• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zwarcie

  Przeczytaj także...
  Korona drzewa - cechą charakterystyczną każdej rośliny drzewiastej jest to, że na pewnej wysokości nad ziemią pień przekształca się w zespół konarów, gałęzi, pędów i liści, który nazywamy koroną.Zwarcie (lub potocznie: spięcie) - w elektrotechnice i elektronice oznacza nagłe zmniejszenie rezystancji obwodu elektrycznego do bardzo małej wartości, powstające najczęściej wskutek połączenia się przewodów obwodu lub uszkodzenia izolacji elektrycznej w wyniku jej przebicia. Prąd zwarciowy jest wielokrotnie większy od prądu roboczego i może spowodować zniszczenie przewodów elektrycznych, urządzeń i odbiorników elektrycznych lub pożar. Do ochrony przed skutkami zwarcia służą zabezpieczenia elektryczne.
  Zwarcie drzewostanu oznacza rodzaj i stopień wypełnienia przestrzeni przez korony drzew w drzewostanie, pełni istotną rolę w powstawaniu i życiu lasu, wywiera wpływ na kształtowanie się drzew, i ich środowiska.
 • zwarcie (leśnictwo) – stopień zagęszczenia koron drzew
 • Zwarcie w elektronice i elektrotechnice
 • zwarcie doziemne
 • zwarcie międzyfazowe
 • zwarcie odległe
 • zwarcie pobliskie
 • zwarcie (stomatologia)
 • stan zwarcia silnika
 • stan zwarcia transformatora
 • Zwarcie – terminem tym określamy wzajemne pozycje (statyczne i dynamiczne) żuchwy i szczęk w których zęby obu łuków zębowych kontaktują się ze sobą w jakikolwiek sposób. W bezzębiu zwarcie definiujemy jako wzajemny stosunek żuchwy i szczęk względem trzech płaszczyzn.Zwarcie międzyfazowe (także międzyprzewodowe) - zwarcie pomiędzy przynajmniej dwoma przewodami liniowymi. Może być związane z zwarciem doziemnym, ale nie musi.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zwarcie odległe - jest to zwarcie podczas którego prąd zwarcia ma charakter sinusoidalnie zmienny symetryczny o stałej amplitudzie.
  Zwarcie doziemne - zwarcie pomiędzy przewodem liniowym, a ziemią w sieci z punktem neutralnym uziemionym bezpośrednio lub w sieci z punktem neutralnym uziemionym przez impedancje.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.