• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zjednoczenie - polityka

  Przeczytaj także...
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Niemiecka Republika Demokratyczna (oficjalny skrót NRD; niem. Deutsche Demokratische Republik, DDR) – dawne państwo położone w Europie Środkowej powstałe 7 października 1949 na terenie byłej radzieckiej strefy okupacyjnej (niem. Sowjetische Besatzungszone in Deutschland, SBZ). Likwidacja NRD nastąpiła 3 października 1990, gdy powstałe w jej miejsce landy przystąpiły do RFN tworząc jednolite Niemcy.
  Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.

  Zjednoczenie – powstanie jednolitego państwa z dwóch lub więcej dotychczas niepodległych państw. Zjednoczenie to następuje albo jednorazowo, albo w wyniku dłuższego procesu historycznego. W okresie późnego średniowiecza w wielu państwach Europy po okresie rozdrobnienia feudalnego następowało zjednoczenie księstw, które ponownie jednoczyły się w duże królestwa. W czasach nowożytnych przykładami zakończenia dłuższych procesów zjednoczeniowych było zjednoczenie Niemiec i zjednoczenie Włoch w XIX wieku. Zjednoczeniem bywa też określane wcielenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Republiki Federalnej Niemiec po 1990 r. Tymczasem z prawnego punktu widzenia była to inkorporacja.

  Księstwem państwo, którego panujący monarcha nosi tytuł księcia lub księżnej królewskiej krwi (łac. Princeps). Księstwem jest też feudalna, lub terytorialna część większej monarchii. Określenie pojawiło się w średniowieczu, gdyż wtedy ta forma monarchii była powszechna.Państwo – organizacja posiadająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium. Posiada zdolność do nawiązywania i utrzymywania stosunków dyplomatycznych z innymi państwami. Państwo jest często mylone z narodem i krajem.

  Także organizacja społeczna lub polityczna powstała ze scalenia kilku mniejszych, np. Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie (Polish Roman-Catholic Union of America) w Stanach Zjednoczonych.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • inkorporacja terytorium
 • aneksja

 • Warto wiedzieć że... beta

  Aneksja (łac. annexio – przyłączenie) – zagarnięcie, przyłączenie przez jedno państwo całości lub części terytorium innego państwa, najczęściej przy użyciu siły lub w wyniku wygranej wojny. Współcześnie zakazana przez prawo międzynarodowe. Przykładem aneksji jest np. zagarnięcie przez Niemcy w wojnie z Francją w 1871 Alzacji i Lotaryngii, aneksja przez Niemcy zachodnich terenów Polski w październiku 1939 r., czy aneksja przez ZSRR – w październiku 1939 – terenów wschodnich województw II Rzeczypospolitej, a w czerwcu 1940 państw nadbałtyckich: Litwy, Łotwy, Estonii, i rumuńskiej Besarabii.
  Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie w Ameryce (ang. Polish Roman Catholic Union of America) - w skrócie odpowiednio ZPRKA i PRCUA - to najstarsza (założona w 1873 r.) polonijna katolicka organizacja bratniej pomocy w Stanach Zjednoczonych i druga (po Związku Narodowym Polskim) co do liczebności członków.
  Zjednoczenie Niemiec (1866-1871) – kilkuletni proces jednoczenia państw niemieckich, zakończony proklamacją II Rzeszy.
  Średniowiecze – epoka w historii europejskiej, obejmująca okres między starożytnością a renesansem. Granice czasowe średniowiecza nie są ściśle ustalone. Za początek epoki przyjmuje się okres, w którym cesarstwo zachodniorzymskie chyliło się ku upadkowi. Zwolennicy ścisłej datacji – w zależności od szkoły – za dokładne daty początku średniowiecza podają lata 378, 395 bądź 476. Za koniec epoki uważa się upowszechnienie idei humanistycznych i rozpoczęcie epoki renesansu. Najczęściej w tym przypadku wymieniane są daty ok. 1450 roku oraz lata 1453, 1492, a nawet 1517.
  Inkorporacja – pojęcie prawa międzynarodowego, zbliżone do pojęcia zjednoczenia. Oznacza wchłonięcie terytorium przez państwo.
  Zjednoczenie Włoch (wł. il Risorgimento) – proces jednoczenia państw Półwyspu Apenińskiego pod władzą Królestwa Sardynii, zapoczątkowany w 1859 roku i stanowiący kilkunastoletni okres w historii Italii.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.