• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zuchy  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Olga Drahonowska-Małkowska (ur. 1 września 1888 w Krzeszowicach, zm. 15 stycznia 1979 w Zakopanem) – jedna z twórczyń polskiego skautingu, instruktorka harcerska, współautorka hymnu harcerskiego, założycielka szkół instruktorskich.Na Tropie – czasopismo wydawane od 1928 roku przez Zarząd Oddziału Śląskiego Związku Harcerstwa Polskiego było początkowo miesięcznikiem, a od 1931 dwutygodnikiem. Obecnie ukazuje się jako miesięcznik internetowy.
  Ruch zuchowy współcześnie[ | edytuj kod]

  Związek Harcerstwa Polskiego[ | edytuj kod]

  Zuchy – grupa metodyczna i członkowska przeznaczona dla dzieci w wieku 6–10 lat.

  Podstawową jednostką organizacyjną dla zuchów jest gromada zuchowa.

  W metodyce zuchowej drogę zucha wyznacza zdobycie poszczególnych gwiazdek zuchowych, oznaczanych gwiazdkami na baretce w kolorze chusty, pod znaczkiem zucha:

 • 1 gwiazdka – oznacza zucha ochoczego,
 • 2 gwiazdki – oznaczają zucha sprawnego,
 • 3 gwiazdki – oznaczają zucha gospodarnego,
 • a także zdobywanie sprawności.

  Jadwiga Zwolakowska, pseudonim "Druhna Jadzia" (ur. 19 marca 1895, zm. 9 grudnia 1944) – nauczycielka, pionierka żeńskiego ruchu zuchowego, harcmistrzyni.Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego – organizacja harcerska nawiązująca do skautingu katolickiego ojca Sevina, jezuity, oraz działalności instruktora harcerstwa przedwojennego hm. RP Stanisława Sedlaczka, działająca w Polsce. Od 1995 jest członkiem Międzynarodowego Związku Przewodniczek i Skautów Europy – Federacji Skautingu Europejskiego. Od połowy 2009 używa również nazwy "Skauci Europy".

  W większości są to gromady koedukacyjne.

  Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej[ | edytuj kod]

  Najmłodsze zuchy są w 1 klasie szkoły podstawowej, natomiast te najstarsze, które są już przekazywane do drużyny po 4 klasie. Gromadą zuchów zajmuje się drużynowy/a i przyboczni. Gromady są niekoedukacyjne. Każda gromada ma swoją nazwę. Zuchy składają Obietnicę zuchową i przestrzegają Prawa zucha. Zdobywają też sprawności oraz Gwiazdki zuchowe.

  Nierodzim – osiedle (jednostka pomocnicza) miasta Ustroń (nr 8), dawniej wieś, od 1974 w granicach Ustronia. Leży w dolinie Wisły, przy drodze Skoczów – Ustroń. Z Nierodzimia pochodzą bracia Adrian i Mieczysław SikoraJadwiga Zienkiewiczówna (ur. 12 sierpnia 1905 w Ciechanowie, zm. 24 lutego 1936 w Warszawie) − lekarka, działaczka Związku Harcerstwa Polskiego, pionierka i współtwórczyni ruchu zuchowego.

  W metodyce zuchowej drogę zucha wyznacza zdobycie pierwszej, drugiej i trzeciej gwiazdki. Znaczek Zucha oraz Gwiazdki zuch nosi nad lewą kieszenią munduru.

  Nazewnictwo w Organizacji Harcerek ZHR:

 • 1 gwiazdka – oznacza zucha wtajemniczonego,
 • 2 gwiazdki – oznaczają zucha zaradnego,
 • 3 gwiazdki – oznaczają zucha opiekuńczego.
 • W Organizacji Harcerzy ZHR stosuje się nazwy kolejno: zuch pierwszej, drugiej, trzeciej gwiazdki.

