• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Ziemia Kłodzka (czes. Kladsko lub Hrabství kladské, niem. Glatzer Ländchen lub Grafschaft Glatz) – teren dawnego hrabstwa kłodzkiego, dziś powiatu kłodzkiego, kraina historyczna leżąca na południe od Dolnego Śląska obejmująca Kotlinę Kłodzką i otaczające ją tereny górskie (Góry Suche, Góry Stołowe, Góry Sowie, Góry Złote, Góry Bardzkie, Masyw Śnieżnika, Krowiarki, Góry Bialskie, Góry Bystrzyckie, Góry Orlickie).3 października jest 276. (w latach przestępnych 277.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 89 dni.
  Historia[]
 • 11 listopada 1988 – Środowisko Ruchu Harcerskiego z Trójmiasta wystąpiło z ZHP i utworzyło wspólnie z drużynami ze Szczecina i ziemi kłodzkiej Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej tzw. mały ZHR.
 • 12 lutego 1989 – 51 instruktorów Ruchu (RHR) i innych organizacji alternatywnych spotkało się w celu utworzenia nowej organizacji harcerskiej Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR). Powołano 10-osobową Komisję Organizacyjną.
 • Komisję organizacyjną tworzyli: Monika Figiel, Marek Frąckowiak, Marek Gajdziński, Jarosław Janas, Grzegorz Nowik, Krzysztof Stanowski, Andrzej Suchocki, Kazimierz Wiatr, Wojciech Wróblewski i Jacek Zaucha.
 • Członkowie komitetu założycielskiego: Krzysztof Baldy, Henryk Baniowski, Piotr Bąk, Grażyna Broniewska, Stanisław Broniewski "Orsza", Jerzy Bukowski, Michał Butkiewicz, Michał Rzepiak, Jacek Kaszuba, Jacek Chodorski, Stanisław Czopowicz, Monika Figiel, Marek Frąckowiak, Maria Furmanek, Marek Gajdziński, Michał Guć, Wojciech Hausner, Jarosław Janas, Wiesław Jasiński, Krzysztof Krzyżanowski, Jarosław Kurek, Tomasz Maracewicz, Jerzy Miecznikowski, Józef Mitka, Jacek Milewski, Tomasz Milewski, Aleksander Motała, Jarosław Mularczyk, Maciej Musiał, Jan Nicał, Grzegorz Nowik, Dariusz Nowiński, Jan Pastwa, Jerzy Parzyński, Wincenty Pawlaczyk, ks. Wojciech Pietrzak, Andrzej Sadłowski, Hubert Sarrazin, Jarosław Skorulski, Krzysztof Stanowski, Marek Stępa, Tomasz Strzembosz, Andrzej Suchocki, Zbigniew Szymański, Wiesław Turzański, Ewa Urbańczyk, Marek Ważbiński, Ryszard Wcisło, Kazimierz Wiatr, Paweł Wieczorek, Wojciech Wróblewski, Jacek Zaucha i Maria Żychowska (w sumie 51 osób).
 • Podczas tego spotkania dwóch przedstawicieli opozycji harcerskiej uczestniczących w rozmowach "Okrągłego Stołu" – Marka Frąckowiaka i Wojciecha Wróblewskiego – upoważniono do reprezentowania tam ZHR.
 • 25 lutego 1989 – Powołanie do życia ZHR.
 • 1-2 kwietnia 1989 – I Zjazd ZHR w Sopocie. Przewodniczącym Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej został Tomasz Strzembosz, Naczelnikiem Krzysztof Stanowski. Uchwalono statut z dwiema rotami Przyrzeczenia (także dla niewierzących).
 • 23 kwietnia 1990 – Sąd wojewódzki dla miasta Warszawy dokonuje rejestracji ZHR.
 • 30.11-2.12.1990 II Zjazd ZHR, na którym przyjęto poprawioną wersję statutu z jedną rotą Przyrzeczenia i Prawa oraz rozdziałem organizacji na męską i żeńską.
 • sierpień 1991 – Jubileuszowy Zlot 90-lecia Harcerstwa w Olsztynie. Zlot połącznony był z udziałem w Światowych Dniach Młodzieży w Częstochowie.
 • 3 października 1992 – Zjednoczenie ZHR i ZHP r. zał. 1918.
 • 23 listopada 1997 – Zjednoczenie ZHR i POH.
 • 3-15 sierpnia 1999 – Jubileuszowy Zlot X-lecia ZHR w okolicach Lednicy.
 • 28 lipca2 sierpnia 2004 – Z okazji 60 rocznicy wybuchu powstania warszawskiego równolegle zorganizowane zostały: III Narodowy Zlot Organizacji Harcerzy (miejsce zlotowe – Park Skaryszewski oraz Zlot Organizacji Harcerek "Bądź Gotów".
 • 3-9 sierpnia 2009 – w Koronowie koło Bydgoszczy odbywa się Jubileuszowy Zlot XX-lecia ZHR.
 • 2011 – Obchody 100-lecia harcerstwa:
 • 20-22 maja – Instruktorska Wyprawa do Lwowa "Powrót do źródeł".
 • 25-28 sierpnia – Jubileuszowy Zlot Stulecia Harcerstwa "Całym Życiem – Przygoda XXI" w Krakowie.
 • Istotne elementy dla programu[]

