• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zygota

  Przeczytaj także...
  Diploid (z gr. διπλος – podwójny) – komórka zawierająca po dwa chromosomy danego typu. Ta sama informacja jest przechowywana w dwóch miejscach, co ma znaczenie na przykład przy mutacjach.Protisty (Protista) – jedno z pięciu królestw, wyróżnianych w ostatnich, hierarchicznych systemach klasyfikacji organizmów (np. w podziałach Whittakera i Margulis oraz Cavaliera-Smitha). Obejmuje wszystkie jądrowce, które pozostały po wyłączeniu organizmów zaliczonych do monofiletycznych kladów zwierząt, roślin i grzybów.
  Rozwój prenatalny dzieli się na trymestry, tzn. na trzy równe odcinki czasowe, z których każdy obejmuje trzy miesiące.

  Zygotakomórka powstała w wyniku zapłodnienia, czyli połączenia haploidalnej gamety męskiej z haploidalną gametą żeńską w procesie rozmnażania płciowego. Nowo powstała diploidalna komórka ulega dalszym podziałom dając początek dorosłemu organizmowi potomnemu.

  Mejoza pregamiczna (przedzapłodnieniowa), jeden z dwóch typów mejozy, zachodzi przed procesem zapłodnienia. Występuje np. u człowieka. Komórki macierzyste gamet najpierw ulegają mejozie(R!), po czym zapłodnione zostają powstałe komórki haploidalne. W wyniku mejozy pregamicznej rozwija się osobnik diploidalny, co daje większe zabezpieczenie genetyczne, niż w przypadku rozwoju osobnika haploidalnego, powstałego w wyniku mejozy postgamicznej.Gamia jest to proces łączenia się pierwotnych eukariotów ( protistów ) w komórki podwójne w celu zmniejszenia swojej liczebności. Gdy dochodziło do połączenia się jąder tych komórek, powstawały organizmy mające podwójną ilość materiału genetycznego i podwójny (czyli diploidalny) zestaw chromosomów.

  U protistów jednokomórkowych dwie łączące się komórki również nazywają się gametami, a powstająca komórka diploidalna-komórką zygotyczną lub zygotą. Zygota jest tu krótkotrwałą formą życiową i szybko dzieli się mejotycznie, dając cztery haploidalne komórki potomne. Te zaś dojrzewają, stają się normalnymi organizmami zdolnymi do samodzielnego życia i rozmnażania bezpłciowego. Taki cykl życiowy określono jako cykl z mejozą postgamiczną, ponieważ bezpośrednio po gamii zachodzi mejoza i powstają haploidalne osobniki dorosłe (przeciwnie w mejozie pregamicznej z zygoty wyrasta dorosły diploidalny osobnik, który wytwarza w procesie mejozy haploidalne gamety łączące się w diploidalną zygotę).

  Komórka (łac. cellula) – najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie). Jest podstawową jednostką morfologiczno−czynnościową ustroju.Zapłodnienie – połączenie się komórek rozrodczych (komórki męskiej i żeńskiej) w wyniku czego powstaje nowa komórka nazywana zygotą.

  Zobacz też[]

 • okres prenatalny
 • Rozmnażanie płciowe, generatywne - rozmnażanie za pomocą haploidalnych komórek rozrodczych (gamet) - męskiej i żeńskiej, powstających zazwyczaj w wyspecjalizowanych narządach płciowych (u zwierząt) lub organach generatywnych (u roślin). Po połączeniu się dwóch komórek rozrodczych powstaje diploidalna zygota, z której rozwija się diploidalny zarodek, a następnie nowy organizm.Mejoza postgamiczna - płciowy sposób rozmnażania się protistów. Polega na połączeniu się dwóch osobników haploidalnych (gamia) tworzących krótkotrwałą zygotę, która szybko przechodzi mejozę.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Organizm – istota żywa charakteryzująca się procesami życiowymi (przede wszystkim przemianą materii), której części składowe tworzą funkcjonalną całość (indywiduum) zdolną do samodzielnego życia. Badaniem różnorodności organizmów i ich klasyfikowaniem zajmuje się systematyka organizmów. Szczątki organizmów wymarłych w odpowiednich warunkach tworzą skamieniałości.
  Mejoza, skrót: R! (R – od redukcji) – proces podziału redukcyjnego jądra komórkowego, z którego powstają 4 jądra o połowie chromosomów (po jednym z każdej pary) komórki macierzystej. Podziałowi mejotycznemu ulegają komórki generatywne zwierząt oraz niektóre komórki somatyczne roślin (komórki macierzyste zarodników). W przypadku królestwa protista wyróżnia się 2 rodzaje mejozy: mejozę pregamiczną (poprzedzającą powstanie gamet) oraz mejozę postgamiczną (następującą po powstaniu gamet). Podczas mejozy zachodzą dwa sprzężone ze sobą podziały:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.