• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zjednoczenie - branżowe  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Centralny zarząd – nazwa organu zarządzania daną branżą przemysłu lub usług w początkowym okresie PRL (do 1958), choć są przykłady zastosowań tej nazwy i w późniejszym okresie, i w innych resortach np. kultury.Polskie Linie Lotnicze „LOT” (PLL LOT, PLL „Lot”) – przedsiębiorstwo transportu lotniczego powstałe 1 stycznia 1929 roku z połączenia wszystkich działających w kraju linii lotniczych, polska spółka, będąca własnością Skarbu Państwa; właściciel spółek LOT Charters. Należy do aliansu Star Alliance. Jesienią 2013 roku zostaną uruchomione nowe połączenia: do Tajlandii, Japonii, Meksyku, na Kubę i Sri Lankę.

  Zjednoczenienazwa organu zarządzania daną branżą przemysłu lub usług w okresie PRL (1945-1981).

  Pierwsze zjednoczenia funkcjonowały w Polsce w okresie międzywojennym, które zrzeszały firmy prywatne danej branży. Po II wojnie światowej, w okresie gospodarki centralnie sterowanej, ewoluowały formy i nazwy organów zarządzania poszczególnymi branżami.

  Industrieverband Fahrzeugbau (w skrócie IFA pol. Zjednoczenie Przemysłowe Zakładów Budowy Pojazdów) - państwowy konglomerat, unia przedsiębiorstw produkujących środki lokomocji w Niemieckiej Republice Demokratycznej. IFA produkowała rowery, motocykle, samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe. Większość z nich była oznaczona symbolem IFA.Polfa (akronim od słów Polska farmacja) - obecnie nazwa kilku firm farmaceutycznych powstałych w Polsce po II wojnie światowej. W okresie PRL pod nazwą Polfa istniało zjednoczenie (1947-1982), w skład którego wchodziły firmy mające monopol na produkcję leków, jednorazowych przyrządów medycznych itp. Po 1989 większość z tych przedsiębiorstw przeszła proces prywatyzacji. Wśród nich są m.in.:

  Spis treści

 • 1 Chronologia
 • 2 Zjednoczenia
 • 3 Lista zjednoczeń według używanych nazw
 • 4 Organizacja zarządzania w krajach Europy Wschodniej
 • 4.1 NRD
 • 4.2 ZSRR
 • 5 Zobacz też
 • 6 Uwagi
 • 7 Przypisy
 • 8 Bibliografia
 • 9 Linki zewnętrzne
 • Chronologia[]

 • 1945 – utworzenie zjednoczeń po II wojnie światowej, podporządkowując je centralnym zarządom ministerstw,
 • 1947 – dekoncentracja funkcji zarządzania przez wyłączenie z ministerstwa przemysłu centralnych zarządów i przekształcenia ich w samodzielne przedsiębiorstwa,
 • 1951 – włączenie centralnych zarządów do ministerstw, oraz likwidacja zjednoczeń, podporządkowując przedsiębiorstwa bezpośrednio centralnym zarządom.
 • 1955 – funkcjonowanie 12 ministerstw przemysłowych i 160 centralnych zarządów,
 • 1958 – przekształcenie centralnych zarządów w zjednoczenia, których liczba była mniejsza od dotychczasowych organów zarządzania o 42 jednostki organizacyjne,
 • 1967 – próba reformy zjednoczeń przemysłowych,
 • 1981 – likwidacja zjednoczeń, część z nich w pierwszej połowie 1982,
 • 1981 – powołanie zrzeszeń,
 • 1990 – początek procesu prywatyzacji zrzeszeń i podległych im przedsiębiorstw.
 • Funkcjonowały zjednoczenia ogólnokrajowe (np. branż przemysłowych, budownictwa specjalistycznego, biur projektów) oraz regionalne i wojewódzkie (np. budownictwa ogólnego, przemysłowego, komunalnego, rolniczego, wodnego i melioracji, państwowych gospodarstw rolnych, technicznej obsługi rolnictwa, przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, przemysłu terenowego, handlu, wełnianego, węglowego itd.). Większość zjednoczeń produkcyjnych dysponowało własnymi podmiotami krajowej dystrybucji produkowanych wyrobów, cały szereg z nich, również własnymi przedsiębiorstwami handlu zagranicznego.

