• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 1589  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Daniel Specklin vel Speckle (ur. 1536 w Strasburgu, zm. 18 października 1589 tamże), alzacki budowniczy fortyfikacji, inżynier i kartograf.Ordynacja Zamojska – jedna z pierwszych ordynacji magnackich w Rzeczypospolitej, powołana na prośbę hetmana wielkiego i kanclerza koronnego Jana Sariusza Zamoyskiego ustawą sejmową z dnia 8 lipca 1589, została zlikwidowana po II wojnie światowej w ramach reformy rolnej.
  Wydarzenia na świecie[ | edytuj kod]
 • 12 lipca – założono Carycyn (obecnie Wołgograd).
 • 1 sierpnia – król Francji i były król Polski Henryk III Walezy został śmiertelnie zraniony nożem przez dominikanina Jacques’a Clémenta.
 • 2 sierpniaHenryk IV Burbon został królem Francji.
 • Urodzili się[ | edytuj kod]

 • 8 styczniaIvan Gundulić, chorwacki poeta barokowy (zm. 1638)
 • początek lutegoDominik Ibáñez de Erquicia, baskijski dominikanin, misjonarz na Dalekim Wschodzie, męczennik, święty katolicki (zm. 1633)
 • 3 marcaGisbertus Voetius, holenderski teolog kalwinistyczny (zm. 1676)
 • 17 kwietniaMartin Zeiller, niemiecki pisarz, geograf (topograf) i tłumacz (zm. 1661)
 • 20 kwietniaJan Kazimierz Wittelsbach (Pfalz-Zweibrücken-Kleeburg), hrabia palatyn i książę Palatynatu-Zweibrücken-Kleeburg (zm. 1652)
 • 28 kwietniaMałgorzata Sabaudzka (1589–1655), księżna Mantui i Montferratu, w 1635 roku powołana jako ostatni hiszpański Wicekról Portugalii (zm. 1655)
 • 16 czerwcaAlbrycht Władysław Radziwiłł, książę Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, kasztelan wileński (zm. 1636)
 • 3 lipcaJohann Georg Wirsung, niemiecki lekarz i anatom, profesor na Uniwersytecie w Padwie (zm. 1643)
 • 4 lipcaElżbieta Zofia Hohenzollern, córka margrabiego-elektora brandenburskiego Jana Jerzego Hohenzollerna i Elżbiety von Anhalt-Zerbst (zm. 1629)
 • 12 sierpniaUlryk darłowski, książę na Darłowie i Bukowie, Biskup kamieński, syn Bogusława XIII z dynastii Gryfitów (zm. 1622)
 • 15 sierpniaGabriel Batory, pochodzący z rodu Batorych książę Siedmiogrodu (zm. 1613)
 • 30 sierpnia ochrzczony – Abraham Govaerts, flamandzki malarz barokowy (zm. 1626)
 • 1 wrześniaGiovanni Pesaro, 103 doża wenecki (zm. 1659)
 • 7 październikaMaria Magdalena Austriaczka, córka arcyksięcia Karola Styryjskiego, księżna Toskanii jako żona Cosimo II de' Medici (zm. 1631)
 • 8 październikaPedro de Villagómez Vivanco, szósty arcybiskup limski oraz prymas Peru (zm. 1671)
 • 25 październikaJan Stanisław Sapieha, marszałek wielki litewski od 1621, marszałek nadworny litewski od 1617, starosta słonimski (zm. 1635)
 • 9 listopadaMulaj Ali asz-Szarif, władca Tafilalt (południowo-wschodnie Maroko), założyciel dynastii Alawitów (zm. 1659)
 • data dzienna nieznana:
 • Johannes van der Beeck, holenderski malarz barokowy (zm. 1644)
 • Giacomo Briano, architekt jezuicki (zm. 1649)
 • Antonio Escobar y Mendoza, hiszpański jezuita, jeden z najbardziej znanych kazuistów XVII wieku (zm. 1669)
 • Domenico Fetti, włoski malarz epoki baroku (zm. 1624)
 • Fiodor II Borysowicz, car rosyjski od 23 kwietnia do 7 czerwca 1605, syn Borysa Godunowa (zm. 1605)
 • Kösem, niewolnica greckiego pochodzenia, żona sułtana Ahmeda I (zm. 1651)
 • Jan Lipski, arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski, biskup chełmiński (zm. 1641)
 • Maria Murayama, japońska męczennica, błogosławiona katolicka (zm. 1622)
 • Stanisław Rewera Potocki, polski hetman wielki koronny (zm. 1667)
 • Marcin Ruar, unitariański działacz reformacyjny, propagator tolerancji religijnej (zm. 1657)
 • Tochtamysz Girej, chan krymski w latach 1607-1608 (zm. 1608)
 • Adriaen van de Venne, holenderski malarz, grafik, ilustrator i poeta (zm. 1662)
 • Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.Jacopo Zabarella (5 września 1532 – 15 października 1589 w Padwie) – włoski filozof, logik, przedstawiciel arystotelizmu.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Chanat Krymski (Qırım Hanlığı) – historyczne państwo feudalne na Półwyspie Krymskim, istniejące od XV do XVIII wieku, pod panowaniem tatarskich chanów.
  Krzysztof Mikołaj Radziwiłł zw. Piorunem herbu Trąby (ur. 1547 – zm. 20 listopada 1603 w Łosośnej) – hetman wielki litewski od 1589, wojewoda wileński od 1584, kasztelan trocki i podkanclerzy litewski od 1579, hetman polny litewski od 1572, podczaszy wielki litewski od 1569, krajczy wielki litewski od 1566, starosta kokenhauski, solecki, żyżmorski, urzędowski, aiński, borysowski, nowomyski.
  Towarzystwo Jezusowe, SJ (łac. Societas Iesu, SI), jezuici – męski papieski zakon apostolski Kościoła katolickiego, zatwierdzony przez papieża Pawła III 27 września 1540. Towarzystwo Jezusowe zostało założone w głównej mierze do walki z reformacją, by bronić i rozszerzać wiarę oraz naukę Kościoła katolickiego, przede wszystkim przez publiczne nauczanie, ćwiczenia duchowe, edukację i udzielanie sakramentów.
  Aleksander Farnese, Alessandro Farnese (ur. 5 października 1520 w Valentano, zm. 2 marca 1589 w Rzymie) – kardynał protektor Królestwa Polskiego przy Stolicy Apostolskiej.
  Męczennik (gr. μάρτυς, mártus, łac. martyr: „świadek” – osoba, która zginęła lub cierpiała w obronie swoich wierzeń lub przekonań.
  Fortyfikacja (z łac. fortificatio – umocnienie) – zespół obiektów wojskowych w postaci odpowiednich budowli i urządzeń, przeznaczonych do prowadzenia działań obronnych.
  Łowczy wielki litewski (łac. venator Lithuaniae) – urząd dworski Wielkiego Księstwa Litewskiego I Rzeczypospolitej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.095 sek.