• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zjazd ZHP  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Wojciech Jan Katner (ur. 24 stycznia 1950 w Łodzi) – polski działacz państwowy, profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, adwokat, instruktor harcerski, harcmistrz, Przewodniczący ZHP (2001–2005), honorowy prezes Stowarzyszenia Polskich Stypendystów Fulbrighta, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli (1992–1997), sędzia Sądu Najwyższego.Krajowy Zjazd Działaczy Harcerskich (nazywany również Ogólnopolską Naradą Działaczy Harcerskich lub Zjazdem Łódzkim) - swego rodzaju "okrągły stół" harcerski po latach stalinowskich, który odbył się w dniach 8-10 grudnia 1956 r. w Łodzi przy ulicy Fornalskiej (obecnie ulica Wileńska).

  Zjazd ZHP – najwyższa władza Związku Harcerstwa Polskiego, walne zebranie stowarzyszenia. Obraduje jako zjazd zwykły lub nadzwyczajny. W latach 1920–1964 stosowano nazwę Walny Zjazd ZHP.

  Spis treści

 • 1 Zjazd zwykły ZHP
 • 2 Zjazd nadzwyczajny ZHP
 • 3 Uczestnicy Zjazdu ZHP
 • 4 Kolejne Zjazdy ZHP
 • 4.1 Zjazd Zjednoczeniowy ZHP
 • 4.2 I Walny Zjazd ZHP
 • 4.3 II Walny Zjazd ZHP
 • 4.4 III Walny Zjazd ZHP
 • 4.5 IV Walny Zjazd ZHP
 • 4.6 V Walny Zjazd ZHP
 • 4.7 VI Walny Zjazd ZHP
 • 4.8 VII Walny Zjazd ZHP
 • 4.9 VIII Walny Zjazd ZHP
 • 4.10 IX Walny Zjazd ZHP
 • 4.11 X Walny Zjazd ZHP
 • 4.12 XI Walny Zjazd ZHP
 • 4.13 XII Walny Zjazd ZHP
 • 4.14 XIII Walny Zjazd ZHP
 • 4.15 XIV Walny Zjazd ZHP
 • 4.16 XV Walny Zjazd ZHP
 • 4.17 XVI Walny Zjazd ZHP
 • 4.18 XVII Walny Zjazd ZHP
 • 4.19 Krajowy Zjazd Działaczy Harcerskich
 • 4.20 II Walny Zjazd ZHP
 • 4.21 III Walny Zjazd ZHP
 • 4.22 IV Zjazd ZHP
 • 4.23 V Zjazd ZHP
 • 4.24 VI Zjazd ZHP
 • 4.25 VII Zjazd ZHP
 • 4.26 VIII Zjazd ZHP
 • 4.27 IX/XXVI Zjazd ZHP
 • 4.28 XXVII Nadzwyczajny Zjazd ZHP
 • 4.29 XXVIII Zjazd ZHP
 • 4.30 XXIX Zjazd ZHP
 • 4.31 (XXX) Nadzwyczajny Zjazd ZHP
 • 4.32 XXXI Zjazd ZHP
 • 4.33 XXXII Zjazd ZHP
 • 4.34 XXXIII Zjazd ZHP
 • 4.35 XXXIV Zjazd Nadzwyczajny ZHP
 • 4.36 XXXV Zjazd Nadzwyczajny ZHP
 • 4.37 XXXVI Zjazd ZHP
 • 4.38 XXXVII Zjazd Nadzwyczajny ZHP
 • 4.39 XXXVIII Zjazd ZHP
 • 4.40 XXXIX Zjazd Nadzwyczajny ZHP
 • 4.41 XL Zjazd ZHP
 • 4.42 XLI Zjazd Nadzwyczajny ZHP
 • 5 Bibliografia
 • 6 Przypisy
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Zjazd zwykły ZHP[ | edytuj kod]

 • jest zwoływany przez Radę Naczelną ZHP co cztery lata;
 • decyduje o najważniejszych sprawach ZHP;
 • przyjmuje program rozwoju ZHP;
 • uchwala Statut ZHP i dokonuje w nim zmian;
 • rozpatruje i zatwierdza sprawozdania: przewodniczącego ZHP i Rady Naczelnej ZHP, naczelnika ZHP i Głównej Kwatery ZHP, Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP, Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP;
 • na wniosek Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP podejmuje uchwały w sprawie absolutorium dla przewodniczącego ZHP i Rady Naczelnej ZHP oraz naczelnika ZHP i Głównej Kwatery ZHP za okres pomiędzy zjazdami zwykłymi ZHP;
 • wybiera przewodniczącego ZHP i na jego wniosek wiceprzewodniczących ZHP;
 • wybiera Radę Naczelną ZHP;
 • wybiera naczelnika ZHP i, na jego wniosek, określa liczebność i wybiera pozostałych członków Głównej Kwatery ZHP, w tym co najmniej 2 zastępców naczelnika i skarbnika ZHP;
 • określa liczebność i wybiera Centralną Komisję Rewizyjną ZHP i Naczelny Sąd Harcerski ZHP.
 • Harcerstwo – polski ruch społeczny i wychowawczy dzieci i młodzieży wzorowany (w momencie powstania) na skautingu brytyjskim, oparty na służbie, samodoskonaleniu (pracy nad sobą) i braterstwie. Zasady postępowania harcerza wyznacza Przyrzeczenie Harcerskie i Prawo Harcerskie. Zasady postępowania zucha wyznacza Obietnica zucha i Prawo zucha."Czuwaj" miesięcznik instruktorów harcerskich Związku Harcerstwa Polskiego (do połowy 1993 dwutygodnik), wydawany w Warszawie przez Główną Kwaterę. Obecnie jedyne ogólnopolskie papierowe czasopismo ZHP.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:
  Pomorski Okręg Wojskowy (POW) – dawny terenowy organ wykonawczy Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej (art. 14 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej). Siedziby dowództwa Okręgu: Toruń (1945), Bydgoszcz, Gdańsk, Koszalin, Bydgoszcz – od 1947 do 2007 ul. gen. J. Dwernickiego 1, od 2007 do 28 grudnia 2011 ul. Szubińska 105.
  Adam Massalski (ur. 7 czerwca 1942 w Kielcach) – polski historyk, nauczyciel akademicki, profesor nauk humanistycznych, były rektor Akademii Świętokrzyskiej, senator VI i VII kadencji, przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego, członek honorowy PTTK.
  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.
  Namiot – schronienie składające się z tkaniny lub innego materiału, rozpostartego na ramie lub słupkach oraz zazwyczaj rozciągniętej przez linki napinające. W mniejszych namiotach tkanina może obejmować także dół namiotu. Najczęściej zarówno sam namiot, jak i linki napinające przymocowywane są do podłoża przy pomocy wbijanych śledzi lub szpilek.
  Dariusz Supeł (ur. 1959) – działacz organizacji pozarządowych, instruktor harcerski, od grudnia 2013 przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego.
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.