• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 1418

  Przeczytaj także...
  Władysław II Jagiełło (ur. ok. 1362 lub ok. 1352, zm. 1 czerwca 1434 w Gródku) – wielki książę litewski w latach 1377–1381 i 1382–1401, król Polski 1386-1434 i najwyższy książę litewski 1401–1434. Syn Olgierda i jego drugiej żony Julianny, córki księcia twerskiego Aleksandra, wnuk Giedymina. Założyciel dynastii Jagiellonów.Prawo chełmińskie niem. Kulmer Recht, łac. Jus Culmense vetus – odmiana prawa magdeburskiego powstała około 1233 w Chełmnie i Toruniu, używana głównie na Pomorzu, Prusach, Mazowszu, Warmii i Podlasiu. Na skutek zarządzenia Kazimierza Jagiellończyka od 1476 obowiązywało wszystkich mieszkańców Prus Królewskich (także szlachtę). Najstarsze dokumenty to Kulmer Handfeste Hermanna von Salza z 1232 i Alte Kulm z XIV wieku. Nigdy nie uzgodniono oficjalnej kodyfikacji. W praktyce stosowano głównie wydane drukiem projekty kodyfikacji z lat 1566, 1580 oraz 1594.
  Janusz I Starszy (warszawski) (ur. ok. 1346, zm. 8 grudnia 1429) – od 1373/1374 r. książę warszawski, od 1381 r. w wyniku podziału książę na Warszawie, Nurze, Łomży, Liwie, Ciechanowie, Wyszogrodzie i Zakroczymiu, lennik Polski, od 1391 na Podlasiu (dożywotnio).

  Rok 1418 / MCDXVIII

  stulecia: XIV wiek ~ XV wiek ~ XVI wiek
  lata: 1408 « 1413 « 1414 « 1415 « 1416 « 1417 « 1418 » 1419 » 1420 » 1421 » 1422 » 1423 » 1428

  Wydarzenia w Polsce[ | edytuj kod]

 • Marzec – do soboru dotarły listy o zakończeniu chrystianizacji Żmudzi oraz list Grzegorza Camblaka, metropolity kijowskiego o możliwości unii z kościołem wschodnim w obrębie państwa Jagiełły.
 • Kwiecień – podczas polsko-krzyżackich rozmów w Brześciu przedłużono rozejm brodnicki.
 • 1 maja – sobór został zamknięty przez papieża Marcina V; delegaci polscy, starający się o potępienie satyry Falkenberga, złożyli na ręce papieża tekst apelacji – ich upór sprawił, że papież, mimo przychylności wobec zakonu krzyżackiego, powołał komisję kardynałów, która 14 maja wydała orzeczenie potępiające satyrę, odkładając wszakże jej rozpatrzenie jako heretyckiej.
 • Czerwiec – do kraju powróciło poselstwo soborowe, zdając sprawozdanie na zjazdach szlachty w Łęczycy i Gnieźnie, które zostało przyjęte nieprzychylnie – opinia szlachecka potępiła sposób prowadzenia spraw soborowych i mierne korzyści, abp Mikołaj Trąba został zmuszony do złożenia przysięgi oczyszczającej z zarzutu zdrady, a w kraju pojawiło się stronnictwo antyluksemburskie proponujące oparcie się na sojuszu z papieżem w sporze z zakonem; jego stronnik Jan Szafraniec został podkanclerzym po śmierci Dunina, jednak tymczasowo i król, i rada podtrzymali dotychczasowy kierunek polityki.
 • 15 czerwca – książę Janusz I Starszy nadał Łomży prawa miejskie oparte na prawie chełmińskim.
 • 18 lipca – wybuch zamieszek we Wrocławiu, tzw. defenestracja wrocławska.
 • Jesienią wielki mistrz zaproponował oddanie sporu pod arbitraż papieża, jednak strona polska na spotkaniu pod Wieloną nie wyraziła na to zgody.
 • Wydarzenia na świecie[ | edytuj kod]

 • 22 kwietnia – zakończył się sobór w Konstancji.
 • 29 majaBurgundczycy opanowali Paryż i dokonali rzezi Armaniaków.
 • Zmarli[ | edytuj kod]

 • 31 styczniaMircza I Stary, hospodar Wołoszczyzny (ur. 1358)
 • 11 lutegoBogusław VIII, książę stargardzki i słupski (ur. w okr. 13631364)
 • 31 lipcaAnna Światosławowna, wielka księżna litewska, żona Witolda (ur. ?)
 • 13 wrześniaBeatrice di Lascaris, żona księcia Mediolanu Filippo Marii Viscontiego, wcześniej żona kondotiera Facino Cane

 • Brześć, dawniej Brześć Litewski, Brześć nad Bugiem, (biał. Брэст, Берасьце, Brest, Bieraście; ros. Брест, Берестье, Briest, Bieriestje; jid. בּריסק, hebr. ברסט ליטובסק; ukr. Берестя, Berestia) – miasto na Białorusi, u ujścia Muchawca do Bugu, siedziba administracyjna obwodu brzeskiego i rejonu brzeskiego. Ośrodek przemysłowy, węzeł kolejowy i drogowy na granicy z Polską, port rzeczny, port lotniczy; uniwersytet (1995), politechnika (1989); ośrodek kultury polskiej na Białorusi, polski konsulat generalny; 310,8 tys. mieszk. (1 stycznia 2010).<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Warto wiedzieć że... beta

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Podkanclerzy koronny (łac. subcancellarius, vicecancellarius regni Poloniae) – urzędnik centralny w I Rzeczypospolitej, odpowiedzialny za mniejszą kancelarię państwa. Wchodził w skład senatu jako jeden z ministrów.
  Burgundia (fr. Bourgogne) – kraina historyczna w centralnej Francji. W przeszłości prowincja i region administracyjny.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Litwa, Republika Litewska (lit. Lietuva, Lietuvos Respublika) – państwo w Europie, jeden z krajów bałtyckich, członek Unii Europejskiej i NATO; graniczy od zachodu z Rosją (obwodem kaliningradzkim), od południowego zachodu z Polską, od wschodu z Białorusią, od północy z Łotwą.
  Bogusław VIII zwany Magnusem (ur. w okr. 1363–1364, najp. 1368, zm. 11 lutego 1418) – książę stargardzki i słupski, syn Bogusława V, księcia pomorskiego i Adelajdy Welf.
  Wołoszczyzna (rum. Țara Românească albo Valahia) – kraina historyczna w Rumunii, obejmująca Nizinę Wołoską, położona pomiędzy Karpatami Południowymi a dolnym Dunajem. Dzieli się na Muntenię (Multany) oraz Oltenię, położoną na prawym brzegu rzeki Aluty. Na stokach Karpat występują złoża ropy naftowej. Główne miasta to Bukareszt (stolica Rumunii), Ploeszti (rum. Ploiești, główny ośrodek wydobycia ropy), Braiła (port naddunajski), Piteşti oraz Krajowa (główne miasto Oltenii).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.815 sek.