• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 1245

  Przeczytaj także...
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>17 sierpnia jest 229. (w latach przestępnych 230.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 136 dni.
  Sobór Lyoński I – XIII sobór powszechny Kościoła katolickiego zwołany przez papieża Innocentego IV do Lyonu. Trwał od 28 czerwca 1245 r. do 17 lipca 1245 roku.

  Rok 1245 / MCCXLV

  stulecia: XII wiek ~ XIII wiek ~ XIV wiek
  lata: 1235 « 1240 « 1241 « 1242 « 1243 « 1244 « 1245 » 1246 » 1247 » 1248 » 1249 » 1250 » 1255

  Wydarzenia w Polsce[ | edytuj kod]

 • 17 sierpniabitwie pod Jarosławiem nad Sanem połączone wojska księcia halicko-wołyńskiego Daniela Romanowicza, Konrada Mazowieckiego i księcia litewskiego Mendoga pokonały wojska wielkiego księcia kijowskiego Rościsława Mścisławowicza, wspomagane przez wojska polskie Bolesława Wstydliwego i posiłki węgierskie króla Beli IV.
 • Szczecin otrzymał prawo zakładania cechów.
 • Człopa otrzymała prawa miejskie.
 • Wydarzenia na świecie[ | edytuj kod]

 • 28 czerwca-17 lipca – odbył się pierwszy sobór lyoński, który zdetronizował uzurpującego sobie prawo do ingerencji w sprawy Kościoła niemieckiego króla i cesarza Fryderyka II (rok później został wybrany antykról - Henryk Raspe), a także zajął się problemem Mongołów w Europie.
 • Urodzili się[ | edytuj kod]

 • Mikołaj z Tolentino, włoski augustianin, święty katolicki (zm. 1305)
 • Zmarli[ | edytuj kod]

 • 21 sierpniaAleksander z Hales, angielski filozof, franciszkanin (ur. ok. 1183)

 • Bolesław V Wstydliwy (ur. 21 czerwca 1226 w Starym Korczynie, zm. 7 grudnia 1279) – książę krakowski (od 1243) i sandomierski (od 1232), ostatni przedstawiciel małopolskiej linii Piastów.Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.
  Warto wiedzieć że... beta

  Henryk Raspe (ur. 1201, zm. 17 lutego 1247 w Wartburgu) – landgraf Turyngii w latach 1242–1247, antykról niemiecki w latach 1246–1247.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Mendog, Mindowe (lit. Mindaugas, biał. Mindoŭh/Міндоўг, ur. ok. 1203, zm. 12 sierpnia 1263) – wielki książę (1236-1253), od 1253 roku do śmierci przypuszczalnie król Litwy.
  Bitwa pod Jarosławiem – bitwa, którą stoczono 17 sierpnia 1245 nad Sanem, koło miasta Jarosław, pomiędzy wojskami księcia halicko-wołyńskiego Daniela I Romanowicza, Konrada I mazowieckiego i Mendoga a wojskami wielkiego księcia kijowskiego Rościsława IV Mścisławowicza, wspomaganymi przez wojska polskie Bolesława V Wstydliwego i posiłki węgierskie króla Beli IV.
  Święty Cesarz Rzymski (łac. Sancti Imperator Romanus, niem. Heiliger Römischer Kaiser) – termin używany przez historyków na określenie średniowiecznego władcy, który otrzymał tytuł cesarza rzymskiego od papieża. W historiografii używane jest również określenie cesarz rzymski narodu niemieckiego odnoszące się do tych władców królestwa niemieckiego, którzy mieli prawo do używania tytułu cesarza rzymskiego.
  Detronizacja (gr. thrónos, tron) – rodzaj depozycji, pozbawienie panującego władcy tronu, pozbawienie urzędu – siłą lub pokojowym traktatem. Najczęściej jest to zamach stanu.
  Aleksander z Hales (także Halensis, Alensis, Halesius, Alesius, zwany doctor irrefragabilis (doktor, któremu nie można się oprzeć) theologorum monarcha) (ur. ok. 1183 w Hales, dziś Halesowen w West Midlands, zm. 21 sierpnia 1245 w Paryżu) – teolog i filozof średniowieczny, jeden z pierwszych komentatorów Arystotelesa na Zachodzie, franciszkanin.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.891 sek.