• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Związek Liberałów i Centrum

  Przeczytaj także...
  Język litewski (lit. lietuvių kalba) - język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, wchodzących w skład języków bałtosłowiańskich, którym posługuje się ok. 5 mln osób. Oprócz Litwy językiem tym posługują się Litwini zamieszkujący na zachodzie Białorusi i północno-wschodniej Polsce (Suwalszczyzna), a także w Rosji, Łotwie oraz emigranci w USA, Kanadzie, Australii, Niemczech. Jest językiem urzędowym Litwy.Litewski Związek Wolności (Lietuvos laisvės sąjunga, LLS) – litewska partia polityczna o profilu liberalnym i centrowym założona w lipcu 2014.
  Partia Wskrzeszenia Narodowego (lit. Tautos prisikėlimo partija, TPP) – litewska personalistyczna partia polityczna, działająca w latach 2008–2011.

  Związek Liberałów i Centrum (lit. Liberalų ir centro sąjunga, LiCS) – litewska liberalna partia polityczna istniejąca w latach 2003–2014.

  Ugrupowanie to powstało w 2003 w wyniku połączenia Litewskiego Związku Liberałów, Litewskiego Związku Centrum oraz Nowoczesnych Chrześcijańskich Demokratów. Na jego czele stanął mer Wilna Artūras Zuokas. Nowo utworzona frakcja w Sejmie pod koniec kadencji liczyła 22 deputowanych. LiCS wszedł w skład Międzynarodówki Liberalnej i Partii Europejskich Liberałów, Demokratów i Reformatorów.

  Artūras Melianas (ur. 25 lutego 1964 w Poniewieżu) – litewski polityk, ekonomista, samorządowiec, poseł na Sejm Republiki Litewskiej, w 2012 minister spraw wewnętrznych.Gediminas Kirkilas (ur. 30 sierpnia 1951 w Wilnie) – litewski polityk, od 1992 poseł na Sejm, minister obrony w latach 2004–2006, premier Litwy w latach 2006–2008.

  W 2004 partia uzyskała 11,2% głosów i 2 przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. W wyborach w tym samym roku liberalni centryści otrzymali 9,1% głosów, co dało im 18 na 141 miejsc w Sejmie (w tym 11 posłów z okręgów jednomandatowych).

  W 2006 na tle konfliktu o przywództwo w partii doszło do rozłamu, w wyniku którego część działaczy powołało nowe ugrupowanie pod nazwą Ruch Liberalny Republiki Litewskiej, do którego odeszło 9 deputowanych. LiCS w tym samym roku wszedł do koalicji tworzącej rząd Gediminasa Kirkilasa, otrzymując resorty spraw wewnętrznych i kultury. W wyborach samorządowych w 2007 z wynikiem 182 mandatów w skali kraju liberalni centryści zajęli trzecie miejsce.

  Litewski Związek Centrum (lit. Lietuvos centro sąjunga, LCS) – litewska liberalna i centrowa partia polityczna, działająca w latach 1993–2003.Wybory do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji na Litwie zostały przeprowadzone 25 maja 2014. Litwini wybrali 11 eurodeputowanych (w miejsce dotychczasowych 12). Frekwencja wyniosła 47,31%.

  W wyborach parlamentarnych w 2008 partia uzyskała 5,34% głosów i zdobyła 8 mandatów (5 z listy wyborczej i 3 w okręgach większościowych). Współtworzyła drugi rząd Andriusa Kubiliusa. W 2009 po porażce w wyborach do Europarlamentu nowym przewodniczącym został zastępca mera Wilna Gintautas Babravičius, a w 2011 zastąpił go Algis Čaplikas. W tym samym roku ugrupowanie zasilili pozostali działacze Partii Wskrzeszenia Narodowego. W wyborach w 2012 LiCS otrzymał 2,06% głosów i nie przekroczył progu wyborczego, nie wprowadził też żadnych posłów w okręgach jednomandatowych. W 2013 nowym przewodniczącym partii został Artūras Melianas.

  Litwa, Republika Litewska (lit. Lietuva, Lietuvos Respublika) – państwo w Europie, jeden z krajów bałtyckich, członek Unii Europejskiej i NATO; graniczy od zachodu z Rosją (obwodem kaliningradzkim), od południowego zachodu z Polską, od wschodu z Białorusią, od północy z Łotwą.Wybory parlamentarne na Litwie w 2008 roku odbyły się 12 października. Wraz z nimi przeprowadzone zostało referendum w sprawie Ignalińskiej Elektrowni Atomowej. 26 października odbyła się II tura wyborów w okręgach jednomandatowych.

  W wyborach do Parlamentu Europejskiego partia nie uzyskała mandatów. W lipcu 2014 została przekształcona w Litewski Związek Wolności.

  Poparcie w wyborach[]

  Zobacz też[]

 • Politycy Związku Liberałów i Centrum
 • Przypisy

  Gintautas Babravičius (ur. 8 września 1955 w Kłajpedzie) – litewski przedsiębiorca, samorządowiec i polityk, poseł na Sejm Republiki Litewskiej (2000–2004).Liberalizm (łac. liberalis – wolnościowy, od łac. liber – wolny) – ideologia i kierunek polityczny, według którego wolność jest nadrzędną wartością, ma charakter indywidualistyczny i przeciwstawia się kolektywizmowi. Innymi wartościami cenionymi przez liberałów są wartości demokratyczne, wolności i prawa obywatelskie czy własność prywatna i wolny rynek.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sejm Republiki Litewskiej (lit. Lietuvos Respublikos Seimas), jest legislatywą 1-izbową. W jego skład wchodzi 141 członków wybieranych na 4 lata. Tryb wyborów członków parlamentu określa ustawa. Jego strukturę i porządek prac określa regulamin na mocy ustawy. Wybory zwyczajne do parlamentu przeprowadza się nie wcześniej niż 2 miesiące przed i nie później niż na miesiąc przed końcem kadencji. Wybory przedterminowe mogą być przeprowadzone na podstawie uchwały Sejmu i wniosku prezydenta, gdy:
  Ruch Liberalny Republiki Litewskiej (lit. Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdis, LRLS) – litewska liberalna partia polityczna, działająca od 2006.
  Partia polityczna ("partia" od łac. pars, część) – dobrowolna organizacja społeczna o określonym programie politycznym, mająca na celu jego realizację poprzez zdobycie i sprawowanie władzy lub wywieranie na nią wpływu.
  Artūras Zuokas (ur. 21 lutego 1968 w Kownie) – litewski dziennikarz, biznesmen i polityk, w latach 2000–2007 i od 2011 burmistrz Wilna, były poseł na Sejm Republiki Litewskiej.
  Algis Čaplikas (ur. 27 stycznia 1962 w Wilnie) – litewski polityk, inżynier, poseł na Sejm, były minister budownictwa i środowiska, w latach 2008–2010 minister zdrowia. Od 2011 przewodniczący Związku Liberałów i Centrum.
  Wybory parlamentarne na Litwie w 2012 roku zostały przeprowadzone 14 października 2012, druga tura głosowania w 67 z 71 okręgów jednomandatowych odbyła się 28 października 2012. W ich wyniku obsadzono łącznie 139 ze 141 mandatów w Sejmie Republiki Litewskiej na czteroletnią kadencję.
  Nowocześni Chrześcijańscy Demokraci (lit. Modernieji krikščionys demokratai, MKD) – litewska chadecka partia polityczna, działająca w latach 1998–2003.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.031 sek.