• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zope

  Przeczytaj także...
  Portal internetowy – internetowy serwis informacyjny poszerzony o różnorodne funkcje internetowe, dostępny z jednego adresu internetowego. W intencji twórców, ma to zachęcać użytkowników do ustawienia adresu portalu jako strony startowej w przeglądarce WWW i traktowania go jako bramy do Internetu.World Wide Web [ˌwɜ:ldˌwaɪdˈwɛb] (sieć ogólnoświatowa, światowa rozległa sieć komputerowa), w skrócie WWW lub Web – hipertekstowy, multimedialny, internetowy system informacyjny oparty na publicznie dostępnych, otwartych standardach IETF i W3C. WWW jest usługą internetową, która ze względu na zdobytą popularność bywa błędnie utożsamiana z całym Internetem, szczególnie przez początkujących użytkowników.
  HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol – protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych) to protokół sieci WWW (ang. World Wide Web). Obecną definicję HTTP stanowi RFC 2616. Za pomocą protokołu HTTP przesyła się żądania udostępnienia dokumentów WWW i informacje o kliknięciu odnośnika oraz informacje z formularzy. Zadaniem stron WWW jest publikowanie informacji – natomiast protokół HTTP właśnie to umożliwia.

  Zope (Z Object Publishing Environment) – open source'owy serwer aplikacji napisany w Pythonie (języku programowania), z zastosowaniem programowania obiektowego. Umożliwia tworzenie systemów zarządzania treścią, portali internetowych oraz intranetowych, a także aplikacji webowych.

  Budowa[ | edytuj kod]

  Najważniejsza część systemu to transakcyjna, hierarchiczna oraz obiektowa baza danych ZODB (Zope Object Database). Każda część stworzonego serwisu jest przechowywana w bazie. Zope zapewnia wysokie bezpieczeństwo dzięki dobrze określonym poziomom uprawnień.

  WebDAV (ang. Web-based Distributed Authoring and Versioning) – rozszerzenie protokołu HTTP 1.1 o metody COPY, LOCK, MKCOL, MOVE, PROPPATCH, UNLOCK. Pozwala na zarządzanie i kontrolę wersji plików na serwerze WWW. Jedyną przeglądarką posiadającą funkcję zapisu poprzez protokół DAV jest Konqueror.Aplikacja internetowa, (ang.) web application – zwana również aplikacją webową, to program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową z hostem użytkownika komputera z wykorzystaniem przeglądarki internetowej użytkownika, będącego w takim przypadku interaktywnym klientem aplikacji internetowej.

  Można zwiększyć jego funkcjonalność poprzez dodanie jednej z wtyczek (ang. plug-in) zwanych w Zopie produktami.

  Zope posiada wbudowany serwer WWW, FTP, rozszerzenie protokołu HTTP 1.1 - WebDAV - oraz protokół XML pierwszej generacji opierający się na RPC - XML-RPC. Może on także współpracować z innymi serwerami jak np. z Apache.

  Aby ułatwić pracę nad serwisem Zope oferuje również tworzenie i konfigurację aplikacji poprzez Internet (tj. za pomocą przeglądarki internetowej).

  XML (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników) – uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.Aplikacja, program użytkowy - konkretny, ze względu na oferowaną użytkownikom funkcjonalność, element oprogramowania użytkowego.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Plone
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona domowa projektu Zope (ang.)
 • Warto wiedzieć że... beta

  System zarządzania treścią (ang. Content Management System, CMS) – oprogramowanie pozwalające na łatwe utworzenie serwisu WWW oraz jego późniejszą aktualizację i rozbudowę przez redakcyjny personel nietechniczny. Kształtowanie treści i sposobu ich prezentacji w serwisie internetowym zarządzanym przez CMS odbywa się za pomocą prostych w obsłudze interfejsów użytkownika, zazwyczaj w postaci stron WWW zawierających rozbudowane formularze i moduły.
  Plone - to oparty na środowisku Zope - system zarządzania treścią (CMS). Plone napisany jest w jezyku programowania Python i rozpowszechniany jako wolne oprogramowanie zgodnie z zasadami licencji GPL. Może być wykorzystywany jako sieciowy serwer aplikacji, system publikowania dokumentów lub narzędzie do pracy zespołowej.
  Intranet – sieć komputerowa ograniczająca się do komputerów w np. firmie lub organizacji. Po zamontowaniu serwera, umożliwiającego korzystanie w obrębie sieci LAN z usług takich, jak strony WWW, poczta elektroniczna itp., czyli usług typowo internetowych, można mówić o intranecie. Do intranetu dostęp mają zazwyczaj tylko pracownicy danej firmy.
  Programowanie obiektowe (ang. object-oriented programming) — paradygmat programowania, w którym programy definiuje się za pomocą obiektów — elementów łączących stan (czyli dane, nazywane najczęściej polami) i zachowanie (czyli procedury, tu: metody). Obiektowy program komputerowy wyrażony jest jako zbiór takich obiektów, komunikujących się pomiędzy sobą w celu wykonywania zadań.
  Apache – otwarty serwer HTTP dostępny dla wielu systemów operacyjnych (m.in. UNIX, GNU/Linux, BSD, OS X, Microsoft Windows).
  Otwarte oprogramowanie (ang. open source movement, dosł. ruch otwartych źródeł) – odłam ruchu wolnego oprogramowania (ang. free software), który proponuje nazwę open source software jako alternatywną dla free software, głównie z przyczyn praktycznych, a nie filozoficznych.
  Język programowania – zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.