14 Brygada Obrony Terytorialnej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.mw-parser-output table.zolnierz-lotnictwo td.naglowek{color:black!important;background:#95a7b9!important}.mw-parser-output table.zolnierz-marynarka td.naglowek{color:white!important;background:#6082B6!important}.mw-parser-output table.zolnierz-lądowe td.naglowek{color:white!important;background:#556B2F!important}.mw-parser-output table.zolnierz-paramilitarny td.naglowek{color:black!important;background:#b6b3c7!important}

14 Brygada Obrony Terytorialnej Ziemi Przemyskiej im. Hetmana Polnego Koronnego Jerzego Sebastiana Lubomirskiego (14 BOT) – związek taktyczny Wojsk Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych RP.

Sztab Generalny Wojska Polskiego (SG WP) – instytucja centralna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, utworzona w 1918.Śląski Okręg Wojskowy (SOW) – terenowy organ wykonawczy Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej (art. 14 Ustawy z 21 listopada 1967 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej). Rozformowany z końcem 2011 - jego historię i tradycje przejęła 4 Regionalna Baza Logistyczna we Wrocławiu.

Formowanie i zmiany organizacyjne[ | edytuj kod]

Rozkaz Szefa Sztabu Generalnego z 14 grudnia 1999 był pierwszym mówiącym o sformowaniu 14 BOT. Na bazie pozostałego po 14 Brygadzie Pancernej stanu osobowego, uzbrojenia i sprzętu Dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego polecił swoim rozkazem sformować Brygadę do 31 grudnia 2000.

Policja – umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi jak i mienia. Jeżeli jest to konieczne, policja nadzoruje na poziomie operacyjnym także wszelkie służby ratownicze.Przemyśl (łac. Praemislia, ros. Перемышль, ukr. Перемишль, niem. Prömsel) – miasto na prawach powiatu w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, położone nad Sanem.

Pierwsze wcielenie żołnierzy odbyło się jeszcze przed końcem 2000. Powstanie Brygady w Przemyślu było odpowiedzią na pojawiające się zagrożenia klęskami żywiołowymi i awariami przemysłowymi. Nie bez znaczenia była również silna presja lokalnej społeczności, władz samorządowych i parlamentarzystów, opierająca się na "Programie Integracji z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego i Modernizacji Sił Zbrojnych RP na lata 1998-2012".

14 Regiment Pieszy im. Potockich – jednostka wojskowa wchodząca w skład wojsk koronnych. Była to jednostka taktyczna składająca się z kilku kompanii piechoty, będąca odpowiednikiem późniejszego pułku piechoty.Związek taktyczny (do 1945 używano także określenia wielka jednostka) – jednostka organizacyjna wojska przeznaczona do prowadzenia wspólnych działań bojowych. Związki taktyczne występują zazwyczaj we wszystkich rodzajach sił zbrojnych.

Już w pierwszym roku swojego istnienia żołnierze Brygady brali bezpośredni udział w ratowaniu ludności cywilnej w gminie Radomyśl, kiedy to pod wodą znalazły się tysiące hektarów użytków rolnych, zniszczeniu uległo kilkaset kilometrów dróg i setki budynków.

Rok później, współpracując z 6 Brygadą Desantowo-Szturmową żołnierze brali udział w likwidacji zatorów lodowych na rzekach Podkarpacia.

14 Brygada Pancerna Ziemi Przemyskiej im. Hetmana Jana Karola Chodkiewicza (14 BPanc) - związek taktyczny wojsk pancernych Sił Zbrojnych RP.Żurawica – wieś w Polsce, siedziba gminy Żurawica w powiecie przemyskim (województwo podkarpackie), położona 7 km na północ od Przemyśla.

Brygada regularnie brała udział we wspólnych ćwiczeniach z Policją Państwową i Państwową Strażą Pożarną, które są kierowane przez wojewodę podkarpackiego.

W 2007 r. brygadę przekształcono w 14 batalion OT, który 1 lipca 2008 r włączono w skład 21 Brygady Strzelców Podhalańskich jako 14 batalion zmechanizowany. Obecnie batalion rozformowany, pozostałości wcielone do 5 bsp w składzie 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.

Przegląd Wojsk Lądowych (PWL) - czasopismo fachowo-wojskowe; miesięcznik. Powstał 5 czerwca 1959 na podstawie rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 031/MON.Wojska obrony terytorialnej – część sił zbrojnych przeznaczona do prowadzenia działań taktycznych na obszarze kraju. Stanowiły je jednostki ogólnego przeznaczenia oraz ochrony i obrony obiektów formowane i wykorzystywane do samodzielnego prowadzenia walki, wsparcia działań wojsk operacyjnych oraz działań humanitarnych.


Podstrony: 1 [2] [3] [4]
Warto wiedzieć że... beta

Klęska żywiołowa (kataklizm) – ekstremalne zjawisko naturalne powodujące znaczne szkody na terenie objętym tym zjawiskiem, pozostawiające po sobie często zmieniony obraz powierzchni ziemi. Powoduje ono również wysokie straty w gospodarce człowieka, może przemodelować stan przyrody, a nawet zagrażać życiu ludzkiemu.
Jerzy Sebastian Lubomirski hrabia na Wiśniczu i Jarosławiu herbu Szreniawa bez Krzyża (ur. 20 stycznia 1616 w Wiśniczu, zm. 31 stycznia 1667 we Wrocławiu) – hetman polny koronny od 1657 roku, marszałek nadworny koronny od 1650 roku, marszałek wielki koronny od 1649, wicemarszałekTrybunału Koronnego w 1641 i 1645 roku, starosta perejasławski w latach 1660-1667, kazimierski w latach 1656-1667, olsztyński w latach 1654-1667, przemyski w 1652 roku, starosta krakowski w latach 1646-1664, starosta chmielnicki w latach 1645-1665, sądecki w latach 1637-1646, grybowski w latach 1636-1663, lipnicki w latach 1622-1663, dobczycki w latach 1622-1649.
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej – siły i środki wydzielone przez Rzeczpospolitą Polską do zabezpieczenia jej interesów i prowadzenia walki. Siły Zbrojne są podstawowym elementem systemu obronnego państwa, przeznaczonym do skutecznej realizacji polityki bezpieczeństwa i obronnej. Zgodnie z obowiązującą Strategią Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Siły Zbrojne RP utrzymują gotowość do realizacji trzech rodzajów misji: zagwarantowanie obrony państwa i przeciwstawienie się agresji, udział w procesie stabilizacji sytuacji międzynarodowej oraz w operacjach reagowania kryzysowego i operacjach humanitarnych, wspieranie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomoc społeczeństwu.
Jarosław – miasto w Polsce, w województwie podkarpackim, siedziba powiatu jarosławskiego, położone nad Sanem, na pograniczu dwóch krain geograficznych: Doliny Dolnego Sanu i Podgórza Rzeszowskiego. W średniowieczu miasto na styku wschodniej Małopolski i Rusi Halickiej.
21 Brygada Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza (21 BSP) – lekki związek taktyczny Wojska Polskiego przeznaczony do działań bojowych w terenie górskim.
6 Brygada Powietrznodesantowa im. gen. bryg. Stanisława Franciszka Sosabowskiego (6 BPD) – związek taktyczny wojsk aeromobilnych Sił Zbrojnych RP, Jednostka Wojskowa 2250.
5 Batalion Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy (5 bsp) – pododdział Wojsk Zmechanizowanych Sił Zbrojnych RP.

Reklama