1919 w Amsterdamie) – piłkarz holenderski grający na pozycji pomocnika. W swojej karierze rozegrał 8 meczów w reprezentacji Holandii.Jerzy Karol Ablewicz (ur. 1 listopada 1919 w Krośnie, zm. 31 marca 1990 w Tarnowie) – polski biskup rzymskokatolicki, arcybiskup ad personam, biskup diecezjalny tarnowski w latach 1962–1990.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata (transkrypcja z hebrajskiego: Chasid Umot ha-Olam, חסיד אומות העולם) – najwyższe izraelskie odznaczenie cywilne nadawane nie-Żydom, przyznawane przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad Waszem w Jerozolimie.
  Wojna polsko-ukraińska (ukr. Польсько-українська війна) – konflikt zbrojny o przynależność państwową Galicji Wschodniej, zamieszkanej przez Polaków i Ukraińców.
  Rada Komisarzy Ludowych, Sownarkom ros. Сове́т наро́дных комисса́ров, СНК, Совнарко́м – nazwa tymczasowego rządu Rosji, następnie Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (Rada Komisarzy Ludowych RFSRR).
  13 kwietnia jest 103. (w latach przestępnych 104.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 262 dni.
  Metro madryckie (hiszp. Metro de Madrid) jest jednym z najstarszych systemów metra w Europie (otwarte w 1919 roku) oraz jednym z największych systemów transportu tego typu na świecie. Posiada 279 stacji i 15 linii (oraz podziemną kolejkę R, będącą integralną częścią madryckiego metra, łączącą stacje Opera i Principe Pio). W 2007 r. metro w Madrycie miało już łącznie prawie 310 km długości.
  Paweł Dżidżow, bułg. Павел Джиджов (ur. 19 lipca 1919 w Płowdiw ie, zm. 11 listopada 1952 w Sofii) – bułgarski duchowny katolicki, męczennik chrześcijański, błogosławiony Kościoła rzymskokatolickiego.
  Ostrawa (czes.: Ostrava, niem.: Ostrau) – miasto w Czechach na granicy Śląska Cieszyńskiego, Śląska Opawskiego i Moraw, u ujścia do Odry dwóch rzek: Opawy i Ostrawicy. Miasto leży przy północnym wejściu Bramy Morawskiej.

  Reklama