  SHK „Zawisza” – Skauci Europy[ | edytuj kod]

  W SHK „Zawisza” stosuje się inne nazewnictwo dla tej grupy wiekowej: początkowo były to żaki, a obecnie, od czasu wstąpienia do FSEwilczki. Wilczki, w wieku 8–12 lat, nawiązują do tradycyjnej metody wilczkowej, stworzonej na początku XX w. przez Roberta Baden-Powella i Verę Barclay i z powodzeniem stosowanej w organizacjach skautowych na całym świecie.

  Gwiazdki zuchowe - są to "stopnie" zdobywane przez zuchy, oznaczane w postaci gwiazdek noszonych nad lewą kieszenią bluzy mundurowej pod Znaczkiem zucha. Pomagają w osiągnięciu przez zuchy określonego etapu rozwoju, przygotowującego do podjęcia zadań odpowiadających nazwie gwiazdki. Rolą gwiazdek zuchowych jest wspieranie rozwoju intelektualny, duchowy, fizyczny i społeczny zucha.Przyrzeczenie harcerskie – uroczysta deklaracja składana przy otrzymywaniu krzyża harcerskiego. Stanowi ono lapidarny opis trzech podstawowych zasad wychowawczych obowiązujących w harcerstwie: służby, samodoskonalenia, braterstwa.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Jadwiga Zwolakowska
 • Aleksander Kamiński
 • Obietnica zucha
 • Znaczek zucha
 • Gwiazdki zuchowe


 • Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Skauting (ang. scouting) – ruch społeczny i pedagogiczny, sformalizowany później w szeregu organizacji młodzieżowych w wielu krajach, który został zapoczątkowany na przełomie XIX i XX w. w Anglii przez Roberta Baden-Powella i Ernesta Thompson Setona w USA. W Polsce jego prekursorem był Andrzej Małkowski, uważany za twórcę harcerstwa – polskiej odmiany skautingu.
  Harcmistrz – najwyższy harcerski stopień instruktorski, zdobywany przez instruktorów harcerskich. Oznaczany czerwoną podkładką pod krzyżem harcerskim oraz czerwoną lilijką naszytą na lewym ramieniu munduru harcerskiego. Często zapisywany w skrócie jako hm. przed imieniem i nazwiskiem.
  Baretka odznaczenia – wąski pasek wstążki, barwy przewidzianej dla danego orderu lub odznaczenia, noszony (przede wszystkim) na mundurze zamiast pełnej oznaki.
  Tadeusz Strumiłło (ur. 13 kwietnia lub 30 kwietnia 1884 w Smile, zm. 7 października 1958 w Poznaniu) – doktor filozofii, pedagog, instruktor harcerski w stopniu harcmistrza Rzeczypospolitej. W dużym stopniu wpłynął na utrwalenie w harcerstwie idei abstynencji i walki z nałogami. Ojciec Tadeusza, muzykologa i taternika.
  Współcześnie, w Polsce oraz poza jej granicami (środowiska polonijne) działa kilkadziesiąt organizacji harcerskich, ogólnokrajowych oraz lokalnych, ale dwiema największymi są Związek Harcerstwa Polskiego oraz Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.
  Beret (z fr. béret, co wywodzi się z regionalnej formy francuskiej, względnie z staroprowansalskiego: berret, dalej z późnej łaciny: birrus – „płaszcz z kapturem”) – miękkie, płaskie, okrągłe nakrycie głowy bez daszka czy otoku, wykonywane z filcu, moheru, aksamitu lub dzianiny; bywa wykończony małym ogonkiem na górze, tzw. antenką.
  Jan Paweł Mauersberger, ps. ks. Longin (ur. 4 września 1877 w Warszawie, zm. 12 sierpnia 1942) – ksiądz, doktor teologii, instruktor harcerski i społecznik, harcmistrz Rzeczypospolitej, przewodniczący Komendy Naczelnej ZHP, Przewodniczący ZHP (1923, 1927-1929, 1939-1942), wiceprzewodniczący ZHP (1920-1924, 1931-1939), Naczelny Kapelan ZHP (1924-1925), kapelan Szarych Szeregów (1939-1941), dziekan Wojska Polskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.