Zjednoczona Lewica (Polska)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni (ZL) – polska lewicowa koalicja wyborcza zawiązana na wybory parlamentarne w 2015 przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, Twój Ruch, Polską Partię Socjalistyczną, Unię Pracy i Partię Zieloni. Z list koalicji kandydowali także działacze innych partii politycznych. Liderem koalicji była Barbara Nowacka (TR).

Lewica – określa różne partie polityczne, w zależności od podziału sceny politycznej w danym kraju. Zwyczajowo określenie to stosuje się do sił politycznych dążących do zmian polityczno-ustrojowych, społecznych i gospodarczych, przeciwstawiających się tzw. tradycyjnemu porządkowi społecznemu, przeciwne prawicy. Głównym założeniem lewicy jest dążenie do wolności, równości i sprawiedliwości społecznej.Polska Partia Socjalistyczna (PPS) – polska partia polityczna o charakterze niepodległościowym, socjalistycznym i pracowniczym (klasyfikowana w grupie partii lewicowych), założona w listopadzie 1892 podczas tzw. zjazdu paryskiego jako Związek Zagraniczny Socjalistów Polskich, jedna z najważniejszych w Polsce sił politycznych aż do 1948. W czasach PRL jako samodzielna partia działała jedynie na emigracji.

Historia[ | edytuj kod]

17 czerwca 2015 na zaproszenie Jana Guza w siedzibie OPZZ w Warszawie doszło do spotkania partii i ruchów lewicowych. Spotkanie to zapoczątkowało rozmowy o wystawieniu wspólnych list w wyborach parlamentarnych. Powołano zespół programowy pod przewodnictwem Barbary Nowackiej. Uzgodnione przez uczestników rozmów pod egidą OPZZ „minimum programowe” ogłoszono 2 lipca. Zawierało ono 15 punktów podzielonych na trzy części, dotyczące: sprawiedliwości społecznej, równych praw i szans oraz państwa przyjaznego obywatelom.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, w skrócie: OPZZ (All-Poland Alliance of Trade Unions) - polska centrala związkowa.Ruch Społeczny Europa Plus – polskie stowarzyszenie o charakterze politycznym, a także centrolewicowa koalicja kilku ugrupowań politycznych, planujących m.in. wspólny start w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014. Założone w 2013.

18 lipca 2015 trzy partie – Twój Ruch, SLD oraz Partia Zieloni – podjęły decyzję o wspólnym wystawieniu list kandydatów do parlamentu. 19 lipca również Unia Pracy wyraziła wolę przystąpienia do koalicji lewicowych ugrupowań w jesiennych wyborach. 21 lipca poinformowano, że komitet wyborczy, w którego skład będą wchodzić te partie, będzie nazywać się „Zjednoczona Lewica”. Tego samego dnia podano do wiadomości, że rozpoczęto układanie list wyborczych.

Socjaldemokracja Polska (SDPL) – polska centrolewicowa partia polityczna o programie socjaldemokratycznym. Założona 26 marca 2004 przez część działaczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej (na skutek rozłamu w tej partii) z ówczesnym marszałkiem Sejmu Markiem Borowskim na czele, kwestionujących działania ówczesnego jej kierownictwa. Zarejestrowana sądownie 19 kwietnia 2004. W Sejmie IV kadencji partia posiadała klub parlamentarny. Jeden z jej liderów Marek Balicki do 2005 zajmował stanowisko ministra zdrowia. W Sejmie VI kadencji SDPL reprezentowała grupa posłów, od 2008 do końca kadencji w 2011 zasiadająca w osobnym kole. W latach 2004–2009 ugrupowanie reprezentowane było przez 3 deputowanych w Parlamencie Europejskim.SLD Lewica Razem – koalicyjny komitet wyborczy skupiony wokół Sojuszu Lewicy Demokratycznej, powołany na wybory samorządowe w 2014. Oprócz SLD formalnie komitet tworzą także Unia Pracy oraz Krajowa Partia Emerytów i Rencistów. Związanych z komitetem jest również szereg innych partii oraz organizacji pozapartyjnych.

