• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zwyczajna forma rytu rzymskiego

  Przeczytaj także...
  Msza – w części wyznań chrześcijańskich porządek celebracji liturgicznej będącej odniesieniem do Ostatniej Wieczerzy Jezusa.Kyrie elejson (Panie, zmiłuj się nad nami) – jedna z ważniejszych formuł modlitewnych w liturgii Kościołów chrześcijańskich.
  Ojcze nasz, Modlitwa Pańska, Modlitwa wzorcowa (łac. Oratio Dominica, Pater Noster) – najstarsza, a zarazem najważniejsza modlitwa chrześcijan, którą według Nowego Testamentu Jezus przekazał swoim uczniom. Jest to formuła chwaląca wspaniałość Boga, jednocześnie mająca formę błagalną. Według Ojców Kościoła stanowi ona wzór modlitwy chrześcijańskiej. Ojcze nasz jest często używanym narzędziem w językoznawstwie porównawczym.
  Msza sprawowana według zwyczajnej formy rytu rzymskiego

  Zwyczajna forma rytu rzymskiego, nowy porządek mszy (łac. Novus Ordo Missae, pot. Msza, msza posoborowa) – w Kościele katolickim porządek celebrowania mszy obrządku łacińskiego promulgowany w 1969 przez papieża Pawła VI konstytucją apostolską Missale Romanum i przyjęty za podstawowy (zwyczajny) w Kościele zachodnim. Obecnie podstawą celebracji mszy w tej formie jest Mszał Rzymski w wydaniu Benedykta XVI z 2008.

  Embolizm - część modlitwy liturgicznej, wypowiadana (lub śpiewana) przez kapłana (celebransa) po "Ojcze Nasz" w czasie Mszy Świętej.Doksologia końcowa (z gr. δοξα, doksa: chwała) - w Kościołach chrześcijańskich wygłaszany podczas Mszy przez kapłana tekst modlitewny wysławiający Boga w Trójcy Świętej. Najważniejszą doksologią jest doksologia końcowa modlitwy eucharystycznej (Przez Chrystusa, z Chrystusem (...)), zakończona aklamacją wiernych - Amen..

  Porządek mszy świętej[ | edytuj kod]

  | edytuj kod]

 • Śpiew na wejście
 • Pozdrowienie ołtarza
 • Znak krzyża
 • Pozdrowienie ludu
 • Akt pokuty
 • Kyrie eleison (Panie zmiłuj się nad nami) – jeżeli w akcie pokuty nie wykorzystano jego trzeciej (tropów kyrialnych) lub czwartej formy (aspersji, czyli pokropienia)
 • Gloria (Chwała na wysokości Bogu) – w uroczystości i święta (poza wielkim postem i adwentem, wyjątek stanowią msze o Najświętszej Maryi Pannie w adwencie, tak zwane Msze święte roratnie, a także msze w niedziele adwentu i wielkiego postu, w które przypada święto lub uroczystość)
 • Kolekta
 • | edytuj kod]

 • Pierwsze czytanie
 • Psalm responsoryjny
 • Drugie czytanie – w niedziele i uroczystości
 • Sekwencja – obowiązkowo w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego (fakultatywnie w oktawie; Niech w Święto Radosne) oraz uroczystość Zesłania Ducha Świętego (Przybądź Duchu Święty). Fakultatywnie w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej [Chwal, Syjonie Zbawiciela]. Nigdy nie recytowana – jeżeli nie jest śpiewana, należy ją pominąć
 • Aklamacja z wersetem przed Ewangelią – jeżeli nie jest śpiewana, może być pominięta
 • Ewangelia
 • Homilia lub Kazanie – obowiązkowe w święta i uroczystości
 • Credo (wyznanie wiary) – w niedziele i uroczystości
 • Modlitwa powszechna (modlitwa wiernych – dialogowana, zazwyczaj 5 – 6 intencji) – w mszach bez udziału ludu może być pominięta
 • | edytuj kod]

