• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zygmunt Poniatowski - religioznawca

  Przeczytaj także...
  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Chrześcijaństwo, chrystianizm (gr. Χριστιανισμóς, łac. Christianitas) – monoteistyczna religia objawienia, bazująca na nauczaniu Jezusa Chrystusa zawartym w kanonicznych ewangeliach. Jej wyznawcy uznają w nim obiecanego Mesjasza i Zbawiciela, który ustanowił Królestwo Boże poprzez swoje Zmartwychwstanie. Kanon wiary chrześcijańskiej został spisany w Nowym Testamencie i przekazywany jest przez Kościoły.
  Religioznawstwo – zespół nauk o religii, których podejście – w odróżnieniu od teologii i od filozofii religii – charakteryzuje się , empirycznym (antropologicznym, socjologicznym, historycznym, ekonomicznym) stosunkiem do przedmiotu badań. Często stosowana jest perspektywa porównawcza (fenomenologia religii).

  Zygmunt Poniatowski (ur. 1 marca 1923 w Łodzi, zm. 21 maja 1994 w Warszawie) – polski religioznawca, czołowy pionier naukowych badań nad religią w Polsce.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Pracę naukową rozpoczął w 1952 r. Przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W 1968 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie religioznawstwa, zaś w 1991 r. został profesorem zwyczajnym w PAN. Był współzałożycielem utworzonego w 1957 r. czasopisma „Euhemer” oraz powołanego w 1958 r. Polskiego Towarzystwa Religioznawczego, którego sekretarzem naukowym był w latach 1958–1962.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Gnoza (stgr. γνῶσις gnosis "poznanie, wiedza") – forma świadomości religijnej, system sprzeciwu, wyjście poza granice uznawanego porządku. Gnoza to wiedza przynosząca zbawienie. Gnostycy głoszą istnienie prawdy hermetycznej, ukrytej. Człowieka przedstawiają jako istotę uśpioną pogrążoną w odrętwieniu. Wiedza oznacza przebudzenie. Gnoza odwołuje się do obrazu. Jej żywiołem są symbole.

  Jego działalność badawcza dotyczyła głównie dziejów wczesnego chrześcijaństwa, gnozy oraz teorii religioznawstwa. W opinii Henryka Hoffmanna Poniatowski, swoimi pracami dotyczącymi genezy chrystianizmu przełamał panujący do lat 60. XX w. w polskim religioznawstwie tzw. wipperyzm (od R.J. Wippera, twierdzącego, iż Jezus Chrystus nie był postacią historyczną)”.

  Józef Keller (ur. 1911 w Pabianicach, zm. 2002), polski etyk, religioznawca, badacz historii Kościoła Katolickiego i jego doktryny społeczno-politycznej.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Główne publikacje[ | edytuj kod]

 • O poglądach społeczno-filozoficznych Henryka Kamieńskiego, Warszawa 1955
 • Wstęp do religioznawstwa, Warszawa 1959
 • Problematyka nauki w piśmiennictwie katolickim w Polsce 1863-1905, Warszawa 1961
 • (red.) Zarys dziejów religii, Warszawa 1964
 • Treść wierzeń religijnych, Warszawa 1965
 • (red. wspólnie z Józefem Kellerem) Studia o modernistach katolickich, Warszawa 1968
 • (red.) Mały słownik religioznawczy, Warszawa 1969
 • Logos prologu ewangelii Janowej, Warszawa 1970
 • Wprowadzenie w ewangelie, Warszawa 1971
 • Nowy Testament w świetle statystyki językowej, Wrocław 1971
 • Dzieje i problemy chrystologii, Warszawa 1976
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. 25 lat pracy naukowej Zygmunta Poniatowskiego, „Euhemer. Przegląd Religioznawczy” 1977 nr 1.
  2. Henryk Hoffmann, hasło: „Poniatowski Zygmunt”, [w:] Religia. Encyklopedia PWN, t. 8, Tadeusz Gadacz, Bogusław Milerski (red.), Warszawa 2003, s. 193.
  3. Tamże.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Henryk Hoffmann, hasło: „Poniatowski Zygmunt”, [w:] Religia. Encyklopedia PWN, t. 8, Tadeusz Gadacz, Bogusław Milerski (red.), Warszawa 2003, s. 193.
 • Siedemdziesięciolecie urodzin Profesora Zygmunta Poniatowskiego, „Nomos. Kwartalnik Religioznawczy” 1993 nr 3–4.
 • Prof. Zygmunt Poniatowski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2013-12-28].
 • Publikacje prof. Zygmunta Poniatowskiego w katalogu Biblioteki Narodowej
 • Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. 1 marca jest 60. (w latach przestępnych 61.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 305 dni. W starożytnym Rzymie był to pierwszy dzień w roku.
  Warto wiedzieć że... beta

  Polskie Towarzystwo Religioznawcze (PTR) - założona w 1958 roku organizacja skupiająca polskich naukowców zajmujących się religioznawstwem i naukami pokrewnymi. Podstawowym celem stowarzyszenia jest szerzenie i pogłębianie wiedzy w dziedzinie religioznawstwa. Towarzystwo swoją działalność finansuje ze składek członkowskich oraz pomocy finansowej Komitetu Badań Naukowych na działalność wydawniczą i konferencyjną.
  Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).
  Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.
  Euhemer. Przegląd Religioznawczy od 1992 r. Przegląd Religioznawczy - czasopismo religioznawcze, założone w 1957 r. w Warszawie przez Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli. W 1960 r. przekształcone w organ Polskiego Towarzystwa Religioznawczego. Wydawane w Warszawie. Zachowuje ciągłość poszczególnych numerów od 1957 r. Do końca 2009 r. wydano 234 numery tego czasopisma.
  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.