  Biała Służba jako służba pomocnicza pielgrzymom podczas pielgrzymek papieskich stała się elementem kształtującym ZHR. Biała służba w istotny sposób skupiła i zintegrowała harcerstwo, które skrystalizowało się w formie RHR-u, stając się ważnym elementem rodowodu ZHR.

  Harcerstwo – polski ruch społeczny i wychowawczy dzieci i młodzieży wzorowany (w momencie powstania) na skautingu brytyjskim, oparty na służbie, samodoskonaleniu (pracy nad sobą) i braterstwie. Zasady postępowania harcerza wyznacza Przyrzeczenie Harcerskie i Prawo Harcerskie. Zasady postępowania zucha wyznacza Obietnica zucha i Prawo zucha.Tomasz Romuald Strzembosz (ur. 11 września 1930, zm. 16 października 2004) – polski historyk, brat Teresy i Adama Strzemboszów. Mieszkał w Warszawie.

  ZHR od początku istnienia poprzez Referat Wschód gromadzący różne środowiska z całej Polski angażował się we współpracę z polskimi organizacjami harcerskimi w krajach byłego ZSRR. Działanie przyniosło efekt w postaci wsparcia kształceniowego oraz wymiany metodycznej i programowej. Ważnym elementem działania Referatu Wschód stało się pełnienie służby na rzecz rodaków mieszkających poza granicami Polski.

  Maciej Musiał (ur. 22 stycznia 1952 w Poznaniu) – polski polityk, były wojewoda poznański i wielkopolski, szef KPRM w rządzie Jerzego Buzka w latach 2000–2001.Wolontariat (łac. voluntarius - dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Przyrzeczenie harcerskie – uroczysta deklaracja składana przy otrzymywaniu krzyża harcerskiego. Stanowi ono lapidarny opis trzech podstawowych zasad wychowawczych obowiązujących w harcerstwie: służby, samodoskonalenia, braterstwa.
  Michał Butkiewicz – harcmistrz, przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w latach 2008–2012, z zawodu prawnik, bankowiec.
  Krzysztof Baldy (ur. 22 grudnia 1963 r. w Dusznikach-Zdroju) - polski samorządowiec, starosta kłodzki w latach 2007-2010.
  Chrześcijaństwo, chrystianizm (gr. Χριστιανισμóς, łac. Christianitas) – monoteistyczna religia objawienia, bazująca na nauczaniu Jezusa Chrystusa zawartym w kanonicznych ewangeliach. Jej wyznawcy uznają w nim obiecanego Mesjasza i Zbawiciela, który ustanowił Królestwo Boże poprzez swoje Zmartwychwstanie. Kanon wiary chrześcijańskiej został spisany w Nowym Testamencie i przekazywany jest przez Kościoły.
  Park Skaryszewski im. Ignacego Jana Paderewskiego – zabytkowy park krajobrazowy w Warszawie, wpisany do rejestru zabytków z dn. 13 grudnia 1973 pod numerem 875. Park o powierzchni 58 ha założony został na terenach skaryszewskiego pastwiska miejskiego (miejsce to wcześniej było określane jako Saska Kępa) w latach 1905–1922 przez Franciszka Szaniora.
  Harcerski system wychowawczy realizowany w ciągu 100-letniej historii harcerstwa jest rozumiany jako jedność: zasad harcerskiego wychowania, metody i programu. Stały rozwój zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów jest możliwy tylko wtedy, gdy kierując się harcerskimi zasadami, wykorzystując harcerską metodę tworzy się program pobudzający do kształtowania w sobie cech i umiejętności potrzebnych w życiu osobistym i przydatnych w społeczeństwie.
  Wiesław Turzański (ur. 1963 w Opolu) - działacz polonijny, harcmistrz, wiceprezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, członek Rady Naczelnej ZHR.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.