• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 154 Batalion Schutzmannschaft  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  102 Batalion Schutzmannschaft (niem. Schutzmannschaftsbataillon 102) – batalion policyjny Schutzmannschaft, kolaboracyjna jednostka zmilitaryzowanej policji podległa dowództwu niemieckiemu.Okupacja wojenna (łac. occupatio bellica) – czasowe zajęcie przez siły zbrojne państwa prowadzącego wojnę całości lub części terytorium państwa nieprzyjacielskiego i wprowadzenie tam swojej władzy.
  Wyposażenie i umundurowanie[ | edytuj kod]

  Każdy batalion składał się z dowództwa oraz 3-4 kompanii po 124 policjantów. Kompania składała się z plutonu karabinów maszynowych oraz 3 plutonów piechoty, uzbrojonych głównie w broń radziecką (np. karabiny Mosin).

  Umundurowanie: bluzy mundurowe, koszule i spodnie czarne, emblemat narodowy batalionu na prawym rękawie. Część batalionów używała jednak innego umundurowania (głównie dawniej należącego do Armii Czerwonej).

  107 Batalion Schutzmannschaft – jednostka zmilitaryzowana niemieckiej policji Schutzmannschaft, podległa dowództwu niemieckiemu, utworzona w listopadzie roku 1943 we Włodzimierzu Wołyńskim.Raport Stroopa – oficjalny raport napisany w maju 1943 roku przez Jürgena Stroopa, dowódcę niemieckich sił likwidacyjnych w getcie warszawskim przygotowany dla Heinricha Himmlera. 75-stronicowy dokument opisuje niemiecką wersję wydarzeń podczas powstania w getcie warszawskim.

  Stopnie[ | edytuj kod]

  Od najwyższego:

  Generałowie[ | edytuj kod]

 • Chef der Ordnungspolizei
 • Generaloberst der Polizei
 • General der Polizei
 • Generalleutnant der Polizei
 • Generalmajor der Polizei
 • Polizeipräsident
 • Oficerowie[ | edytuj kod]

 • Oberst
 • Oberstleutnant
 • Major
 • Hauptmann, Bezirkhauptmann
 • Oberleutnant
 • Leutnant
 • Podoficerowie[ | edytuj kod]

 • Meister
 • Hauptwachmeister
 • Ravieroberwachmeister
 • Oberwachmeister
 • Wachmeister
 • Szeregowi[ | edytuj kod]

 • Rottwachmeister
 • Unterwachmeister
 • Anwärter
 • Hilfspolizist
 • Batalion Policyjny nr 155 (SchutzmannschaftsBtl 155) – batalion policyjny, sformowany z Tatarów Krymskich wiosną 1943 w Symferopolu, a rozwiązany 8 lipca 1944.Pluton − pododdział w składzie 2-5 drużyn, działonów, sekcji lub załóg wozów bojowych. Występuje we wszystkich rodzajach wojsk. Wchodzi najczęściej w skład kompanii, baterii albo szwadronu. Niekiedy występuje samodzielnie na szczeblu batalionu (dywizjonu) lub pułku.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  III Rzesza Niemiecka (niem. Das Dritte Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich).
  201 Batalion Schutzmannschaft (niem. Schutzmannschaftsbataillon 201) - batalion policyjny Schutzmannschaft, sformowany 21 października 1941 we Frankfurcie nad Odrą, rozformowany 6 stycznia 1943 w Mohylewie, złożony z byłych ukraińskich żołnierzy batalionów Roland i Nachtigall.
  Bataliony Schutzmannschaft (Schuma) Tatarów krymskich – ochotnicze pomocnicze jednostki policyjne w służbie niemieckiej złożone z Tatarów krymskich podczas II wojny światowej
  Batalion Policyjny nr 149 (SchutzmannschaftsBtl 149) – batalion policyjny, sformowany z Tatarów Krymskich w lipcu 1942 w Bakczysaraju, a rozwiązany 8 lipca 1944.
  Batalion Policyjny nr 153 (SchutzmannschaftsBtl 153) – batalion policyjny, sformowany z Tatarów Krymskich w lipcu 1942 w Teodozji, a rozwiązany 8 lipca 1944.
  Major (skrót mjr) – stopień oficerski używany w armiach wielu krajów. W wojsku polskim jest to stopień niższy od podpułkownika, wyższy od kapitana. Major wchodzi w skład korpusu oficerów starszych, natomiast w okresie międzywojennym – w skład korpusu oficerów sztabowych. Odpowiednikiem majora w marynarce wojennej jest komandor podporucznik a w policji podinspektor Policji.
  31 sierpnia jest 243. (w latach przestępnych 244.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 122 dni.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.757 sek.