• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zygmunt Łukawski

  Przeczytaj także...
  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Docent (niem. Dozent od łac. doceo – uczę) – stanowisko w szkołach wyższych i instytutach naukowych dla pracowników dydaktycznych.
  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.

  Zygmunt Łukawski - (ur. 27 stycznia 1932 w Kamieniu k. Puław, zm. 2 listopada 1989) - polski historyk, prof. dr hab.

  W 1956 ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po studiach rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Historii Narodów ZSRR. W 1964 obronił pracę doktorską pod tytułem: Koło Polskie w rosyjskiej Dumie Państwowej w latach 1906-1909. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1970 na podstawie rozprawy: Polacy w rosyjskim ruchu socjaldemokratycznym w latach 1883-1893. W 1971 otrzymał stanowisko docenta, a w 1981 tytuł profesora nadzwyczajnego.

  Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (IH UJ) - jednostka organizacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, powołana do życia 24 kwietnia 1970. Jeden z 6 instytutów tworzących Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.Muzeum Lenina w Krakowie – muzeum istniejące w latach 1954-1989. Główna siedziba mieściła się w Pałacu Mańkowskich przy ul. Topolowej 5. Posiadało również oddziały "Dom Lenina" w Krakowie przy ul. Królowej Jadwigi 41 (obecnie "Dom Zwierzyniecki") i Muzeum Lenina w Poroninie. Muzeum i jego oddziały zostały zlikwidowane na fali przemian ustrojowych w 1989 roku. Budynek jest obecnie zajmowany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

  Pełnił szereg funkcji w Instytucie Historii UJ, w latach 1980-1984 był zastępcą dyrektora Instytutu. Od 1987 kierował Zakładem Historii Europy Wschodniej. Jako badacz stosunków polsko-rosyjskich pełnił szereg funkcji społecznych. Był m.in. przewodniczącym Rady Naukowej Muzeum Lenina w Krakowie, a także wiceprzewodniczącym Komisji Historycznej Polsko-Radzieckiej. Zasiadał także w Radzie Narodowej m. Krakowa.

  Kamień (dawniej Kamień Puławski) – wieś w Polsce położona nad Wisłą w województwie lubelskim, w powiecie opolskim, w gminie Łaziska.Profesor nadzwyczajny (z łac. professor extraordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który ma stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Ustawodawca dopuszcza także zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby, która ma tylko stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, jednak tylko na podstawie umowy o pracę. Stanowisko profesora nadzwyczajnego jest niższe rangą od stanowiska profesora zwyczajnego. Na uczelniach morskich na stanowisku profesora nadzwyczajnego można zatrudnić doktora, który dodatkowo ma najwyższy dyplom morski, tj. kapitana żeglugi wielkiej bądź starszego mechanika.

  W życiu prywatnym był żonaty, miał dwoje dzieci. Zginął w wypadku samochodowym.

  Dzieła opublikowane[]

 • 1967: Koło Polskie w rosyjskiej Dumie Państwowej w latach 1906-1909
 • 1970: Polacy w rosyjskim ruchu socjaldemokratycznym w latach 1883-1893
 • 1978: Ludność polska w Rosji 1863-1914
 • 1981: Historia Syberii
 • 1984: Polacy w rosyjskim ruchu rewolucyjnym 1894-1907
 • Bibliografia[]

 • Mieczysław Tanty, Zygmunt Łukawski (nekrolog), Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej XXVI: 1991
 • Puławy (jid. פּילעװ, Pilew) – miasto w zachodniej części województwa lubelskiego w pobliżu granicy województwa mazowieckiego, położone nad Wisłą, na skraju Małopolskiego Przełomu Wisły. Ośrodek przemysłowy (przemysł chemiczny, budowlany, farmaceutyczny, itp.), naukowy (5 instytutów naukowo-badawczych, szkolnictwo wyższe), turystyczno-kulturalny: będące częścią trójkąta turystycznego Puławy - Kazimierz Dolny - Nałęczów, ponadto ośrodek: muzealnictwa (pierwsze muzeum na Ziemiach Polskich, a zarazem najstarsze muzeum w Europie Środkowej), węzeł komunikacyjny (port rzeczny, 2 przeprawy mostowe, główne szlaki komunikacji drogowej i kolejowej, w przyszłości cywilny port lotniczy w pobliskim Dęblinie, itp.).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.