• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Związek Reński  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Pomorze Przednie d. Przedpomorze (niem. Vorpommern, pom. Przédnô Pòmòrskô) – kraina historyczna; leżąca w Niemczech zachodnia część Pomorza wraz ze Szczecinem; wchodzi w skład kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie (Mecklenburg-Vorpommern). Po polsku dawniej zwane też "Pomorze Zaodrzańskie". Rozciąga się od Odry do Rostocku. Linia brzegowa jest zróżnicowana i bogata w wyspy m.in Rugię i Uznam.Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.
  Upadek[]

  Związek rozpadł się w 1813, kiedy to kolejne państwa wchodzące w skład Związku przystępowały do koalicji przeciw Napoleonowi. Został rozwiązany 4 listopada 1813, po porażce Napoleona w bitwie pod Lipskiem (16-19 października 1813).

  Po rozwiązaniu Związku próbą politycznej koordynacji Niemiec była Rada Centralnej Administracji (Zentralverwaltungsdepartement), której przewodniczącym został Heinrich Friedrich Karl vom Stein. Rada została rozwiązana 20 czerwca 1815.

  Warto zwrócić uwagę na pośrednie związki Polski ze Związkiem Reńskim, poprzez fakt unii personalnej, w której pozostawało Księstwo Warszawskie i Królestwo Saksonii. Na terenie Związku doszło także do recepcji wielu rozwiązań prawnych zaczerpniętych z Cesarstwa Francuskiego, część krajów przyjęła na przykład Kodeks Napoleona (cywilny) lub wzorowała się na nim we własnym ustawodawstwie.

  Suwerenność – zdolność do samodzielnego, niezależnego od innych podmiotów, sprawowania władzy politycznej nad określonym terytorium, grupą osób lub samym sobą. Suwerenność państwa obejmuje niezależność w sprawach wewnętrznych i zewnętrznych.I Cesarstwo Francuskie – państwo w okresie panowania cesarza Francuzów Napoleona I z rodu Bonaparte w latach 1804-1814 i 1815. W czasie największego rozwoju terytorialnego cesarstwo obejmowało rozmaite protektoraty i posiadało wiele państw zależnych. Francja zmuszona była wówczas prowadzić wojny z prawie wszystkimi krajami Europy, łączącymi się przeciwko niej w kolejnych koalicjach. Kres cesarstwu położyła abdykacja Napoleona na rzecz Napoleona II, ten jednak nie został dopuszczony do władzy, a tron francuski zwrócono Burbonom.

  Podczas obrad kongresu wiedeńskiego w 1815 rozważano reaktywację Świętego Cesarstwa, na co naciskali zwłaszcza Brytyjczycy (król brytyjski jako elektor Hanoweru był przywiązany do tej tradycji), jednakże książę Klemens Lothar von Metternich, kierownik polityki austriackiej, był temu przeciwny, widząc w Starej Rzeszy bardziej obciążenie niż korzyść dla władców Austrii. Utworzono jedynie Związek Niemiecki (8 czerwca 1815), który miał być instrumentem austriackiej hegemonii w Niemczech.

  Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.Pokój w Lunéville 1801 – traktat pokojowy kończący wojnę Republiki Francuskiej ze Świętym Cesarstwem Rzymskim Narodu Niemieckiego. Podpisany 9 lutego 1801 w Lunéville w Lotaryngii.

  Państwa Związku Reńskiego[]

  W momencie powstania:

 • Flag of Arenberg (1803 - 1810).svg Księstwo Arenbergu - 11.02.1811 włączone do Cesarstwa Francuskiego
 • Coat of arms of Baden.svg Wielkie Księstwo Badenii
 • Flag of Bavaria (striped).svg Królestwo Bawarii
 • Flag of Hohenzollern-Hechingen and Sigmaringen.png Księstwo Hohenzollern-Hechingen
 • Flag of Hohenzollern-Hechingen and Sigmaringen.png Księstwo Hohenzollern-Sigmaringen
 • Flag of Isenburg County.svg Księstwo Isenburg-Birstein
 • Flag of the Principality of Leyen (1806-1813).svg Księstwo Leyen
 • Flag of Liechtenstein (1719-1852).svg Księstwo Liechtenstein
 • Wappen Regensburg.svg Arcybiskupstwo Ratyzbony (Księstwo Ratyzbony), od 1810 Wielkie Księstwo Frankfurtu
 • Flagge Großherzogtum Hessen ohne Wappen.svg Wielkie Księstwo Hesji
 • Flagge Herzogtum Nassau (1806-1866).svg Księstwo Nassau
 • Flag of Salm principalities (1798-1811).svg Księstwo Salm - 13.12.1810 włączone do Cesarstwa Francuskiego
 • Flag of Württemberg before 1809.svg Królestwo Wirtembergii
 • Flag of the Grandduchy of Berg (1806-1808).svg Wielkie Księstwo Bergu
 • od 25.09.1806:

  Wielkie Księstwo Würzburga (niem. Großherzogtum Würzburg) – państwo istniejące w Niemczech w latach 1806-1814. Powstało z ziem zsekularyzowanego biskupstwa Würzburga, jako rekompensata dla arcyksięcia Ferdynanda Habsburga w zamian za ziemie wielkiego księstwa Salzburga, które to w 1805 na podstawie pokoju w Preszburgu, dostało się w ręce jego starszego brata – cesarza Franciszka II. Do oficjalnego rozwiązania cesarstwa rzymskiego, Ferdynand tytułował się elektorem Würzburga (Kurfürstentum Würzburg). Od 6 sierpnia 1806 nosił tytuł wielkiego księcia. Ferdynand przystąpił do związku reńskiego w dniu 30 września 1806. Po klęsce Napoleona pod Lipskiem, przyłączył się do koalicji antynapoleońskiej 26 października 1813.Hesja-Kassel (niem. Landgrafschaft Hessen-Kassel) było państwem wchodzącym w skład Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Państwo to powstało w 1567 roku w następstwie śmierci ostatniego landgrafa Hesji Filipa Wielkodusznego, który rządzone przez siebie terytoria podzielił między swoich czterech synów. Najstarszy syn Wilhelm IV Mądry odziedziczył północną część ze stolicą w Kassel. Pozostali synowie otrzymali Hesję-Marburg, Hesję-Rheinfels i Hesję-Darmstadt. Na dwa lata przed wcieleniem do Prus, w 1864 roku, w Hesji-Kassel na powierzchni 9581 km żyło 745 063 mieszkańców.
 • Flag of the Grandduchy of Wurzburg.svg Wielkie Księstwo Würzburga
 • od 11.12.1806:

 • State flag of Saxony before 1815.svg Królestwo Saksonii
 • od 15.12.1806:

 • Armoiries Saxe.svg Księstwo Sachsen-Coburg-Saalfeld
 • Armoiries Saxe.svg Księstwo Sachsen-Gotha-Altenburg
 • Armoiries Saxe.svg Księstwo Sachsen-Hildburghausen
 • Armoiries Saxe.svg Księstwo Sachsen-Meiningen
 • Armoiries Saxe.svg Księstwo Sachsen-Weimar
 • od 18.04.1807:

 • Flag of Anhalt Duchies.png Księstwo Anhalt-Bernburg
 • Flagge Herzogtum Anhalt.svg Księstwo Anhalt-Dessau
 • Flag of Anhalt Duchies.png Księstwo Anhalt-Köthen
 • Flagge Fürstentum Reuß jüngere Linie.svg Księstwo Reuss-Ebersdorf
 • Flagge Fürstentum Reuß ältere Linie.svg Księstwo Reuss-Greiz
 • Flag of Reuss-Lobenstein.svg Księstwo Reuss-Lobenstein
 • Flagge Fürstentum Reuß jüngere Linie.svg Księstwo Reuss-Schleiz
 • Flag of Lippe (1815-1880).svg Księstwo Lippe-Detmold
 • Flagge Fürstentum Schaumburg-Lippe.svg Księstwo Schaumburg-Lippe
 • Flagge Fürstentümer Schwarzburg.svg Księstwo Schwarzburg-Rudolstadt
 • Flagge Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen.png Księstwo Schwarzburg-Sondershausen
 • Flag of Waldeck before 1830.svg Księstwo Waldeck
 • od 07.12.1807:

