• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Związek Młodzieży Wiejskiej  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Związek Młodzieży Wiejskiej RP Wici (ZMW RP Wici) – organizacja młodzieży wiejskiej, działająca w latach 1928-1948, założona przez część działaczy Centralnego Związku Młodzieży Wiejskiej.Jan Bury (ur. 1 października 1963 w Przeworsku) – polski polityk, prawnik, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego na Sejm I, II, IV, V, VI i VII kadencji, były sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

  Związek Młodzieży Wiejskiej to organizacja skupiająca młodzież ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych. Liczy obecnie ok. 10 tysięcy członków. Jego założycielem był w 1928 Ignacy Solarz – pedagog, twórca uniwersytetów ludowych. Obecnym prezesem Związku jest Dariusz Suszynski. Od 1996 Związek Młodzieży Wiejskiej jest pełnoprawnym członkiem Europejskiej Rady Młodych Rolników i Klubów 4H, który skupia 25 organizacji europejskich. Jest również członkiem Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych.

  Związek Młodzieży Polskiej (ZMP) – młodzieżowa organizacja ideowo-polityczna, działająca w Polsce w latach 1948-1957 i wzorowana na radzieckim Komsomole. Powołana została przez rządzących krajem komunistów do realizowania polityki ich partii wobec młodzieży, służyła indoktrynacji młodych, kształceniu nowych kadr dla władzy oraz pomocy w przebudowie społeczeństwa na modłę komunistyczną. Stanowiła jeden z symboli polskiego stalinizmu.Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.

  Spis treści

 • 1 Struktura
 • 2 Historia
 • 3 Prezesi Zarządu Krajowego ZMW
 • 4 Cele Związku
 • 5 Sztandar ZMW
 • 6 Odznaczenia nadawane przez ZMW
 • 7 Hymn Związku
 • 8 Linki zewnętrzne


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ignacy Solarz, ps. Chrzestny (ur. 28 grudnia 1891 w Ołpinach, zm. 1940 Palmiry) – polski pedagog, działacz ruchu ludowego i spółdzielczego, założyciel Związku Młodzieży Wiejskiej RP i Uniwersytetów Ludowych.
  Statut − akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu prawa publicznego lub prywatnego.
  Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej - federacja polskich organizacji młodzieżowych działająca w latach 1973-1981 pod silną kontrolą Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
  Agraryzm to doktryna społeczna i ruch społeczny, głoszące, że podstawą gospodarki jest rolnictwo oparte na samodzielnych gospodarstwach rolnych, i że powinien być mu podporządkowany przemysł.
  Odwilż gomułkowska, nazywana także polskim październikiem, październikiem 1956 lub odwilżą październikową — zmiana polityki wewnętrznej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w II połowie 1956 roku, połączona ze zmianą na czele władzy i liberalizacją systemu politycznego. Jej efektem było m.in. uwolnienie z więzień i internowań części więźniów politycznych i duchowieństwa, w tym kard. Stefana Wyszyńskiego.
  Uniwersytety ludowe – pozaszkolne, autonomiczne placówki, w większości z internatem, realizujące ideę holistycznego kształcenia i uczenia się przez całe życie; oparte na upodmiotowieniu wszystkich partnerów interakcji edukacyjnej, „żywym słowie” i samorządności wychowanków; przez dziesięciolecia związane ze środowiskami wiejskimi, dziś adresowane w wielu krajach także do szerszych kręgów odbiorców.
  Organizacja 4H – dobrowolna, niezależna organizacja edukacyjna przeznaczona dla dzieci i młodzieży, kładąca szczególny nacisk na rozwój umiejętności życiowych, zainteresowań i podniesienie poziomu wiedzy. Nazwa pochodzi od pierwszych liter słów w języku angielskim: Head - głowa, Heart - serce, Hands - ręce i Health - zdrowie. Symbolem jest czterolistna zielona koniczynka, wymyślona przez O.H. Bensona.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.