• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zjednoczone królestwo Izraela  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Arka Przymierza (hebr. אָרוֹן הָבְרִית Aron HaBrit, łac. arca - skrzynia) – obiekt będący dla Żydów jednym z elementów ich przymierza z Bogiem Jahwe.Samaria (hebr. שומרון, Somaron; arab. سامريّون, Sāmariyyūn ) – kraina historyczna w środkowym Izraelu i w Autonomii Palestyńskiej, między Galileą a Judeą. Nazwa określa krainę geograficzną, historyczną i polityczną.
  Wojsko[]

  Saul stworzył pierwszą w dziejach Izraelitów stałą armię, który stale utrzymywał w gotowości trzy tysiące ludzi. Dawid utworzył straż przyboczną złożoną z cudzoziemskich najemników – Keretytów, Peletytów i Gittytów (czyli prawdopodobnie Filistynów). Jej dowódcą był Ittaj Gittyta. Większość armii stanowiło jednak pospolite ruszenie wszystkich mężczyzn zdolnych do noszenia broni, w wieku powyżej 20 lat. Obowiązkowi służby nie podlegali kapłani i lewici. Wojsko dzieliło się na oddziały liczące 1000, 100, 50 i być może 10 żołnierzy. Początkowo składało się wyłącznie z piechoty: ciężkozbrojnej, wyposażonej w tarcze i włócznie, oraz lekkozbrojnej, uzbrojonej w łuki i proce. Salomon wprowadził do armii rydwany. Dane biblijne dotyczące liczby rydwanów i jeźdźców sugerują, że były to wozy podobne do hetyckich i asyryjskich, z trzyosobową załogą.

  Bitwa na wzgórzu Gilboa – starcie zbrojne, które miało miejsce w 1007 roku p.n.e. Filistyni pokonali w niej dowodzonych przez króla Saula Izraelitów. W czasie bitwy zabito trzech synów Saula: Jonatana, Abinadaba i Malki-Szuę, a ranny Saul chcąc uniknąć śmierci z rąk wroga, popełnił samobójstwo. (1Sm 28:4; 31:1-4, 8; 2Sm 1:4-10, 21; 1Krn 10:1-8).Saul (hebr. שָׁאוּל; wymowa: Szaul) − postać biblijna, syn Kisza z plemienia Beniamina (ok. XI wieku p.n.e.), według Biblii pierwszy król Izraela. Swoje panowanie rozpoczął być może w 1042 p.n.e. Po krótkim okresie panowania zginął w 1010 p.n.e. w walce z Filistynami na wzgórzach Gilboa. Poprzednik Dawida. Powołany przez proroka Samuela na wodza; dokonał zjednoczenia plemion izraelskich. Twórca scentralizowanej monarchii na terenie Palestyny.

  Wątpliwości[]

  Nie brakuje osób wątpiących w przekaz biblijny. "Biblijni minimaliści" kwestionują niekiedy samo istnienie Dawida i Salomona, inni badacze nie zaprzeczają mu, ale podają w wątpliwość wielkość i znaczenie królestwa. Zwracają uwagę na brak przekazów źródłowych z epoki i brak potwierdzenia wielkich prac budowlanych, jakie miał prowadzić Salomon. Obrońcy przekazu biblijnego zwracają uwagę na to, że z tego burzliwego okresu ogólnie pozostało niewiele zapisków, natomiast brak danych archeologicznych wyjaśniają późniejszymi przebudowami i zniszczeniami. Jako dowód istnienia Dawida podawana jest stela z Tel Dan wspominająca o "domu Dawida".

  Salomonowy wyrok – fraza języka potocznego oznaczająca mądre i sprawiedliwe rozwiązanie, wypływające z głębokiej mądrości.Inskrypcja z Chirbet Qejafa – najstarsza znana inskrypcja hebrajska z przełomu XI i X w. p.n.e. odkryta w 2008 roku podczas wykopalisk na stanowisku Chirbet Qejafa w Izraelu. Mówi o ustanowieniu królestwa przez lud i przywódców w odpowiedzi na niesprawiedliwość sędziów.

  Wykopaliska archeologiczne[]

  W XXI w. prowadzone są w Izraelu wykopaliska archeologiczne, które zaowocowały odkryciem trzech ważnych stanowisk, datowanych na czasy Zjednoczonego Królestwa: 1) pałacu króla Dawida, budowli tarasowej i muru pałacu króla Salomona w Jerozolimie (archeolog Eliat Mazar), 2) miasta Szaarim w zachodnim Izraelu (archeolog Joseph Garfinkel), oraz 3) kopalni i huty miedzi króla Salomona w Jordanii (archeolog Thomas Levy).

