• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Znaki informacyjne

  Przeczytaj także...
  Znak drogowy – znak obowiązujący w ruchu drogowym, którego znaczenie i zakres obowiązywania określone jest w przepisach prawa – na terytorium Polski znaki drogowe normowane są zapisami rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych.Tabliczki do znaków drogowych - dodatkowe tabliczki umieszczane pod tarczami znaków drogowych wyrażające uzupełnienie treści znaku poprzez podanie dodatkowych informacji wskazujących zakres obowiązywania zakazu, występowania niebezpieczeństwa itp.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Znak informacyjny D-18 „parking” z tabliczką T-30i „tabliczka wskazująca postój całego pojazdu na jezdni równolegle do krawężnika”

  Znaki informacyjneznaki drogowe wyrażające informacje o rodzaju drogi, sposobie korzystania z drogi oraz informujące o obiektach znajdujących się przy drodze lub w jej pobliżu.

  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej (PKS) – nazwa polskich przedsiębiorstw usługowych zajmujących się transportem publicznym. W latach 1945–1992 rozwinięcie skrótu PKS brzmiało Państwowa Komunikacja Samochodowa.Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.

  W Polsce znaki informacyjne określa Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310), a zakres ich stosowania – załącznik nr 1 do Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311). Mają kształt prostokąta z granatową obwódką i białym tłem (nawet obrazem gdy tylko jest sama granatowa jest tarcza) lub z białym tłem i czarnym obrazem. W całej Europie stosowany jest jednolity system symboli zgodny z Konwencją wiedeńską o znakach i sygnałach drogowych z 1968 r. (Dz.U. z 1988 r. nr 5, poz. 42).

  Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (WPK) – państwowe przedsiębiorstwa komunikacyjne, istniejące w województwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, obsługujące miejskie linie autobusowe, tramwajowe i trolejbusowe. W niektórych województwach funkcjonujące pod nazwą Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej (WPKM).

  Pod znakami informacyjnymi mogą być umieszczone różne tabliczki z określonymi informacjami. Informacje te nie mogą być umieszczane bezpośrednio na znaku. Tylko znaki od D-15 do D-17 posiadają swoje kompilacje wskazujące, że przystanek może być dla dwóch bądź trzech różnych rodzajów pojazdów wykonujących odpłatny przewóz na regularnych liniach.

  Opisy znaków[ | edytuj kod]

  Informacje[ | edytuj kod]

 • na znakach dotyczących komunikacji zbiorowej takich jak D-15: przystanek autobusowy, D-16: przystanek trolejbusowy i D-17: przystanek tramwajowy nie dopuszcza się umieszczania dodatkowych napisów lub symboli:
 • logo lub nazwę przewoźnika, np. MPK, MZK, ZKM, ZTM, MKS, WPK, PKS itp. lub jego symbol;
 • rodzaj przystanku, np. na żądanie, techniczny, tymczasowy, początkowy, końcowy lub krańcowy, nieczynny, szkolny, dla wsiadających, dla wysiadających itp.;
 • nazwę lub numer przystanku;
 • oznaczenia numerów linii na którym się zatrzymują.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. .mw-parser-output div.cytat{display:table;border:1px solid #aaa;padding:0}.mw-parser-output div.cytat.box{margin-top:0.5em;margin-bottom:0.8em;background:#f9f9f9}.mw-parser-output div.cytat>blockquote{margin:0;padding:0.5em 1.5em}.mw-parser-output div.cytat-zrodlo{text-align:right;padding:0 1em 0.5em 1.5em}.mw-parser-output div.cytat-zrodlo::before{content:"— "}.mw-parser-output div.cytat.środek{margin:0 auto}.mw-parser-output div.cytat.prawy{float:right;clear:right;margin-left:1.4em}.mw-parser-output div.cytat.lewy{float:left;clear:left;margin-right:1.4em}.mw-parser-output div.cytat.prawy:not([style]),.mw-parser-output div.cytat.lewy:not([style]){max-width:25em}

   § 114. 1. Do dnia 31 grudnia 2005 r.:
   1)  tablica z białym tłem oraz czarnym obrzeżem i napisem określającym nazwę miejscowości ma takie samo znaczenie, jak znak D-42; przepis § 15 ust. 3 stosuje się odpowiednio;
   2)  tablica, o której mowa w pkt 1, przekreślona ukośnie czerwoną linią, ma takie samo znaczenie, jak znak D-43

   Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310)
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1417).
  Reklama

  Czas generowania strony: 1.075 sek.