• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zielonka - stacja kolejowa  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Autobus szynowy (potocznie szynobus) – lekki wagon silnikowy lub zespół trakcyjny o napędzie spalinowym, służący do obsługi ruchu pasażerskiego na liniach o niewielkich potokach podróżnych. W porównaniu z tradycyjnym pociągiem (lokomotywa + 1-2 wagony) o podobnej pojemności charakteryzuje się większymi przyspieszeniami, mniejszym zużyciem paliwa i większymi prędkościami osiąganymi na tych samych – zwykle drugorzędnych – szlakach. Szynobus jest zwykle pojazdem dwuosiowym o masie ok. 20 ton, z ok. 40-50 miejscami siedzącymi. Dla zwiększenia pojemności pociągu szynobusy można łączyć ze sobą. W przypadku wyposażenia w odpowiednio mocny zespół napędowy i odpowiednie sprzęgi (mechaniczny, hamulcowy, elektryczny), szynobus może ciągnąć zwykłe lub odpowiednio dostosowane do niego konstrukcyjnie (np. wyposażone w kabinę maszynisty) wagony doczepne. Sporadycznie budowane są także zespoły trakcyjne o konstrukcji typowej dla szynobusu, złożone z dwóch lub trzech wagonów (zwykle 1-2 wagony napędzane i 1 doczepny, w kabiny maszynisty wyposażone są wówczas tylko końcowe wagony).Łowicz Główny - stacja kolejowa w Łowiczu, w województwie łódzkim, w Polsce. Z Łowicza są bezpośrednie połączenia kolejowe między innymi z Warszawą, Łodzią, Skierniewicami, Kutnem, Sochaczewem oraz Płockiem

  Zielonkastacja kolejowa obsługiwana przez Koleje Mazowieckie. Położona jest przy ulicy Juliusza Słowackiego w mieście Zielonka w województwie mazowieckim. W latach 2015–17 stacja przeszła gruntowną modernizację w ramach projektu Rail Baltica.

  1 stycznia 2009 r. stację włączono do II strefy biletowej ZTM Warszawa w ramach oferty "Wspólny bilet ZTM – KM – WKD". Oferta ta obowiązywała jedynie do 30 czerwca 2013 r. w wyniku uprzedniego wypowiedzenia umowy przez ZTM. Przywrócenie wspólnego biletu nastąpiło 1 grudnia 2015 r.

  Elektryczna sieć trakcyjna – zespół urządzeń umożliwiających dostarczanie energii elektrycznej do pojazdów poruszanych silnikami elektrycznymi. Konstrukcje wsporcze są częścią składową sieci trakcyjnej, natomiast przewodów zasilaczy oraz kabli powrotnych nie zalicza się do sieci trakcyjnej.Transport kolejowy w Warszawie – linie, dworce, przystanki kolejowe oraz instytucje i organizacje związane z kolejnictwem w Warszawie.

  Jest stacją węzłową pasażerską, a w przeszłości także towarową.

  W roku 2017 stacja obsługiwała 3–4 tys. pasażerów na dobę.

  Opis stacji[ | edytuj kod]

  Perony[ | edytuj kod]

  Peron 1 (2019)

  Stacja pasażerska składa się z dwóch wysokich częściowo zadaszonych peronów o długości 200 metrów:

  Ulica – droga wytyczona i zbudowana na obszarze zurbanizowanym (głównie w mieście, ale także w osadzie oraz czasem na wsi), której współcześnie zazwyczaj nadaje się oficjalnie urzędową nazwę własną.Wołomin Słoneczna - przystanek osobowy Polskich Kolei Państwowych obsługiwany przez Koleje Mazowieckie. Przystanek znajduje się w okolicy osiedla Słoneczna przy Al. Niepodległości i ulicy Geodetów w mieście Wołomin, w województwie mazowieckim.
 • peronu numer 1, brzegowego, obsługującego nieliczne pociągi przyjeżdżające z linii kolejowej numer 449 i warszawskiej linii średnicowej, a także część pociągów odjeżdżających w powyższym kierunku (tor nr 1)
 • peronu numer 2, wyspowego, obsługującego większość ruchu pasażerskiego stacji
 • tor nr 4 - pociągi z Warszawy Wileńskiej w kierunku Wołomina
 • tor nr 6 - pociągi z kierunku Wołomina do Warszawy Wileńskiej oraz część pociągów z kierunku Wołomina wjeżdżających na linię nr 449 i dalej na linię średnicową.
 • Elektroniczna informacja pasażerska