  Jerzy Chmiel (ur. 5 października 1935) – ksiądz katolicki, biblista, członek Polskiej Akademii Nauk. W latach 1953-1958 studiował w Krakowskim Seminarium Duchownym. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1958 roku z rąk abp. Eugeniusza Baziaka. W latach 1961-1968 studiował w Rzymie m.in. w Papieskim Instytucie Biblijnym i na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Wykładowca Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie od 1968 roku, a od 1975 kierownik katedry Hermeneutyki Biblijnej i Judaizmu. Wielokrotnie sprawował funkcję dziekana wydziału teologii PAT. Od 1997 prorektor tej uczelni. Od 1982 redaktor kwartalnika "Ruch Biblijny i Liturgiczny". Założyciel Studium Syndonologicznego przy Polskim Towarzystwie Teologicznym. Autor około 400 prac z teologii biblijnej.Lewici – potomkowie Lewiego (jednego z dwunastu synów Jakuba), a ściślej jego trzech synów: Gerszona, Kehata i Merariego. Od nich pochodzą trzy „rody" lewickie: Gerszonici, Kehatyci i Meraryci.

  Otoczone murami, dwubramne Chirbet Qejafa, identyfikowane z biblijnym miastem Szaarim (1 Sm 17,52) lub Netaim (1 Krn 4,21-23), to jedyne dobrze zachowane stanowisko archeologiczne z okresu zjednoczonego królestwa. Było żydowską twierdzą graniczną w pobliżu filistyńskiego Gat i istniało w latach ok. 1020-980, po czym zostało zniszczone. W trakcie wykopalisk prowadzonych w latach 2007-2012 odkryto między innymi najstarszy napis w języku hebrajskim, dotyczący ustanowienia królestwa oraz przed-salomonowe miejsce kultu, dowodzące, że już w tym okresie Izraelici przestrzegali co najmniej 2 przykazań mojżeszowych: 1) zakazu spożywania wieprzowiny oraz 2) zakazu wykonywania wizerunków ludzi i zwierząt.

  Asyria (akad. māt Aššur) – starożytne państwo semickie w północnej Mezopotamii istniejące od drugiej połowy III tysiąclecia p.n.e. do pierwszej połowy I tysiąclecia p.n.e.Tyr (obecny Sur) – w starożytności miasto fenickie, obecnie miasto i port w południowym Libanie na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Posiada połączenie kolejowe i drogowe z portem Sajda. Jego nazwa znaczy „skała”. W języku fenickim Ṣur, w akadyjskim Ṣurru, po hebrajsku צור Ṣōr, po grecku Τύρος Týros, po arabsku صور (as)-Ṣūr.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dawid (hebr. דָּוִדDāwiḏ; arab. داودDāʾūd) (ur. ok. 1040 p.n.e. – zm. ok. 970 p.n.e.) – postać biblijna, król Izraela od ok. 1010 p.n.e., poeta. Najmłodszy syn Jessego z Betlejem, ojciec Salomona. Ojciec rodu Dawidytów.
  Syria (arab. سوريا / سورية, transk. Sūriyya), nazwa oficjalna: Syryjska Republika Arabska (arab. الجمهورية العربية السورية, transk. Al-Dżumhurijja al-Arabijja as-Surijja) – arabskie państwo na Bliskim Wschodzie, graniczące z Turcją (822 km), Irakiem (605 km), Jordanią (375 km), Libanem (375 km) i Izraelem (76 km).
  Batszeba (zwana też Betsabe, hebr. בת שבע; zm. po 970 p.n.e.) – postać biblijna, jedna z żon Dawida, króla starożytnego Izraela. Według przekazu biblijnego jej pierwszym mężem był Uriasz Hetyta. Gdy zaszła w ciążę z Dawidem, doprowadził on do śmierci Uriasza, a następnie poślubił wdowę po nim. Z Dawidem miała Batszeba czterech synów – m.in. Salomona, przyszłego króla.
  Bliski Wschód (arab. الشرق الأوسط; hebr. המזרח התיכון; per. خاورمیانه, Xâvar-e Miyâne; przestarzałe Lewant) – region geograficzny leżący na styku Azji, Europy i Afryki.
  Waldemar Chrostowski (ur. 1 lutego 1951 w Chrostowie koło Ostrołęki) – ksiądz katolicki, profesor doktor habilitowany teologii, biblista, konsultor Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego, profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich, zaangażowany w dialog katolicko-żydowski. Do roku 1998 współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk . Autor ponad 2000 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Zajmuje się głównie Starym Testamentem.
  Dwanaście Plemion Izraela (hebr. שבטי ישראל Szewtej Jisrael – "Plemiona Izraela"; także Dwanaście Pokoleń Izraela) – tradycyjny, geograficzny i genealogiczny, podział Izraela z czasów biblijnych. Lud Izraela dzielił się na plemiona, których nazwy pochodziły od imion synów Jakuba.
  Jerozolima (hebr. ירושלים, trl. Yerushalayim, trb. Jeruszalajim; arab. القدس, trl. Al-Quds, trb. Al-Kuds oraz اورشليم trl. Ūrushalīm, trb. Uruszalim, łac. Hierosolyma, Aelia Capitolina – zobacz też: nazwy Jerozolimy) – największe miasto Izraela, stolica administracyjna Dystryktu Jerozolimy i stolica państwa Izraela (według izraelskiego prawa). Znajduje się tutaj oficjalna siedziba prezydenta, większość urzędów państwowych, sąd najwyższy, parlament i inne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.147 sek.