• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zrzut ekranu

  Przeczytaj także...
  Schowek - część pamięci komputera (specjalnie wydzielona), zarezerwowana w systemach operacyjnych na zapisywanie wskazanych przez użytkownika danych.Plik (ang. file) – uporządkowany zbiór danych o skończonej długości, posiadający szereg atrybutów i stanowiący dla użytkownika systemu operacyjnego całość. Nazwa pliku nie jest częścią tego pliku, lecz jest przechowywana w systemie plików.
  World Wind – stworzony przez NASA i społeczność otwartego oprogramowania program komputerowy, który wyświetla wysokiej jakości zdjęcia satelitarne i lotnicze, mapy topograficzne oraz publicznie dostępne dane geograficzne na trójwymiarowych modelach Ziemi, Księżyca oraz Marsa (dostępne są również Wenus oraz Jowisz wraz z 4 księżycami, jednak już bez danych 3D, a także mapy gwiazd i galaktyk z projektu Sloan Digital Sky Survey). Użytkownik może dowolnie zmieniać swoje położenie, wysokość i kąt widzenia. Możliwe jest również wyświetlanie granic administracyjnych, nazw geograficznych oraz siatki współrzędnych.

  Zrzut ekranu (z ang. screenshot, screen dump, screen capture) – zapis aktualnego obrazu wyświetlanego na monitorze, najczęściej do pliku graficznego. W systemach operacyjnych z rodziny Windows zrzut ekranu (do schowka) wykonuje się naciskając klawisz Print Screen lub Ctrl+Print Screen, natomiast w przypadku, gdy ma być wykonany tylko zrzut aktywnego okna, a nie całego ekranu – Alt+Print Screen. W systemach Macintosh jest to kombinacja klawiszy ⌘ Command+⇧ Shift+3 lub ⌘ Command+⇧ Shift+4. W systemach Windows zrzut ekranu zapisywany jest do schowka systemowego, skąd można później wkleić go do dowolnego programu graficznego i następnie zapisać do pliku, a ponadto w Windows 8 kombinacja Win+Print Screen powoduje bezpośredni zapis screenshota do pliku PNG.

  Fraps - program do przechwytywania obrazów wideo z aplikacji lub gier wideo OpenGL oraz DirectX. Powszechnym zastosowaniem programu jest nagrywanie filmów z gier w wysokiej jakości (nieskompresowany format avi), w rozdzielczości do 7680x4800. Jest także używany do określenia wydajności gry poprzez ilość klatek na sekundę oraz robienia screenshotów.Motion capture (mocap) – technika stosowana w filmach i grach komputerowych, polegająca na „przechwytywaniu” trójwymiarowych ruchów aktorów i zapisywaniu przez komputer. Dzięki niej zarejestrowane postaci poruszają się bardzo naturalnie i realistycznie, a przechwycone dane są gotowe do dalszej obróbki. Technologia ta nie zastępuje w pełni pracy animatora, wnosi jednak znaczące wsparcie do procesu animacji. Aby stworzyć animacje za pomocą tej techniki potrzebne są kamery oraz markery (czujniki). Aktor zakłada na siebie czarną kamizelkę po czym mocuje się markery. Jeśli kamery są już rozstawione można przystąpić do pracy. Kiedy człowiek się poruszy jego ruchy przekierowywane są do komputera i podlegają dalszej obróbce (między innymi czyszczeniu animacji).

  Zrzuty ekranu stosuje się np. w celu demonstracji oprogramowania lub problemu użytkownika, umieszczenia ich w instrukcji lub w dowolnym innym przypadku, gdy z pewnego powodu zachodzi potrzeba pokazania zarchiwizowanej zawartości ekranu innym. Bywa czasem również używany, w celu wydrukowania zawartości któregoś z okien, gdy programista nie przewidział możliwości użycia drukarki (a więc np. w celu ominięcia ograniczenia wydruku). Z tej metody korzystają także programy do rozpoznawania pisma (OCR) bezpośrednio z okna, w którym otwarty jest określony dokument tekstowy, takie jak ABBYY Screenshot Reader.

  PNG (ang. Portable Network Graphics) – rastrowy format plików graficznych oraz system bezstratnej kompresji danych graficznych.System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.

