• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zielone Brygady

  Przeczytaj także...
  Prawa człowieka – koncepcja, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, których źródłem obowiązywania jest przyrodzona godność ludzka. Prawa te mają charakter:Prawa obywatelskie – konstytucyjnie zagwarantowane prawa obywatela danego państwa, których celem jest ochrona jego interesów.
  Prawa zwierząt – idea, zgodnie z którą zwierzęta mają fundamentalne interesy lub prawa, które powinny być uszanowane tak samo, jak to się dzieje w przypadku podstawowych, analogicznych interesów ludzi. Według Encyklopedii Britannica, prawa zwierząt to moralne lub legalne prawa przypisywane zwierzętom, zazwyczaj ze względu na złożoność ich życia w sferze poznawczej, emocjonalnej i społecznej oraz ich zdolności do odczuwania fizycznego bądź emocjonalnego bólu lub przyjemności. Do zasadniczych praw zwierząt zalicza się najczęściej prawo do życia i prawo do wolności od cierpienia. Filozofowie uznający konieczność zmiany stosunku człowieka do zwierząt innych niż ludzie prezentują dużą różnorodność poglądów – od protekcjonizmu Petera Singera wyrastającego z filozofii utylitarystycznej, przez podejście oparte na niezbywalnych prawach preferowane przez Toma Regana do abolicjonizmu prezentowanego przez takich myślicieli jak np. Gary L. Francione. Pomimo wielu różnic w ruchu praw zwierząt istnieje daleko idący konsensus, że zwierzęta powinny być traktowane jako osoby i włączone do moralnej wspólnoty; że nie powinny być traktowane jak przedmioty, ale jak podmioty; że nie powinny być zabijane na pożywienie, wykorzystywane w eksperymentach medycznych czy rozrywce. Bardzo często praktycznym skutkiem przyjęcia idei praw zwierząt jest przejście na wegetarianizm lub weganizm.

  Zielone Brygady – niekomercyjne, pozarządowe wydawnictwo ekologiczne działające w ramach Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych. Wydawnictwo istniało od 1989 do 2008 roku, kiedy to zawiesiło dzialalność.

  Instytucja wydawała m.in.:

 • czasopismo (przejściowo dwutygodnik, później miesięcznik) Zielone Brygady. Pismo Ekologów, które w latach 90. pełniło istotną rolę (integracyjną, wymiany informacji oraz światopoglądów) w polskim ruchu społecznym obrońców środowiska i praw zwierząt;
 • książki i broszury.
 • W poprzednich latach wydawnictwo publikowało też w językach obcych, głównie periodyki.

  Wydawca – osoba bądź instytucja (ta druga zwana również wydawnictwem), za której pieniądze przygotowywane, opracowywane, a następnie drukowane jest czasopismo, książka, lub publikowana podobna rzecz, np. komercyjny portal internetowy.Zielone Brygady to niekomercyjne, pozarządowe wydawnictwo ekologiczne działające w ramach Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

  Obok tematów proekologicznych i animalistycznych poruszane są sprawy związane z alternatywną ekonomią, prawami człowieka i obywatela, a także dotyczące mniejszości etnicznych.

  Ostatni numer miesięcznika Zielone Brygady. Pismo Ekologów ukazał się w grudniu 2007 roku. Większość publikacji Zielonych Brygad jest dostępna na portalu zb.eco.pl.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Wydawnictwo „Zielone Brygady”
 • Ekosłownik Wydawnictwa „Zielone Brygady”, oparty na mechanizmie Wikipedii
 • Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
 • strona www czasopisma zarchiwizowana w portalu jaWsieci
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.677 sek.