• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zwierzomorkowce

  Przeczytaj także...
  Pasożyt zewnętrzny (ektopasożyt), (gr. ektós – na zewnątrz) – organizm cudzożywny żyjący na powierzchni innego organizmu (żywiciela) i żywiący się jego płynami ustrojowymi lub elementami jego pokrycia (np. wszoły żywiące się piórami).Grzybnia (mycelium) – forma plechy grzybów, stanowiąca wegetatywne ciało grzybów zbudowane z wyrośniętej i rozgałęzionej strzępki lub wielu strzępek skupionych w jednym miejscu. Grzybnia, która rozwija się na powierzchni podłoża (często w formie puchu lub pleśni), nazywana jest grzybnią powietrzną, a grzybnia wnikająca w podłoże to grzybnia substratowa lub pożywkowa.
  Sprzężniaki, sprzężniowe, sprzężniowce (Zygomycota Moreau) – gromada jądrowców należąca do królestwa grzybów (Fungi).

  Zwierzomorkowce (Zoopagales Bessey ex R.K. Benj.) – rząd grzybów należący do typu Zoopagomycota.

  Charakterystyka[ | edytuj kod]

  Pasożyty wewnętrzne lub zewnętrzne grzybów i drobnych zwierząt. Plecha prosta lub w postaci rozgałęzionej grzybni. Ektopasożyty wytwarzają ssawki wnikające do ciała żywiciela. Młode strzępki wielojądrzaste, czasem dojrzewając tworzą porowate przegrody. Rozmnażanie bezpłciowe przez zarodniki zebrane w zarodniach różnego typu (sporangiolach, merosporangiach) lub przez chlamydospory bądź artrospory (np. u Helicocephalum). Rozmnażanie płciowe z wytwarzaniem zygospor na końcach strzępek płciowych podobnych do strzępek wegetatywnych lub nieco od nich większych. Ze względu na sposób zdobywania pokarmu określane niekiedy jako grzyby drapieżne. Żyją w glebie. Wytwarzają na swoich strzępkach trójkomórkowe pierścienie zaciskające się wokół nicieni, które dostały się w ich obręb. Do ciała unieruchomionej ofiary wnikają strzępki trawiące materiał organiczny.

  CABI databases – internetowa, ogólnie dostępna bez logowania systematyka obejmująca trzy królestwa: grzyby (Fungi), chromisty (Chromista) i Protozoa. Tworzona jest przez międzyrządową organizację Centre for Agriculture and Bioscience International (CABI) będąca organizacją non-profit. Rząd (łac. ordo) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od gromady (classis w zoologii) lub klasy (classis w botanice), a wyższa od rodziny (familia). Termin ordo został wprowadzony przez Karola Linneusza jako jedna z pięciu podstawowych kategorii w hierarchicznym systemie klasyfikacji biologicznej. Kategoriami pomocniczymi dla rzędu są nadrząd (superordo), podrząd (subordo) i infrarząd (infraordo), a w literaturze anglojęzycznej stosowane są jeszcze czasem parvorder (niższa od infrarzędu), magnorder (wyższa od nadrzędu), grandorder i mirorder (między rzędem a nadrzędem).

  Systematyka[ | edytuj kod]

  Pozycja w klasyfikacji według Index Fungorum: Zoopagomycotina, Zoopagomycota, Fungi.

  Rząd Zoopagales jest zaliczany według CABI databases do typu Zoopagomycota i należą do niego:

 • rodzina Cochlonemataceae Dudd. 1974
 • rodzina Helicocephalidaceae Boedijn 1959
 • rodzina Piptocephalidaceae J. Schröt. 1886
 • rodzina Sigmoideomycetaceae Benny, R.K. Benj. & P.M. Kirk 1992
 • rodzina Zoopagaceae Drechsler 1938
 • rodzaje incertae sedis
 • Basidiolum Cienk. 1861
 • Massartia De Wild. 1897
 • Grzyby z tej grupy tradycyjnie włączane były do sprzężniaków (Zygomycota) w randze rzędu Zoopagales. W systemie Hibbetta i in. takson Zygomycota nie jest wyróżniany, gdyż pewne cechy sugerują jego monofiletyzm, podczas gdy pozostałe mu przeczą, a pokrewieństwo jego przedstawicieli jest niedostatecznie poznane. Zoopagomycotina w tym systemie mają status podtypu (subphyllum) incertae sedis (przy czym rozważane jest ponowne uznanie typu Zygomycota). Podtyp ten zawiera tylko jeden rząd – Zoopagales Bessey ex R. K. Benj (1979). Przykładowe rodzaje należące do tej grupy to Cochlonema, Helicocephalum, Rhopalomyces, Piptocephalis, Sigmoideomyces, Syncephalis i Zoopage.