  Podział zrzutów ekranowych[]

 • zrzut całego ekranu
 • zrzut fragmentu ekranu (np. aktywnego okna)
 • zrzut animacji ekranu (np. prezentacja lub fragment rozgrywki w grze komputerowej)
 • Przykłady[]

 • Zrzut z programu Mozilla Suite

 • Zrzut z gry Tux Racer

 • Zrzut z programu NASA World Wind

  Monitor komputerowy – ogólna nazwa jednego z urządzeń wyjścia do bezpośredniej komunikacji operatora z komputerem. Zadaniem monitora jest natychmiastowa wizualizacja wyników pracy komputera.Obraz – najczęściej kojarzony z malarstwem, przeważnie płaski utwór plastyczny, na którym za pomocą farb, przy zastosowaniu różnych technik malarskich i graficznych autor dokonał zapisu pewnych treści. Ewolucja podejścia do obrazu jako samodzielnego przedmiotu (magii lub sztuki) liczy ok. 30 000 lat. Obraz zazwyczaj wiąże się z pojęciem działalności artystycznej, choć bywa też wyrazem doraźnej potrzeby osobistej lub lokalnego obyczaju (np. malowanie pisanek). Drugie znaczenie obrazu to zdarzenie wizualne płaskie lub przestrzenne, najczęściej kojarzone z działaniem artystycznym.
 • Zobacz też[]

 • Fraps
 • Motion capture • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Mozilla – nazwa przeglądarki internetowej, pakietu programów, a także całego projektu powołanego w celu jej stworzenia.
  Macintosh (dla nowszych modeli przyjmuje się nazwę Mac) – komputer osobisty firmy Apple, rynkowy następca komputera o nazwie Lisa.
  Gra komputerowa (gra wideo, ang. video game) – rodzaj oprogramowania komputerowego przeznaczonego do celów rozrywkowych bądź edukacyjnych (rozrywka interaktywna) i wymagającego od użytkownika (gracza) rozwiązywania zadań logicznych lub zręcznościowych. Gry komputerowe mogą być uruchamiane na komputerach osobistych, specjalnych automatach, konsolach do gry, telewizorach, telefonach komórkowych oraz innych mobilnych urządzeniach, nazywanych łącznie platformami sprzętowymi. Zadania stawiane przed graczem w grach komputerowych różnią się w zależności od gatunku i mogą polegać na przykład na rozwiązaniu zadania logicznego, eliminacji wirtualnych przeciwników czy też rywalizacji ze sztuczną inteligencją bądź innymi graczami (gra wieloosobowa); interaktywna rozrywka w celach zawodowych nosi nazwę sportu elektronicznego.
  Tux Racer – gra komputerowa wydana na zasadach licencji GPL działająca w systemach GNU/Linux, Microsoft Windows oraz Mac OS X. Silnik gry jest oparty na bibliotece OpenGL.
  Print Screen (ang. drukuj ekran) – jeden z klawiszy specjalnych znajdujących się na standardowej klawiaturze m.in. w komputerach klasy PC. Oryginalnie klawisz Print Screen wywoływał przerwanie sprzętowe numer 5, którego obsługa w systemie DOS powodowała wydrukowanie na drukarce podłączonej do portu LPT1 zrzutu ekranu w trybie tekstowym. Nowsze programy zazwyczaj obsługują ten klawisz w zbliżony sposób, często wzbogacając funkcjonalność na przykład o obsługę trybów graficznych. W dzisiejszych czasach znaczenie tego klawisza jest różne. Pod systemami Microsoft Windows naciśnięcie jego powoduje zapis w schowku systemowym zawartości ekranu, którą można następnie wkleić w dowolnym programie graficznym, np. Microsoft Paint. W zrzucie nie zawsze pokazuje się kursor.
  Oprogramowanie (ang. software) – całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie. Oprogramowanie to dział informatyki. Oprogramowanie jest synonimem terminów program komputerowy oraz aplikacja, przy czym stosuje się go zazwyczaj do określania większych programów oraz ich zbiorów.
  Windows 8 jest wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows, produkowanego przez Microsoft przeznaczoną do użytku na komputerach osobistych, włączając w to domowe i firmowe komputery stacjonarne, laptopy i tablety PC. Proces rozwoju systemu rozpoczął się w 2009 roku przed premierą jego poprzednika Windows 7. Jego istnienie zostało potwierdzone na targach CES 2011, gdzie zaprezentowano wersję działającą na procesorze ARM, następnie od września 2011 do maja 2012 wydano trzy wersje rozwojowe systemu. 27 sierpnia 2012 system został uznany za ukończony i uzyskał status RTM. Oficjalna premiera systemu Windows 8 odbyła się 26 października 2012 roku w Nowym Jorku. Razem z nim Microsoft zaprezentował system Windows Phone 8, przeznaczony na telefony komórkowe.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.