• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 1097

  Przeczytaj także...
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>Oblężenie Antiochii – trwająca od 20 października 1097 do 28 czerwca 1098 roku seria oblężeń i bitew krzyżowców z Turkami Seldżuckimi, w wyniku których krzyżowcy ostatecznie zdobyli Antiochię. Oblężenie można podzielić na dwie główne fazy. W pierwszej, trwającej do 2 czerwca 1098 roku, krzyżowcy oblegali miasto i odparli dwie armie tureckie idące Antiochii z odsieczą. Faza ta zakończyła się zdobyciem miasta, przy czym Turcy utrzymali cytadelę. W drugiej, od 3 do 28 czerwca, krzyżowcy panujący nad miastem oblegali cytadelę i jednocześnie byli oblegani przez turecką armię Kurbughi. Zakończyła się ona bitwą w której krzyżowcy zmusili armię Kurbughi do ucieczki, zaś cytadela poddała się.
  Śląsk (śl. Ślunsk, Ślůnsk, niem. Schlesien, dś. Schläsing, czes. Slezsko, łac. Silesia) – kraina historyczna położona w Europie Środkowej, na terenie Polski, Czech i Niemiec. Dzieli się na Dolny i Górny Śląsk. Historyczną stolicą Śląska jest Wrocław.

  Rok 1097 / MXCVII

  stulecia: X wiek ~ XI wiek ~ XII wiek
  lata: 1087 « 1092 « 1093 « 1094 « 1095 « 1096 « 1097 » 1098 » 1099 » 1100 » 1101 » 1102 » 1107

  Wydarzenia w Polsce[ | edytuj kod]

 • Duchowne i świeckie możnowładztwo pod przewodnictwem arcybiskupa Marcina upomniało się o prawa uwięzionego Zbigniewa (pierworodnego syna Władysława Hermana). Władysław Herman musiał go uwolnić, a ponadto jeszcze wyznaczyć obu synom dzielnice. Zbigniew wziął Wielkopolskę z Kujawami, Bolesław Krzywousty Małopolskę, Śląsk i ziemię lubuską, natomiast Władysław Herman zachował dla siebie Mazowsze i główne grody w ziemiach synów.
 • Wydarzenia na świecie[ | edytuj kod]

 • 14 majaI wyprawa krzyżowa: rozpoczęło się oblężenie Nikei.
 • 21 maja – I wyprawa krzyżowa: krzyżowcy oblegający Niceę (dzisiejszy İznik w Turcji) odparli po całodziennej walce próbę odsieczy wojsk Kilidża Arslana I, władcy seldżuckiego Sułtanatu Rumu.
 • 1 lipca – I wyprawa krzyżowa: Krzyżowcy odnieśli zwycięstwo w bitwie pod Doryleum.
 • 19 czerwca – I wyprawa krzyżowa: Krzyżowcy zdobyli twierdzę Nikea.
 • 20 października – I wyprawa krzyżowa: Krzyżowcy rozpoczęli oblężenie Antiochii.
 • Utworzenie hrabstwa Portugalii.
 • Bitwa w górach Gvozd, która spowodowała włączenie Królestwa Chorwacji do Królestwa Węgier
 • Urodzili się[ | edytuj kod]

 • Na razie brak wpisów.
 • Zmarli[ | edytuj kod]

 • Piotr Svačić - ostatni król Chorwacji od 1093 roku, zmarły w bitwie w górach Gvozd

 • Władysław I Herman (ur. ok. 1043, zm. 4 czerwca 1102) – książę z dynastii Piastów, władca Polski w latach 1079-1102. Młodszy syn Kazimierza I Odnowiciela i jego żony Dobroniegi.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Warto wiedzieć że... beta

  Królestwo Chorwacji (chorw. Kraljevina Hrvatska lub Hrvatsko Kraljevstvo; łac. Regnum Croatiae lub Regnum Croatorum) – średniowieczne królestwo, które obejmowało obszar dzisiejszej Chorwacji i Bośni i Hercegowiny na Bałkanach.
  Pierwsza wyprawa krzyżowa – wyprawa wojenna, która zapoczątkowała okres zbrojnych krucjat, rozpoczętych przez Papieża Urbana II od apelu na synodzie w Clermont 27 listopada 1095 roku. Wyprawa wyruszyła w 1096 roku, z podwójnie obranym celem – zdobycia Jerozolimy i Ziemi Świętej oraz uwolnienia wschodnich chrześcijan spod islamskiej władzy.
  Kilidż Arslan I (arab. قلج أرسلان, tur. I. Kılıç Arslan) ( ? - 1107) – sułtan seldżuckiego Sułtanatu Rum, syn Sulejmana I.
  Bolesław III Krzywousty (ur. 20 sierpnia 1086, zm. 28 października 1138) – książę małopolski, śląski i sandomierski w latach 1102–1107, książę Polski w latach 1107–1138. Pochodził z dynastii Piastów, był synem Władysława I Hermana i Judyty czeskiej, córki króla Czech Wratysława II, oraz ojcem książąt: Władysława II Wygnańca, Bolesława IV Kędzierzawego, Mieszka III Starego, Henryka Sandomierskiego i Kazimierza II Sprawiedliwego.
  Mazowsze (łac. Mazovia) – kraina historyczna położona w środkowym biegu Wisły oraz dorzeczu jej dopływów w centralnej oraz północno-wschodniej Polsce, znajdująca się w większości w woj. mazowieckim; historyczną stolicą Mazowsza jest Płock, który jest także najstarszym miastem tego regionu (prawa miejskie w 1237); dzielnica historyczna Polski.
  Oblężenie Nicei (znanej też z greckiej nazwy Nikea, a współcześnie Iznik) – trwające od 14 maja do 18 czerwca 1097 roku oblężenie stolicy Sułtanatu Rumu, przez krzyżowców i Bizantyńczyków podczas I wyprawy krzyżowej. Zakończone zwycięstwem chrześcijan i poddaniem miasta Cesarstwu.
  Seldżukidzi (albo Seldżucy, od: Seldżuk – arab.: السلاجقة, tur: Selçuk) – dynastia panująca w różnych krajach Azji Zachodniej w okresie od XI do XIV wieku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.95 sek.