• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zwrot - czasopismo

  Przeczytaj także...
  Zaolzie (czes. Zaolší – rzadziej używana nazwa, Těšínsko – nazwa częściej używana, choć dwuznaczna, Českotěšínsko, niem. Olsa-Gebiet) – używana głównie w Polsce potoczna nazwa zachodniej części górnośląskiego Księstwa Cieszyńskiego, położonego na Śląsku Cieszyńskim, który według lokalnego porozumienia z dnia 5 listopada 1918 roku pomiędzy Radą Narodową Księstwa Cieszyńskiego a Zemským Národním Výborem pro Slezsko miał należeć do Polski, a na Konferencji w Spa w 1920 roku, po podziale Śląska Cieszyńskiego między Polskę i Czechosłowację, został przez mocarstwa przyznany Czechosłowacji (dziś Czechy). Zaolzie było zamieszkane głównie przez Polaków (123 tysięcy na Zaolziu; 139 tys. w całej czeskiej części Śląska Cieszyńskiego) z mniejszościami czeską (32 tys.) i niemiecką (22 tys.). Nazwa pochodzi od rzeki Olzy (po czesku do 1920 Olza, od 1920 Olše), stanowiącej w okolicach Cieszyna granicę pomiędzy Polską i Czechami.Czeski Cieszyn (czes. Český Těšín, niem. Tschechisch Teschen) – miasto we wschodniej części Czech, w kraju morawsko-śląskim, siedziba gminy z rozszerzonymi uprawnieniami. Leży na Pogórzu Śląskim, nad Olzą. Współczesne administracyjne pojęcie „miasto Czeski Cieszyn” odnosi się do lewobrzeżnej części, stanowiącego pod względem przestrzennym i społecznym jedną całość, ośrodka miejskiego, którego część prawobrzeżna należy do Polski i nosi oficjalną nazwę „Cieszyn”.
  Jan Rusnok (ur. 28 sierpnia 1927 w Nydku, zm. 11 kwietnia 2003 w Czeskim Cieszynie) – redaktor, historyk, publicysta i społecznik na czeskim Śląsku Cieszyńskim.

  Zwrot – miesięcznik polskiej mniejszości na Zaolziu, ukazujący się w nakładzie 1550 egz. (2007). Wydawane przez Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, przy finansowym wsparciu Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej. Siedzibą redakcji i wydawnictwa jest Czeski Cieszyn. Obecnym redaktorem naczelnym jest Izabela Kraus-Żur.

  Polski Związek Kulturalno-Oświatowy (cz. Polský kulturně-osvětový svaz), w skrócie PZKO to organizacja społeczna w Republice Czeskiej mająca na celu razem z Kongresem Polaków reprezentować mniejszość polską w państwie czeskim. Jest to największa pod względem liczby członków (obecnie 12300) polska organizacja w Czechach, choć liczba ta systematycznie się zmniejsza wraz z kurczącą się mniejszością polską.Śląska Biblioteka Cyfrowa – biblioteka cyfrowa, której zasób współtworzony jest przez instytucje z terenu historycznego Śląska oraz obecnych województw: śląskiego i opolskiego. Celem powstania Śląskiej Biblioteki Cyfrowej jest promowanie kultury i nauki oraz zapewnienie powszechnego i swobodnego dostępu do dziedzictwa kulturowego zgromadzonego w instytucjach kulturalnych i edukacyjnych regionu.

  Pierwszy numer czasopism Zwrot wydany został 24 grudnia 1949. Pierwszym redaktorem naczelnym został Paweł Kubisz. Zwrot jest od początku pismem literackim. Publikuje prace historyczne, eseje, poezję, prozę, reportaże faktu. Dawniej nakład Zwrotu był znacznie większy. Od 1949 do 1967 był wydawany w formacie A4, od 1967 do 2006 miał format A5, a od 2007 ma znów format A4 i drukowany jest w kolorze.

  Głos Ludu – Gazeta Polaków w Republice Czeskiej - polska gazeta wydawana w Czechosłowacji, a następnie w Czechach, od 1945.

  Redaktorzy naczelni[ | edytuj kod]

 • 1949–1958 – Paweł Kubisz
 • 1958–1964 – Tadeusz Siwek
 • 1964–1969 – Jan Rusnok
 • 1972–1976 – Eugeniusz Suchanek
 • 1976–1979 – Bronisław Bielan
 • 1979–1981 – Kazimierz Kaszper
 • 1983–1990 – Piotr Przeczek
 • 1990–1992 – Jan Rusnok
 • 1993–1995 – Dorota Havlík
 • 1995–2006 – Elżbieta Stróżczyk
 • 2007–2012 – Kazimierz Kaszper
 • 2012– 2017 – Halina Sikora-Szczotka
 • 2018– 2019 – Izabela Kraus-Żur
 • 2019 – Halina Sikora-Szczotka
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Sikora Jacek, Burza mózgów, „Głos Ludu”, 27 października 2007, s. 1-2
  2. „Zwrot” świętował. ox.pl, 23-11-2014. [dostęp 22-12-2014].
  3. Halina Szczotka, Folder 65-lecia Zwrotu - 12 s., Czeski Cieszyn: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej, 2014.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Kazimierz Kaszper. Protoplaści naszego „Zwrotu”. Zwrot 1 (2007): 41
 • Martyna Radłowska-Obrusnik ; Otylia Toboła, Leksykon PZKO. Czeski Cieszyn: Zarząd Główny PZKO, 1997
 • Stanisław Zahradnik, Marek Ryczkowski: Korzenie Zaolzia, Warszawa–Praga–Trzyniec: PAI-press, 1992
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona internetowa Zwrotu
 • Zdigitalizowane numery z lat 1949–1970 w zasobach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej
 • „Zwrot” w katalogu Biblioteki Narodowej
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.565 sek.