• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zintegrowane środowisko programistyczne

  Przeczytaj także...
  Zend Studio – komercyjne zintegrowane środowisko programistyczne (Integrated Development Environment, IDE) oparte na platformie Eclipse, przeznaczone dla tworzących w języku PHP.W programowaniu komputerowym framework albo platforma programistyczna jest szkieletem do budowy aplikacji. Definiuje on strukturę aplikacji oraz ogólny mechanizm jej działania, a także dostarcza zestaw komponentów i bibliotek ogólnego przeznaczenia do wykonywania określonych zadań. Programista tworzy aplikację, rozbudowując i dostosowując poszczególne komponenty do wymagań realizowanego projektu, tworząc w ten sposób gotową aplikację.
  Eclipse – platforma (framework) napisana w 2004 roku w Javie do tworzenia aplikacji typu rich client. Na bazie Eclipse powstało zintegrowane środowisko programistyczne do tworzenia programów w Javie, które jest razem z tą platformą rozpowszechniane.

  Zintegrowane środowisko programistyczne (ang. Integrated Development Environment, IDE) – aplikacja lub zespół aplikacji (środowisko) służących do tworzenia, modyfikowania, testowania i konserwacji oprogramowania.

  Aplikacje będące zintegrowanymi środowiskami programistycznymi charakteryzują się tym, że udostępniają złożoną, wieloraką funkcjonalność obejmującą edycję kodu źródłowego, kompilowanie kodu źródłowego, tworzenie zasobów programu (tzn. formatek / ekranów / okien dialogowych, menu, raportów, elementów graficznych takich jak ikony, obrazy itp.), tworzenie baz danych, komponentów i innych.

  Definicja intuicyjna: Kod źródłowy to zapis programu komputerowego w formie czytelnej dla człowieka umożliwiający jego modyfikację i rozwój.NetBeans – projekt otwartego oprogramowania mający za zadanie dostarczanie efektywnych narzędzi programowania. Dwa najważniejsze produkty to NetBeans IDE oraz NetBeans Platform.

  Koncepcje środowiska programistycznego[]

  Istnieją różne koncepcje tego, jak powinno wyglądać środowisko programistyczne:

  Środowisko jako osobny pakiet oprogramowania[]

  Przykłady:

  Unix Time-Sharing System (pisane również jako UNIX, choć nie jest to skrót – nazwa „UNIX” jest kalamburem określenia Multics, który był wzorem dla Uniksa) – system operacyjny rozwijany od 1969 r. w Bell Labs (UNIX System Laboratories, USL) przez Dennisa Ritchie i Kena Thompsona. W latach 70. i 80. zdobył bardzo dużą popularność, co zaowocowało powstaniem wielu odmian i implementacji. Część z nich, w szczególności Linux oraz OS X, jest w użyciu do dziś. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym The Open Group.Anjuta (lub Anjuta DevStudio) – zintegrowane środowisko programistyczne dla GNOME. Obsługuje języki C i C++. Zawiera menedżera projektu, kreatora aplikacji, interaktywny debuger (nakładka na GDB) i wygodny edytor kodu źródłowego z kolorowaniem składni, automatycznym formatowaniem kodu, podpowiadaniem argumentów funkcji i ułatwionym przeglądaniem kodu oraz wbudowany emulator terminala.
 • pakiet Microsoft Visual Studio (popularny na systemach rodziny Windows)
 • narzędzia firmy Embarcadero
 • CodeWarrior
 • Eclipse i NetBeans (domyślnie stworzone dla Javy; posiadają możliwość rozszerzenia, w celu obsługi innych języków)
 • Zend Studio (rozwiązanie dedykowane dla języka PHP)
 • TheIDE (główna platforma programistyczna rozwijana w ramach projektu Ultimate++)
 • Przykłady innych środowisk, w różnym stopniu wzorowanych na powyższych:
 • Anjuta
 • Code::Blocks
 • Dev-C++
 • Geany
 • KDevelop
 • Photran
 • RHIDE dla DJGPP
 • wxStudio
 • xpwe
 • Środowisko zintegrowane z systemem[]

  W takiej koncepcji, system operacyjny sam w sobie jest środowiskiem programistycznym, a wszystkie funkcje są z nim zintegrowane.

