• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Znaki drukowalne

  Przeczytaj także...
  Tab, klawisz tabulacji lub tabulator to klawisz na klawiaturze komputera. Wykorzystywany jest on do wstawiania tabulacji lub okańczania poleceń. Często służy on też do zmiany aktywnego pola wprowadzania informacji (pola tekstowe, pola zaznaczenia, przyciski), np. w formularzach na stronach www. Czyni to go szczególnie istotnym podczas korzystania z komputera bez pomocy myszki. W niektórych programach w systemach linux służy on za automatyczne uzupełnianie rozpoczętej komendy.CRLF, z ang. carriage return (CR, wartość ASCII równa 13) + line feed (LF, wartość ASCII 10) – ciąg znaków oznaczający koniec bieżącej linii.
  Znakowy typ danych (ang.) character data type – typ danych stosowany w wielu językach programowania, reprezentujący jeden znak tekstu.

  Znaki drukowalne – wszystkie znaki występujące w tekście zapisanym cyfrowo (komputerowo), które widać na ekranie monitora i w druku. Są to wszystkie znaki oprócz znaków niedrukowalnych, czyli spacji, entera, tabulacji i innych znaków sterujących (kodów sterujących), które mają bezpośredni wpływ na wygląd treści publikacji, jak np. znak przeniesienia wyrazu, znak wymuszenia nowego wiersza lub znak początku kolejnego akapitu.

  Monitor komputerowy – ogólna nazwa jednego z urządzeń wyjścia do bezpośredniej komunikacji operatora z komputerem. Zadaniem monitora jest natychmiastowa wizualizacja wyników pracy komputera.Druk – wielokrotne odbicie obrazu z formy drukowej na podłoże drukowe (np. na papier). Potocznie nazywana drukiem jest również każda kopia, czyli odbitka drukowa.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • koniec linii
 • CRLF
 • Spacja – w zecerstwie tzw. materiał justunkowy, materiał zecerski bez oczka. Spacje służyły do rozdzielania wyrazów lub do spacjowania liter. Spacja należy do justunku drobnego. Spacje poniżej 2 punktów były rzadko używane, gdyż sprężynując rozpychały nierównomiernie wiersze składu.Akapit (od łac. a capite, dosł. od głowy, czyli początku) – podstawowy sposób dzielenia łamu na rozpoznawalne wzrokiem mniejsze fragmenty w celu zwiększenia czytelności tekstu. Podstawowa jednostka logiczna dłuższego tekstu, składająca się z jednego lub wielu zdań stanowiących pewną całość treściową (myśl). Zadaniem akapitu jest wyraźne zaznaczenie nowej myśli w bieżącym wątku wypowiedzi.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kod sterujący lub znak sterujący (ang. control code) – znak, który w danym kodowaniu znaków nie przenosi informacji, ale służy do sterowania urządzeniem przetwarzającym dane, np. drukarką, terminalem, czy modemem.
  Znaki niedrukowalne (znaki kontrolne, kody sterujące) – wszystkie znaki występujące w treści tekstu zapisanego cyfrowo (komputerowo), których nie widać na ekranie monitora i w druku. Są to zarówno znaki wprowadzane przez osobę piszącą (wprowadzane z klawiatury symbole spacji, entera, tabulatora oraz inne kody wstawiane zazwyczaj kombinacjami klawiszy), jak również znaki wstawiane do tekstu automatycznie przez oprogramowanie do edycji (znaki dzielenia wyrazów, zakończenia linii, końca strony itp.).
  Enter (ang. wejdź), klawisz akceptacji - przycisk na klawiaturze, w większości programów służący do wyboru domyślnej dla danego okna lub innej wybranej przez użytkownika akcji bądź zakończenia akapitu w edytorach tekstu. W niektórych klawiaturach oznaczony jest jako Return (ang. powróć), co nawiązuje do funkcji tego klawisza w maszynach do pisania - czyli przejścia do nowej linii i powrotu karetki. Stąd też ikoną umieszczaną na klawiszu Enter jest zazwyczaj strzałka w dół i w lewo. Na większości klawiatur znajdują się dwa Entery: jeden w bloku alfanumerycznym, używany najczęściej, a drugi (tzw. szary) w bloku numerycznym. Oba klawisze są rozróżnialne dla systemu operacyjnego, więc ich działanie może być różne (domyślnie jest takie samo).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.