18 sierpnia 2015 zarejestrowany został komitet Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni (dzień wcześniej został zarejestrowany inny KKW Zjednoczona Lewica, powołany przez partie, które nie porozumiały się w sprawie uczestnictwa w tej koalicji; wycofał się on jednak ze startu w wyborach). Dwa tygodnie później na warszawskim Powiślu zostało zaprezentowane logo koalicji, przedstawiające serce oraz napis „Zjednoczona Lewica”, pod którym znalazły się skróty nazw partii wchodzących w jej skład. 1 września zostało zaprezentowane hasło wyborcze: „Szkoły budować, księży opodatkować”. 13 września odbyła się konwencja programowa koalicji. 14 września z koalicją związała się także Polska Partia Pracy – Sierpień 80, której dwoje przedstawicieli otworzyło listy wyborcze. Ponadto na listach ZL znalazło się kilku członków Krajowej Partii Emerytów i Rencistów, a także nieliczni członkowie Partii Demokratycznej, Stronnictwa Demokratycznego, ROG, PSL, PSD i SDPL. Koalicja wystawiła we wszystkich okręgach listy do Sejmu i w 31 ze 100 okręgów do Senatu. Na konwencji koalicji 4 października jej liderką ogłoszona została współprzewodnicząca TR Barbara Nowacka (której poparcia udzielił Włodzimierz Cimoszewicz).

Włodzimierz Cimoszewicz (ur. 13 września 1950 w Warszawie) – polski polityk, prawnik. Wiceprezes Rady Ministrów oraz minister sprawiedliwości i prokurator generalny (1993–1995), wicemarszałek Sejmu (1995–1996), prezes Rady Ministrów (1996–1997), minister spraw zagranicznych (2001–2005) oraz marszałek Sejmu (w 2005). W latach 1989–2005 poseł na Sejm X, I, II, III i IV kadencji, od 2007 senator VII i VIII kadencji.Barbara Anna Nowacka (ur. 10 maja 1975 w Warszawie) – polska informatyk, polityk, od 2015 współprzewodnicząca partii Twój Ruch.

Koalicja nie wprowadziła swoich przedstawicieli do Sejmu, zdobywając 7,55% głosów (co było 5. wynikiem spośród wszystkich komitetów) i nie przekraczając 8-procentowego progu dla koalicji. Nie uzyskała także mandatów w Senacie. Koalicja przekroczyła natomiast 6-procentowy próg finansowania dla partii ją tworzących (SLD otrzymał 70% subwencji, TR 20%, UP 8%, a Zieloni 2%; subwencji nie otrzymała PPS). Po wyborach partie tworzące ZL nie kontynuowały współpracy. W lutym 2016 nastąpiło symboliczne jej zakończenie.

Partia Demokratyczna – demokraci.pl (Partia Demokratyczna, PD) – polska centrowa partia polityczna, powstała w 2005 z przekształcenia Unii Wolności.Jan Edmund Guz (ur. 30 października 1956) – polski działacz związkowy, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) – centrowa partia agrarystyczna, powstała 5 maja 1990 z połączenia PSL-Odrodzenie (będącego kontynuacją ZSL) oraz wilanowskiego PSL.
Koalicja wyborcza – porozumienie partii politycznych i organizacji związkowych zawierane w celu współdziałania lub współtworzenia list wyborczych polegajace na zgłaszaniu wspólnych kandydatów lub udzielaniu wspólnego poparcia wybranym kandydatom do parlamentu bądź samorządu.
Wybory parlamentarne w Polsce w 2015 – wybory do Sejmu i Senatu. Na mocy postanowienia prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z dnia 17 lipca 2015, zmienionego postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2015 odbyły się 25 października 2015.
Unia Pracy (UP) – polska partia polityczna o charakterze socjaldemokratycznym i antykomunistycznym, powołana do życia 7 czerwca 1992 w wyniku fuzji kilku organizacji lewicowych. W latach 2001–2005 partia współtworząca rząd (do 2003 większościowy, koalicyjny z Sojuszem Lewicy Demokratycznej i Polskim Stronnictwem Ludowym; od 2003 mniejszościowy wraz SLD i od 2004 także z Socjaldemokracją Polską). W latach 2006–2008 część Lewicy i Demokratów, następnie do chwili obecnej partia sojusznicza wobec SLD. Wicepremierami z ramienia partii byli Marek Pol (2001–2004) i Izabela Jaruga-Nowacka (2004–2005). W Parlamencie Europejskim przedstawiciel UP należy do Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów. Ideologia partii wywodzi się z nurtu socjaldemokratycznego.
Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (SLD-UP) – koalicja wyborcza utworzona 17 grudnia 2000 (trwająca do 2005 i reaktywowana w 2009), a także koalicja rządowa w latach 2001–2004 (do 2003 wraz z Polskim Stronnictwem Ludowym).
Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (KPEiR) to polska partia polityczna o lewicowym programie, która opowiada się m.in. za zmniejszeniem długu publicznego oraz walką z monopolami. Nadrzędnym celem partii jest obrona ludzi starszych, emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych przed obniżaniem poziomu życia i degradacją społeczną.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.

Reklama