• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zjawiska lodowe

  Przeczytaj także...
  Lód brzegowy (ang. - stranded ice) - oblodzenie występujące przy brzegach rzek, łach i urządzeń wodnych. Rozwija się od brzegów koryta ku jego środkowi. Powstaje przez łączenie się śryżu i krążków lodowych na spokojniejszej wodzie przy brzegu.Częściowa pokrywa lodowa – pokrywa lodowa powstała wskutek rozwoju lodu brzegowego. Rozciąga się na całej szerokości rzeki, ale jest cienka i ma liczne miejsca na niej niezamarznięte.
  Krążki lodowe (ang. pan ice) - nieprzezroczyste, okrągłe bryły lodu płynące z prądem rzeki i łączące się ze sobą. Powstają wskutek zlepiania się śryżu. Na ich brzegach widoczne są charakterystyczne białe wianki. Krążki lodowe stopniowo łączą się tworząc najpierw pola śryżowe, a potem pokrywę lodową.

  Zjawiska lodowe – formy zlodzenia rzeki pojawiające się w fazie zamarzania, trwałej pokrywy lodowej i spływu lodu.
  W fazie zamarzania występują:

  Lepa (ang. snow slush) – śnieg, który pada na powierzchnię wody i nie topi się, gdyż woda ma temperaturę 0 °C bądź jest przechłodzona. Lepa jest prawie przezroczysta i można ją zobaczyć tylko gdy jesteśmy bezpośrednio nad wodą. Po zamarznięciu tworzy biały lód. Przy gwałtownym ochłodzeniu się powietrza zamienia się w lód śnieżny.Kra jest określeniem zjawiska geologicznego lub hydrologicznego, w którym wolnopłynące (dryfujące) po obszarach obniżonej lepkości powierzchniowe fragmenty (płyty) różnych kształtów i rozmiarów mogące przemieszczać się poziomo, tworzą się poprzez odłamywanie od pokrywy.
 • śryż
 • lepa
 • lód denny
 • lód brzegowy
 • krążki lodowe
 • częściowa pokrywa lodowa
 • W fazie spływu lodu występują:

  Zator lodowy – zjawisko polegające na znacznym wypełnieniu koryta rzeki krą i zmniejszeniem bądź zablokowaniem jego przekroju. Występuje przy tym podpiętrznie wody, mogące prowadzić do powodzi. Jest wiele typów zatorów mających różne genezy. W Polsce często powstają one na długich rzekach płynących południkowo: (Wisła, Bug, Odra, Warta). W ich górnym biegu ruszyły już lody, natomiast dolny bieg ciągle jest pokryty lodem.Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².
 • kra
 • zator lodowy
 • Lód denny (ang.: anchor ice) – zjawisko lodowe występujące gdy na powierzchni rzeki znajduje się przechłodzona woda. Ma ona temperaturę niższą od 0 °C, a ze względu na swoją gęstość opada na dno i tam powoli zamarza tworząc gąbczastą masę na roślinności wodnej. Po osiągnięciu dużej objętości wypływa na powierzchnię łącząc się ze śryżem i lepą. Lód denny przeważnie nie jest widoczny znad lustra wody. Powoduje podniesienie się stanu wody.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.