 • Przygotowanie darów ofiarnych
 • Okadzenie darów
 • Lavabo (obmycie rąk)
 • Modlitwa nad darami
 • Modlitwa eucharystyczna
 • Prefacja, której integralną część stanowi dialog przed prefacją
 • Sanctus (Święty)
 • Wspomnienie tajemnicy dnia – w niedziele i niektóre święta i uroczystości
 • Epikleza
 • Konsekracja
 • Aklamacja po przeistoczeniu
 • Anamneza
 • Modlitwa ofiarna
 • Epikleza komunijna
 • Modlitwy wstawiennicze za Kościół, za żyjących i zmarłych
 • Doksologia końcowa
 • Obrzędy komunijne
 • Wezwania do Modlitwy Pańskiej
 • Ojcze Nasz
 • Embolizm
 • Znak pokoju
 • śpiew Agnus Dei (Baranku Boży), podczas którego odbywa się łamanie chleba i obrzęd zmieszania postaci eucharystycznych
 • Komunia święta
 • Uwielbienie po Komunii
 • Modlitwa po Komunii
 • | edytuj kod]

 • Ogłoszenia (opcjonalne)
 • Błogosławieństwo
 • Rozesłanie
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Mszał Rzymski
 • Nadzwyczajna forma rytu rzymskiego
 • Śpiew na wejście, inaczej introit - śpiew rozpoczynający liturgię mszy św. w Kościele katolickim. Początki introitu sięgają liturgii papieskiej z IV i V wieku. Należy do grupy śpiewów procesyjnych. Spełnia cztery funkcje:Znak pokoju – znak przekazywany podczas liturgii eucharystycznej w czasie Mszy Świętej. Nie jest on obowiązkową częścią Mszy.
  Warto wiedzieć że... beta

  Liturgia eucharystyczna (łac. Liturgia eucharistica) to trzecia część katolickiej Mszy św. w rycie rzymskim, po Obrzędach wstępnych i Liturgii słowa, a przed Obrzędami końcowymi. Według Konstytucji Soborowej Sacrosanctum concilium, razem z liturgią słowa tworzy jedną nierozerwalną całość:
  Akt pokuty (łac. Actus pænitentialis) jest ważną częścią obrzędów wstępnych Mszy świętej. Składa się ona z czterech ważnych elementów – wezwania kapłana, chwili ciszy, formuły wyznania grzechów oraz absolucji, a więc prośby kierowanej przez kapłana w imieniu całej zgromadzonej wspólnoty o przebaczenie wyznanych grzechów.
  Wielkanoc, Pascha, Niedziela wielkanocna, Zmartwychwstanie Pańskie, mazow. Wielki Dzień – najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, obchodzone przez Kościoły chrześcijańskie wyznające Nicejskie Credo (325 r.).
  Paweł VI (łac. Paulus VI, właśc. Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini; ur. 26 września 1897 w Concesio, zm. 6 sierpnia 1978 w Castel Gandolfo) – arcybiskup Mediolanu (1954-1963), papież i 4. Suweren Państwa Miasto Watykan w okresie od 21 czerwca 1963 do 6 sierpnia 1978, sługa Boży Kościoła katolickiego.
  Roraty, msza roratnia – pierwsza msza o wschodzie słońca w okresie adwentu. Jest to msza wotywna do Najświętszej Maryi Panny.
  Obrzęd zmieszania postaci eucharystycznych - obrzęd liturgiczny dokonany podczas każdej Mszy Świętej. Obrzędu tego dokonuje kapłan przed Komunią Świętą (poprzedza go przekazanie przez wiernych znaku pokoju). Jest symbolem Zmartwychwstania Chrystusa po jego śmierci (łamanie Chleba). Najpierw łamie chleb, następnie wkłada jego kawałek do wina. Jest to zmieszanie Ciała Jezusa Chrystusa z jego Krwią. Przy mieszaniu chleba z winem kapłan modli się, żeby Ciało i Krew Chrystusa pomogły ludziom osiągnąć życie wieczne. Po dokonaniu tego obrzędu następuje Komunia Święta.Obrzęd bywa nazywany "łączeniem materii".
  Werset przed Ewangelią - krótki cytat z Pisma Świętego (2-3 wersowy). Jest częścią Mszy Świętej, a dokładniej Liturgii Słowa, występuje pomiędzy aklamacjami. Jest fragmentem lub przygotowaniem do następującego po nim czytania Ewangelii, do którego nawiązuje. Jeżeli nie jest śpiewany, można go opuścić.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.031 sek.