• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zielona Góra  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
  Przeczytaj także...
  Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) – gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych (Colubridae). Zaskrońce występują w całej Europie (oprócz Szkocji, Irlandii i północnej części Skandynawii). Samica jest większa od samca i osiąga średnio długość od 85 cm do 1,2 m (wyjątkowo 2 m), a samiec od 70 cm do 1 m. Żywią się żabami, rybami albo małymi gryzoniami, które połykają bez uprzedniego uśmiercania. Atakują tylko poruszające się zwierzęta. W niewoli zaskrońce żyją do 15 lat.Stefan Regmunt (ur. 20 czerwca 1951 w Krasnymstawie) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor psychologii, biskup pomocniczy legnicki w latach 1995–2007, biskup diecezjalny zielonogórsko-gorzowski od 2008.

  Zielona Góra (wymowa  (łac. Thalloris, Prasia Elysiorum, niem. Grünberg in Schlesien, czes. Zelená Hora) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, największe miasto woj. lubuskiego, siedziba organów samorządu województwa, marszałka i zarządu województwa lubuskiego i Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz jednostek im podporządkowanych oraz starosty powiatu zielonogórskiego, stolica diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Razem z Sulechowem i Nową Solą tworzy tzw. Lubuskie Trójmiasto. Należy do Związku Miast Polskich. Z dniem 1 stycznia 2015 roku powiększyła się o obszar gminy Zielona Góra.

  Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.

  Spis treści

 • 1 Położenie
 • 2 Historia miasta
 • 2.1 Początki miasta
 • 2.2 Do roku 1945
 • 2.3 Filia Groß-Rosen
 • 2.4 Okres powojenny
 • 2.5 Pożary miasta
 • 2.6 Patron miasta
 • 3 Zabytki
 • 4 Kultura
 • 4.1 Teatry, filharmonia
 • 4.2 Muzea i galerie
 • 4.3 Kina
 • 4.4 Imprezy cykliczne
 • 4.5 Winobranie
 • 4.6 Życie studenckie
 • 4.7 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
 • 5 Środowisko przyrodnicze
 • 5.1 Ukształtowanie terenu
 • 5.2 Klimat
 • 5.3 Fauna i flora
 • 5.4 Atrakcje przyrodnicze
 • 6 Demografia
 • 7 Gospodarka
 • 8 Opieka zdrowotna
 • 9 Edukacja
 • 10 Transport
 • 10.1 Transport drogowy
 • 10.2 Transport kolejowy
 • 10.3 Komunikacja autobusowa
 • 10.4 Port śródlądowy Cigacice
 • 10.5 Transport lotniczy
 • 11 Turystyka
 • 11.1 Szlaki turystyczne
 • 11.2 Bachusiki
 • 11.3 Informacja turystyczna
 • 12 Rozrywka
 • 13 Religia
 • 14 Media
 • 15 Sport
 • 16 Dzielnice i osiedla Zielonej Góry
 • 17 Miasta partnerskie
 • 18 Lista osób związanych z Zieloną Górą
 • 19 Przypisy
 • 20 Bibliografia
 • 21 Linki zewnętrzne
 • Topola kanadyjska (Populus ×canadensis) – mieszaniec z rodziny wierzbowatych (Salicaceae). Jest hybrydą powstałą w wyniku skrzyżowania euroazjatyckiej topoli czarnej (P. nigra) z topolą amerykańską (P. deltoides). Znanych jest wiele odmian pochodzących ze zmieszania różnych odmian gatunków rodzicielskich, przy czym odkrywane, opisywane i rozpowszechniane w uprawie zaczęły one być w Europie od XVIII wieku.Zbór – określenie stosowane m.in. w Polsce, Czechach (czes. sbor) i na Białorusi (biał. збор) w odniesieniu do lokalnej wspólnoty wiernych kościołów protestanckich (gmina, zgromadzenie, kongregacja) oraz niektórych ugrupowań nieprotestanckich, historycznie wywodzących się z protestantyzmu oraz przez np. Świadków Jehowy.

  Położenie[]

  „Góry Zielonogórskie”

  Zielona Góra jest położona w zachodniej Polsce, na zboczu doliny rzeki Odry w miejscu, gdzie przecina ona pasmo wzgórz znane jako Wał Zielonogórski. Geograficznie znajduje się na terenie podprowincji Pojezierza Południowobałtyckie. Od północnego zachodu miasto graniczy z Niecką Płotowską, a od północnego wschodu z Niecką Chynowską.

  Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II w Zielonej Górze – Uczelnia niepubliczna z siedzibą w Zielonej Górze. Powstała we wrześniu 2002. W pierwszych latach funkcjonowania uczelnia miała strukturę bezwydziałową zarządzaną przez organ kolegialny - Senat i organy jednoosobowe: Kanclerza i Rektora, który jest przełożonym wszystkich pracowników i studentów. Obowiązki Dziekana wypełniał Prorektor do spraw Dydaktyki. Naukę prowadzono wówczas na dwóch specjalnościach (handel międzynarodowy oraz gospodarowanie nieruchomościami). Od roku akademickiego 2005/2006 jest Uczelnią jednowydziałową, bowiem w ramach jej struktury wyodrębniono Wydział Ekonomii i Handlu Międzynarodowego, którym kieruje Dziekan Wydziału. W 2009 roku powołany został Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki.Wzgórza Piastowskie – morenowe wzgórza w południowo-zachodniej części Zielonej Góry. Są częścią Wału Zielonogórskiego. Wzgórza pokrywa las mieszany, w którym swoje źródło ma strumień Pustelnik, przepływający przez ten teren. Stanowią naturalne miejsce wycieczek pieszych, rowerowych oraz sportów zimowych dla mieszkańców Zielonej Góry.

