• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zworka

  Przeczytaj także...
  Architektura komputera – sposób organizacji elementów tworzących komputer. Pojęcie to używane jest dosyć luźno. Może ono dzielić systemy komputerowe ze względu na wiele czynników, zazwyczaj jednak pod pojęciem architektury komputera rozumie się organizację połączeń pomiędzy pamięcią, procesorem i urządzeniami wejścia-wyjścia.Karta rozszerzeń (ang. expansion card lub adapter card) – element składowy jednostki systemowej komputera. Występuje w postaci płytki drukowanej (karty) montowanej w złączu płyty głównej. Karta rozszerzeń to jeden z podtypów kontrolera.
  Zwarcie (lub potocznie: spięcie) - w elektrotechnice i elektronice oznacza nagłe zmniejszenie rezystancji obwodu elektrycznego do bardzo małej wartości, powstające najczęściej wskutek połączenia się przewodów obwodu lub uszkodzenia izolacji elektrycznej w wyniku jej przebicia. Prąd zwarciowy jest wielokrotnie większy od prądu roboczego i może spowodować zniszczenie przewodów elektrycznych, urządzeń i odbiorników elektrycznych lub pożar. Do ochrony przed skutkami zwarcia służą zabezpieczenia elektryczne.
  Zworki
  Nasuwka zworki elektronicznej

  Zworka – stosowany w elektronice, a zwłaszcza w architekturze komputera, łącznik pozwalający na zamknięcie, otwarcie lub obejście obwodu elektronicznego znajdującego się na płytce drukowanej. Umieszcza się go w celu zresetowania lub skonfigurowania układu elektronicznego (płyty głównej, karty rozszerzenia i tym podobnych).

  Restart lub reset - zakończenie pracy dowolnego urządzenia elektronicznego lub cyfrowego w celu załadowania od nowa systemu operacyjnego, sterowników lub innego oprogramowania.Płyta główna (ang. motherboard, mainboard) – obwód drukowany urządzenia elektronicznego, na którym montuje się najważniejsze elementy, umożliwiając komunikację wszystkim pozostałym komponentom i modułom.

  Zworki mogą być zestawione w grupy z co najmniej jedną parą styków, choć często jest ich więcej. Każdy styk zakończony jest małym metalowym pinem. Odpowiednio dopasowana nasuwka przewodząca powoduje połączenie pinów i zamknięcie obwodu. Nasuwki te są niemal zawsze metalowe i zamknięte w nieprzewodzącej obudowie z tworzywa sztucznego, aby zapobiec przypadkowym niepożądanym zwarciom pozostałych elementów elektronicznych. Potocznie przyjęło się używać terminu „zworka” w odniesieniu do nasuwek, ale nie jest to prawidłowe określenie.

  Plug and play (w tłumaczeniu z angielskiego: podłącz i używaj) – określenie zdolności komputera do pracy z urządzeniami peryferyjnymi zaraz po ich podłączeniu, bez konieczności ingerencji użytkownika w konfigurację sprzętową komputera. Nazwa Plug and Play jest kojarzona z firmą Microsoft, która użyła jej jako pierwsza (w odniesieniu do Windows 95) – jednak wcześniej kilka innych firm stosowało już tę technikę. W tej chwili jest to ogólnie przyjęta nazwa standardu. Obwód drukowany (ang. Printed Circuit Board, PCB) – płytka z materiału izolacyjnego z połączeniami elektrycznymi (tzw. ścieżkami) i punktami lutowniczymi (tzw. padami), przeznaczona do montażu podzespołów elektronicznych. Płytki obwodów drukowanych projektowane są pod kątem budowanego układu elektronicznego i wykonywane są techniką trawienia. Płytki obwodów drukowanych wytwarza się z płytek pokrytych warstwą miedzi, na które różnymi technikami nanoszony (drukowany) jest wzór ścieżek, a następnie celem otrzymania pożądanego wzoru wykonuje się obróbkę chemiczną. Farby pokrywające warstwę miedzi mogą być nanoszone sitodrukiem lub offsetem. Możliwe jest też wykonanie obwodu drukowanego przez nałożenie srebrnych farb przewodzących metodą sitodruku.

  Ustawienie zworki, czyli zamknięcie obwodu elektronicznego, aktywuje pewne jego funkcjonalności, na przykład określenie częstotliwości taktowania procesora czy wysokości napięcia zasilania.

  Prawidłowe ustawienie zestawu zworek opisane jest zazwyczaj w dokumentacji, jednak zbyt duża ich liczba utrudnia montowanie sprzętu. Obecnie panuje trend związany z eliminacją zworek ze sprzętu elektronicznego powszechnego użytku i zastąpienie ich mechanizmami autokonfiguracji, na przykład plug and play, albo konfiguracji programowej. Konfiguracja ta może być przechowywana w układach NVRAM (zwykle w pamięci flash) i ładowana przez procesor lub negocjowana podczas inicjalizacji systemu. W niektórych przypadkach urządzenia typu hot plug, to znaczy podłączane w trakcie pracy, mogą mieć możliwość renegocjacji swojej konfiguracji.

  Nieulotna pamięć o dostępie swobodnym, NVRAM (od ang. non-volatile random-access memory) – pamięć komputerowa nietracąca zawartych w sobie informacji po zaniku zasilania. Jest używana w komputerach głównie do przechowywania ustawień (na przykład BIOS) i informacji, które muszą być trwałe.Pamięć flash (ang. flash memory) – rodzaj pamięci EEPROM, pozwalającej na zapisywanie lub kasowanie wielu komórek pamięci podczas jednej operacji programowania. Jest to pamięć trwała (nieulotna) – po odłączeniu zasilania nie traci zapisanych w niej danych.

  Z drugiej strony w systemach obsługiwanych przez specjalistów zastosowanie zworek jest pożądane ze względu na brak konieczności posiadania klawiatury i wyświetlacza do zmiany ustawień oraz odporność konfiguracji na zmianę lub uszkodzenie oprogramowania sterującego.

  Hot plugging lub Hot Swap - możliwość podłączania lub odłączania urządzeń peryferyjnych do komputera przy włączonym zasilaniu. Możliwość tę dają m.in. porty USB, FireWire, dyski twarde pracujące w standardzie SATA-2 w trybie natywnym oraz karty pamięci Flash. Mimo to, większość portów które teoretycznie nie obsługują hot pluggingu, działa przy podłączeniu "na gorąco", jednak nie zawsze prawidłowo. Przykładem jest klawiatura komputerowa, która traci informacje o powtarzaniu klawiszy i stanie diod.Układ elektroniczny lub obwód elektroniczny – zbiór elementów elektronicznych dyskretnych lub scalonych połączonych elektrycznie tak, aby realizowały określoną funkcję.
  Warto wiedzieć że... beta

  Inicjalizacja systemu operacyjnego (ang. boot, bootstrap) – proces wprowadzania do pamięci komputera podstawowych elementów systemu operacyjnego. Realizowany jest przy uruchamianiu komputera lub jego restartowaniu (ponownym uruchamianiu).
  Pin (ang. szpilka, trzpień), zwany również nóżką jest to wyprowadzenie elementu elektronicznego (np. układu scalonego) służące do wykonywania połączeń elektrycznych pomiędzy danym elementem a innymi elementami układu. Połączenie to może być zarówno mechaniczne, jak i lutowane. Przykładowo – piny układów scalonych widocznych na rysunku po prawej stronie mogą być zarówno wciśnięte w odpowiednią podstawkę jak i przylutowane bezpośrednio do płytki obwodu drukowanego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.617 sek.