  Strzępki (łac. hyphae) – rozgałęziające się, splątane nitkowate elementy, z których zbudowana jest grzybnia (plecha), czyli ciało grzybów. Strzępki mogą być luźne (nitkowate) lub zbite (plektenchymatyczne), wtedy gdy splatają się i zrastają w jedną całość. Zbite strzępki tworzą:Takson monofiletyczny – takson, który obejmuje wszystkich potomków wspólnego przodka, znanego lub hipotetycznego. Przykładami są ssaki lub gąbki.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Index Fungorum (ang.). [dostęp 2016-05-03].
  2. David S. Hibbett i in. A higher level phylogenetic classification of the Fungi. „Mycological Research”, s. 509–547, 2007. 
  3. CABI databases (ang.). [dostęp 2020-09-08].
  Żywiciel - organizm, na którego koszt żyje pasożyt dojrzały lub jego postacie rozwojowe. Pasożyty pozostają w różnych związkach z żywicielami.Zarodnik, spora – termin stosowany w botanice, mykologii i mikrobiologii w odniesieniu do komórki służącej do rozmnażania protistów, roślin (mszaki, paprotniki) i grzybów. Zarówno termin „zarodnik” jak i „spora” są stare – pochodzą z czasów, gdy nie znano jeszcze dokładnie procesów rozmnażania tych grup organizmów, stąd też też używane są zarówno do określania komórek służących do rozmnażania bezpłciowego, jak i płciowego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Takson – jednostka zdefiniowana w systematyce organizmów jako grupa organizmów (populacja lub grupa populacji) zwykle uznawanych za filogenetycznie spokrewnione, wyróżniających się konkretną cechą różniącą je od innych jednostek taksonomicznych. Takson obejmuje wszystkie zawarte w nim taksony niższego poziomu. Kryterium pokrewieństwa stosowane jest w systemach filogenetycznych, mimo że taksonem w zasadzie może być dowolna grupa organizmów.
  Chlamydospora – grubościenny zarodnik przetrwalnikowy powstający ze strzępek grzybni, w wyniku wytworzenia się grubych ścian komórkowych U różnych gatunków/odmian chlamydospory mogą tworzyć się w różny sposób np. w formie łańcuchów, pojedynczych komórek, zgrupowań.
  Merosporangium (l. mn. merosporangia) – duża zarodnia (sporangium). Występuje np. u niektórych gatunków grzybów zaliczanych do gromady sprzężniaków (Zygomycota) . U wielu gatunków tej gromady sporangiofory czyli trzonki zarodnionośne są rozgałęzione. Na szczycie sporangiofora wyrasta duża zarodnia zwana merosporangium, a na bocznych trzonkach sporangiole – dużo mniejsze i wytwarzające mniej zarodników.
  Plecha (thallus) – wegetatywne ciało organizmów zaliczanych w dawnych systemach taksonomicznych do roślin niezróżnicowane na korzeń i pęd. Większość botaników za plechę nie uważa ciał jednokomórkowych, z wyjątkiem komórczaków,. Rzadziej plechą określa się ponadto ciała jednokomórkowych glonów i grzybów (lub protistów grzybopodobnych) lub beztkankowych roślin lądowych, np. wątrobowców. Organizmy zbudowane z plechy określa się zbiorczą nazwą plechowce (Thallophyta), do których należą glony i grzyby (w szerokim tych pojęć znaczeniu, łącznie z protistami). U grzybów plecha nazywana jest grzybnią i składa się z nitkowatych strzępek.
  Pasożyt wewnętrzny (endopasożyt) – organizm cudzożywny, który żyje wewnątrz innego organizmu i dla którego organizm ten (żywiciel) jest źródłem pożywienia.
  Rozmnażanie bezpłciowe, wegetatywne, agamiczne - typ rozmnażania organizmów, który nie jest związany z wytwarzaniem komórek generatywnych czyli gamet. Organizm potomny powstaje z części organizmu rodzicielskiego. U bakterii może dojść do prostego przewężenia i powstania dwóch komórek potomnych z jednej rodzicielskiej, organizm rozgwiazdy może zostać odtworzony tylko z jednego ramienia oderwanego od organizmu rodzicielskiego, rośliny mogą wytwarzać bulwy, cebule, rozłogi, porosty urwistki itd. (patrz typy rozmnażania bezpłciowego poniżej).
  Zygospora – wielojądrowa struktura przetrwalnikowa wytwarzana u grzybów podczas gametangiogamii. Otoczona jest grubą ścianą komórkową.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.