  Święte Cesarstwo Rzymskie (łac. Sacrum Romanum Imperium lub Sacrum Imperium Romanum (S.I.R.) od 1254, niem. Heiliges Römisches Reich, potocznie (od 1441) łac. Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae, niem. Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) – nazwa państwa stanowiącego kontynuację cesarstwa zachodniorzymskiego, odwołująca się zarówno do idei jak i kształtu politycznego średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy. Składało się formalnie z rdzenia którym było Królestwo Niemieckie oraz z równoprawnych mu formalnie Królestwa Włoch (de facto do 1648) i Królestwa Burgundii (od 1032, de facto do 1378).Lippe (po 1613 Lippe-Detmold) to historyczne państwo w dzisiejszych Niemczech. Było ono położone pomiędzy rzeką Wezera oraz południowo-wschodnią częścią Lasów Teutoburskich.
 • Flag of the Kingdom of Westphalia.svg Królestwo Westfalii
 • od 18.02.1808:

 • Flagge Großherzogtümer Mecklenburg.svg Księstwo Mecklenburg-Strelitz
 • od 22.03.1808:

 • Flagge Großherzogtümer Mecklenburg.svg Księstwo Mecklenburg-Schwerin
 • od 14.10.1808:

 • Civil flag of Oldenburg.svg Księstwo Oldenburga - 13.12.1810 włączone do Cesarstwa Francuskiego
 • Do kolegium królewskiego sejmu związkowego wchodzili władcy: Badenii, Bawarii, Bergu, Hesji, Ratyzbony (Frankfurtu), Saksonii, Westfalii, Wirtembergii i Würzburga. Pozostali członkowie związku tworzyli kolegium książąt.

  Holsztyn (niem. Holstein) – historyczna kraina niemiecka położona na południe od dzielącej go od Szlezwiku rzeki Eider, zamieszkana w średniowieczu od zachodu przez plemiona północnych Sasów (Nordalbingów), a od wschodu przez słowiańskich Wagrów ze związku Obodrytów.Wielkie Księstwo Badenii (niem. Großherzogtum Baden) to historyczne państwo w południowo-zachodnich Niemczech, na prawym brzegu Renu. Istniało pomiędzy 1806, a 1918 rokiem.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Monarchia Habsburgów – nazwa określająca związek państw będących w unii personalnej, którego władca z rodziny Habsburgów był jednocześnie arcyksięciem Austrii, królem Czech, królem Węgier oraz władcą podległych im księstw. Związek istniał w latach 1526–1804. Część państw Monarchii Habsburgów należało do Świętego Cesarstwa Rzymskiego, a jako król Czech, władca monarchii był elektorem przy elekcji króla Niemiec (który następnie był intronizowany na Cesarza). Zazwyczaj władca Monarchii był wybierany na Cesarza Narodu Niemieckiego. Monarchia Habsburgów została przekształcona w Cesarstwo Austrii 11 sierpnia 1804, a dwa lata później dwucesarz Franciszek II Habsburg rozwiązał Święte Cesarstwo Rzymskie.
  Ludwik XIV Wielki, Król Słońce (ur. 5 września 1638 w Saint-Germain-en-Laye, zm. 1 września 1715 w Wersalu) – król Francji i Nawarry 1643–1715, syn Ludwika XIII, z dynastii Burbonów.
  Księstwo Warszawskie (fr. Duché de Varsovie, niem. Herzogtum Warschau) – istniejące w latach 1807–1815, formalnie niepodległe, jednak w rzeczywistości podporządkowane napoleońskiej Francji państwo, było namiastką państwa polskiego. Władcą suwerennym Księstwa był król Królestwa Saksonii, które wchodziło w skład Związku Reńskiego, będącego protektoratem pierwszego Cesarstwa Francuskiego.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Królestwo Westfalii – państwo niemieckie utworzone przez Napoleona Bonaparte w 1807 roku po pokoju w Tylży. W jego skład weszły terytoria utracone przez Królestwo Prus, oraz Hesję-Kassel i część Elektoratu Hanoweru. Stolicą kraju było Kassel. Królem Westfalii był brat Napoleona Hieronim Bonaparte.
  Państwo frankijskie (łac. Regnum Francorum) – początkowo plemienne państwo Franków, następnie jedno z najsilniejszych państw we wczesnośredniowiecznej Europie. W 800 roku na jego bazie utworzone zostało odnowione Cesarstwo Karola I Wielkiego.
  Rzesza (niem. Reich) – historyczne określenie państwa niemieckiego. Stosowane dla podkreślenia jedności autonomicznych niemieckich regionów lub państw regionalnych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.045 sek.