  Mostostal - nazwa powstałego na bazie utworzonego w 1945 w Krakowie Państwowego Przedsiębiorstwa Budowy Mostów i Konstrukcji Stalowych „Mostostal”, branżowego organu zarządzania w PRL - w pierwszym okresie Centralnego Zarządu Konstrukcji Stalowych "Mostostal" (1951-1958), a następnie przekształconego w Zjednoczenie Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych "Mostostal" (1958-), z siedzibą w Warszawie. Na początku lat 90. poszczególne przedsiębiorstwa zjednoczenia zostały sprywatyzowane.Orbis Spółka Akcyjna – polskie przedsiębiorstwo, jednostka dominująca grupy kapitałowej "Orbis". Nazwa pochodzi z języka łacińskiego i oznacza świat.

  Obecnie nie istnieje już żadne z dawnych zjednoczeń, funkcjonują jednak firmy które z powodów marketingowych zachowały logo lub nazwę danego zjednoczenia. Wyjątkiem jest zjednoczenie Bumar, które nie zostało zlikwidowane, lecz przekształcone w grupę kapitałową.

  Zjednoczenia, pod nazwami których funkcjonują obecnie (lub funkcjonowały do niedawna) firmy:

  Zjednoczenie Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych „Ema” – nazwa byłego zjednoczenia branżowego przedsiębiorstw przemysłu elektrotechnicznego.Niemiecka Republika Demokratyczna (oficjalny skrót NRD; niem. Deutsche Demokratische Republik, DDR) – dawne państwo położone w Europie Środkowej powstałe 7 października 1949 na terenie byłej radzieckiej strefy okupacyjnej (niem. Sowjetische Besatzungszone in Deutschland, SBZ). Likwidacja NRD nastąpiła 3 października 1990, gdy powstałe w jej miejsce landy przystąpiły do RFN tworząc jednolite Niemcy.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Polska Żegluga Morska (PŻM, też Polsteam, Polish Steamship Company) – szczecińskie, państwowe przedsiębiorstwo armatorskie; najstarsze w Polsce, posiadające własną flotę składającą się z 75 statków o łącznej nośności ok 2,5 mln DWT.
  Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKP S.A.) – powstała w wyniku komercjalizacji istniejącego od 1926 przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Ich jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który reprezentuje obecnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:
  Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa-Książka-Ruch” (RSW „Prasa-Książka-Ruch”) – polskie wydawnictwo powstałe w 1973 w wyniku połączenia Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa”, wydawnictwa Książka i Wiedza oraz Przedsiębiorstwa Upowszechniania Prasy i Książki "Ruch".
  Polmo − Zjednoczenie Przemysłu Motoryzacyjnego Polmo, funkcjonujące w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1952-1982), na bazie którego powstało Zrzeszenie Producentów Samochodów Polmo.
  Gospodarka planowa, gospodarka nakazowo-rozdzielcza — gospodarka, opierająca się na założeniach planów kilkuletnich, określających najważniejsze cele rozwoju państwa.
  Zjednoczenie Przemysłu Kabli i Sprzętu Elektrotechnicznego „Elkam” (od 1978 Zjednoczenie Przemysłu Kablowego) – organ zarządzania branżą w PRL w latach 1958-1982, z siedzibą w Warszawie (al. Szucha 3), przekształcony w Zrzeszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Kablowego (1982-1989).
  Państwowe Zakłady Lotnicze (PZL) – polska wytwórnia lotnicza, przedsiębiorstwo państwowe założone w Warszawie w 1928 r.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.056 sek.