• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 1434

  Przeczytaj także...
  Sierotki, czes. sirotčí svaz, sirotci, východočeský husitský svaz, sirotčí bratrstvo – odłam taborytów, radykalnej grupy husytów. Grupa najbliższych współpracowników Jana Žižki, nazwana tak po jego śmierci, co symbolizowało więź między zmarłym a nimi. Nosili wyszywany kielich na szatach. Ich przywódcą w późniejszym okresie był Jan Kralovec.Eustochia Calafato (ur. 25 marca 1434 w Annunziata na Sycylii, zm. 20 stycznia 1485 w Mesynie) – włoska klaryska (OSC), mistyczka i święta Kościoła katolickiego.
  Katedra św. Piotra i Pawła w Nantes – gotycka katedra rzymskokatolicka znajdująca się w Nantes, we Francji. Budowa katedry rozpoczęła się w 1434 i trwała ponad 400 lat.

  Rok 1434 / MCDXXXIV

  stulecia: XIV wiek ~ XV wiek ~ XVI wiek
  lata: 1424 « 1429 « 1430 « 1431 « 1432 « 1433 « 1434 » 1435 » 1436 » 1437 » 1438 » 1439 » 1444

  Wydarzenia w Polsce[ | edytuj kod]

 • 27 lutego – wielki książę litewski Zygmunt Kiejstutowicz odnowił w Grodnie zapisy złączenia i podległości Litwy Koronie Polskiej.
 • 6 maja – wielki książę litewski Zygmunt Kiejstutowicz wydał przywilej zrównujący w prawach bojarów litewskich i ruskich.
 • 1 czerwca – śmierć króla Władysława Jagiełły.
 • 11 czerwca – przywiezienie zwłok królewskich, króla Władysława Jagiełły do Krakowa.
 • 18 czerwca – uroczystości pogrzebowe króla Władysława Jagiełły w katedrze wawelskiej. Mszę żałobną celebrował arcybiskup gnieźnieński Wojciech Jastrzębiec.
 • Czerwiecbiskup krakowski Zbigniew Oleśnicki zwołał do Poznania radę wielmożów z terenów północnej i zachodniej Polski na której powierzono tron królewski królewiczowi Władysławowi, a także ustalono dzień koronacji na św Piotra i Pawła (29 czerwca).
 • Czerwiec – na wieść o ustaleniach zjazdu wielmożów w Poznaniu w kraju wybuchł ferment polityczny. Małopolanie w pierwszym rzędzie zakwestionowali tak bliski termin koronacji królewicza Władysława (29 czerwca), jak i fakt, że decyzja była podjęta bez ich udziału. Pod wpływem możnowładztwa małopolskiego zdecydowano w Krakowie o koronacji królewskiej w dniu św. Jakuba (tzn. 25 lipca).
 • 25 lipca – koronacja Władysława III Warneńczyka.
 • Wydarzenia na świecie[ | edytuj kod]

 • 14 kwietnia – położono kamień węgielny pod budowę katedry św. Piotra i Pawła w Nantes.
 • 30 majahusyci ponieśli ostateczną klęskę pod Lipanami. W bitwie zginął wódz taborytów Prokop Wielki.
 • 31 lipca – nabożeństwo żałobne za duszę króla Władysława Jagiełły, dla ojców soboru bazylejskiego. Kazanie wygłosił mistrz Mikołaj Kozłowski, który gloryfikował działalność zmarłego króla na polu chrystianizacji Litwy.
 • Urodzili się[ | edytuj kod]

 • 25 marcaEustochia Esmeralda Calafato, włoska klaryska, święta katolicka (zm. 1485)
 • Serafina Sforza, włoska klaryska, błogosławiona katolicka (zm. 1478)
 • Zmarli[ | edytuj kod]

 • 30 maja
 • Prokop Wielki, czeski przywódca taborytów (ur. ?)
 • Prokop Mały, czeski przywódca i kaznodzieja sierotek (ur. ?)
 • 1 czerwcaWładysław II Jagiełło, wielki książę litewski i król Polski (ur. prawdopodobnie 1352)
 • 19 czerwcaAleksandra, księżna mazowiecka, wdowa po księciu Mazowsza Siemowicie IV.

 • Władysław II Jagiełło (ur. ok. 1362 lub ok. 1352, zm. 1 czerwca 1434 w Gródku) – wielki książę litewski w latach 1377–1381 i 1382–1401, król Polski 1386-1434 i najwyższy książę litewski 1401–1434. Syn Olgierda i jego drugiej żony Julianny, córki księcia twerskiego Aleksandra, wnuk Giedymina. Założyciel dynastii Jagiellonów.Serafina Sforza (ur. w 1434 w Urbino; zm. 8 września 1478 w Pesaro) – włoska Błogosławiona Kościoła katolickiego, klaryska.
  Warto wiedzieć że... beta

  Prokop Wielki - zwany również Gołym (cz. Prokop Holý, Prokop Veliký,) (ur. ok. 1380 – zm. 30 maja 1434, w bitwie pod Lipanami), radykalny kaznodzieja husycki, polityk, po śmierci Jana Žižki dowodził w polu wojskami husyckimi.
  Taboryci – najbardziej radykalny odłam husytyzmu powstały po rozpadzie głównego nurtu na początku lat dwudziestych XV wieku. Nazwa pochodzi od miasta Tábor w południowych Czechach, gdzie znajdowała się najważniejsza twierdza tej organizacji. Przywódcami taborytów byli m.in: Jan Žižka, Prokop Wielki, Prokopek. Po śmierci pierwszego, Taboryci rozdzielili się na Tabor właściwy i Sierotki.
  Władcy Polski – lista obejmuje książąt i królów Polski. Pierwszą dynastią panującą w Polsce byli Piastowie, którzy rządzili od powstania państwa polskiego (około 900) do 1370, z krótką przerwą na panowanie Przemyślidów (1291–1306). W latach 1138–1320 miało miejsce rozbicie dzielnicowe, kiedy władza nad ziemiami polskimi należała równocześnie do wielu niezależnych książąt piastowskich. Od 1370 do 1399 panowali dwaj monarchowie z dynastii Andegawenów, zaś od 1386 do 1572 monarchowie z dynastii Jagiellonów.
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
  Mazowsze (łac. Mazovia) – kraina historyczna położona w środkowym biegu Wisły oraz dorzeczu jej dopływów w centralnej oraz północno-wschodniej Polsce, znajdująca się w większości w woj. mazowieckim; historyczną stolicą Mazowsza jest Płock, który jest także najstarszym miastem tego regionu (prawa miejskie w 1237); dzielnica historyczna Polski.
  Bitwa pod Lipanami – walna bitwa, która zakończyła okres wojen husyckich, w Czechach uważana za jedną z ważniejszych bitew w historii kraju.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.871 sek.