• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Ziemia Kłodzka (czes. Kladsko lub Hrabství kladské, niem. Glatzer Ländchen lub Grafschaft Glatz) – teren dawnego hrabstwa kłodzkiego, dziś powiatu kłodzkiego, kraina historyczna leżąca na południe od Dolnego Śląska obejmująca Kotlinę Kłodzką i otaczające ją tereny górskie (Góry Suche, Góry Stołowe, Góry Sowie, Góry Złote, Góry Bardzkie, Masyw Śnieżnika, Krowiarki, Góry Bialskie, Góry Bystrzyckie, Góry Orlickie).3 października jest 276. (w latach przestępnych 277.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 89 dni.
  Władze[]
 • Władze naczelne:
 • Zjazd ZHR – najwyższa władza ZHR, zwoływany jest co 2 lata
 • Rada Naczelna ZHR – składająca się z: 22 członków wybranych przez Zjazd ZHR, Przewodniczącego ZHR, Naczelniczki Harcerek, Naczelnika Harcerzy oraz 12 przewodniczących zarządów okręgów
 • Naczelnictwo ZHR – zarząd ZHR, Skład: Przewodniczący ZHR, Naczelniczka Harcerek, Naczelnik Harcerzy oraz 8 członków wybranych przez Radę Naczelną w tym: 2 wiceprzewodniczących, Sekretarz Generalny ZHR, Naczelny Kapelan, Skarbnik i Komisarz Zagraniczny
 • Przewodniczący ZHR
 • Naczelniczka Harcerek ZHR
 • Naczelnik Harcerzy ZHR,
 • Komisja Rewizyjna ZHR – 7 członków wybranych przez Zjazd ZHR kontroluje działalność władz Związku oraz jednostek organizacyjnych pod względem przestrzegania przez nie Statutu, regulaminów Związku oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, kontroluje gospodarkę majątkową Związku, oraz przedstawia władzom Związku i jednostkom organizacyjnym informacje, zalecenia, i wnioski wynikające z kontroli.
 • Sąd Harcerski ZHR – 5 członków wybranych przez Zjazd ZHR rozpatruje apelacje członków Związku, usuniętych ze Związku lub w inny sposób ukaranych dyscyplinarnie przez władze, rozstrzyga wszelkie spory między członkami Związku oraz między tymi członkami a władzami Związku oraz spory majątkowe pomiędzy okręgami ZHR posiadającymi osobowość prawną oraz pomiędzy tymi okręgami a Związkiem.
 • Władze okręgu:
 • zjazd okręgu ZHR
 • zarząd okręgu ZHR
 • komendantka chorągwi harcerek ZHR
 • komendant chorągwi harcerzy ZHR
 • komisja rewizyjna okręgu ZHR – 3 członków wybieranych na zjeździe okręgu –
 • obwody ZHR
 • Aktualne Władze Naczelne[]

 • hm. Grzegorz NowikPrzewodniczący ZHR
 • hm. Dominika Romanowicz – Naczelniczka Harcerek ZHR
 • hm. Robert Kowalski – Naczelnik Harcerzy ZHR
 • Struktura organizacyjna[]

 • Organizacja Harcerzy ZHR
 • Naczelnik Harcerzy ZHR
 • Główna Kwatera Harcerzy ZHR
 • chorągwie harcerzy ZHR
 • hufce męskie ZHR
 • gromady męskie, drużyny męskie, kręgi męskie
 • Organizacja Harcerek ZHR
 • Naczelniczka Harcerek ZHR
 • Główna Kwatera Harcerek ZHR
 • chorągwie harcerek ZHR
 • hufce żeńskie ZHR
 • gromady żeńskie, drużyny żeńskie, kręgi żeńskie
 • Harcerstwo – polski ruch społeczny i wychowawczy dzieci i młodzieży wzorowany (w momencie powstania) na skautingu brytyjskim, oparty na służbie, samodoskonaleniu (pracy nad sobą) i braterstwie. Zasady postępowania harcerza wyznacza Przyrzeczenie Harcerskie i Prawo Harcerskie. Zasady postępowania zucha wyznacza Obietnica zucha i Prawo zucha.Tomasz Romuald Strzembosz (ur. 11 września 1930, zm. 16 października 2004) – polski historyk, brat Teresy i Adama Strzemboszów. Mieszkał w Warszawie.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Maciej Musiał (ur. 22 stycznia 1952 w Poznaniu) – polski polityk, były wojewoda poznański i wielkopolski, szef KPRM w rządzie Jerzego Buzka w latach 2000–2001.
  Wolontariat (łac. voluntarius - dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
  Przyrzeczenie harcerskie – uroczysta deklaracja składana przy otrzymywaniu krzyża harcerskiego. Stanowi ono lapidarny opis trzech podstawowych zasad wychowawczych obowiązujących w harcerstwie: służby, samodoskonalenia, braterstwa.
  Michał Butkiewicz – harcmistrz, przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w latach 2008–2012, z zawodu prawnik, bankowiec.
  Krzysztof Baldy (ur. 22 grudnia 1963 r. w Dusznikach-Zdroju) - polski samorządowiec, starosta kłodzki w latach 2007-2010.
  Chrześcijaństwo, chrystianizm (gr. Χριστιανισμóς, łac. Christianitas) – monoteistyczna religia objawienia, bazująca na nauczaniu Jezusa Chrystusa zawartym w kanonicznych ewangeliach. Jej wyznawcy uznają w nim obiecanego Mesjasza i Zbawiciela, który ustanowił Królestwo Boże poprzez swoje Zmartwychwstanie. Kanon wiary chrześcijańskiej został spisany w Nowym Testamencie i przekazywany jest przez Kościoły.
  Park Skaryszewski im. Ignacego Jana Paderewskiego – zabytkowy park krajobrazowy w Warszawie, wpisany do rejestru zabytków z dn. 13 grudnia 1973 pod numerem 875. Park o powierzchni 58 ha założony został na terenach skaryszewskiego pastwiska miejskiego (miejsce to wcześniej było określane jako Saska Kępa) w latach 1905–1922 przez Franciszka Szaniora.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.