• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 1356

  Przeczytaj także...
  Sąd wyższy prawa niemieckiego (łac. Ius supremum magdeburgense) – w średniowiecznym systemie prawnym sąd apelacyjny dla miast lokowanych na prawie magdeburskim, prawie chełmińskim i prawie flamandzkim, powołany do rozstrzygania sporów oraz decydowania o uprawnieniach i obowiązkach mieszczan. Zastępował dotychczasową praktykę odwoływania się od wyroków sądów miejskich do Magdeburga bądź Lubeki. Na ziemiach polskich pierwszy sąd wyższy prawa niemieckiego został powołany w 1233 roku w Chełmnie jednocześnie z lokacją miasta przez zakon krzyżacki. Kolejne sądy powstawały w Poznaniu (1253), Wrocławiu (pocz. XIV wieku), Kaliszu (1283), Lwówku, Środzie Śląskiej, Szczecinie i Raciborzu (prawo flamandzkie).<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Kościół św. Bartłomieja w Płocku (płocka fara) – najstarszy kościół parafialny miasta, jeden z jego najcenniejszych zabytków, matka parafii Płocka. Jego patronem jest św. Bartłomiej Apostoł. Proboszczem parafii jest ks. kan. Wiesław Gutowski. Z kościoła corocznie wychodzi pielgrzymka do Skępego.

  Rok 1356 / MCCCLVI

  stulecia: XIII wiek ~ XIV wiek ~ XV wiek
  lata: 1346 « 1351 « 1352 « 1353 « 1354 « 1355 « 1356 » 1357 » 1358 » 1359 » 1360 » 1361 » 1366

  Wydarzenia w Polsce[ | edytuj kod]

 • 23 kwietnia – odbyła się uroczystość konsekracji kościoła farnego św. Bartłomieja Apostoła w Płocku.
 • 17 czerwcaLwów uzyskał od Kazimierza Wielkiego prawa miejskie (Prawo magdeburskie).
 • 5 październikaKazimierz Wielki powołał do życia Sąd Wyższy Prawa Niemieckiego na zamku krakowskim, którego zadaniem było rozstrzyganie spraw spornych w miastach królewskich, w miejsce dotychczasowego odwoływania się do sądów niemieckich (w Magdeburgu lub Lubece).
 • 5 października – król ustanawia Sąd Sześciu Miast, w którym ławnicy z Wieliczki zasiedli na równi z ławnikami z Krakowa, Olkusza, Kazimierza, Sącza i Bochni.
 • Sierpc uzyskał prawa miejskie. Lokacja na Prawie magdeburskim.
 • erygowanie przez arcybiskupa Jarosław ze Skotnik kościoła w Łasku – pierwsza wzmianka o wsi, acz jeszcze bez wymienienia jej nazwy.
 • Wydarzenia na świecie[ | edytuj kod]

 • 10 stycznia – w Norymberdze oraz 25 grudnia w Metzu – cesarz Karol IV Luksemburski ogłosił tzw. Złotą Bullę regulującą podstawowe zasady ustrojowe Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Zasady te obowiązywały do 1806 r.
 • 1 maja – cesarz Karol IV i król Kazimierz III Wielki podpisali Układ praski, będący odnowieniem Pokoju namysłowskiego z 1348 roku.
 • 19 wrześniawojna stuletnia: w bitwie pod Poitiers Anglicy pokonali Francuzów.
 • 18 październikatrzęsienie ziemi w Bazylei.
 • 25 grudnia – cesarz Karol IV ogłosił w Metz drugą część tzw. Złotej Bulli, która regulowała podstawowe zasady ustrojowe Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Pierwsza część została ogłoszona 10 stycznia w Norymberdze.
 • Urodzili się[ | edytuj kod]

 • Na razie brak wpisów.
 • Zmarli[ | edytuj kod]

 • 19 czerwcaMichalina Metelli, włoska tercjarka franciszkańska, błogosławiona katolicka (ur. ok. 1300)
 • 23 czerwcaMałgorzata II, hrabina Hainaut, cesarzowa, żona Ludwika IV Bawarskiego (ur. 1311)
 • 8 sierpniaGiovanni Gradenigo, doża Wenecji

 • Święte Cesarstwo Rzymskie (łac. Sacrum Romanum Imperium lub Sacrum Imperium Romanum (S.I.R.) od 1254, niem. Heiliges Römisches Reich, potocznie (od 1441) łac. Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae, niem. Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) – nazwa państwa stanowiącego kontynuację cesarstwa zachodniorzymskiego, odwołująca się zarówno do idei jak i kształtu politycznego średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy. Składało się formalnie z rdzenia którym było Królestwo Niemieckie oraz z równoprawnych mu formalnie Królestwa Włoch (de facto do 1648) i Królestwa Burgundii (od 1032, de facto do 1378).Płock – miasto na prawach powiatu na Pojezierzu Dobrzyńskim i w Kotlinie Płockiej, nad Wisłą, w województwie mazowieckim, siedziba ziemskiego powiatu płockiego; historyczna stolica Mazowsza oraz stolica Polski w latach 1079-1138; siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji płockiej (1075); siedziba władz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i mariawickiej diecezji warszawsko-płockiej, port rzeczny, rafineria ropy naftowej (1964), szkoły wyższe, teatry, muzea.
  Warto wiedzieć że... beta

  Erygowanie (łac. erigo – wznoszę) – pojęcie z prawa kanonicznego Kościoła katolickiego odnoszące się do założenia lub ufundowania kaplicy, kościoła, klasztoru, parafii lub diecezji przez uroczysty dekret biskupa lub Stolicy Apostolskiej.
  Sierpc – miasto w województwie mazowieckim, siedziba władz powiatu sierpeckiego, położone nad rzeką Sierpienicą przy jej ujściu do Skrwy. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa płockiego. Według danych z 31 grudnia 2010 r. miasto miało 18 815 mieszkańców.
  Wieliczka (niem. Groß Salz) – miasto powiatowe w województwie małopolskim, w powiecie wielickim, siedziba władz gminy miejsko-wiejskiej Wieliczka oraz władz powiatu. Według danych GUS z 31 grudnia 2012 r. miasto liczyło 20 988 mieszkańców. Powierzchnia miasta wynosi 13,41 km².
  Prawo magdeburskie (prawo niemieckie; łac. Ius municipale magdeburgense, niem. Magdeburger Recht) – średniowieczne prawo miejskie wzorowane na prawie miasta Magdeburga. W 1035 Magdeburg otrzymał patent nadający miastu prawo do handlu i zjazdów. Prawo to spisane zostało w 1188 stając się wzorcem dla podobnych regulacji wielu miast środkowoeuropejskich.
  Wojna stuletnia – nazwa nadana przez XIX-wiecznych historyków serii konfliktów zbrojnych, które z przerwami toczyły się przez 116 lat w XIV i XV wieku pomiędzy Anglią i Francją.
  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.
  Karol IV Luksemburski (ur. 14 maja 1316 w Pradze, zm. 29 listopada 1378 tamże) – syn i następca Jana Luksemburskiego oraz Elżbiety, córki króla Wacława II, siostry króla Wacława III – z dynastii Przemyślidów. Margrabia Moraw od 1334, hrabia Luksemburga 1346–1353, król rzymski od 1346, król czeski od 1346 jako Karol I, Święty Cesarz Rzymski od 1355, margrabia Brandenburgii 1373-1378. Na chrzcie otrzymał zwyczajowe u Przemyślidów imię Wacław, ale przy bierzmowaniu przyjął imię Karol.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.865 sek.