  Język programowania – zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje.Kompilator – program służący do automatycznego tłumaczenia kodu napisanego w jednym języku (języku źródłowym) na równoważny kod w innym języku (języku wynikowym) . Proces ten nazywany jest kompilacją. W informatyce kompilatorem nazywa się najczęściej program do tłumaczenia kodu źródłowego w języku programowania na język maszynowy. Niektóre z nich tłumaczą najpierw do języka asemblera, a ten na język maszynowy jest tłumaczony przez asembler.

  Przykłady:

 • Unix
 • maszyny lispowe
 • Rozwiązania pośrednie[]

  Przykłady:

 • Emacs - tekstowy edytor, zintegrowany z Uniksem, maszyna lispowa i system graficzny udostępniający funkcjonalność podobną do tradycyjnych, graficznych IDE.
 • Zobacz też[]

 • Język programowania
 • Kompilator
 • Platforma programistyczna
 • Linki zewnętrzne[]

 • Lista narzędzi IDE dla KDE
 • Baza danych – zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często pakiet programów) nazywany jest „systemem zarządzania bazą danych” (ang. database management system, DBMS).Microsoft Visual Studio – to zintegrowane środowisko programistyczne firmy Microsoft. Jest używane do tworzenia oprogramowania konsolowego oraz z graficznym interfejsem użytkownika, w tym aplikacje Windows Forms, WPF, Web Sites, Web Applications i inne. Aplikacje mogą być pisane na platformy: Microsoft Windows, Windows Phone, Windows CE, .NET Framework, Microsoft Silverlight oraz konsole XBOX.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Geany – lekki, wieloplatformowy, oparty na GTK+ edytor tekstu bazowany na Scintilli i zawierający podstawowe cechy zintegrowanego środowiska programistycznego. Jednym z celów przy tworzeniu Geany jest ograniczenie zależności od innych pakietów oraz skrócenie czasu ładowania. Geany jest dostępny na szeroką gamę systemów operacyjnych, takich jak BSD, Linux, Mac OS X, Solaris i Windows. Wśród wspieranych języków programowania są: C, Java, JavaScript, PHP, HTML, CSS, Python, Perl, Ruby, Pascal i Haskell.
  Firma Embarcadero Technologies powstała w październiku 1993 roku. Została założona przez Stephena Wonga i Stuarta Browninga. Firma wprowadziła na rynek narzędzie bazodanowe dla Sysbase DBA – Rapid SQL. Rapid SQL udostępnił administratorom baz danych intuicyjny międzyplatformowy interfejs maskujący zasadnicze zawiłości bazodanowe, przez co stały się one znacznie łatwiejsze do zarządzania. Obecnie Embarcadero oferuje szeroką gamę międzyplatformowych narzędzi bazodanowych obejmujących cały cykl życia baz danych - od etapu ich modelowania poprzez tworzenie i optymalizowanie, po administrowanie oraz łączenie/migrowanie danych wewnątrz lub pomiędzy różnymi bazami, włączając w to bazy Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, Sybase i MySQL.
  Oprogramowanie użytkowe lub oprogramowanie aplikacyjne – oprogramowanie oferujące bezpośredni kontakt z człowiekiem, czyli interakcję z użytkownikiem komputera. Oprogramowanie użytkowe przeznaczone jest do wykonywania czynności poleconych przez użytkownika oraz rozwiązywania problemów zadanych przez użytkownika.
  Oprogramowanie (ang. software) – całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie. Oprogramowanie to dział informatyki. Oprogramowanie jest synonimem terminów program komputerowy oraz aplikacja, przy czym stosuje się go zazwyczaj do określania większych programów oraz ich zbiorów.
  CodeWarrior jest zintegrowanym środowiskiem programistycznym dla systemów operacyjnych Macintosh, Microsoft Windows, Linux jak również na systemy wbudowane. CodeWarrior został początkowo stworzony przez firmę Metrowerks która w 1999 roku została przejęta przez firmę Motorola. Aktualnie jest opracowywany i sprzedawany przez Freescale Semiconductor.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.