  Na peronach znajdują się:

  PKP Cargo SA – operator kolejowych przewozów towarowych, funkcjonujący od 2001 roku. Do 30 października 2013 roku był publicznym operatorem kolejowych przewozów towarowych.Linia kolejowa nr 449 Warszawa Rembertów – Zielonka – linia kolejowa o długości 8,819 km, łącząca Warszawę z Zielonką. Fragment międzynarodowej linii E75 (I Paneuropejski Korytarz Transportowy) łączącej Warszawę z Helsinkami.
 • po dwie tablice z nazwą stacji
 • rozkład jazdy pociągów
 • elektroniczne wyświetlacze z informacją pasażerską
 • zegary
 • windy
 • automat biletowy (tylko na peronie 2)
 • megafony
 • ławki
 • kosze na śmieci
 • latarnie oświetleniowe
 • kamery monitoringu
 • Dostęp do peronów jest możliwy z dwóch przejść podziemnych jednocześnie łączących rozdzielone torami centrum Zielonki:

  Siedlce (Siedlce Główne) – to stacja kolejowa w Siedlcach w województwie mazowieckim, w Polsce, zarządzana przez PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe.Przejazd kolejowo-drogowy (również przejazd kolejowy) – skrzyżowanie w jednym poziomie linii kolejowej lub bocznicy z drogą.
 • "Zosinek", przy wschodniej głowicy peronów, biegnące równolegle do rzeki Długiej, łączące Park Dębinki z ulicą J. Słowackiego, otwarte 20 lutego 2017 r. (wraz z pasem rowerowym)
 • "Zielonka Letnisko", przy zachodniej głowicy peronów, łączące ulice ks. Z. Abramskiego i W. Łukasińskiego, otwarte 11 grudnia 2017 r.
 • Budynek stacyjny[ | edytuj kod]

  Peron i budynek stacyjny przed modernizacją (2008)

  Budynek stacyjny przed modernizacją znajdował się pośrodku jedynego wówczas peronu wyspowego. W jednej jego części znajdowała się poczekalnia, a w drugiej stanowisko kasowe i zaplecze. Przedłużony dach budynku stanowił częściowe zadaszenie peronu. Do zadaszenia budynku przymocowane były megafony oraz oświetlenie. Stylem nawiązywał do budynków stacyjnych spotykanych na reszcie stacji Warszawskiego Węzła Kolejowego. Podobny budynek, mimo modernizacji stacji, ocalał na przystanku Ząbki.

  Baureihe 628, w Polsce oznaczone jako VT628 – dwuczłonowa seria szt, napędzanych silnikami Diesla. Była produkowana w latach 1974-1995 przez niemieckie zakłady MAN AG, Waggon-Union i DUEWAG w kilku wersjach, przeznaczona zarówno ruchu lokalnego, regionalnego jak i międzyregionalnego.Ząbki – przystanek osobowy Polskich Kolei Państwowych obsługiwany przez Koleje Mazowieckie. Położony jest przy ulicy Batorego, w mieście Ząbki w województwie mazowieckim. Do 3 kwietnia 2012 stacja kolejowa w Ząbkach była w pierwszej strefie biletowej jako przystanek graniczny, obecnie w drugiej.

  Budynek został rozebrany w listopadzie 2015 roku w wyniku modernizacji linii kolejowych nr 6 i 21. Nowa półotwarta wiata nawiązująca architekturą do oryginalnej konstrukcji powstała na nowym peronie nr 2 ok. 200 metrów bliżej Wołomina względem pierwotnej lokalizacji. Na brzegowym peronie 1 zbudowano samo zadaszenie w takim kształcie jak na peronie 2, lecz bez poczekalni.

  Piaseczno – stacja kolejowa PKP Polskich Linii Kolejowych zlokalizowana przy ulicy H. Sienkiewicza (Droga wojewódzka nr 722) w Piasecznie, w województwie mazowieckim, w Polsce. Kolej średnicowa w Warszawie składa się z dwóch linii kolejowych (po dwa tory każda) łączących węzłowe dworce Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia.

  Kasa biletowa mieści się w kontenerze umiejscowionym przy ul. ks. Z. Abramskiego na skraju Parku Dębinki.