  Miejscowość historycznie oraz kulturowo jest częścią Dolnego Śląska (leżąc na jego północnej granicy). W latach 1950–1998 miasto było stolicą województwa zielonogórskiego, ukształtowanego podczas reform w 1950 oraz 1975 roku.

  18 maja 2014 r. na terenie gminy wiejskiej Zielona Góra zostało przeprowadzone referendum ws. połączenia gminy wiejskiej z miastem Zielona Góra. Mieszkańcy w większości opowiedzieli się za takim rozwiązaniem. Zgodnie z decyzją Rady Ministrów do połączenia doszło z dniem 1 stycznia 2015 r.

  Według danych z 1 stycznia 2015 powierzchnia miasta wynosi 278,32 km².

  Nowa Sól (niem. Neusalz an der Oder) – miasto i gmina w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim. Położone w pasie Wału Trzebnickiego, nad Odrą. Wraz z Zieloną Górą i Sulechowem tworzy Lubuskie Trójmiasto.Dekanat Zielona Góra - Ducha Świętego – jeden z 30 dekanatów należący do diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, metropolii szczecińsko-kamieńskiej, Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce.

  W historii nazwa miasta notowana była w wielu językach oraz pod różnymi nazwami. Po łacinie Thalloris, Prasia Elysiorum, w języku niemieckim Grünberg in Schlesien oraz po polsku Zielona Góra.

  Polską nazwę Zielona Góra w książce „Krótki rys jeografii Szląska dla nauki początkowej” wydanej w Głogówku w 1847 wymienił polski pisarz z Górnego Śląska Józef Lompa. W 1945 używano przejściowo formy Zielonogóra, w obecnej formie oficjalnie od 1946.

  Kazimierz Lisowski (ur. w 1863 w Piotrkowie koło Śremu; zm. 25 września 1935 w Zielonej Górze) - jeden z polskich działaczy społecznych przed II wojną światową w Zielonej Górze. Przyczynił się do kultywowania i propagowania polskich tradycji, zorganizował polską bibliotekę oraz chór. Z zawodu blacharz. Do Zielonej Góry przyjechał w 1890 roku z Wielkopolski. Początkowo pracował w zakładach Beuchelta, później otworzył swój własny zakład blacharski.Zielona Góra Jędrzychów – nieczynny kolejowy przystanek osobowy w Zielonej Górze, w województwie lubuskim. Przystanek położony jest na linii Zielona Góra – Szprotawa.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.
  Głogówek (dodatkowa nazwa w j. niem. Oberglogau, śl-niem. Kraut Glôge, cz. Horní Hlohov, łac. Glogovia minor) – miasto w Polsce położone na Górnym Śląsku, w województwie opolskim, w powiecie prudnickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Głogówek. Leży nad rzeką Osobłogą. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do dawnego województwa opolskiego.
  Województwo zielonogórskie – jedno z 17 województw istniejących w latach 1950-1975. Położone było w zachodniej Polsce.
  Kaplica pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny – tzw. Kaplica na Winnicy przy ul. Aliny 17, wzniesiona w Zielonej Górze po 1314 roku jako wotum za opiekę nad mieszkańcami Zielonej Góry, którzy przeżyli epidemię dżumy. Jej ofiarą padło siedemset osób, a ci, którym udało się opuścić miasto (ok. 100 osób), schronili się na wzgórzach po południowej stronie miasta, gdzie wśród winnic przeczekali zarazę. W dowód wdzięczności za ocalenie wkrótce potem z pozbieranych kamieni polnych wystawiono na tym wzgórzu kaplicę Maryjną.
  Zielonogórskie Zagłębie Kabaretowe to żartobliwe określenie fenomenu, jakim było pojawienie się w latach 90. XX wieku ogromnej liczby kabaretów w Zielonej Górze. Autorem tego określenia jest Piotr Bałtroczyk.
  Bartłomiej (Barthélemy, Bartholomeo, Bartholomäus) Pitiscus (ur. 24 sierpnia 1561 w Zielonej Górze, zm. 2 czerwca 1613 w Heidelbergu) – matematyk, astronom i teolog kalwiński. Jako pierwszy użył terminu Trygonometria. Jego imieniem nazwany jest krater na Księżycu.
  Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej – chrześcijański wolny Kościół protestancki o charakterze ewangelikalnym nurtu zielonoświątkowego; drugi, pod względem wielkości Kościół protestancki w Polsce (po Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP), posiadający ponad 23 tysięcy wiernych zrzeszonych w ramach 217 zborów; największy polski Kościół protestancki nurtu ewangelicznego; największa, choć nie jedyna, wspólnota zielonoświątkowców w Polsce, związana z pentekostalną tradycją amerykańskich Zborów Bożych i przyjmująca ustrój kongregacjonalno-synodalny. Kościół Zielonoświątkowy w RP jest członkiem Europejskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej, Światowej Wspólnoty Zborów Bożych oraz Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Organem prasowym Kościoła jest miesięcznik „Chrześcijanin”. Siedzibą władz Kościoła jest miasto stołeczne Warszawa. Podstawą prawną działalności Kościoła jest Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 20 lutego 1997. Obecnym Przewodniczącym Naczelnej Rady Kościoła i Prezbiterem Naczelnym Kościoła jest bp dr Marek Kamiński.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.186 sek.