• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ziemnokraski

  Przeczytaj także...
  Rząd (łac. ordo) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od gromady (classis w zoologii) lub klasy (classis w botanice), a wyższa od rodziny (familia). Termin ordo został wprowadzony przez Karola Linneusza jako jedna z pięciu podstawowych kategorii w hierarchicznym systemie klasyfikacji biologicznej. Kategoriami pomocniczymi dla rzędu są nadrząd (superordo), podrząd (subordo) i infrarząd (infraordo), a w literaturze anglojęzycznej stosowane są jeszcze czasem parvorder (niższa od infrarzędu), magnorder (wyższa od nadrzędu), grandorder i mirorder (między rzędem a nadrzędem).Ptaki (Aves) – gromada stałocieplnych zwierząt z podtypu kręgowców. Jest najbardziej zróżnicowaną spośród gromad kręgowców lądowych – istnieje około 10 tys. gatunków ptaków, które zamieszkują ekosystemy na całym świecie. Ich wielkość waha się od 5 cm u koliberka hawańskiego do 2,7 m u strusia.
  Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:

  Ziemnokraski (Brachypteraciidae) – rodzina ptaków z rzędu kraskowych (Coraciiformes), występująca wyłącznie na Madagaskarze. Cechami są najbardziej zbliżone do krasek właściwych, dlatego czasami bywają traktowane jedynie jako podrodzina tych ostatnich. Odżywiają się drobnymi gadami i owadami. Prowadzą bardziej naziemny niż inne kraskowe tryb życia, przez co mają mocniejsze nogi i krótsze bardziej zaokrąglone skrzydła. Gniazdują w korytarzach ziemnych, które same wykopują.

  Endemit – takson (najczęściej gatunek) unikatowy dla danego miejsca albo regionu, występujący na ograniczonym obszarze, nigdzie indziej nie występujący naturalnie.Kraski (Coraciidae) – rodzina ptaków z rzędu kraskowych (Coraciiformes). Tak jak inne kraskowe są kolorowo ubarwione, a ich palce są zrośnięte, z tym że u krasek zrośnięte są jedynie dwa wewnętrzne palce, a dwa zewnętrzne są wolne.

  Systematyka[]

  Do rodziny należą następujące rodzaje i gatunki:

 • Brachypteracias – jedynym przedstawicielem jest Brachypteracias leptosomus – ziemnokraska obrożna.
 • Geobiastes – jedynym przedstawicielem jest Geobiastes squamiger – ziemnokraska łuskowana.
 • Uratelornis – jedynym przedstawicielem jest Uratelornis chimaera – dziwokraska.
 • Atelornis
 • Przypisy

  1. Brachypteraciidae, w: Integrated Taxonomic Information System (ang.).
  2. Frank Gill, David Donsker (red.): Family Brachypteraciidae (ang.). IOC World Bird List: Version 4.2. [dostęp 2014-08-02].
  3. Systematyka i nazwy polskie za: Paweł Mielczarek, Marek Kuziemko: Rodzina: Brachypteraciidae Bonaparte, 1854 - ziemnokraski - Ground-rollers (Wersja: 2013-09-25). W: Kompletna lista ptaków świata [on-line]. Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. [dostęp 2014-03-27].
  4. John H. Boyd III: Brachypteraciidae: Ground-Rollers (ang.). W: Aves—A Taxonomy in Flux 2.89 Introduction [on-line]. John Boyd's Home Page. [dostęp 2014-03-27].

  Bibliografia[]

 • Paweł Mielczarek, Włodzimierz Cichocki. Polskie nazewnictwo ptaków świata. „Notatki Ornitologiczne”. Tom 40, zeszyt specjalny, 1999. 
 • Linki zewnętrzne[]

 • Ground-rollers (Brachypteraciidae) (ang.). IBC: The Internet Bird Collection. [dostęp 2014-03-27].
 • Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.Kraskowe (kraskowate) (Coraciiformes) – rząd ptaków z podgromady ptaków nowoczesnych Neornithes. Obejmuje gatunki o zróżnicowanym trybie życia, zamieszkujące cały świat poza rejonami okołobiegunowymi (większość w strefie międzyzwrotnikowej). Kraskowe to rząd niejednorodny.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dziwokraska (Uratelornis chimaera) – gatunek ptaka z rodziny ziemnokrasek (Brachypteraciidae) występujący na Madagaskarze w okolicach miasta Toliara.
  Atelornis – rodzaj ptaków z rodziny ziemnokrasek (Brachypteraciidae), obejmujący gatunki występujące na Madagaskarze.
  Rodzina (łac. familia) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa niż rząd (ordo), a wyższa niż rodzaj (genus). W kodeksach nomenklatury biologicznej nie określono kryteriów wydzielania rodzin, poza przyporządkowaniem: rodzina grupuje rodzaje, grupa rodzin tworzy rząd. W praktyce rodziny zwykle łączą grupy rodzajów różniące się morfologicznie od innych grup.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.