• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 1340

  Przeczytaj także...
  Bolesław Jerzy II, łac. Georgius dei gracia dux et heres Regni Russie, ukr. Юрій II Болеслав Тройденович (ur. ok. 1310, zm. 21 marca 1340) – natus dux et dominus Russiae – książę halicko-wołyński w latach 1323-1340. Ożeniony z córką wielkiego księcia Giedymina (dziadek Jagiełły) księżniczką Eufemią, siostrą królowej Aldony Anny Giedyminówny, pierwszej żony Kazimierza Wielkiego. Bolesław Jerzy był po kądzieli i po mieczu praprawnukiem księcia Konrada mazowieckiego.Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie kto był pierwszym władcą Anglii, gdyż kolejni władcy Wessexu, powiększali swoje wpływy i umacniali pozycję wśród państw heptarchii. W histografii jako pierwsi najczęściej wymieniani są:
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  Rok 1340 / MCCCXL

  stulecia: XIII wiek ~ XIV wiek ~ XV wiek
  lata: 1330 « 1335 « 1336 « 1337 « 1338 « 1339 « 1340 » 1341 » 1342 » 1343 » 1344 » 1345 » 1350

  Wydarzenia w Polsce[ | edytuj kod]

 • Kazimierz III Wielki przyłączył do Polski Ruś Czerwoną.
 • Najazd Litwinów na Mazowsze.
 • Rozpoczęto budowę Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku.
 • Nadanie praw miejskich miastu Tuchów przez Kazimierza Wielkiego.
 • Nadanie praw miejskich miastu Bobolice w województwie zachodniopomorskim.
 • Nadanie praw miejskich Muszynie przez Kazimierza Wielkiego (data sporna lub przybliżona).
 • Wydarzenia na świecie[ | edytuj kod]

 • 26 styczniakról Anglii Edward III ogłosił się królem Francji.
 • 1 kwietnia – w zamachu zginął władający Danią hrabia holsztyński Gerhard III, co zakończyło trwające od 8 lat bezkrólewie. Na tron wstąpił Waldemar IV Atterdag.
 • 24 czerwcawojna stuletnia: flota angielska pokonała Francuzów w morskiej bitwie pod Sluys.
 • 30 października – połączone wojska Kastylii i Portugalii rozbiły oddziały Maurów nad Rio Salado.
 • Odbudowano wielki meczet w Gazie.
 • Urodzili się[ | edytuj kod]

 • Na razie brak wpisów.
 • Zmarli[ | edytuj kod]

 • 31 marcaIwan I Kalita, książę moskiewski i wielki książę włodzimierski (ur. 1288)
 • 6 kwietniaBazyli Wielki Komnen, cesarz Trapezuntu (ur. 1315)
 • 7 kwietniaBolesław Jerzy II, książę halicko-wołyński (ur. ok. 1310)
 • 5 wrześniaGentile z Matelica, męczennik, błogosławiony franciszkański (ur. 1290)

 • Stworzenie zestawienia władców Francji może nastręczać problemy ze względu na wątpliwości w ustaleniu początku państwa francuskiego. Zwykle przyjmuje się, iż był nim początek dynastii Kapetyngów w 987 roku.W 1169 Andrzej I Bogolubski opanował Kijów uzyskując tym samym tytuł wielkiego księcia. Odmiennie od swoich poprzedników, również ojca, nie przeniósł do tego miasta swej stolicy lecz po złupieniu Kijowa osadzał tam swoich krewnych jako podległych książąt. Centrum swego księstwa pozostawił Włodzimierz, który odtąd stał się stolicą wielkiego księstwa.
  Warto wiedzieć że... beta

  Ruś Czerwona, łac. Ruthenia Rubra lub Russia Rubra – kraina historyczna na południowo-zachodniej Ukrainie oraz w południowo-wschodniej Polsce.
  Wojna stuletnia – nazwa nadana przez XIX-wiecznych historyków serii konfliktów zbrojnych, które z przerwami toczyły się przez 116 lat w XIV i XV wieku pomiędzy Anglią i Francją.
  Bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP we Włocławku - budowla gotycka wznoszona od 1340 r. (poświęcenie kamienia węgielnego), konsekrowana w 1411 r. po ukończeniu korpusu nawowego. Budowa kontynuowana jeszcze w ciągu XV i na pocz. XVI w., do 1526 (ukończenie wieży północnej). W latach 1883-1901 poważnie regotyzowana, z wymianą detali i podwyższeniem wież zachodnich. Jest to świątynia trzynawowa z węższym i znacznie niższym prezbiterium, z dwiema wieżami od zachodu. Ze znajdujących się wewnątrz zabytków na szczególną uwagę zasługują: witraże z 1360 roku, nagrobek bpa Piotra z Bnina z 1494, drewniana figura Matki Bożej z początku XV w. oraz obraz Wniebowzięcia NMP, Jana Wielkiego z ok. 1480.
  Mazowsze (łac. Mazovia) – kraina historyczna położona w środkowym biegu Wisły oraz dorzeczu jej dopływów w centralnej oraz północno-wschodniej Polsce, znajdująca się w większości w woj. mazowieckim; historyczną stolicą Mazowsza jest Płock, który jest także najstarszym miastem tego regionu (prawa miejskie w 1237); dzielnica historyczna Polski.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Ruś Włodzimiersko-Suzdalska (ros. Владимиро-Су́здальская Русь) - kraina historyczna w Rosji, położona w międzyrzeczu Oki i Wołgi. Od północy graniczy z Rusią Nowogrodzką, od zachodu ze Smoleńszczyzną i Rusią Wierchowską, od południa z Riazańszczyzną i Muromszczyzną, od wschodu z terytoriami zamieszkałymi przez ludność ugrofińską (Mordwini, Maryjczycy, Udmurci, Komi-Permiacy). Głównymi ośrodkami politycznymi Rusi Włodzimiersko-Suzdalskiej były kolejno: Rostów, Suzdal, Włodzimierz nad Klaźmą, Twer i Moskwa.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.