  Połączenia pasażerskie[ | edytuj kod]

  EZT EN57AL z Tłuszcza do Warszawy Wileńskiej

  Główną siatkę połączeń stanowią pociągi osobowe Kolei Mazowieckich obsługiwane zmodernizowanymi elektrycznymi zespołami trakcyjnymi serii EN57AL w relacjach:

 • Warszawa WileńskaWołomin Słoneczna (i odwrotnie, tylko w dni robocze)
 • Warszawa Wileńska – Tłuszcz (i odwrotnie)
 • Warszawa Wileńska – Łochów (i odwrotnie)
 • Warszawa Wileńska – Małkinia (i odwrotnie)
 • Ponadto w kierunku Warszawy Wileńskiej istnieją pojedyncze połączenia z Ostrołęki oraz Wyszkowa (przez Tłuszcz). Przystanek w dzień roboczy obsługuje ok. 150 pociągów w powyższych relacjach, co pozwala na uzyskanie w godzinach szczytów komunikacyjnych 10-minutowego taktu w obydwu kierunkach. Czas przejazdu do Dworca Wileńskiego, który jest ważnym węzłem przesiadkowym, wynosi 12 minut.

  Peron jest to element przystanku, dworca kolejowego lub autobusowego służący do bezpiecznego wsiadania i wysiadania podróżnych oraz ładowania bagażu.Koleje Mazowieckie, KM (identyfikator literowy – KMKOL) – spółka pasażerskich przewozów kolejowych utworzona wspólnie przez samorząd województwa mazowieckiego oraz Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (obecnie bez udziałów), na bazie dotychczasowego Mazowieckiego Zakładu Przewozów Regionalnych tejże spółki. Jest to jedna z niewielu spółek kolejowych przynoszących zysk w Polsce - np. 10,28 mln PLN zysku w I półroczu 2013 roku.

  Jako uzupełnienie oferty przewozowej Koleje Mazowieckie uruchamiają także pociągi łączące Zielonkę z centrum Warszawy poprzez linię kolejową nr 449 lub dalej w różnych kierunkach w ilości 10 par w dzień roboczy. Czas przejazdu do centrum stolicy oscyluje w granicach 20–32 minut. Po stronie "linii wołomińskiej" stacjami krańcowymi tych połączeń są Małkinia, Ostrołęka, Tłuszcz, Wołomin Słoneczna, Zielonka. Przeciwległymi krańcami są takie stacje kolejowe jak Warszawa Zachodnia, Sochaczew, Łowicz Główny, Grodzisk Maz., Piaseczno, Góra Kalwaria czy Czeremcha. Relacja Tłuszcz – Zielonka – Warszawa Wschodnia – Czeremcha realizowana jest autobusami szynowymi serii VT627, VT628 lub 222M, gdyż odcinek Siedlce – Czeremcha nie jest zelektryfikowany.

  Wołomin – miasto w woj. mazowieckim, siedziba powiatu wołomińskiego i gminy miejsko-wiejskiej Wołomin. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. warszawskiego.Baureihe 627, w Polsce oznaczone jako VT627 – wagon silnikowy napędzany silnikiem Diesla. Był produkowany przez niemieckie zakłady MAN i DUEWAG. Fabrycznie był produkowany równolegle z serią VT628, które były ich rozwinięciem konstrukcyjnym jako spalinowe zestawy trakcyjne, jednakże w latach 2001-2006 były przebudowywane na wagony motorowe.

  Przez stację przejeżdżają wszystkie pociągi pospieszne kursujące między Warszawą a Białymstokiem lecz bez zatrzymania. Poruszają się po torach 1 i 2. W latach 2003–11 pociągi pospieszne w kierunku Warszawy zatrzymywały się bez wymiany pasażerskiej celem pobrania rozkazu pisemnego wydawanego przez dyżurnego ruchu. Było to spowodowane niedziałającą samoczynną blokadą liniową na linii nr 449.

  Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, ZTM – organ samorządu Warszawy, powołany w celu organizowania, zarządzania i nadzorowania lokalnego transportu zbiorowego na terenie aglomeracji warszawskiej.Semafor – pociągowy sygnalizator kolejowy do sterowania ruchem kolejowym poprzez wizualne informowanie maszynisty przy pomocy ustawienia ramion (semafory kształtowe) lub barwnych świateł (semafory świetlne lub kształtowe pod warunkiem, że zostały wyposażone w odpowiednie latarnie zapalane w porze nocnej) o prędkości jazdy bądź nakazie zatrzymania pociągu, obowiązującej prędkości przy tym, oraz na kolejnym semaforze.
  Tunel drogowy w Zielonce

  Tunel drogowy[ | edytuj kod]

  W latach 2015–17 po zachodniej stronie stacji PKP Polskie Linie Kolejowe wybudowały tunel drogowy (otwarty 26 maja 2017) w ciągu ulicy Kolejowej. Zastąpił on istniejący w tym miejscu przejazd kolejowo-drogowy, z którego było dojście na jedyny wówczas peron.

  Inne obiekty infrastruktury kolejowej[ | edytuj kod]

 • Nastawnia Zl mieszcząca się na zachód od peronów i tunelu drogowego – kieruje ruchem na obszarze stacji.
 • Ruchem na stacji kierują semafory świetlne.
 • SBL, Samoczynna Blokada Liniowa to zespół urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego, zwiększających przepustowość szlaku i zapewniających bezpieczeństwo kilku pociągom znajdującym się w tym samym czasie na szlaku.Juliusz Słowacki herbu Leliwa (ur. 4 września 1809 w Krzemieńcu, zm. 3 kwietnia 1849 w Paryżu) – jeden z najwybitniejszych poetów polskich doby romantyzmu, dramaturg i epistolograf. Obok Mickiewicza i Krasińskiego określany jako jeden z Wieszczów Narodowych. Twórca filozofii genezyjskiej (pneumatycznej), epizodycznie związany także z mesjanizmem polskim, był też mistykiem. Obok Mickiewicza uznawany powszechnie za największego przedstawiciela polskiego romantyzmu.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Tunel – budowla komunikacyjna w postaci długiego korytarza, podziemna lub podwodna, wykonana metodą odkrywkową lub drążenia, umiejscowiona pod przeszkodą. Tunele to najczęściej budowle geotechniczne mające swoje wyloty na powierzchni ziemi.
  Rail Baltica – linia kolejowa będąca, wraz z połączeniem drogowym Via Baltica, elementem transeuropejskiego korytarza transportowego, łącząca Warszawę, Kowno, Rygę, Tallinn i Helsinki. Planowana Rail Baltica w Polsce to 341 km trasy kolejowej, z czego 172 km linii dwutorowej i 169 km linii kolejowej jednotorowej. Pociągi będą mogły jeździć tą trasą z prędkością 160 km/h. Jeden z priorytetowych projektów Trans-European Transport Networks (Sieci Transeuropejskie TEN-T).
  Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km². Według danych z 2011 r. miało 5,29 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Warszawa. Województwo zostało utworzone 1 stycznia 1999 r.
  YouTube – serwis internetowy, stworzony w lutym roku 2005, który umożliwia bezpłatne umieszczanie, oglądanie filmów oraz live streaming. Używa technologii FLV do wyświetlania szerokiego wyboru filmów zamieszczonych przez użytkowników (tzw. user-generated content), takich jak zwiastuny filmowe lub telewizyjne, teledyski, jak i dzieła amatorskie: wideoblogi i krótkie własne filmy. Większość materiałów została załadowana na YouTube przez prywatne osoby, ale wiele firm (na przykład Columbia Broadcasting System, BBC, Universal Music Group, w Polsce Polska Agencja Prasowa, Grupa TVN, CD Projekt), różne instytucje i organizacje oferują część swoich materiałów przez YouTube jako część programu partnerskiego.
  Pociąg pospieszny (skrót D, dawniej skrót: M – pociągi pospieszne spółki PKP Intercity; P – jeszcze dawniej w spółce PKP Przewozy Regionalne i przed podziałem PKP) – kategoria pociągów pasażerskich.
  Warszawa Wschodnia Osobowa (znana jako Dworzec Wschodni) – jeden z ważniejszych warszawskich dworców kolejowych, położony na warszawskiej linii średnicowej.
  Nastawnia – posterunek techniczny nastawczy mieszczący urządzenia do zdalnego sterowania ruchem kolejowym, wyposażony w urządzenia nastawcze, blokowe i łączności - z którego ustawia się drogi przebiegu pociągów, przestawia zwrotnice oraz nadaje sygnały (za pomocą semaforów, tarcz manewrowych i innych sygnalizatorów). Jej pracą kieruje dyżurny ruchu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.824 sek.